OP-Pohjola-ryhmä

Asuntokaupassa rikottiin syyskuussa taas ennätyksiä

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:21 EEST

OP-Kiinteistökeskukset välittivät alustavien tietojen mukaan tammi-syyskuussa lähes 13 000 asunto- ja kiinteistökauppaa, joista heinä-syyskuussa välitettiin 4 524 kauppaa. Alustavien tietojen mukaan syyskuussa on tehty vähintään 1 660 kauppaa, joka on kaikkien aikojen paras myynti syyskuussa. Viime vuoden syyskuussa tehtiin 1 580 kauppaa.
 OP-Pohjolan kiinteistönvälitysjohtaja Kenneth Sandbergin mukaan asuntojen hintojen nousu on Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla rauhoittunut loppukesästä. Sen sijaan hinnannousu jatkuu edelleen maakunnissa.
- Hinnannousun tasaantuminen pääkaupunkiseudulla saattaa olla merkki siitä, että asuntojen uudistuotanto tuo pikkuhiljaa markkinoille vaihtoehtoja. Vilkkain kysyntä on muutenkin rauhoittunut. Uudistuotanto on myös muualla maassa alkanut ripeästi ja tulee tuomaan hyvän lisän vuoden 2011 asuntojen tarjontaan, Sandberg toteaa.
- Myytäviä kohteita on ollut hyvin ja oletamme, että asuntokauppaa käydään vilkkaasti myös loppuvuona. Asuntokauppoihin vaikuttaa edelleen jatkuva matala korkotaso, parantuva työllisyystilanne sekä muuttoliike kasvukeskuksiin. On kuitenkin muistettava, että joillakin alueilla työttömyys jatkuu korkeana ja tämä pitää näillä alueilla asunto- ja kiinteistökaupan matalammalla tasolla, huomauttaa Sandberg.
Avoparin kannattaa asuntoa ostettaessa käydä asiantuntijan puheilla
Parhaillaan on valmisteilla uusi laki yhteistalouden purkamisesta ja omaisuuden jaosta avoliiton päättyessä. Laki takaisi avopuolisolle vähimmäissuojan esimerkiksi silloin, kun pitkän avoliiton aikana toinen puoliso on ostanut ja maksanut asunnon kokonaan omiin nimiinsä ja toinen on maksanut muut elämisen kulut. Eron takia asunnottomaksi jäänyt puoliso voisi vaatia hyvitystä yhteisessä taloudessa tekemästään työstä.
Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi kaikkiin avoliittoihin eikä laki muuttaisi sitä tosiseikkaa, että avopuolison asema erossa tai puolison kuollessa on monesti huonompi kuin avioliitossa. Avopuolisolla ei ole avio-oikeutta puolison omaisuuteen, eikä hänellä ole perintöoikeutta tai aviolesken oikeutta yhteisenä kotina käytetyn asunnon pysyvään hallintaan.
Laki ei kuitenkaan estä avopuolisoiden välisiä keskinäisiä sopimuksia, jotka monesti ovat tarpeellisia ja kätevä keino välttää epäselvyyksiä esimerkiksi avoliiton päättyessä. Kiinteistönvälitysjohtaja Kenneth Sandberg kehottaakin erityisesti ensimmäistä asuntoaan ostavia avopareja sopimaan asioista ennakoivasti, siltä varalta, että kaikki ei menisikään suunnitelmien mukaan.
- Ennen asunnon ostoa kannattaa miettiä, miten tulevan kodin omistuksen pitäisi jakautua huomioon ottaen niin kummankin puolison asuntoon sijoittama rahamäärä kuin ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauskin.
Avioehdolla voidaan jo ennalta sopia esimerkiksi siitä, mitä yhteiselle asunnolle tehdään eron sattuessa, ja miten muu omaisuus jaetaan. Keskinäisellä testamentilla voidaan puolestaan turvata esimerkiksi puolison oikeus asunnon hallintaan toisen kuollessa.
- Sopimukset ja testamentit kannattaa aina antaa kokeneen asiantuntijan tehtäväksi, jotta myöhemmin vältytään epäselvyyksiltä. OP-Kiinteistökeskuksen asiakkaat voivatkin hyödyntää osuuspankkien pankkilakimiesverkostoa, joka on Suomen kattavin, Sandberg muistuttaa. 
Lisätietoja: Kiinteistönvälitysjohtaja Kenneth Sandberg, OP-Keskus, puh. 0400 473 678
OP-Kiinteistökeskukset ovat osuuspankkien tytäryhtiöitä ja osa OP-Pohjola-ryhmää. Kauppamäärällä mitattuna ne ovat Suomen suurin yhden liikemerkin alla toimiva asuntovälitysketju. OPKK:n toimipisteitä on noin 170 ympäri maata.
 

 


OPKK kaupat 2008 - 2010