Valtioneuvosto

Askel kohti yhteentoimivaa julkista hallintoa

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:20 EEST

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 21. lokakuuta ehdotusta laiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä olisi huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Ministeriöt vastaisivat ohjauksesta omilla toimialoillaan.

Tarkoitus on ottaa käyttöön yhtenäinen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon tason yhteentoimivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvauksia ja määrityksiä esimerkiksi sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. Tätä työtä tehdään jo monella toimialalla, mutta laki velvoittaisi työn entistä parempaan koordinaatioon.

Lakiesitys on tarkoitus saattaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina. Lakia ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2011 alussa.

Lakiehdotuksen mukaan tietyt sähköiseen asiakaspalveluun liittyvät tekniset tukipalvelut voisivat olla julkiselle hallinnolle pakollisia. Tällä helpotetaan niiden rakentamista ja tavoitellaan yhtenäisempää asiakaspalvelua. Valtionhallinnon sisällä yhteisiä palveluja voisi olla myös perustietotekniikassa.

Kukin julkisen hallinnon organisaatio on tähän asti erikseen kehittänyt omat tietohallinnon ratkaisunsa. Seurauksena on ollut tuhansien tietojärjestelmien kirjo, jonka heikkoutena on yhteentoimimattomuus. Jotta jatkossa tietotekniikasta saataisiin enemmän irti ja järjestelmien kehityskustannukset pidetyksi kurissa, on järjestelmien yhteentoimivuutta kehitettävä. Lakiehdotuksessa esitetty keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kokonaisarkkitehtuurien laatiminen yhteisellä menetelmällä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös sitovaa ohjausta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sitovasti säätää valtiovarainministeriön päättämien julkisen hallinnon tietohallinnon standardien sisältämistä tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureista. Nämä käsitellään Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa, JUHTAssa ennen niiden vahvistamista standardeiksi. Laajalla valmistelulla pyritään varmistamaan annettavien säännöksien laatu sekä huolellinen vaikuttavuusarviointi.

Valtiovarainministeriö on valmistellut lakiehdotuksen yhteentoimivuuden ohjauksesta koko julkisessa hallinnossa eduskunnan ja hallituksen toimeksiannosta. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamista lainsäädännöllä on ehdotettu ja vaadittu myös useilta muilta tahoilta. Valmistelu on osa valtiovarainministeriön SADe-ohjelmaa ja tukee sen tavoitteita sähköisen asioinnin kehittämisessä.

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 1603 3250 ja erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, p. 09 1603 2523, valtiovarainministeriö