Valtion Ympäristöhallinto

Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Kaupan sijainnin ohjaus sovittaa yhteen ristiriitaisia tavoitteita

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 11:01 EEST

Kaupan sijainnin ohjauksessa on välttämätöntä ottaa huomioon kaupan ja kuluttajien näkökulmien lisäksi muun muassa liikenne-, ympäristö- ja kilpailunäkökohdat. "Koko maankäyttö- ja rakennuslain juju on siinä, että erisuuntaisia ja usein ristiriitaisiakin alueiden käytön tavoitteita sovitetaan yhteen", totesi asuntoministeri Jan Vapaavuori tänään Suomen Kauppakeskusyhdistyksen seminaarissa Helsingissä.

Kaupan myymäläkoko on kasvanut merkittävästi viime vuosina, myymäläverkko on harventunut ja pakkauskoko suurentunut. "Voidaan perustellusti kysyä, onko kaupalla tätä kautta tavoitteena siirtää omia logistiikkakustannuksiaan kuluttajien ja asiakkaiden maksettavaksi. Jos näin on, niin voidaan edelleen kysyä pyrkiikö kauppa tätä kautta myös vaikuttamaan kuluttajakäyttäytymiseen", Vapaavuori pohti kaupan laaja-alaisia vaikutuksia.

Kauppa on aina osa yhteiskuntaa ja yhdyskuntarakennetta, joten päätöksiä kaupan sijainnista ja myymälöiden koosta tehtäessä pitää huomioida myös muut yhdyskuntien kehittämisen kannalta tärkeät seikat. "Kaupan vaikutukset kaupunkikeskustojen elinvoimaan, palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, liikenteeseen ja ympäristöön ovat niin merkittäviä, ettei muunlainen ajattelutapa yksinkertaisesti ole mahdollista. Mitä laajemmalle vaikutukset ulottuvat, sitä suurempi tarve yhteiskunnalla on ohjata kauppaa myös maankäytön suunnittelun keinoin", Vapaavuori totesi.

Markkinatalouden yleisten oppien mukaan se korjaa itse itseään. Tämä pitää myös kaupan osalta monin osin paikkaansa. "Puhuttaessa kaupan sijainnin ohjauksesta on kuitenkin huomattava, että rakentamisen vaikutukset ovat poikkeuksellisen pitkävaikutteisia. Paluuta vanhaan ei aina ole, mikä korostaa virheiden välttämisen tärkeyttä."

Lisätietoja

Erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö,
puh.  0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi