ASPO Oyj

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 12:11 EEST

ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa

Tammi-syyskuu
- Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 20 % ja oli tammi-syyskuussa 286,8 Me (239,3
Me)
- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 65 % ja oli 12,4 Me (vertailukelpoinen
liikevoitto 7,5 Me ja lisäksi 3,8 Me kertaluonteisia eriä)
- Voitto ennen veroja oli 9,4 Me (7,7 Me)
- Tulos/osake oli 0,27 euroa (0,23 euroa)

Heinä-syyskuu
- Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 104,2 Me (80,0 Me)
- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 150 % ja oli 6,0 Me (vertailukelpoinen
liikevoitto 2,4 Me ja lisäksi kertaluonteinen erä 3,2 Me)
- Tulos/osake oli 0,14 euroa (0,13 euroa)

Aspo paransi koko vuodelle 2010 antamaansa näkymäarviotaan 13.9.2010 myönteisen
tuloskehityksen vuoksi.

Aspo säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Aspo kasvattaa merkittävästi
liikevaihtoa ja parantaa osakekohtaista tulosta.

AVAINLUVUT

  1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009Liikevaihto, Me 286,8   239,3   329,4

Liikevoitto, Me 12,4   11,3   15,3

Osuus liikevaihdosta, % 4,3   4,7   4,6

Voitto ennen veroja, Me 9,4   7,7   11,7

Osuus liikevaihdosta, % 3,3   3,2   3,6

Henkilöstö katsauskauden lopussa 720   707   717Tulos/osake, euroa 0,27   0,23   0,33

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,28   0,22   0,33

Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa     0,06   0,16Oma pääoma/osake, euroa 2,45   2,45   2,59

Omavaraisuusaste,% 30,0   32,4   34,6

Nettovelkaantumisaste, % 123,7   113,2   87,9


ASPON TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN:

"Kolmannella vuosineljänneksellä Aspon positiivinen tuloskehitys jatkui. Elokuun
tuloslukujen valmistuttua paransimme näkymäarviotamme vuodelle 2010. Epävarmuus
on vähentynyt edustamillamme teollisuudenaloilla ja konsernin panostukset
kasvumarkkinoille ovat parantaneet yhtiön tuloskehitystä. Finanssimarkkinoiden
epävarmuus heijastui katsausjaksolla erityisesti valuuttojen ulkoisten arvojen
muutoksina.

Aspolle on tärkeää, että kaikki liiketoiminnat kehittyvät niille vahvistetun
strategian mukaisesti ja saavuttavat niille asetetut tulostavoitteet. Toisen
vuosineljänneksen jälkeen arvioimme, että toinen vuosipuolisko tulee olemaan
ensimmäistä vahvempi. Katsausjaksolla kaikki liiketoiminnat kehittyivät
tavoitellusti ja liikevoitto muodostui hyväksi. Erityisen iloinen olen siitä,
että jo nyt olemme perustyöllä ylittäneet vuoden 2009 vastaavan ajankohdan
osakekohtaisen tuloksen vaikka edellisen vuoden liikevoitto sisälsi yhteensä
5,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja ja -tappioita. Kolmannen
neljänneksen liikevoittoprosentti, 5,8 %, ylitti konsernin 5,0 %:n
vähimmäistavoitteen.

Suomessa vahvistettu tonnistoverolain muutos on ollut edelleen EU:n komission
käsittelyssä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että päätös olisi mahdollista saada
vielä vuoden 2010 aikana. Aspo seuraa tilannetta. Ohjeistuksessamme ei ole
huomioitu tonnistoverolain mahdollista muutosta. Tonnistoverolain muutoksella
olisi voimaan tullessaan positiivinen vaikutus Aspon veronjälkeiseen tulokseen
ja osakekohtaiseen tulokseen."


ASPO YRITYKSENÄ

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on
olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat.
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja muut toimialoille kuulumattomat
toiminnat.

Konserni seuraa liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi,
Pohjoismaat, Baltia, Venäjä + muut IVY-maat (sisältäen Ukrainan), sekä muut
maat.


TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Yleinen epävarmuus on vähentynyt markkinoilla. Myytävien raaka-aineiden hinnat
ovat vakiintuneet ja Aspolle tärkeiden teollisuuden raaka-aineiden
kuljetusvolyymit ovat kasvaneet.

Aspon markkina-alueella kansantalouksien arvioidaan kääntyneen kasvuun.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on jatkunut. Tulevaa kehitystä on
edelleen vaikea arvioida. Valuuttojen arvoissa on katsauskaudella tapahtunut
muutoksia.

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo.
Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui 15 yksiköstä, joista 12 oli
varustamon omia, kaksi vuokrattua ja yksi osin omistettu.

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto, Me 20,6 13,8 6,8 59,6 46,2 63,8

Liikevoitto, Me 3,7 1,8 1,9 8,5 11,1 14,7

Henkilöstö 197 201 -4 197 201 194

Kansainvälinen irtokuivalastien rahtimarkkina kääntyi jakson aikana nousuun. ESL
Shippingin toiminta perustuu pääosin pitkäaikaisiin sopimuksiin ja siksi alusten
rahtituotto pysyi hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan. Kapasiteetti oli
kokonaisuudessaan tehokkaassa käytössä. Tärkeistä teollisuuden aloista
Skandinavian terästeollisuuden tuotannon kasvu lisäsi kuljetuksia, mutta
vastaavasti energiateollisuuden hiilikuljetukset supistuivat edellisestä
vuodesta.

ESL Shippingin katsauskauden liikevoitto parani ja oli 3,7 miljoonaa euroa
(1,8). Rahtimarkkina oli ESL Shippingille normaali ja operointi onnistui hyvissä
sääoloissa suunnitellusti. Katsauskaudella puskija Alfa ja Para-Uno -proomu
poistettiin liikenteestä romutettaviksi. Alaskirjaus heikensi tulosta 0,2
miljoonaa euroa.

ESL Shippingin kuljetetut lastimäärät olivat heinä-syyskuussa 3,4 miljoonaa
tonnia (2,5). Terästeollisuuden osuus määristä oli 2,3 miljoonaa tonnia (1,4) ja
energiateollisuuden 0,9 miljoonaa tonnia (1,0).

Intiasta tilattu 18.800 dwt:n jäävahvistettu 1A Super -luokan alus kastettiin
telakalla m/s Alppilaksi. Alusta varustellaan koeajoihin ja luovutukseen ja sen
arvioidaan olevan liikenteessä keväällä 2011. Korealaiselta Hyundai Mipo
-yhtiöltä tilattiin toukokuussa kaksi jäävahvistettua 56 150 dwt:n supramax-
alusta. Projekti etenee suunnitellusti ja alusten malleilla on mm. tehty
jääkokeita. Ensimmäisen aluksen aikataulu on tarkentumassa ja on mahdollista,
että se valmistuu jo vuoden 2011 aikana. Katsausjaksolla alukselle solmittiin
rahoitussopimus. Toinen aluksista valmistuu keväällä 2012. Samalla on sovittu
kahden aluksen lisätilausmahdollisuudesta. Optio on voimassa vuoden 2010
loppuun.

Leipurin

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta
toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja
sekä leivontaan liittyvää tietotaitoa. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä,
Puolassa, Baltiassa, Ukrainassa sekä Kazakstanissa. Venäjällä on toimintaa
Pietarin ja Moskovan lisäksi useissa suurkaupungeissa. Hankintatoiminta on
kansainvälistä.

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto, Me 26,5 23,4 3,1 78,1 71,8 99,3

Liikevoitto, Me 0,9 0,6 0,3 2,2 2,1 3,2

Henkilöstö 217 191 26 217 191 218

Elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat ja kysyntä pysyivät vakaina. Kesällä
sovitut leipomokonelinjastojen projektitoimitukset ovat käynnistyneet ja ne
tuloutuvat neljännen vuosineljänneksen ja alkuvuoden 2011 aikana.

Leipurin-liiketoiminnan katsausjakson liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,6).
Tulos kehittyi edelleen hyvin Venäjällä. Katsausjakson aikana perustettiin
yritys Kazakstaniin ja aloitettiin valmistelut Valko-Venäjän toiminnan
käynnistämiseksi. Leipomoraaka-aineiden myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin
mutta konemyynnissä ei tuloutunut merkittäviä projektitoimituksia.

Telko

Telko on johtava Itämeren alueen teollisuuskemikaalien ja muoviraaka-aineiden
asiantuntija ja jakelija. Sillä on toimintaa Suomessa, Baltiassa,
Skandinaviassa, Puolassa, Ukrainassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä sekä
Kiinassa. Hankintatoiminta on kansainvälistä. Liiketoiminta perustuu alan
parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön
asiantuntemukseen. Yhdessä alueellisten asiakkaiden kanssa kehitetään heidän
tuotantoansa ja tuotteidensa kilpailukykyä.

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto, Me 47,6 35,3 12,3 127,3 95,1 128,8

Liikevoitto, Me 1,8 4,9 -3,1 5,1 3,2 3,1

Henkilöstö 202 202 0 202 202 193

Syksystä 2009 jatkunut myytävien raaka-aineiden hintojen nousu tasaantui ja osin
hinnat laskivat kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kysyntä jatkui hyvänä
kaikilla markkina-alueilla. Euron vahvistuminen sekä Venäjän ruplan ja Ukrainan
hryvnan 10 %:n arvon aleneminen heikensi katsausjakson tulosta. Liikevaihdon
kasvu jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 35 %. Kasvusta 47 %
aiheutui volyymien kasvusta ja 53 % hintojen noususta.

Telkon katsausjakson liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen
liikevoitto 1,7 Me ja lisäksi kertaluontoinen myyntivoitto Haminan
terminaaliliiketoiminnan myynnistä 3,2 Me). Kysyntä kasvoi ja liikevoitto parani
sekä teollisuuskemikaaleissa että muoviraaka-aineissa. Voiteluaineiden kysyntä
lisääntyi hieman.

Toiminnan käynnistys Kiinassa on onnistunut hyvin. Alkuvaiheessa Telko keskittyy
palvelemaan Kiinassa toimivia muoviraaka-aineita käyttäviä eurooppalaisia
asiakkaita sekä toimimaan Telkon alueellisena hankintakonttorina. Kiinassa
tärkeimmät teolliset segmentit ovat telekommunikaatio, kone- ja laitevalmistajat
sekä alihankkijat. Telko on jatkanut strategian mukaisesti kasvua Venäjällä
perustamalla toimipisteet Jaroslavin ja Samaran miljoonakaupunkeihin.

Kaukomarkkinat

Kaukomarkkinat on erikoistunut energiatehokkuustekniikkaan, prosessiteollisuuden
tehokkuutta parantaviin sovelluksiin sekä turvallisuus- ja digitaalituotteisiin.
Toiminta perustuu alan parhaiden yhtiöiden tuotteisiin ja omien asiantuntijoiden
haluun parantaa asiakasyritysten toimintaa ja tehokkuutta. Kaukomarkkinoilla on
toimintaa Suomessa, Puolassa, Venäjällä, Kiinassa ja Vietnamissa.

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto, Me 9,5 7,4 2,1 21,8 25,1 36,4

Liikevoitto, Me 0,6 -0,1 0,7 -0,2 0,0 0,5

Henkilöstö 90 88 2 90 88 90

Teollisuuden projektitoimitusten tilauskanta sekä energiatehokkuustuotteiden
myynti paranivat katsausjaksolla. Energiatehokkuustuotteiden myynti ja
kannattavuus kehittyivät hyvin kuuman kesän lisättyä ilmastointilaitteiden
kysyntää. Kaukomarkkinoiden edustaman Panasonic-tuotemerkin testimenestys
lämmittämisessä ja energiatehokkuudessa lisäsi myyntiä ja ennakkotilauksia
loppuvuodelle. Kaukoidän projektitoimituksia ei tuloutunut katsausjaksolla.
Suomessa turvallisuus- ja digitaalituotteiden myynti oli normaalitasolla.

Kaukomarkkinoiden katsausjakson liikevoitto oli 0,6 miljoona euroa (-0,1).

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja muut toimialoille kuulumattomat
toiminnat.

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto, Me 0,0 0,1 -0,1 0,0 1,1 1,1

Liikevoitto, Me -1,0 -1,6 0,6 -3,2 -5,1 -6,2

Henkilöstö 14 25 -11 14 25 22

Konsernin hallintokulut ovat laskeneet tavoitellusti kevään 2008 yrityskaupan
jälkeen.


LIIKEVAIHTO

Tammi-syyskuu

Aspo-konsernin tammi-syyskuun 2010 liikevaihto oli 286,8 miljoonaa euroa
(239,3). ESL Shippingin liikevaihto kasvoi erityisesti keväällä ankaran
jäätalven jälkeen ja on pysynyt hyvällä tasolla. Leipurin liikevaihto kasvoi
leipomoraaka-aineiden myynnin lisääntyessä. Liikevaihdon kasvua hidasti
leipomolinjatoimitusten puuttuminen tarkastelujaksolla. Telkon liikevaihto
kasvoi voimakkaasti volyymien kasvun ja hintojen vahvistumisen seurauksena.
Kaukomarkkinoiden alkuvuonna supistunut liikevaihto kääntyi kasvuun kysynnän
elpyessä tarkastelukauden jälkipuoliskolla.

Heinä-syyskuu

Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 104,2 miljoonaa euroa, kun se
vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 80,0 miljoonaa euroa.


Liikevaihto segmenteittäin, Me

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

ESL Shipping 20,6 13,8 6,8 59,6 46,2 63,8

Leipurin 26,5 23,4 3,1 78,1 71,8 99,3

Telko 47,6 35,3 12,3 127,3 95,1 128,8

Kaukomarkkinat 9,5 7,4 2,1 21,8 25,1 36,4

Muu toiminta 0,0 0,1 -0,1 0,0 1,1 1,1

Yhteensä 104,2 80,0 24,2 286,8 239,3 329,4

Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.


Liikevaihto markkina-alueittain, Me

  7-9/2010  7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Suomi 44,6 37,7 6,9 120,7 113,0 151,8

Pohjoismaat 13,6 7,0 6,6 39,5 20,4 30,0

Baltia 11,7 9,8 1,9 31,2 27,8 37,0

Venäjä + muut
IVY-maat 24,0 14,0 10,0 63,3 38,2 56,2

Muut maat 10,3 11,5 -1,2 32,1 39,9 54,4

Yhteensä 104,2 80,0 24,2 286,8 239,3 329,4

Venäjän, IVY-maiden sekä Ukrainan voimakas kasvu jatkui ja tällä markkina-
alueella saavutettiin ennätysliikevaihto. Pohjoismaiden liikevaihto oli lähes
kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talouden
taantuma jatkui Baltian markkina-alueella, minkä vuoksi liikevaihto kasvoi
maltillisesti.

Kun Venäjän liikevaihtoon lasketaan mukaan ESL Shippingin raaka-aineiden
vientikuljetukset Venäjältä liikevaihto kasvoi seurantajaksolla 30,0 miljoonaan
euroon (20,4). Venäjälähtöisen hiilen kuljetusvolyymi jäi vuoden 2009 tasosta.

Me 7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Venäjä+ muut
IVY-maat 30,0 20,4 9,6 80,7 64,0 87,9


TULOS

Tammi-syyskuu

Aspo-konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 12,4 miljoonaa euroa (11,3) eli
4,3 % liikevaihdosta. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,1
miljoonaa euroa (6,8). Konsernin nettorahoituskulut olivat 3,0 miljoonaa euroa
(3,6). Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 9,4 miljoonaa euroa (7,7) ja
katsauskauden voitto 7,0 miljoonaa euroa (6,1). Oman pääoman tuotto oli 14,3 %
(12,5).

Heinä-syyskuu

Aspo-konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,0 miljoonaa euroa (2,4 Me ja
lisäksi kertaluonteisia myyntivoittoja 3,2 Me) eli 5,8 % liikevaihdosta. ESL
Shippingin liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8). Leipurin liikevoitto oli
0,9 miljoonaa euroa (0,6). Telkon liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa
(vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 Me ja lisäksi kertaluontoinen myyntivoitto
3,2 Me). Kaukomarkkinoiden liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,1). Muun
toiminnan liikevoitto oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,6) tappiollinen.

Liikevoitto segmenteittäin, Me

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

ESL Shipping 3,7 1,8 1,9 8,5 11,1 14,7

Leipurin 0,9 0,6 0,3 2,2 2,1 3,2

Telko 1,8 4,9 -3,1 5,1 3,2 3,1

Kaukomarkkinat 0,6 -0,1 0,7 -0,2 0,0 0,5

Muu toiminta -1,0 -1,6 0,6 -3,2 -5,1 -6,2

Yhteensä 6,0 5,6 0,4 12,4 11,3 15,3


Osakekohtainen tulos tammi-syyskuu

Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,23) ja laimennettu tulos/osake 0,28 euroa
(0,22). Oma pääoma/osake oli 2,45 euroa (2,45).


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat 11,9 miljoonaa euroa (5,2), josta
suurin osa oli ESL Shippingin laivatilausten ennakkomaksuja. Muut investoinnit
sisältävät ESL Shippingin yksiköiden telakointeja, muiden toimialojen ICT-
investointeja sekä toiminnan laajenemisen edellyttämiä pienehköjä investointeja.

Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja, Me

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

ESL Shipping 0,1 0,6 -0,5 10,5 2,9 3,1

Leipurin 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,5

Telko 0,4 0,3 0,1 0,7 0,9 2,5

Kaukomarkkinat 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,6

Muu toiminta 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,6 0,7

Yhteensä 0,7 1,3 -0,6 11,9 5,2 7,4


RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema heikkeni hieman vertailukauteen nähden. Toiseen
vuosineljännekseen verrattuna rahoitusasema säilyi ennallaan. Konsernin
likvidien varojen määrä oli 10,7 miljoonaa euroa (7,2). Konsernitaseen
korolliset velat olivat 89,2 miljoonaa euroa (78,9). Korollisten velkojen määrän
kasvuun vaikuttivat ESL Shippingin laivatilausten ennakkomaksut, jotka
rahoitettiin pankkilainalla. Korottomat velat olivat 61,6 miljoonaa euroa
(55,3).

Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 123,7 % (113,2) ja omavaraisuusaste
30,0 % (32,4). Katsausjakson merkittävimmät omaan pääomaan vaikuttavat tekijät
olivat konsernin hyvä tulos sekä suojauslaskennan alaisten johdannaisten
kurssitappiot. Taseen loppusumma on kasvanut vertailukauteen nähden maksettujen
laivainvestointien ennakkomaksujen vaikutuksesta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa yhteensä 2,2 miljoonaa
euroa (8,6). Vertailukauteen nähden rahavirtaa heikensi liiketoiminnan
voimakkaan kasvun aiheuttama käyttöpääoman sitoutuminen. Käyttöpääoman muutos
oli katsauskauden päättyessä -10,4 miljoonaa euroa (6,3).

Investointien rahavirta oli -10,7 miljoonaa euroa eli konsernin vapaa rahavirta
oli tammi-syyskuussa -8,5 miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat
laivainvestointiin liittyvät toisen vuosineljänneksen aikana suoritetut noin 10
miljoonan euron ennakkomaksut.

ESL Shippingin toisella vuosineljänneksellä allekirjoittaman noin 60 miljoonan
euron laivatilauksen dollarimääräiset kassavirrat on suurelta osin suojattu
rahoitusinstrumentein. Koska suojauksessa käytetyt valuuttajohdannaiset ovat
suojauslaskennan alaisia, niiden kurssimuutoksista aiheutuvat kurssivoitot tai
-tappiot kirjataan pääsääntöisesti oman pääoman muutoksena.

Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien
valmiusluottolimiittien määrä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 50 miljoonaa
euroa. Katsauskauden päättyessä valmiusluottolimiitit olivat kokonaisuudessaan
 käyttämättä. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 15 miljoonaa
euroa. Elokuussa allekirjoitettiin Pohjola Pankin kanssa laivarahoitussopimus.
Sopimuksen määrä on 25 miljoonaa euroa ja laina-aika 12 vuotta.

Pääomalaina

Aspo Oyj:llä on vuonna 2009 liikkeelle laskettua vaihdettavaa pääomalainaa
14 400 000 euroa. Lainan alkuperäinen pääoma oli 15 000 000 euroa. Laina-aika on
30.6.2009-30.6.2014.

Lainaosuudet voidaan vaihtaa Aspon osakkeisiin. Kukin 50 000 euron lainaosuus
oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 7 690:een Aspo Oyj:n
osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on 6,50 euroa. Lainan voi vuosittain vaihtaa
osakkeisiin 2.1.-30.11. Vaihtoaika päättyy 15.6.2014. Pääomalainasta on merkitty
30.9.2010 mennessä 12 lainaosuutta vastaan 92 280 Aspo Oyj:n uutta osaketta.


RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin riskit sen päätoimialoilla ovat edelleen vähentyneet talouden
käännyttyä kasvuun. Markkinoiden epävarmuus vaikuttaa Aspon markkina-alueista
edelleen läntisten maiden teollisuuden kysyntään. Konserni kasvaa erityisesti
kehittyvien markkinoiden alueilla, joissa kasvun riskeihin vaikuttavat mm.
investoinnit, korkotaso, valuuttakurssit ja asiakkaiden maksuvalmius sekä
lainsäädännön ja maahantuontiasetusten nopeat muutokset.

Liiketoimintariskeistä todennäköisyyden ja vaikutuksen kannalta keskeisimmät
riskit liittyvät operatiiviseen toimintaan ja erityisesti asiakaspysyvyyteen,
kaluston riittävyyteen, katetason säilyttämiseen sekä avainhenkilöihin ja
annettujen sisäisten ohjeistusten noudattamiseen. Liikearvoihin liittyviä
riskejä seurataan toimialoittain tehtävillä testeillä vähintään vuositasolla.

Merkittävät valuuttakurssitappiot on vältetty valuuttapositioiden ja -virtojen
aktiivisen suojaamisen ansiosta. Yleinen luottotappioriski on edelleen korkea,
mutta on normalisoitumassa asiakasyritysten taloudellisen tilanteen parantuessa.
Laivojen investointeihin liittyvät valuuttariskit on suurelta osin suojattu ja
liitetty konsernin suojauslaskennan piiriin ja ennakkomaksuilla on turvaava
vakuus.

Riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa
konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä,
osakasarvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu
riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien
toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen
seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Riskienhallintaa koordinoi
Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti
emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.


HENKILÖSTÖ

Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 720 (707). Tärkein
henkilöstön kokonaismäärän muutos vertailujaksoon verrattuna johtui Leipurin-
segmentissä yritysoston tuomasta henkilölisäyksestä Latviassa sekä uusien
toimipisteiden henkilöstöstä Venäjällä ja Ukrainassa.

Henkilöstö segmenteittäin

  7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

ESL Shipping 197 201 -4 197 201 194

Leipurin 217 191 26 217 191 218

Telko 202 202 0 202 202 193

Kaukomarkkinat 90 88 2 90 88 90

Muu toiminta 14 25 -11 14 25 22

Yhteensä 720 707 13 720 707 717


Palkitseminen

Aspo-konsernissa on käytössä voittopalkkiojärjestelmä. Osa konsernin tuloksesta
maksetaan voittopalkkioeränä henkilöstörahastolle. Tarkoituksena on, että
henkilöstörahasto käyttää valtaosan sille maksettavista voittopalkkioeristä Aspo
Oyj:n osakkeiden ostoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että henkilöstöstä
tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat kaikki
Aspo-konsernin suomalaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät henkilöt. Aspon
toimialat maksavat lisäksi osan tuloksestaan henkilöstölle bonuksina, joiden
laskentaperiaatteet hyväksytään liiketoiminnoittain.

Aspon avainhenkilöille on suunnattu vuonna 2009 osakkeiden omistukseen perustuva
kannustinjärjestelmä, jossa mahdollinen tuotto perustuu yhtiön kumulatiiviseen
osakekohtaiseen tulokseen vuosien 2009-2011 aikana. Osakeomistusohjelman piiriin
kuuluu noin 40 Aspo-konsernin johto- ja avainhenkilöä.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2010 oli 17 691 729,57 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 26 498 343, joista yhtiön hallussa oli 576 870 osaketta
eli 2,18 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet
ja -palvelut.

Aspo Oyj:n vuonna 2009 liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta pääomalainasta on
heinä-syyskuussa merkitty neljää lainaosuutta vastaan 30 760 Aspo Oyj:n uutta
osaketta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.9.2010 ja otettiin
kaupankäynnin kohteeksi 6.9.2010.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli tammi-syyskuussa 2010
yhteensä 3 632 822 osaketta ja 26,5 miljoonaa euroa, eli 13,7 prosenttia
osakekannasta vaihtoi omistajaa. Tammi-syyskuun ylin kurssinoteeraus oli 8,06
euroa ja alin 5,91 euroa. Keskikurssi oli 7,23 euroa ja katsauskauden
päätöskurssi 8,00 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat
osakkeet vähennettynä oli 207,4 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 5 513 osakkeenomistajaa.
Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli
725 536 eli 2,7 % osakekannasta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon
osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 1 120 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden
luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita
suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin
ehdoin.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei
ole käyttänyt vuonna 2010 saamiaan valtuutuksia ennen 26.10.2010.


ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Markkinanäkymät

Aspo arvioi, että yleinen taloustilanne on parantumassa. Konsernille tärkeät
Pohjois-Euroopan ja kasvavien markkinoiden kansantaloudet ovat elpymässä.
Kehityksen arviointia vaikeuttaa edelleen rahoitusmarkkinoiden epävarmuus.

Aspon näkymät vuodelle 2010

Aspo-konsernin nykyinen rakenne luo hyvän perustan liikevaihdon ja
kannattavuuden kasvulle. Konsernin kulut arvioidaan merkittävästi pienemmiksi
kuin vuonna 2009. Mahdollinen tonnistoverolain muutos parantaisi merkittävästi
konsernin verojenjälkeistä ja osakekohtaista tulosta. Konsernin käyttämien
euroalueen ulkopuolisten valuuttojen arvojen muutoksilla voi olla vaikutusta
yhtiön liikevoittoon.

Aspo säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Aspo kasvattaa merkittävästi
liikevaihtoa ja parantaa osakekohtaista tulosta.

ESL Shipping

Varustamon tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana Itämeren kuivarahtien
kuljettajana uudistamalla laivastoaan. Intiassa valmistumassa oleva 18 800 dwt:n
Eira-luokan alus m/s Alppila on myöhässä. Sen arvioidaan valmistuvan koeajoihin
ja luovutukseen siten, että se olisi liikenteessä keväällä 2011. Hyundai-
Vinashin -telakalla rakennetaan kaksi 56 150 dwt:n supramax-luokan alusta.
Projekti etenee suunnitellusti ja alusten malleilla on mm. tehty jääkokeita.
Ensimmäisen aluksen valmistumisaikataulu on tarkentumassa ja se valmistunee jo
vuoden 2011 aikana. Toinen alus valmistuu keväällä 2012. Ensimmäisenä
valmistuvalle alukselle on sitova rahoitus. Alusten valmistuttua varustamon
käytössä oleva kapasiteetti kasvaa yli 50 %.

Rahtimarkkinoiden arvioidaan säilyvän Itämerellä nykyisellä tasollaan
loppusyksyn aikana. Merkittävä osa ESL Shippingin vuoden 2010
kuljetuskapasiteetista on katettu pitkäaikaisin sopimuksin. Terästeollisuuden
rahtimäärien arvioidaan ylittävän vuoden 2009 tason ja energiateollisuuden
hiilikuljetusten jäävän edellisen vuoden tasosta.

EU:n komission hyväksyttävänä olevalla tonnistoverolain muutoksella olisi
voimaan tullessaan merkittävä positiivinen vaikutus ESL Shippingin
verojenjälkeiseen tulokseen. Asiantuntijat arvioivat uuden tonnistoverolain
tulevan voimaan takautuvasti 1.1.2010 alkaen.

Leipurin

Leipurin leipomoraaka-aineiden liiketoiminnan orgaanisen kasvun odotetaan
jatkuvan. Viljapohjaisten tuotteiden hintojen arvioidaan nousevan loppuvuonna
2010 ja alkuvuonna 2011 noin 5-15 %. Leipurin jatkaa etabloitumistaan Venäjällä
uusiin miljoonakaupunkeihin sekä Valko-Venäjälle. Uusi tulliliitto Venäjän,
Kazakstanin ja Valko-Venäjän välillä astui voimaan 1.7.2010. Uudet toimipisteet
luovat hyvän pohjan monivuotiselle kasvulle. Muun elintarviketeollisuuden raaka-
ainemyynti pyrkii laajentumaan Baltian, Venäjän ja Kazakstanin markkinoille.
Laajentumisen positiiviset taloudelliset vaikutukset näkyvät vuonna 2011.

Koneyksikkö on sopinut katsauskaudella kolmesta merkittävästä
projektitoimituksesta, jotka tuloutuvat neljännellä vuosineljänneksellä ja osin
2011.

Telko

Telko jatkaa kannattavaa kasvua painopisteen ollessa edelleen Venäjän, Ukrainan
ja IVY:n alueella. Keväällä perustettu Kiinan yksikkö on saavuttamassa
kannattavan toiminnan tason neljännen vuosineljänneksen aikana. Vuonna 2009
tehtyjen sopeutustoimien kustannussäästövaikutus vuoden 2010 kiinteissä kuluissa
on noin 2 miljoonaa euroa.

Uusi tulliliitto Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin välillä astui voimaan
1.7.2010. Telko on perustanut tytäryhtiön Valko-Venäjälle ja valmistelee
toiminnan aloittamista Kazakstanissa vuoden 2010 aikana. Yhtiö pyrkii
laajentumaan myös tarkasti kohdistetuin yritysostoin.

Kaukomarkkinat

Parantuneen tilauskannan ja Kiinan projektitoimitusten valmistumisen arvioidaan
parantavan Kaukomarkkinoiden liikevoittoa neljännellä vuosineljänneksellä.

Yhtiössä on lisäksi käynnistetty strategiatyö, jonka tavoitteena on varmistaa
yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden paraneminen. Kaukomarkkinat panostaa
nykyisistä liiketoiminnoista erityisesti energiatehokkuuslaitteisiin ja
laajentuminen uusiin laiteratkaisu- ja palvelukokonaisuuksiin on selvityksen
alaisena. Tavoitteena on jo vuoden 2010 aikana laajentaa tuote- ja
palveluvalikoimaa uusiin lähienergiaratkaisuihin.

Energiatehokkuuslaitteiden ja -palveluiden tarve tulee kasvamaan voimakkaasti
uusien Suomen ja EU:n uudisrakentamista koskevien energiatehokkuusstandardien,
valtion energiapolitiikan sekä energian hinnan nousun myötä.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon sekä muut toimialoille
kuulumattomat toiminnat. Näistä aiheutuvien kulujen odotetaan laskevan
merkittävästi edellisestä vuodesta.

Liiketoimintariskit

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa Pohjois-Euroopan ja kasvumarkkinoiden
teollisuuden kysyntään. Aspon markkina-alueen kysynnän kasvun jatkumista tai
mahdollisia muita äkillisiä muutoksia liiketoiminnan edellytyksissä on vaikea
arvioida. Finanssimarkkinoiden ja valuuttojen arvojen muutokset voivat vaikuttaa
konsernin tulevaan tuloskehitykseen.

Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä
riskeistä on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa sekä yhtiön
kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin vuoden 2009 tilinpäätöksen
liitetiedoissa.


Helsingissä 26.10.2010

ASPO Oyj

Hallitus
ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA
  7-9/2010   7-9/2009

  Me % Me %

Liikevaihto 104,2 100 80,0 100

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 3,4 4,3

Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -1,9 -2,3 -2,9Liikevoitto 6,0 5,8 5,6 7,0Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -1,2 -1,3 -1,6Voitto ennen veroja 4,9 4,7 4,3 5,4Katsauskauden voitto 3,6 3,5 3,5 4,4Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot -0,6   0,1

Suojauslaskenta -3,4   -0,5

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,9   0,2

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -3,1   -0,2

Katsauskauden laaja tulos 0,5   3,3Osakkeenomistajille kuuluva

tilikauden tulos 3,5   3,4

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1Osakkeenomistajille kuuluva

laaja tilikauden tulos 0,4   3,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1  1-9/10   1-9/09   1-12/09

  Me % Me % Me %

Liikevaihto 286,8 100,0 239,3 100,0 329,4 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,3 7,3 3,1 10,5 3,2

Poistot ja arvonalentumiset -6,1 -2,1 -6,8 -2,8 -8,9 -2,7Liikevoitto 12,4 4,3 11,3 4,7 15,3 4,6Rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -1,0 -3,6 -1,5 -3,6 -1,1Voitto ennen veroja 9,4 3,3 7,7 3,2 11,7 3,6Katsauskauden voitto 7,0   6,1   8,6Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 0,6   -0,5   -0,1

Suojauslaskenta -1,5   -0,5   0,4

Suoraan omaan pääomaan kirjatut
nettotulot         0,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät
verot 0,4   0,2   -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen yhteensä -0,5   -0,8   0,4

Katsauskauden laaja tulos 6,5   5,3   9,0Osakkeenomistajille kuuluva

tilikauden tulos 6,9   6,0   8,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1   0,1Osakkeenomistajille kuuluva

laaja tilikauden tulos 6,4   5,2   8,9

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1   0,1

ASPO-KONSERNIN TASE
  09/10 09/09 Muutos 12/09

  Me Me % Me

VaratPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 15,8 15,9 -0,6 16,6

Liikearvo 40,4 39,9 1,3 40,2

Aineelliset hyödykkeet 55,4 61,2 -9,5 50,1

Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,0 0,2

Pitkäaikaiset saamiset 1,5 1,4 7,1 0,6

Osuudet osakkuusyrityksissä 1,3 0,9 44,4 1,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä 114,6 119,5 -4,1 109,3Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 40,1 27,1 48,0 29,3

Myynti- ja muut saamiset 49,0 43,7 12,1 44,7

Rahat ja pankkisaamiset 10,7 7,2 48,6 11,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 99,8 78,0 27,9 85,5

Varat yhteensä 214,4 197,5 8,5 194,8Oma pääoma ja velatOma pääoma

Osakepääoma 17,7 17,7 0,0 17,7

Muu oma pääoma 45,8 45,5 0,7 49,2

Emoyhtiön oman pääoman osuus 63,5 63,2 0,5 66,9

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,0 0,0Pitkäaikaiset velat 59,8 80,2 -25,4 57,1

Lyhytaikaiset velat 91,0 54,0 68,5 70,8Oma pääoma ja velat yhteensä 214,4 197,5 8,6 194,8
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

A = Osakepääoma     F = Muuntoerot

B = Ylikurssirahasto   G = Kertyneet voittovarat

C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä

D = Muut rahastot   I = Määräysvallattomien omistajien osuus

E = Omat osakkeet   J = Oma pääoma yhteensä
Milj. euroa A B C D E F G H I J

Oma pääoma

31.12.2009 17,7 4,3 0,0 2,8 -3,7 -1,6 47,5 67,0 -0,1 66,9

Tilikauden laaja tulos:

Tilikauden voitto             6,9   0,1

Muuntoero           0,6

Rahavirran suojaus veroilla
vähennettynä     -1,1

Laaja tulos yhteensä     -1,1     0,6 6,9 6,4 0,1

Liiketoimet omistajien kanssa:

Osingonjako             -10,8

Osakepalkitseminen       0,2 0,1   0,1

VVK-lainan vaihto osakkeiksi       0,5

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä       0,7 0,1   -10,7 -9,9

Oma pääoma

30.9.2010 17,7 4,3 -1,1 3,5 -3,6 -1,0 43,7 63,5 0,1 63,6Oma pääoma

31.12.2008 17,7 4,3 -0,3 0,5 -3,7 -1,5 49,0 66,0 0,0 66,0

Tilikauden laaja tulos:

Tilikauden voitto             6,0   0,1

Muuntoero           -0,5

Rahavirran suojaus veroilla
vähennettynä     -0,3

Laaja tulos yhteensä     -0,3     -0,5 6,0 5,2 0,1

Liiketoimet omistajien kanssa:

Osingonjako             -10,8

Osakepalkitseminen             0,4

VVK-lainan oman pääoman osuus
veroilla vähennettynä       2,4

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä       2,4     -10,4 -8,0

Oma pääoma 30.9.2009 17,7 4,3 -0,6 2,9 -3,7 -2,0 44,6 63,2 0,1 63,3
ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

  1-9/10 1-9/09 1-12/09

  Me Me MeLiiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto 12,5 11,3 15,3

Oikaisut liikevoittoon 6,3 0,6 1,7

Käyttöpääoman muutos -10,4 6,3 6,8

Maksetut korot -4,6 -4,5 -5,5

Saadut korot 1,2 0,4 0,2

Maksetut verot -2,8 -5,5 -5,5

Liiketoiminnan rahavirta 2,2 8,6 13,0INVESTOINNIT

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -11,2 -5,3 -3,8

Luovutustulot investoinneista 0,3 3,0 13,8

Luovutustulot liiketoimintojen myynnistä   11,1 11,1

Ostetut tytäryhtiöt     -1,2

Myydyt tytäryhtiöt   1,0 1,0

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0,2

Investointien rahavirta -10,7 9,8 20,9RAHOITUS

Lyhytaikaisten lainojen muutos 17,1 -46,5 -32,7

Pitkäaikaisten lainojen muutos 1,4 33,5 8,5

Maksetut osingot -10,8 -10,8 -10,8

Rahoituksen rahavirta 7,7 -23,8 -35,0Rahavarojen muutos -0,8 -5,4 -1,1

Rahavarat vuoden alussa 11,5 12,6 12,6

Rahavarat kauden lopussa 10,7 7,2 11,5TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

    1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

 Tulos/osake, euroa 0,27 0,23 0,33

 Laimennettu tulos/osake, euroa 0,28 0,22 0,33

 Tulos/osake ilman  myyntivoittoa, euroa   0,06 0,16 Oma pääoma/osake, euroa 2,45 2,45 2,59

 Omavaraisuusaste-% 30,0 32,4 34,6

 Nettovelkaantumisaste, % 123,7 113,2 87,9
LAATIMISPERIAATTEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaan. Katsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2009. Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu vuoden
2009 vuosikertomuksessa sivulla 82. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


TIEDOTUSTILAISUUS

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 26.10.2010 klo
14.30 Hotel Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki.


ASPO OYJ

Aki Ojanen                  Arto Meitsalo
toimitusjohtaja             talousjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.comhttp://www.aspo.fi">www.aspo.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.aspo.fi">www.aspo.fi


[HUG#1455132]

Aspo Q3 osavuosikatsaus:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aspo Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug