ASPO Oyj

ASPO OYJ:N JOHTO SIJOITTAA ASPON OSAKKEISIIN

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 09:06 EEST

Aspo Oyj:n (Aspo) hallitus on tänään päättänyt uudesta Aspo-konsernin johtoon
kuuluvien henkilöiden (osallistujat) osakeomistusjärjestelmästä. Järjestelmän
tarkoituksena on mahdollistaa osallistujien merkittävä pitkäaikainen
osakeomistus Aspossa. Järjestelmän kautta osallistujat sijoittavat
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan Aspon osakkeisiin.
Osallistujat rahoittavat sijoituksensa osittain itse ja osittain Aspon
lainoituksen avulla. Osallistujat kantavat aidon omistajariskin järjestelmään
tekemänsä sijoituksen osalta.

Osakeomistusta varten osallistujat hankkivat Aspo Management Oy -nimisen yhtiön
(Aspo Management), jonka koko osakekannan he omistavat. Aspo Managementin on
tarkoitus hankkia yhteensä arviolta 437 500 Aspon osaketta osallistujilta
markkinahintaan sekä merkitsemällä Aspon osakkeita Aspo Managementille
suunnatussa osakeannissa. Osakehankinta rahoitetaan osallistujien yhteensä
enintään 700 000 euron suuruisilla pääomapanoksilla Aspo Managementiin sekä
Aspolta otettavalla lainalla. Järjestelmän toteuduttua osallistujat omistavat
Aspo Managementin kautta arviolta 1,7 prosenttia Aspon osakkeista.

Osana järjestelmää Aspon hallitus on tänään päättänyt myöntää Aspo
Managementille enintään 2 800 000 euron suuruisen korollisen lainan Aspon
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin
viimeistään 31.3.2014. Mikäli järjestelmän voimassaoloaikaa jatketaan vuosi
kerrallaan vuosina 2014, 2015 ja 2016, laina-aikaa voidaan jatkaa vastaavasti.
Aspo Managementilla on oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin milloin
tahansa ja velvollisuus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin myymällä
hallussaan olevia Aspon osakkeita, mikäli Aspon osakkeen pörssikurssi ylittää
muuten kuin tilapäisesti tietyn järjestelmässä määritetyn tason.

Järjestelmä on voimassa kevääseen 2014, jolloin järjestelmä on tarkoitus purkaa
myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmä voidaan purkaa esimerkiksi
sulauttamalla Aspo Management Aspoon tai myymällä Aspo Managementin omistamat
Aspon osakkeet muulla tavoin. Järjestelmää jatketaan vuosi kerrallaan, mikäli
Aspon osakkeen pörssikurssi vuoden 2014, 2015 tai 2016 alussa on alle sen
keskihinnan, jolla Aspo Management hankki omistamansa Aspon osakkeet.

Aspo Managementin omistamien Aspon osakkeiden luovuttamista on rajoitettu
järjestelmän voimassaoloaikana. Osallistujien omistus Aspo Managementissa pysyy
pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka.

Aspon hallitus päätti yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2010 antaman
valtuutuksen perusteella Aspo Managementille suunnatusta maksullisesta
osakeannista. Osakeannissa luovutetaan enintään 330 000 Aspon hallussa olevaa
osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Aspo Managementin
merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aspon
kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannissa luovutettavat osakkeet
käytetään Aspon johdon osakeomistusohjelman toteuttamiseen. Koska osakeannissa
luovutetaan Aspon hallussa olevia omia osakkeita, Aspon osakkeiden lukumäärä ei
muutu.

Osakkeen merkintähinta (luovutushinta) on Aspon osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.-30.9.2010, eli 7,93 euroa/osake.
Osakkeiden merkintäaika on 26.10.-5.11.2010. Merkityt osakkeet on maksettava
viimeistään 12.11.2010. Merkintähinta merkitään Aspon sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
sinä päivänä, kun luovutettavat osakkeet on maksettu ja kirjattu Aspo
Managementin arvo-osuustilille.

Helsinki 26.10.2010

ASPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:
Gustav Nyberg, Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja,
puhelin +358 9 5211, +358 40 503 6420, gustav.nyberg@aspo.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.aspo.fi">www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla  keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


[HUG#1455144]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aspo Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug