Aluehallintovirasto

Asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle vuoden 2011 talousarviosta

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:34 EEST

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut pyydetyn asiantuntijalausunnon Eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2011. 

Lausunnossaan Itä-Suomen aluehallintovirasto korosti, että koulutoimessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on Itä-Suomessa edelleen useita kymmeniä kosteusvaurioisia yksiköitä. Niiden korjaamiseen tarvitaan yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Tästä rahasta edes pieni osa olisi aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tullut sisältyä budjettiin. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto totesi, että budjetissa aluehallintovirastojen toimintaan esitetty määräraha on pienempi kuin tänä vuonna. Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää, että vuoden 2011 budjetin tulisi olla vähintään vuoden 2010 tasossa ja tuottavuustavoitteita tulisi siirtää seuraavan hallituskauden loppuvuosia painottaen. Tiukka taloudellinen tilanne näkyy jo nyt tänä vuonna aluehallinvirastossa siinä, että varsinainen ulospäin suuntautuva toiminta ja työtehtävät ovat vaikeutuneet.  

Lausunnossaan aluehallintovirasto uudisti esityksensä koulutustakuukokeilun aloittamisesta Etelä-Savossa, pienkoululisän palauttamisesta ja Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen tulevaisuuden turvaamisesta. Kunnille tulisi aluehallinviraston mielestä korvata todelliset kustannukset yhteispalveluna hoidettavista valtionhallinnon palveluista. Aluehallintovirasto esitti huolestumisensä siitä, että työsuojelun aluehallintoviranomaisen (aluehallinviraston työsuojelun vastuualue) toimintamenoihin esitetty määräraha merkitsee henkilötyövuosivähennystä ja näin ollen tarkastusten vähenemistä. 

Aluehallinvirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös veteraanien kuntoutustoiminnan määrärahaan.  Veteraanien toimintakyvyn kannalta on menossa vaativin vaihe, koska keski-ikä on 88 vuotta. Veteraanien määrä vähenee, mutta heidän tarpeensa kuntoutukseen kasvaa ja vaikeutuu. Veteraanilisän määrää tulisi edelleen jaksotetusti korottaa ja poistaa lisästä hoitotukea ja rintamalisän saantia koskevat edellytykset.

Lisätietoja: ylijohtaja Elli Aaltonen p. 040 567 5308 ja johtaja Eeva-Liisa Mankowski p. 040 586 3065