Valtioneuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristötyöryhmän puheenjohtajuus Suomelle

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:17 EET

Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristötyöryhmän puheenjohtajuus siirtyi tänään ympäristöministereiden kokouksessa Suomelle. Suomen puheenjohtajuuskauden keskeisin tehtävä on toteuttaa vuonna 2003 hyväksytty tavoite käynnistää ympäristötoimet kaikissa Venäjän Barentsin alueella listatuissa voimakkaasti ympäristöä saastuttavissa kohteissa vuoteen 2013 mennessä.

Niin sanotulla hot spot -listalla on 42 ympäristöä saastuttavaa kohdetta. Hyvän kehityksen ansiosta ympäristöministerit poistivat tänään kokouksessaan näistä kohteista kolme. Ympäristön kannalta merkittäviä parannuksia on saatu aikaa Karjalan tasavallan ja Arkangelin alueen vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen aiheuttamien ympäristöriskien vähentämisessä sekä Murmanskissa, jossa elohopeajätteitä käsitelleen laitoksen päästöt saatiin kuriin.

"On tärkeää, että ympäristön tilaa parannetaan tulevina vuosina kaikissa listatuissa kohteissa ja varmistetaan, että myös hankalimpien ympäristöongelmien ratkaisussa päästään eteenpäin", sanoi ympäristöministeri Ville Niinistö Uumajassa järjestetyssä kokouksessa.

Suomi haluaa puheenjohtajuuskaudellaan myös vahvistaa yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta ja edistää parhaiden ympäristöratkaisujen käyttöönottoa. Barentsin alueella ympäristöön kohdistuu lisääntyvää kuormitusta muun muassa laajenevan kaivannaisteollisuuden vuoksi.

"Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on voimakkaasti kasvamassa ja alueella tarvitaan kestäviä vihreän talouden ratkaisuja. Yritykset on saatava mukaan puhtaan teknologian kehittämiseen. Erityisesti pohjoisiin oloihin soveltuvilla ympäristöteknologian sovellutuksilla on kasvava kysyntä", ministeri Niinistö linjasi.

Ministerit käsittelivät kokouksessaan myös luonnonsuojelun yhteistyöhanketta (Barents Protected Areas Network). Suomen koordinoimassa hankkeessa kehitetään luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavaa ja tehokkaasti hallinnoitua valtioiden rajat ylittävää luonnonsuojelualueverkostoa Barentsin alueella. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2013.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Henna Haapala, ympäristöministeriö, puh. 050 353 3894, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiLisää aiheesta:

Barentsin alueen yhteistyö (ymparisto.fi):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=785&lan=fi