Suomen Asianajajaliitto

Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja Risto Sipilä: Tuomareille pakollinen velvollisuus täydennyskouluttautua

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2013 12:30 EEST

Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja Risto Sipilä ehdottaa yleisten tuomioistuinten tuomareille pakollista vuotuista velvollisuutta täydennyskouluttautua ja siten hankkia erityisosaamista.

– Tuomareiden erityisosaaminen ei kaikilla oikeudenaloilla ole nykyisin sitä, mitä pitäisi. Pakollinen täydennyskouluttautumisvelvollisuus voisi kohdistua esimerkiksi kaupalliseen sopimusoikeuteen, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Yritystoiminnan yleistietämyksessä on puutteita. Syy ei ole tuomareissa, vaan järjestelmässä, Sipilä korostaa.

– Monet oikeudenalat ovat myös erinomaisesti hallussa. Vaikuttaakin siltä, että koulutustarjonta ja -halukkuus eivät kohtaa. Siksi ehdotan pakollista kouluttautumisvelvollisuutta ja painotusta alueisiin, joilla opintarve on ilmeisin.

Sipilä muistuttaa, että tuomareiden olisi myös päästävä ratkaisemaan riittävässä määrin niitä juttuja, joihin he hankkivat erityisosaamista. Nykyisin on nähtävissä, että yhä suurempi osa yrityselämän riidoista menee tuomioistuinten ulkopuoliseen välimiesmenettelyyn, koska tuomareiden erityisosaamiseen ei aina luoteta. Toisaalta käräjäoikeudessa ammattitaitoisen tuomarin tekemä ja hyvin perusteltu ratkaisu vähentää alttiutta hakea siihen muutosta seuraavasta valitusasteesta. Näin saavutetaan säästöjä.

Oikeushallinnossa on oltu varovaisia asettamaan tuomareille velvoitteita heidän riippumattoman asemansa vuoksi.

– Velvollisuus kehittää osaamistaan ei tietenkään vie pois tuomarin riippumattomuutta yksittäisten oikeusjuttujen ratkaisemisessa, päinvastoin. Tämä on mielestäni päivänselvää, Sipilä korostaa.

Pakolliseksi säädetty velvollisuus täydennyskouluttautua voisi osaltaan helpottaa jo nykyiselläänkin kouluttautumaan halukkaita tuomareita: Nykyisin tuomioistuinten jutturuuhkat voivat näet johtaa koulutusaikeiden ainaiseen lykkäämiseen. Pakon myötä myös työnantajalla olisi velvollisuus järjestää aikaa tiedon kartuttamiselle.

– Yksilön kohdalla kiire on ymmärrettävää, mutta kokonaisuuden kannalta erityisosaamisen tarpeeseen tulee puuttua ajoissa. Joskus pakko on tähän hyvä kannuste, Sipilä sanoo.

– Meillä on jo nyt runsaasti hyviä esimerkkejä osaamistaan kehittävistä tuomareista. Kouluttautumisvelvollisuus edesauttaisi sitä, että erityisosaaminen olisi riittävää koko tuomioistuinlaitoksessa.

Esimerkiksi asianajajilla on vuotuinen ja valvottu 18 tunnin kouluttautumisvelvollisuus.

– Tarkat tuntimäärät eivät ole asian ydin. Tärkeintä on tuomareiden kouluttautumisen säännöllisyys ja suunnitelmallisuus.

Lisätietoa:
Risto Sipilä
, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, p. 040 524 6902
Janne Laukkanen, viestintäpäällikkö, p. 040 588 1925