Valtioneuvosto

Avoimuus, pitkäjänteisyys ja vastuullisuus omistajapolitiikan painopisteiksi

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 20:15 EET

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 3. marraskuuta valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Päätöksessä korostetaan selvästi aiempaa enemmän toiminnan vastuullisuutta, avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä.

"Pitkäjänteisyys koskee esimerkiksi tuotto-odotuksia, henkilöstöpolitiikkaa ja palkitsemista. Valtion ei pidä olla kvartaalitalouden airut", valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala toteaa.

Periaatepäätös edellyttää yrityksiltä vastuullisuutta ja avoimuutta muun muassa raportoinnissa, palkitsemisessa sekä yleisessä toiminnan läpinäkyvyydessä. Yhtiöiden on huolehdittava toimivasta yhteydenpidosta henkilöstöryhmien kanssa, työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin parantamisesta sekä ympäristövastuusta.

Päätöksen mukaan valtion kokonaan omistamien ja enemmistöomistuksessa olevien noteerattomien yhtiöiden tulee jatkossa raportoida vastuukysymyksistä täsmällisellä ja vertailukelpoisella tavalla. Valtio odottaa yhtiöiden kiinnittävän huomiota vastuullisuuden toteutumiseen myös alihankintayrityksissä.

"Kaupallisesti toimivien yritysten lähtökohtana on tietysti liiketaloudellisesti kannattava toiminta. Valtion tulee samassa yhteydessä näyttää esimerkkiä yritysvastuuseen liittyvissä kysymyksissä", ministeri Heidi Hautala summaa.

Periaatepäätöksessä kiinnitetään huomiota myös yhtiöiden hallitusten monimuotoisuuden toteutumiseen, erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

"Yhtiöiden hallituksissa valtioneuvoston asettama tasa-arvotavoite toteutuu jo melko hyvin. Sen sijaan johdon ja johtoryhmien kokoonpanoissa on parantamisen varaa", ministeri Hautala sanoo.

Hallitusohjelmaan perustuvalla periaatepäätöksellä ohjeistetaan ministeriöitä omistajaohjauksen hoitamisessa. Samalla viestitetään yhtiöille, sidosryhmille ja markkinoille valtio-omistajan keskeisistä toimintatavoista.

Periaatepäätös perustuu valtion vakiintuneesti noudattaman, aktiivisen ja markkinaehtoisen omistajapolitiikan jatkamiseen. Sen lähtökohtana on, että valtion yritysvarallisuus on merkittävä osa kansallisvarallisuutta. Edellinen omistajaohjauksen periaatepäätös oli vuodelta 2007.

 

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Korkeaoja, p. 0440 788 282Lisää aiheesta:

valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.2011:
http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/periaatepaatokset/2011/omistajaohjaus/fi.pdf