Valtioneuvosto

Asumistuen tulorajoja korotetaan 120 eurolla kuukaudessa

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 16:50 EET

Asumistuen tulorajoja korotetaan 120 eurolla kuukaudessa

Asumistuen tulorajoja korotetaan työmarkkinatuen nousua vastaavasti 120 eurolla kuukaudessa. Lisäksi asumistukeen tulee vuokrien nousua vastaava korotus. Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2011 lopun 270 eurosta 282 euroon vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtioneuvosto antoi 24. marraskuuta asetuksen asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2012.

Tulorajojen korottamisen jälkeen täysimääräiseen asumistukeen oikeuttava tuloraja nousee yksin asuvalla 555 eurosta 675 euroon kuukaudessa. Vastaavasti korkein tulo, joka vielä oikeuttaa asumistukeen, nousee Helsingissä 1620 eurosta 1785 euroon kuukaudessa. Asumistuensaajien tulorajojen nostolla turvataan se, ettei työmarkkinatuen korotus pienennä asumistukea.

Lisäksi asumismenojen omavastuuosuuksiin tehdään inflaatiotarkistus, joka säilyttää tuen reaalitason ennallaan. Asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja korotetaan 0,37 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Korotus vastaa tuensaajien vuokrissa tapahtunutta nousua vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. Enimmäisasumismenojen korottaminen nostaa keskimääräistä asumistukea noin 5,5 eurolla kuukaudessa.

Asuntojen lämmityksen hinta tarkistetaan energian hintojen nousun mukaisesti. Myös hyväksyttäviä vesimaksuja tarkistetaan käyttö- ja jäteveden hintojen nousua vastaavasti ja kiinteistökohtaista normia yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.

Asumistukea saa tämän vuoden lopussa ennakkotietojen mukaan 167 900 ruokakuntaa, mikä on noin 3700 edellistä vuotta enemmän. Vuoden 2012 lopussa tuensaajia arvioidaan olevan noin 169 000 ruokakuntaa.

Tuensaajista työttömiä ruokakuntia on noin 62 prosenttia, opiskelijaruokakuntia noin 9 prosenttia ja ansiotuloja saavia ruokakuntia noin 29 prosenttia. Tuensaajista 57 prosenttia on yksin asuvia, mutta määrärahasta yli puolet maksetaan lapsiperheille.

Asumistukimäärärahan tarpeen arvioidaan olevan 590 miljoonaa euroa vuonna 2012. Tänä vuonna tukea maksetaan arviolta noin 550 miljoonaa euroa.

Uudet asumistuen määräytymisperusteet tulevat voimaan 1.1.2012. Nykyisten tuensaajien asumistukiin uusia perusteita sovelletaan vuosi- tai välitarkistuksissa.

Lisätietoja erikoistutkija Keijo Tanner, p. 09 160 73768, etunimi.sukunimi@stm.fi
asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 09 160 73857, etunimi.sukunimi@stm.fi