ASPO Oyj

ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 21:44 EET

ASPO 2010: liikevoitto kasvoi merkittävästi
(suluissa esitetty vertailuluvut vuodelta 2009)

- Aspo-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 395,9 Me (329,4
Me)
- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 49 % ja oli 17,9 Me (vertailukelpoinen
liikevoitto 12,0 Me ja lisäksi 3,3 Me kertaluonteisia eriä)
- Voitto ennen veroja oli 14,1 Me (8,4 Me ja lisäksi 3,3 Me kertaluonteisia
eriä)
- Tulos/osake oli 0,40 euroa (0,16 e ja lisäksi kertaluonteista myyntivoittoa
osakekohtaisena tuloksena 0,17 e)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,37 euroa/osake.

ASPO loka-joulukuu 2010: vahva loppuvuosi
- Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 109,1 Me (90,1 Me)
- Liikevoitto kasvoi 38 % ja oli 5,5 Me (4,0 Me)
- Tulos/osake oli 0,13 euroa (0,10 e)

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e)

Ohjeistus vuodelle 2011
- Vuonna 2011 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa
osakekohtaista tulosta.


  AVAINLUVUT

     1-12/    1-12/
  2010     2009  Liikevaihto, Me 395,9     329,4

  Liikevoitto, Me 17,9     15,3

  Osuus liikevaihdosta, % 4,5     4,6

  Voitto ennen veroja, Me 14,1     11,7

  Osuus liikevaihdosta, % 3,6     3,6

  Henkilöstö katsauskauden lopussa 712     717  Tulos/osake, euroa 0,40     0,33

  Laimennettu tulos/osake, euroa 0,41     0,33

  Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa       0,16  Oma pääoma/osake, euroa 2,63     2,59

  Omavaraisuusaste,% 33,2     34,6

  Nettovelkaantumisaste, % 101,5     87,9ASPON TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN:

- Aspon vuosi 2010 oli operatiiviselta tulokseltaan hyvä. Paransimme selvästi
liikevoittoa ja liikevaihtoa. Olemme onnistuneet hyvin vuoden 2008 yrityskaupan
jälkeisessä integraatiossa ja liiketoimintojen kehittämisessä.

- Vuosi 2010 oli aluksi haastava. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä alhainen
kysyntä sekä ankaran jäätalven aiheuttamat korkeat kustannukset heikensivät
tulosta. Hyvä kehitys toisesta vuosineljänneksestä lähtien vei meitä kohti
päämääräämme monialayhtiönä; liikevoitto ja kassavirrat jakaantuivat tasaisemmin
eri liiketoiminnoille. Tällä hetkellä Aspo on aito monialayhtiö. Kannattavin
liiketoimintamme ESL Shipping edustaa puolta ja muut liiketoiminnat yhteensä
puolta liikevoitosta. Konsernin hallintokulujen alentamisessa pääsimme
tavoitteeseemme. Tavoitteemme on jatkossakin tehostaa konsernihallinnon
kulusuhdetta liikevoittoon.

- Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia myyntivoittoja
nousi 0,16 eurosta 0,40 euroon. Laivainvestointiohjelmastamme huolimatta
omavaraisuusaste ja velkaantuneisuus säilyivät lähes vuoden takaisella tasolla.

- Vuodesta 2007 alkaen olemme julkaisseet vuosineljänneksittäin kehityksemme
strategisella painopistealueella Venäjällä ja Ukrainassa. Onnistuimme jälleen
kasvattamaan liikevaihtoa ja kannattavuutta merkittävästi näillä markkinoilla.
Aspon tavoitteena on myös jatkossa kasvaa harkituilla yrityskaupoilla sekä
investoinneilla.

- Vuoden lopulla toteutettu konsernin henkilöstön ilmapiirikartoitus osoitti,
että henkilökuntamme pitää työstään ja arvostaa Aspoa yrityksenä. Kiitos hyvästä
työstä ja tuloksesta vuonna 2010 kuuluu henkilökunnallemme kaikissa
neljässätoista toimintamaassa.


ASPO YRITYKSENÄ

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on
olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat.
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja muut toimialoille kuulumattomat
toiminnat.

Konserni seuraa liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi,
Pohjoismaat, Baltia, Venäjä + muut IVY-maat (sisältäen Ukrainan), sekä muut
maat.


TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Yleinen epävarmuus vähentyi markkinoilla ja myytävien raaka-aineiden hinnat
vakiintuivat. Aspolle tärkeiden teollisuuden raaka-aineiden kuljetusvolyymit
kasvoivat.

Aspon toiminta-alueella kansantaloudet ja ostovoima ovat kasvaneet.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus jatkui. Tulevaa kehitystä on edelleen
vaikea arvioida.

Tonnistoveron käsittely jatkuu edelleen EU:n komissiossa.
Tilinpäätöstiedotteemme ei sisällä vuoden 2010 tilinpäätöksessä mahdollista
takautuvasti sovellettavaa tonnistoverolain muutosta.

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo.
Tarkastelukauden lopussa varustamon tonnisto koostui 15 yksiköstä, joista
varustamo itse omistaa 12 yksikköä. ESL Shipping on oleellinen osa suomalaisen
energia- ja terästeollisuuden huoltovarmuutta.

    10-12/2010 10-12/2009 Muutos   2010   2009

Liikevaihto, Me   19,9 17,6 2,3 79,5 63,8

Liikevoitto, Me   3,0 3,6 -0,6 11,5 14,7

Henkilöstö   183 194 -11 183 194


Varustamon toimintaympäristö oli haastava alkuvuoden aikana. Vaikea jäätilanne
lisäsi kuluja, mikä heikensi liikevoittoa ensimmäisellä neljänneksellä.

ESL Shipping ylitti edellisen vuoden liikevaihdon mutta jäi vuoden 2009
liikevoitosta, joka sisälsi m/s Kontulan 2,9 miljoonan euron kertaluonteisen
myyntivoiton.

Terästeollisuuden kuljetusvolyymit olivat normaalit 2010 ja kasvoivat
merkittävästi edellisestä vuodesta. ESL Shippingin kuljetetut lastimäärät olivat
tammi-joulukuussa 13,1 miljoonaa tonnia (10,7). Terästeollisuuden osuus määristä
oli 9,1 miljoonaa tonnia (5,7). Energiateollisuuden kuljetuksissa jäätiin
edellisvuoden ja ennakkoon arvioiduista määristä. Energiateollisuuden osuus oli
3,3 miljoonaa tonnia (4,5). Kuljetetut lastimäärät loka-joulukuussa olivat 3,4
miljoonaa tonnia (3,0). Terästeollisuuden osuus määristä oli 2,3 miljoonaa
tonnia (1,9) ja energiateollisuuden 0,8 miljoonaa tonnia (0,9). Kansainvälinen
taantuma alensi laivarahtien hintoja, mikä lisäsi poikkeuksellisesti kivihiilen
kaukotuontia ja vaikutti ESL Shippingin hiilenkuljetusvolyymeihin 2010.

Varustamolla oli käytössään aikarahdattu alus m/s Princenborg kesäkuuhun 2010
sekä m/s Nassauborg ja m/s Beatrix koko vuoden. Jälkimmäisten alusten
aikarahtaus jatkuu kesään 2011. Intiasta tilattu 18 800 dwt:n alus kastettiin
m/s Alppilaksi ja valmistuu keväällä 2011. Korealaiselta Hyundai Mipo -yhtiön
Vinashin telakalta on tilattu kaksi 56 150 dwt:n jäävahvistettua supramax-
alusta, joista ensimmäisen arvioidaan mahdollisesti valmistuvan tämän vuoden
aikana ja toisen keväällä 2012. Uudisrakennusten valmistuttua varustamon
kapasiteetti kasvaa 50 %.

Leipurin

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta
toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja
sekä leivontaan liittyvää tietotaitoa. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä,
Puolassa, Baltiassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä
on toimintaa Pietarin ja Moskovan lisäksi useissa suurkaupungeissa.
Hankintatoiminta on kansainvälistä.

    10-12/2010 10-12/2009 Muutos   2010   2009

Liikevaihto, Me   30,6 27,5 3,1 108,7 99,3

Liikevoitto, Me   1,4 1,1 0,3 3,6 3,2

Henkilöstö   226 218 8 226 218


Elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat laskivat alkuvuonna ja lähtivät nousuun
syksyllä 2010, mikä johtui maataloustuotteiden kysynnän kasvusta
maailmanmarkkinoilla.

Leipurin saavutti ennätysliikevaihdon sekä -liikevoiton vuonna 2010. Viimeinen
vuosineljännes oli vuoden paras. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtui
erityisesti uusien Venäjän toimipisteiden leipomoraaka-ainemyynnin kasvusta.

Leipurin on markkinajohtaja Suomessa sekä kaikissa Baltian maissa. Venäjän,
Ukrainan ja IVY-markkinan osuus oli vuonna 2010 noin 22 % Leipurin-konsernin
kokonaisliikevaihdosta.

Leipomoraaka-ainemyynnin liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät hyvin.
Loppuvuonna käynnistettiin liiketoiminta Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.
Alkuvuoden alhaisesta tilauskannasta johtuen koneosaston liikevoitto jäi
selvästi alle edellisen vuoden tuloksen. Kesällä sovituista
leipomokonelinjastojen projektitoimituksista osa toimitettiin neljännellä
vuosineljänneksellä ja loput toimitetaan vuonna 2011. Muu
elintarvikeliiketoiminta kasvoi maltillisesti.

Telko

Telko on johtava Itämeren alueen teollisuuskemikaalien ja muoviraaka-aineiden
asiantuntija ja jakelija. Sillä on toimintaa Suomessa, Baltiassa,
Skandinaviassa, Puolassa, Ukrainassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä,
Kazakstanissa sekä Kiinassa. Hankintatoiminta on kansainvälistä. Liiketoiminta
perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman
henkilöstön asiantuntemukseen. Yhdessä alueellisten asiakkaiden kanssa
kehitetään heidän tuotantoansa ja tuotteidensa kilpailukykyä.

    10-12/2010 10-12/2009 Muutos   2010   2009

Liikevaihto, Me   47,9 33,7 14,2 175,2 128,8

Liikevoitto, Me   1,7 -0,1 1,8 6,8 3,1

Henkilöstö   199 193 6 199 193


Telkon liiketoimintaympäristö parani merkittävästi edelliseen vuoteen
verrattuna. Tulokseen vaikuttivat sekä myytävien raaka-aineiden hintojen nousu
että kysynnän elpyminen vuodesta 2009.

Telko saavutti ennätysliikevaihdon ja -liikevoiton vuonna 2010. Vuoden 2009
liikevoitto sisälsi kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron myyntivoiton Hamina
Terminal Services Oy:n liiketoiminnan myynnistä sekä uudelleenorganisoinnista ja
varastotappioista aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 2,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2009 tehtyä organisaation tehostamista jatkettiin vuoden aikana
siirtymällä toiminnalliseen organisaatioon, jonka avulla toimintaa voidaan
jatkossa kasvattaa kustannustehokkaasti. Vuoden 2010 merkittävä liikevoiton ja
liikevaihdon kasvu on osoitus onnistuneista muutoksista sekä nykyisestä
kulutehokkuudesta.

Panostukset uusien päämiesten tuotteisiin ja avainasiakkaiden palvelun
parantamiseen näkyivät erityisesti muoviliiketoiminnan merkittävänä kasvuna.
Kasvumarkkinoille panostettiin perustamalla liiketoiminta Kazakstaniin ja Valko-
Venäjälle, etabloitumalla Venäjällä Jaroslavin, Samaran ja Nizni Novgorodin
miljoonakaupunkeihin sekä aloittamalla liiketoiminta Kiinassa. Venäjän, Ukrainan
ja IVY-maiden osuus vuoden 2010 liikevaihdosta oli 63,5 miljoonaa euroa (36,8).

Telko otti Suomessa ja Skandinaviassa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän
vuonna 2010.

Kaukomarkkinat

Kaukomarkkinat on erikoistunut energiatehokkuustekniikkaan, prosessiteollisuuden
tehokkuutta parantaviin sovelluksiin sekä turvallisuus- ja digitaalituotteisiin.
Toiminta perustuu alan parhaiden yhtiöiden tuotteisiin ja omien asiantuntijoiden
haluun parantaa asiakasyritysten toimintaa ja tehokkuutta. Kaukomarkkinoilla on
toimintaa Suomessa, Puolassa, Venäjällä, Kiinassa ja Vietnamissa.

    10-12/2010 10-12/2009 Muutos   2010   2009

Liikevaihto, Me   10,7 11,3 -0,6 32,5 36,4

Liikevoitto, Me   0,8 0,5 0,3 0,6 0,5

Henkilöstö   91 90 1 91 90


Vuonna 2010 Kaukomarkkinoiden liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto
laskivat. Vuoden 2009 liikevoitto sisälsi kertaluonteisen yrityskaupasta
kirjatun -0,5 miljoonan euron myyntitappion. Viimeisen neljänneksen liikevoitto
0,8 miljoonaa euroa (0,5) oli vuoden paras. Viimeisellä vuosineljänneksellä
tulostaan paransivat merkittävästi Suomen lähienergia- ja
elektroniikkatoiminnot. Vuoden lopulla teollisuuden projektitoimitukset
-liiketoiminnan tilauskanta parani, mutta liikevaihto ja kannattavuus
heikkenivät vuoden 2009 tasosta.

Kiinan projektitoimituksia toimitettiin osittain neljännen vuosineljänneksen
aikana. Vuoden alussa energiatehokkuustuotteiden myynti ja kannattavuus olivat
heikot kovan talven ja laskeneen kysynnän vuoksi. Kaukomarkkinoiden edustamien
Panasonic-ilmalämpöpumppujen testimenestys lämmittämisessä ja
energiatehokkuudessa, tuotelaajennus KSM-Lämpötekniikan liiketoiminnan oston
kautta mm. pellettivoimaloihin ja aurinkoenergiaan syksyllä lisäsivät toisen
vuosipuoliskon myyntiä.

Kaukomarkkinat otti Suomessa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän vuoden
2011 alusta.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja muut toimialoille kuulumattomat
toiminnat.
    10-12/2010 10-12/2009 Muutos   2010   2009

Liikevaihto, Me   0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

Liikevoitto, Me   -1,4 -1,1 -0,3 -4,6 -6,2

Henkilöstö   13 22 -9 13 22LIIKEVAIHTO

Aspo-konsernin liikevaihto nousi 66,5 miljoonalla eurolla eli 20,2 prosenttia
395,9 miljoonaan euroon (329,4).

Liikevaihto segmenteittäin, Me

  10-12/10 10-12/09 Muutos   2010   2009

ESL Shipping 19,9 17,6 2,3 79,5 63,8

Leipurin 30,6 27,5 3,1 108,7 99,3

Telko 47,9 33,7 14,2 175,2 128,8

Kaukomarkkinat 10,7 11,3 -0,6 32,5 36,4

Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

Yhteensä 109,1 90,1 19,0 395,9 329,4


Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.Liikevaihto markkina-alueittain, Me

  10-12/10 10-12/09 Muutos   2010   2009

Suomi 46,4 38,8 7,6 167,1 151,8

Pohjoismaat 12,4 9,6 2,8 51,9 30,0

Baltia 12,6 9,2 3,4 43,8 37,0

Venäjä + muut IVY-maat 25,2 18,0 7,2 88,5 56,2

Muut maat 12,5 14,5 -2,0 44,6 54,4

Yhteensä 109,1 90,1 19,0 395,9 329,4Liikevaihto kasvoi voimakkaasti Venäjällä, Ukrainassa ja IVY-maissa. Tämän
markkina-alueen neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 40 % edelliseen
vuoteen verrattuna ja oli 25,2 miljoonaa euroa (18,0). Vuositason
liikevaihtokasvu markkina-alueella oli 57 %.

Kun liikevaihtolukuihin lasketaan mukaan ESL Shippingin raaka-aineiden
vientikuljetukset Venäjältä markkina-alueen merkitys korostuu entisestään Aspon
liiketoiminnassa. Näin laskien markkina-alueen osuus oli lähes 30 %
kokonaisliikevaihdosta.

Me     10-12/10 10-12/09 Muutos   2010   2009

Venäjä + muut IVY-maat 31,3 23,9 7,4 112,0 87,9TULOS

Aspo-konsernin tilikauden liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa (15,3).
Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia kuluja tai tuottoja. Vuoden 2009
liikevoitto sisältää myyntivoittoja 6,1 miljoonaa euroa, myyntitappioita -0,5
miljoonaa euroa ja Telko-liiketoiminnan uudelleenorganisoinnista ja
varastotappioista aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 2,3 miljoonaa euroa.

ESL Shippingin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa (11,8 Me ja lisäksi m/s
Kontulan myyntivoitto 2,9 Me). Leipurin-konsernin liikevoitto oli 3,6 miljoonaa
euroa (3,2). Telkon liikevoitto kasvoi 3,7 miljoonalla eurolla 6,8 miljoonaan
euroon (3,1 Me sisältäen kertaluonteiset kulut 2,3 Me sekä Hamina Terminal
Services liiketoiminnan kertaluonteisen myyntivoiton 3,2 Me). Kaukomarkkinoiden
liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5 Me sisältäen Metex Deutschlandin
myyntitappion -0,5 Me).

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja vähäisiä määriä muihin
liiketoimintoihin kuulumattomia eriä. Muun toiminnan liikevoitto oli -4,6
miljoonaa euroa tappiollinen (-6,2). Hallintokulut ovat laskeneet merkittävästi
vuoden 2009 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.

Liikevoitto segmenteittäin, Me

    10-12/10 10-12/09 Muutos   2010   2009

ESL Shipping   3,0 3,6 -0,6 11,5 14,7

Leipurin   1,4 1,1 0,3 3,6 3,2

Telko   1,7 -0,1 1,8 6,8 3,1

Kaukomarkkinat   0,8 0,5 0,3 0,6 0,5

Muu toiminta -1,4 -1,1 -0,3 -4,6 -6,2

Yhteensä   5,5 4,0 1,5 17,9 15,3Osakekohtainen tulos

Tulos/osake oli 0,40 euroa (0,33) ja laimennettu tulos/osake 0,41 euroa (0,33).
Oma pääoma/ osake oli 2,63 euroa (2,59).


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit olivat 13,2 miljoonaa euroa (7,4), joka sisältää pääosin
ESL Shippingin ennakkomaksuja rakenteilla olevista aluksista sekä alusten
telakointeja. Muihin investointeihin sisältyy konsernin
toiminnanohjausjärjestelmän hankinta sekä ylläpitoinvestointeja.

Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja, Me

    10-12/10 10-12/09 Muutos   2010   2009

ESL Shipping   0,6 0,2 0,4 11,1 3,1

Leipurin   0,1 0,1 0,0 0,3 0,5

Telko   0,2 1,6 -1,4 0,9 2,5

Kaukomarkkinat   0,4 0,2 0,2 0,8 0,6

Muu toiminta 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,7

Yhteensä 1,3 2,2 -0,9 13,2 7,4RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema säilyi vuoden aikana ennallaan. Vuoden 2010
rahoitusasemaan vaikuttivat operatiivisen liiketoiminnan hyvä kannattavuus ja
vahva kassavirta, sekä käynnistyneet alusinvestoinnit. Vuonna 2009 oli osaltaan
merkittäviä luovutustuloja liiketoiminta- ja aluskaupoista sekä korvauksia
Intiasta tilatun aluksen tilaussopimuksen purkamisesta.

Konsernin likviditeetti oli hyvä ja likvidien varojen määrä tilinpäätöshetkellä
oli 7,1 miljoonaa euroa (11,5). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset
velat olivat 77,7 miljoonaa euroa (70,3). Korottomat velat olivat 65,7 miljoonaa
euroa (57,6).

Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 101,5 % (87,9) ja omavaraisuusaste
33,2 % (34,6).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta pysyi edelleen vahvana. Konserni saavutti
hyvän operatiivisen liikevoittotason mutta käyttöpääomaa sitoutui liiketoiminnan
kasvuun. Tammi-joulukuun rahavirta oli 9,6 miljoonaa euroa (13,0). Käyttöpääoman
muutos oli katsauskauden päättyessä -8,5 miljoonaa euroa (6,8).

Konsernin vapaa rahavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (33,9). ESL Shippingin
alusinvestointien ensimmäiset maksuerät alensivat vapaata rahavirtaa vuonna
2010.

Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien
valmiusluottolimiittien määrä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 50 miljoonaa
euroa (80). Katsauskauden päättyessä valmiusluottolimiitit olivat
kokonaisuudessaan käyttämättä. Aspolla on käytössään 50 miljoonan euron
yritystodistusohjelma, josta katsauskauden päättyessä oli käytössä 5 miljoonaa
euroa. ESL Shipping allekirjoitti 25 miljoonan euron luottosopimuksen osana
yhtiön ensimmäisen korealaiselta Hyundai Mipo -yhtiön Vinashin telakalta
tilaaman supramax-aluksen noin 30 miljoonan euron kokonaisrahoitusta.

Vaihdettava pääomalaina

Aspo Oyj:llä on vuonna 2009 liikkeelle laskettua vaihdettavaa pääomalainaa
12 200 000 euroa. Laina-aika on 30.6.2009 - 30.6.2014. Laina maksetaan takaisin
yhtenä eränä 30.6.2014 edellyttäen, että osakeyhtiölain 12. luvun mukaiset ja
lainaehdoissa mainitut takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainalla on kiinteä
7 %:n korko.

Lainaosuudet voidaan vaihtaa Aspon osakkeisiin. Kukin 50 000 euron lainaosuus
oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 7 690:een Aspo Oyj:n
osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on 6,50 euroa. Lainan voi vuosittain vaihtaa
osakkeisiin 2.1.-30.11. Vaihtoaika päättyy 15.6.2014. Vuoden 2010 aikana 56
lainaosuutta vastaan merkittiin 430 640 uutta osaketta.

Lähipiirilainat

Aspo Oyj on lainannut yhtiön lähipiiriin ja määräysvaltaan kuuluvalle Aspo
Management Oy:lle 2,8 miljoonaa euroa osana konsernin sitouttamisjärjestelyjä.
Lainasaamisen korko on 3 %. Lainasaaminen erääntyy maksettavaksi 31.3.2014 ja
sitä voidaan jatkaa enintään 31.3.2016 asti. Lainasaamisen vakuutena on Aspo
Oyj:n osakkeet. Yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Laina on
markkinaehtoinen.


RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Vuoden 2010 aikana talouden taantuma kääntyi hitaaksi nousuksi, mikä alensi
riskitasoja kaikilla toimialoilla. Taantuman aiheuttamia riskejä on Aspossa
seurattu tiiviisti koko vuoden ajan ja erilaisin toimin ehkäisty merkittävimpien
riskien realisoitumista.

Konsernitasolla strategisia riskejä vähentää liiketoiminnan jakautuminen
neljälle toimialalle ja liiketoiminnan harjoittaminen laajalla
maantieteellisellä alueella. Operatiiviset riskit ovat pienentyneet ja
toteutumisen todennäköisyydet vähentyneet, mutta taantuman jälkiseurauksena
syntyviä muutoksia markkinoilla seurataan jatkuvasti. Myös nopeat positiiviset
muutokset talouden rakenteissa voivat aiheuttaa riskejä asiakas- tai
päämiesrakenteen tai teknologian muuttuessa sekä nopeita reaktioita
edellyttävien mahdollisuuksien jäädessä hyödyntämättä. Strategisten ja
operatiivisten riskien tunnistamista ja käsittelyä on Aspossa tiivistetty
huhtikuussa 2010 perustetun tarkastusvaliokunnan myötä.

Aspo kasvaa kehittyvien markkinoiden alueilla, jossa kasvun riskeihin
vaikuttavat mm. teollisuuden ja kaupan investoinnit, korkotaso, valuuttakurssit
ja asiakkaiden maksuvalmius sekä lainsäädännön ja maahantuontiasetusten
muutokset. Myös kuluttajakäyttäytyminen heijastuu B-to-B -asiakkaiden kautta
syntyviin riskeihin ja niiden tasoihin. Läntisten maiden teollisuuden kysyntä on
parantunut talouden kohentumisen myötä ja riskitasot ovat yleisesti alentuneet.
Kehittyvien markkinoiden kysynnän muutokset ovat saman suuntaiset, mutta niiden
muutoksia on vaikeampi arvioida.

Merkittäviltä valuuttakurssitappioilta on vältytty valuuttapositioiden ja
valuuttavirtojen aktiivisen suojaamisen ansiosta. Luottotappioriskit ovat
tasaantuneet, mutta taantuman jälkivaikutuksena asiakasseurantaa tehdään
edelleen tarkasti. Edellisen vuoden viimeisen neljänneksen merkittävin
luottotappiovaraus voitiin purkaa tilanteen korjaannuttua vuoden 2010 puolella.

Taloustaantuman jälkiseurausten aiheuttamia riskejä seurattiin Aspossa tarkasti.
Toimialoittain jatkettiin ulkopuolisen arvioijan ohjaamana riskianalyysien ja
jatkuvuussuunnitelmien tekemistä. Vakuutusten kattavuuden varmistamiseksi on
tarkasteltu toiminnallisten riskien ja vahinkoriskien potentiaalisia määriä ja
tarvittavat korjaukset vakuutusmääriin on tehty.

Aspon hallituksen perustaman tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on yhtiön
sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien
tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintaprosessia ja
tekee tarvittavia toimenpiteitä erityisesti strategisten riskien ehkäisemiseksi.
Hallituksen vuonna 2009 hyväksymien sisäisen valvonnan periaatteiden mukaisesti
riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa
konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä,
osakasarvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu
riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien
toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen
seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Riskienhallintaa koordinoi
Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

Liikearvoissa heijastuvat kunkin toimialan tuloksentekokyky sitoutuvine
pääomineen, ja niihin liittyviä riskejä seurataan toimialoittain tehtävillä
testeillä vähintään vuositasolla. Vuonna 2010 ei liikearvoihin ollut tarvetta
tehdä muutoksia.


HALLINNOINTI

Aspo noudattaa 1.10.2010 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia vuodelta 2010.


HENKILÖSTÖ

Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 712 (717) ja tilikauden
aikana keskimäärin 736 (723). Toimihenkilöiden keskimäärä oli 497 (492) ja
työntekijöiden 239 (231). Emoyhtiön henkilöstömäärä, joka koostui
toimihenkilöistä, oli tilikauden päättyessä 12 (12) ja tilikaudella keskimäärin
12 (15).

Aspo-konsernin henkilöstöstä 54 % (59) työskentelee Suomessa, muissa Pohjois-
maissa 4 % (4), Baltian maissa 10 % (10) ja Venäjällä ja muissa IVY-maissa 22 %
(18) ja muissa maissa 10 % (9). Henkilöstöstä miesten osuus on 62 % (64) ja
naisten 38 % (36). Aspo-konsernin työsuhteista on kokoaikaisia 99 % (99).
Tilikaudella solmittiin 83 (30) uutta työsuhdetta. Koko konsernin henkilöstön
työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vuonna 2010 olivat yhteensä 34,3 miljoonaa
euroa (36,4).

Henkilöstö segmenteittäin tilikauden lopussa


    10-12/2010 10-12/2009 Muutos

ESL Shipping   183 194 -11

Leipurin   226 218 8

Telko   199 193 6

Kaukomarkkinat   91 90 1

Muu toiminta   13 22 -9

Yhteensä   712 717 -5Palkitseminen

Aspo-konsernissa on käytössä voittopalkkiojärjestelmä. Osa konsernin tuloksesta
maksetaan voittopalkkioeränä henkilöstörahastolle. Tarkoituksena on, että
henkilöstörahasto käyttää valtaosan sille maksettavista voittopalkkioeristä Aspo
Oyj:n osakkeiden ostoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että henkilöstöstä
tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat kaikki
Aspo-konsernin suomalaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät henkilöt. Aspon
toimialat maksavat lisäksi osan tuloksestaan henkilöstölle bonuksina, joiden
laskentaperiaatteet hyväksytään liiketoiminnoittain.

Aspon hallitus päätti vuonna 2009 jatkaa vuoden 2006 avainhenkilöiden
osakekurssisidonnaista kannustinjärjestelmää antamalla siinä mukana oleville
henkilöille mahdollisuuden saada yhtiön osakkeita keväällä 2010. Hallitus päätti
25.3.2010 luovuttaa 43 130 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
järjestelmään kuuluville henkilöille.

Lisäksi Aspon hallitus päätti vuonna 2009 avainhenkilöiden
osakekurssisidonnaisesta kannustinjärjestelmästä, jossa mahdollinen palkkio
perustuu Aspo-konsernin kumulatiiviseen tulos/osake-tunnuslukuun (EPS) vuosina
2009-2011. Mahdollinen ansaintajakson palkkio maksetaan tammi-maaliskuussa 2012
osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakeomistusohjelman piiriin
kuuluu noin 40 Aspo-konsernin johto- ja avainhenkilöä.

Aspon hallitus päätti 26.10.2010 uudesta Aspo-konsernin johtoon kuuluvien
henkilöiden osakeomistusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on
mahdollistaa osallistujien merkittävä pitkäaikainen omistus Aspossa.
Osakeomistusta varten osallistujat hankkivat Aspo Management Oy -nimisen yhtiön,
jonka koko osakekannan he omistavat. Aspo Management Oy hankki 114 523
kappaletta Aspon osakkeita osallistujilta markkinahintaan ja lisäksi Aspo
luovutti yhtiölle suunnatussa osakeannissa omia osakkeitaan yhteensä 322 637
kappaletta hintaan 7,93 euroa kappaleelta. Osana järjestelmää hallitus päätti
myöntää Aspo Management Oy:lle 2 800 000 euron suuruisen korollisen lainan
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Järjestelmä on voimassa kevääseen 2014,
jolloin se on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmää
jatketaan vuosi kerrallaan mikäli Aspon osakkeen pörssikurssi vuoden 2014, 2015
tai 2016 alussa on alle sen keskihinnan, jolla Aspo Management Oy hankki
omistamansa Aspon osakkeet. Osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän
voimassaoloaikana. Osallistujien omistus Aspo Management Oy:ssä pysyy
pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka.


TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA

Aspo-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kohdistuu toimialojen luonteen
mukaisesti pääosin toiminnan, menetelmien ja tuotantoteknologian kehittämiseen
ilman erillistä organisaatiota, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät
erittelemättöminä normaaleihin liiketoimintakuluihin.


YMPÄRISTÖ

Aspo-konsernin normaali toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle.
Konserniyhtiöt noudattavat ympäristöasioiden hoidossa Aspon
ympäristöpolitiikkaa, jonka keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva
parantaminen. Aspo tukee kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteita.

Aspo huolehtii ympäristöstä toimimalla aloitteellisesti ja seuraamalla
jatkuvasti liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja suosituksia ja niihin tehtäviä
muutoksia. Aspo haluaa olla edelläkävijä kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös
ennakoimaan ympäristömääräysten tulevaa kehitystä.


JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Aspo Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen
hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi insinööri Matti Artevan, oikeustieteen
kandidaatti Esa Karppisen, oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin,
diplomiekonomi Gustav Nybergin, kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden
kandidaatti Kristina Pentti-von Walzelin ja diplomi-insinööri Risto Salon.
Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Gustav Nyberg ja
varapuheenjohtajana Matti Arteva.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti
perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi valiokunnan puheenjohtajaksi Roberto
Lencionin sekä jäseniksi Kristina Pentti-von Walzelin ja Risto Salon.

Hallituksella oli vuoden 2010 aikana 10 kokousta, joista 3 oli puhelin-
kokouksia. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut eMBA Aki Ojanen.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jan Holmberg.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
500 000 oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet
hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava
vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei
suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista.

Hallitus ei ole käyttänyt saamiaan valtuutuksia omien osakkeiden hankkimisesta
vuonna 2010.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 1 120 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden
luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita
suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin
ehdoin.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päätti vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella Aspo-konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden omistamalle yhtiölle
Aspo Management Oy:lle suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa
luovutettiin Aspon hallussa olevia omia osakkeita 322 637 kappaletta osana Aspo-
konsernin johdon osakeomistusjärjestelmää. Osakkeiden luovutushinta oli 7,93
euroa kappaleelta.

Lisäksi hallitus päätti vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen antaman
osakeantivaltuutuksen perusteella luovuttaa 43 130 kappaletta yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita vuoden 2006 osakepalkkiojärjestelmään kuuluville
henkilöille vastikkeetta.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2010 oli 17 691 729,57 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 26 836 703, joista yhtiön hallussa oli 254 233 osaketta
eli 0,95 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet
ja -palvelut.

Vuonna 2010 Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto oli yhteensä 5 144 587 osaketta ja
38,7 miljoonaa euroa, eli 19,2 prosenttia osakekannasta vaihtoi omistajaa.
Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 8,31 euroa ja alin 5,91 euroa. Keskikurssi
oli 7,44 euroa ja vuoden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 8,26 euroa.
Tilikauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli
219,6 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 5 760 osakkeenomistajaa.
Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli
681 444 eli 2,5 % osakekannasta.


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

ESL Shipping on solminut uuden monivuotisen sopimuksen Rautaruukki Oyj:n kanssa
raaka-aineiden merikuljetuksista Itämerellä.


OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.


VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Aspo-konsernin nykyinen rakenne luo hyvän perustan liiketoimintojen kasvulle.
Konserni tavoittelee orgaanista kasvua erityisesti Venäjän ja muiden IVY-maiden
sekä Ukrainan ja Kiinan alueella. Liiketoiminnat hakevat kasvua myös
yritysostoin.

Aspon tavoitteena on parantaa liikevoittoprosenttia.

Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista
tulosta.


ESL Shipping

Varustamon aluskapasiteetti kasvaa keväällä Intiassa valmistuvan m/s Alppilan
sekä mahdollisesti ennen vuoden loppua valmistuvan supramax-aluksen ansiosta.
Vuonna 2011 telakoidaan useita aluksia. Talviliikenteen ja telakointien
turvaamiseksi m/s Beatrixin ja m/s Nassauborgin aikarahtaukset jatkuvat
toistaiseksi kesään saakka. Merkittävä osa vuoden 2011 kuljetuskapasiteetista on
katettu pitkäaikaisin sopimuksin. Terästeollisuuden kuljetusvolyymin arvioidaan
yltävän vuoden 2010 tasolle ja energiasektorin kuljetusmäärän kasvavan edellisen
vuoden kuljetusmäärästä.

Vuoden 2010 alusta saakka EU:n komission hyväksyttävänä olleella
tonnistoverolain muutoksella olisi voimaan tullessaan merkittävä vaikutus ESL
Shippingin verojenjälkeiseen tulokseen sekä investointien toteutuessa omaan
taseeseen merkittävä kertaluonteinen vaikutus tilikauden tulokseen.


Leipurin

Orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. Vuoden 2011 aikana Leipurin jatkaa
etabloitumista kasvumarkkinoilla sekä kehittää edelleen perustettuja yksiköitä
Kazakstanissa, Valko-Venäjällä sekä Ukrainassa. Uudet toimipisteet luovat hyvän
pohjan monivuotiselle leipomoraaka-aineiden myynnin kasvulle. Leipomokonemyynnin
ennustetaan ylittävän edellisvuoden tason. Vuonna 2010 Suomen ulkopuolella
käynnistetyn muun elintarviketeollisuuden raaka-aineiden myynnin (liha-,
meijeri-, virvoitusjuomateollisuus) arvioidaan vaikuttavan positiivisesti
liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2011.


Telko

Telkon nykyinen kulutehokkuus sekä laajentuminen uusiin päämiehiin ja uusille
markkina-alueille luovat hyvän pohjan kannattavan kasvun jatkumiselle 2011.

Yhtiö jatkaa strategiansa mukaista panostusta sekä laajentumista Venäjällä,
Ukrainassa ja IVY-markkinoilla. Venäjällä avataan lisää uusia toimipisteitä
suurimmissa miljoonakaupungeissa. Vuoden 2010 aikana perustetut yksiköt
Kiinassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä laajentavat toimintaansa.


Kaukomarkkinat

Kaukomarkkinat tulee vuoden 2011 aikana laajentamaan toimintaansa
lähienergiaratkaisuissa, joissa korostuvat ehtymättömän energian
aurinkoenergialaitteet, uusiutuvan energian ratkaisuina mm. pellettikattila- ja
pellettivoimalaitokset sekä energian käytön tehostamisessa ilma-, vesi- ja
maalämpöpumput. Suomen elektroniikkaliiketoiminnoissa kehitetään data-, AV- ja
turvallisuustuotteiden tuotetarjoomaa ja palveluja. Kauko-idän projektimyynnin
tilauskanta on edellisvuotta suurempi.


Liiketoimintariskit

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa Pohjois-Euroopan ja kasvumarkkinoiden
teollisuuden kysyntään. Aspon markkina-alueen kysynnän kasvun jatkumista tai
mahdollisia muita äkillisiä muutoksia liiketoiminnan edellytyksissä on vaikea
arvioida. Finanssimarkkinoiden ja valuuttojen arvojen muutokset voivat vaikuttaa
konsernin tulevaan tuloskehitykseen.

Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä
riskeistä on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa sekä yhtiön
kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen
liitetiedoissa.


Helsingissä 14.2.2011

ASPO Oyj

Hallitus
ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA
  10-12/10 10-12/09

  Me % Me %

Liikevaihto 109,1 100 90,1 100

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 3,2 3,6

Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -1,8 -2,1 -2,3Liikevoitto 5,5 5,0 4,0 4,4Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,7 0,0 0,0Voitto ennen veroja 4,7 4,3 4,0 4,4Katsauskauden voitto 3,4 3,1 2,5 2,8Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 0,6   0,4

Suojauslaskenta 0,6   0,9

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot     0,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,2   -0,3

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 1,0   1,2

Katsauskauden laaja tulos 4,4   3,7Osakkeenomistajille kuuluva

tilikauden tulos 3,4   2,4

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0   0,1Osakkeenomistajille kuuluva

laaja tilikauden tulos 4,4   3,6

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0   0,1  1-12/10 1-12/09  Me % Me %Liikevaihto 395,9 100,0 329,4 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 0,4 10,5 3,2

Poistot ja arvonalentumiset -8,1 -2,0 -8,9 -2,7Liikevoitto 17,9 4,5 15,3 4,6Rahoitustuotot ja -kulut -3,8 -1,0 -3,6 -1,1Voitto ennen veroja 14,1 3,6 11,7 3,6Katsauskauden voitto 10,4   8,6Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 1,2   -0,1

Suojauslaskenta -0,9   0,4

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot     0,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,2   -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 0,5   0,4

Katsauskauden laaja tulos 10,9   9,0Osakkeenomistajille kuuluva

tilikauden tulos 10,3   8,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1Osakkeenomistajille kuuluva

laaja tilikauden tulos 10,8   8,9

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1   0,1
ASPO-KONSERNIN TASE 12/10 12/09 Muutos

  Me Me %

VaratPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 15,9 16,6 -4,2

Liikearvo 40,6 40,2 1,0

Aineelliset hyödykkeet 54,4 50,1 8,6

Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,0

Pitkäaikaiset saamiset 1,3 0,6 116,7

Osuudet osakkuusyrityksissä 1,7 1,6 6,2

Pitkäaikaiset varat yhteensä 114,1 109,3 4,4Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 44,9 29,3 53,2

Myynti- ja muut saamiset 46,7 44,7 4,5

Rahat- ja pankkisaamiset 7,1 11,5 -38,3

Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,7 85,5 15,4

Varat yhteensä 212,8 194,8 9,2

Oma pääoma ja velatOma pääoma

Osakepääoma 17,7 17,7 0,0

Muu oma pääoma 51,1 49,2 3,9

Emoyhtiön oman pääoman osuus 68,8 66,9 2,8

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,7 0,0 0,0Pitkäaikaiset velat 78,5 57,1 37,5

Lyhytaikaiset velat 64,8 70,8 -8,5Oma pääoma ja velat yhteensä 212,8 194,8 9,2
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

A = Osakepääoma     F = Muuntoerot

B = Ylikurssirahasto   G = Kertyneet voittovarat

C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä

D = Muut rahastot   I = Määräysvallattomien omistajien osuus


E = Omat osakkeet   J = Oma pääoma yhteensä
Milj. euroa A B C D E F G H I J

Oma pääoma

31.12.2009 17,7 4,3 0,0 2,8 -3,7 -1,6 47,4 66,9 0,1 67,0

Tilikauden laaja tulos:

Tilikauden voitto             10,3   0,1

Muuntoero           1,2

Rahavirran suojaus veroilla
vähennettynä     -0,7

Laaja tulos yhteensä     -0,7     1,2 10,3 10,8 0,1

Liiketoimet omistajien kanssa:

Osingonjako             -10,8

Osakepalkitseminen       0,3 0,1   0,0

VVK-lainan vaihto osakkeiksi       2,3

Omien osakkeiden hankinta         -0,9

Määräysvallattomien omistajien
osuus                 0,6

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä       2,6 -0,8   -10,8 -9,0 0,7

Oma pääoma 31.12.2010 17,7 4,3 -0,7 5,4 -4,5 -0,4 46,9 68,7 0,8 69,5Oma pääoma

31.12.2008 17,7 4,3 -0,3 0,5 -3,7 -1,5 49,0 66,0 0,0 66,0

Tilikauden laaja tulos:

Tilikauden voitto             8,5   0,1

Muuntoero           -0,1

Rahavirran suojaus veroilla
vähennettynä     0,3

Suoraan oman pääomaan kirjatut
nettotulot             0,2

Laaja tulos yhteensä     0,3     -0,1 8,7 8,9 0,1

Liiketoimet omistajien kanssa:

Osingonjako             -10,8

Osakepalkitseminen             0,5

VVK-lainan oman pääoman osuus
veroilla vähennettynä       2,3

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä       2,3     -10,3 -8,0

Oma pääoma 31.12.2009 17,7 4,3 0,0 2,8 -3,7 -1,6 47,4 66,9 0,1 67,0
ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

    1-12/10   1-12/09

  Me Me

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto 17,9 15,3

Oikaisut liikevoittoon 8,3 1,7

Käyttöpääoman muutos -8,5 6,8

Maksetut korot -4,8 -5,5

Saadut korot 1,2 0,2

Maksetut verot -4,5 -5,5

Liiketoiminnan rahavirta 9,6 13,0INVESTOINNIT

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -11,9 -3,8

Luovutustulot investoinneista 0,6 13,8

Luovutustulot liiketoimintojen myynnistä   11,1

Ostetut tytäryhtiöt   -1,2

Ostetut liiketoiminnat -0,3

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0,2

Myydyt tytäryhtiöt   1,0

Investointien rahavirta -11,4 20,9RAHOITUSLyhytaikaisten lainojen muutos -14,9 -32,7

Pitkäaikaisten lainojen muutos 24,0 8,5

Omien osakkeiden hankinta -0,9

Maksetut osingot -10,8 -10,8

Rahoituksen rahavirta -2,4 -35,0

Rahavarojen muutos -4,4 -1,1

Rahavarat vuoden alussa 11,5 12,6

Rahavarat kauden lopussa 7,1 11,5
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA  2010 2009Tulos/osake, euroa 0,40 0,33

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,41 0,33

Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa   0,16

Oma pääoma/osake, euroa 2,63 2,59

Omavaraisuusaste, % 33,2 34,6

Nettovelkaantumisaste, % 101,5 87,9
ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   2010   2009

  Me Me

Omista veloista annetut vakuudet 68,7 72,4

Leasing ja muut vuokravastuut 45,9 16,9

Johdannaissopimukset 0,8 0,7
LAATIMISPERIAATTEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaan. Katsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2009. Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu vuoden
2009 vuosikertomuksessa sivulla 82. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 14. helmikuuta 2011

ASPO Oyj

Aki Ojanen                    Arto Meitsalo
toimitusjohtaja               talousjohtaja


Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09-521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.com


TIEDOTUSTILAISUUS

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään maanantaina 14.2.2011 klo
14.00 Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää tiistaina 5.4.2011 klo
14.00 Pörssitalon pörssisalissa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2011

Aspon vuosikertomus ilmestyy viikolla 13 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivuilta
http://osoitteessawww.aspo.fi">osoitteessawww.aspo.fi Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2011:
tammi-maaliskuulta tiistaina 3.5.2011, tammi-kesäkuulta torstaina 18.8.2011 ja
tammi-syyskuulta keskiviikkona 26.10.2011.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.aspo.fi">www.aspo.fi
ASPO Tilinpäätöstiedote 2010:
http://http://hugin.info/3023/R/1488412/423851">http://hugin.info/3023/R/1488412/423851pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aspo Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1488412]

Source: Millistream