Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Avustukset nuorten työpajatoimintaan sekä hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon haettavina 30.11. mennessä

Lehdistötiedote   •   Loka 16, 2010 11:38 EEST

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen työpajatoiminnassa, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Muutoksena aikaisempaan käytäntöön on, että työpajat voivat hakea tätä määrärahaa myös omaan ehkäisevään päihde- ja huumetyöhönsä. Aikaisemmin tähän työhön haettiin erillistä avustusta.

Hakuohje

Hakulomake

Avustuksilla hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon tuetaan nuorisotyön kehittämishankkeita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, nuorten sosiaalista vahvistamista tai nuorten kasvu- ja elinoloja. Avustuksia voidaan myöntää pääasiassa hankkeisiin, jotka liittyvät lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 nuorisotyötä koskeviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin (ensisijaisesti ohjelman luvut 4, 5 (osat 5.2 ja 5.4), 6 ja 7.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Hakuohje- ja lomake

Molempien avustusten hakuohjeita ja -lomakkeita voi myös tilata Mika Petramaalta puhelimitse 050 399 7558 tai sähköpostitse mika.petramaa(at)ely-keskus.fi

Hakemukset lähetetään 30.11.2010 mennessä osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Nuorisotoimi, PL 8060, 96101  ROVANIEMI.

Lisätietoja:

Sivistystoimentarkastaja Seija Kähkönen
puh. 0400 891 241
seija.kahkonen(at)ely-keskus.fi

Suunnittelija Marja Hanni
puh. 040 169 7363
marja.hanni(at)ely-keskus.fi