Kela

Asumistukea maksetaan pitkiäkin jaksoja

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 23:14 EET

Yleinen asumistuki turvaa osalle perheistä asumisen pysyvyyttä.

Kelan tuoreesta tilastokatsauksesta ilmenee, että kuluneen kymmenen vuoden aikana yleistä asumistukea on saatu keskimäärin 51,5 kuukautta eli hieman yli 4 vuotta. Laskenta tehtiin niistä 145 850 ruokakunnasta, jotka saivat tammikuussa 2001 tukea päävuokra-asuntoon. Neljännes näistä sai yhä tukea syyskuussa 2010.

Luvussa ovat mukana vain ne kuukaudet, joilta tukea on maksettu. Osa saajista on välillä ollut pois tuen piiristä pitkiäkin aikoja. Yhdenjaksoisesti ilman yhdenkään kuukauden taukoa lähes kymmenen vuotta asumistukea saaneita on peräti 10 600 ruokakuntaa (7,4 %). Näistä vajaa 40 % eli hieman yli 4 000 ruokakuntaa asui syyskuussa yhä samassa asunnossa, ja 6 500 ruokakuntaa oli vaihtanut asuntoa.

Asumistukien tavoitteena on antaa myös pienituloisille mahdollisuus kohtuutasoiseen ja pysyvään asumiseen. 1990-luvun alun laman aiheuttama työttömyys- ja työllisyysjaksojen vaihtelu sekä pitkäaikaistyöttömyys ovat osalle perheistä tehneet yleisestä asumistuesta säännöllisen osan perusturvaa. 

Sopivan kokoisista asunnoista puute 

Vuokralla asuvista Kelan asumistukea saaneista 40 % asui valtion tukemissa asunnoissa. Yleistä asumistukea saaneista lapsiperheistä suurin osa, noin 60 % asui valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. 

Ympäristöministeriön tietojen mukaan ARA-vuokra-asuntojen huonelukutoiveet painottuvat pieniin asuntoihin. Toiveita niihin oli lähes 40 %, mutta saaduissa asunnoissa yksiöitä oli vain alle 25 %. Moni joutuu siis hakeutumaan pienempään vapaarahoitteiseen asuntoon tai asumaan tarpeitaan suuremmassa valtion tukemassa asunnossa ja hakemaan ylisuuriin asumismenoihin tilapäiseksi avuksi tarkoitettua toimeentulotukea. 

Vuonna 2009 Kelan maksamien asumistukien määrä oli yhteensä 1 136 miljoonaa euroa. Niiden osuus kaikista asumisen tuista on taloustaantuman seurauksena noussut 58 prosenttiin. 

Lue lisää tilastokatsauksesta 10.11.2010:
Asumistukea maksetaan pitkiäkin jaksoja (pdf, 50 kt)
http://www.kela.fi/tilastokatsaus

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä,
suunnittelija Pirjo Ylöstalo, puh. 020 63 41390
etunimi.sukunimi@kela.fi