Kiinteistöposti Oy

Asunto-osakeyhtiöt tutkitusti huonossa kunnossa

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 13:35 EET

Kiinteistöpostin IROResearch Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan yli puoleen suomalaisista asunto-osakeyhtiöistä on tulossa merkittäviä korjaushankkeita lähimmän kahden vuoden aikana.

Taloyhtiöiden korjauskohteiden kärjessä ovat putkistoihin ja ulkovaippaan, kuten julkisivuihin ja ikkunoihin, kohdistuvat remontit. Vireillä on myös paljon hissihankkeita, jotka ovat luonnollisia väestömme ikääntymisen vuoksi. Nykytrendin mukaisesti myös ihmisten viihtyvyyteen halutaan panostaa, sillä pihoja ja muita taloyhtiöiden yhteisiä alueita kohennetaan. Myös energiatehokkuus näkyy selkeästi toimenpidelistoilla.

Vuonna 2010 asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden kokonais-volyymi oli 1,2 miljardia euroa.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisten taloyhtiöiden päättävissä elimissä vaikuttavat varsin iäkkäät ihmiset, sillä lähes kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä on taloyhtiön kannalta positiivista, sillä he ovat usein aktiivisia toimijoita ja omaavat laajan kokemuspohjan sekä ennen kaikkea heillä on aikaa taloyhtiön asioille.

Naisia taloyhtiöiden luottamustoimen haltijoina  on 26 % ja miehiä 74 %. Heistä kaikista 22 % on suorittanut korkeakoulu- tai yliopisto -opinnot ja neljänneksellä talouden bruttovuositulot ylittävät 70 000 euroa.

Tutkimustiedot perustuvat Kiinteistöposti-lehden lokakuussa 2011 IROResearch Oy:llä teettämään lukijatutkimukseen. Tutkimuksen otanta oli 300 asunto-osakeyhtiöpäättäjää. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluin ja vastaajina oli 97 asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, 101 sivutoimista isännöitsijää ja 102 ammatti-isännöitsijää.

Lisätietoja lukijatutkimuksesta löytyy osoitteesta: http://www.kiinteistoposti.fi/lukijatutkimus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Karppanen, puh. (09) 2238 560, 0400 464 236 / matti.karppanen@kiinteistoposti.fi

Kiinteistöposti

Kiinteistöposti on valtakunnallinen ammattilehti, joka kirjoittaa kiinteistönpidosta, isännöinnistä ja korjausrakentamisesta. Lehden levikki on yli 62 000 kappaletta ja lukijakunta koostuu taloyhtiön hallituksen puheenjohtajista sekä ammatti- ja sivutoimisista isännöitsijöistä sekä muista kiinteistöalan toimijoista. Lisätietoa lehdestä löytyy osoitteesta: http://www.kiinteistoposti.fi