Basware

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.9.2010 (IFRS)

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 12:49 EEST

YHTEENVETO

Tammi-syyskuu
   -       Liikevaihto 72 946 tuhatta euroa (66 054 tuhatta euroa) - kasvu 10,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 8 550 tuhatta euroa (7 767 tuhatta euroa) - kasvu 10,1
prosenttia
   -       Liikevoitto 11,7 prosenttia liikevaihdosta (11,8 %)
   -       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 54,0 prosenttia liikevaihdosta
(54,3 %) - kasvu 9,9 prosenttia
   -       Automatisointipalvelut kasvoi 52,8 prosenttia
   -       Liiketoiminnan rahavirta 11 368 tuhatta euroa (8 540 tuhatta euroa)
   -       Osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,45 euroa)

Heinä-syyskuu Q3
   -       Liikevaihto 23 202 tuhatta euroa (21 609 tuhatta euroa) - kasvu 7,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 3 408 tuhatta euroa (4 028 tuhatta euroa) - lasku 15,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 14,7 prosenttia liikevaihdosta (18,6 %)
   -       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 55,1 prosenttia liikevaihdosta
(58,0 %) - kasvu 2,0 prosenttia
   -       Automatisointipalvelut kasvoi 56,7 prosenttia
   -       Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,27 euroa)


Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 23 202 21 609 7,4 % 72 946 66 054 10,4 % 92 654

EBITDA 4 702 5 134 -8,4 % 12 389 10 943 13,2 % 16 280

Liikevoitto ennen
IFRS-3-poistoja 3 956 4 596 -13,9 % 10 214 9 188 11,2 % 13 788

Liikevoitto 3 408 4 028 -15,4 % 8 550 7 767 10,1 % 11 824

% liikevaihdosta 14,7 % 18,6 %   11,7 % 11,8 %   12,8 %

Tulos ennen veroja 3 391 3 946 -14,1 % 8 486 7 553 12,4 % 11 590

Tilikauden tulos 2 694 3 005 -10,3 % 6 418 5 066 26,7 % 9 074Oman pääoman tuotto,
% 17,6 % 23,7 %   14,4 % 13,3 %   17,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto,
% 20,4 % 24,5 %   17,4 % 16,4 %   18,8 %

Likvidit varat * 13 719 7 567 81,3 % 13 719 7 567 81,3 % 12 210

Netto-
velkaantumis-
aste, % -16,2 % 3,2 %   -16,2 % 3,2 %   -5,3 %

Omavaraisuusaste, % 71,6 % 61,9 %   71,6 % 61,9 %   64,8 %Tulos/osake, euroa 0,23 0,27 -12,5 % 0,56 0,45 26,2 % 0,80

Tulos/osake
(laimennettu), euroa 0,23 0,27 -13,2 % 0,56 0,45 25,2 % 0,80

Oma pääoma/osake,
euroa 5,34 4,58 16,5 % 5,34 4,58 16,5 % 4,93


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja
automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun
(Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet
ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet.

Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen
yhteydessä:

"Baswaren merkittävin kasvualue Automatisointipalvelut kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä peräti 56,7 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana
onnistuimme solmimaan useita merkittäviä kauppoja Automatisointipalvelut-
liiketoiminnassa, mikä on osoitus kilpailukyvystämme verkkolaskuliiketoiminnassa
maailmanlaajuisesti. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean
vuoden pituisia ja luovat hyvät lähtökohdat vuoden 2011 kasvulle.
Maantieteellisesti parhaimmin kasvoivat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksemme oli erinomainen ja edustaa 14,7
prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtomme kasvoi 7,4 prosenttia 23 202 tuhanteen
euroon.

Tilanteemme näyttää tässä vaiheessa hyvältä koko vuoden tavoitteen
saavuttamiseksi. Uskomme jatkavamme liiketoimintamme vakaata kasvua myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä", sanoo Ilkka Sihvo, Baswaren toimitusjohtaja.


RAPORTOINTI

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut.  TAG Services -yritysoston 1.7.2009
seuraksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja
Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin
segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Suomi-
segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois
lukien Australia) liiketoiminnat sekä pääkonttoritoiminnot.


Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.
Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS),
verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


LIIKEVAIHTO

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+----------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 11 641 11 478 1,4 37 595 35 215 6,8 50 486|
| |
|Skandinavia 4 994 4 505 10,9 16 480 16 100 2,4 22 236|
| |
|Eurooppa 4 782 4 104 16,5 15 388 13 087 17,6 18 717|
| |
|Muut 3 111 3 980 -21,9 8 203 6 303 30,1 9 201|
| |
|Segm. välinen liikevaihto -1 326 -2 459 46,1 -4 720 -4 652 -1,5 -7 985|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+----------------------------------------------------------------------------+


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 10 420 9 084 14,7 33 535 30 181 11,1 42 449|
| |
|Skandinavia 4 857 4 893 -0,7 15 859 15 716 0,9 21 719|
| |
|Eurooppa 4 629 3 921 18,1 14 864 12 994 14,4 18 065|
| |
|Muut 3 295 3 711 -11,2 8 688 7 163 21,3 10 421|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella (tammi-syyskuu) 10,4
prosenttia ja oli 72 946 tuhatta euroa (66 054 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti nousi katsauskaudella 3,8 prosenttia ja oli 22,7 prosenttia
(24,2 %) liikevaihdosta. Baswaren omien tuotteiden tuotemyynti nousi 10,6
prosenttia ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen myynti laski
voimakkaasti sekä samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 12,3 prosenttia ja muodostivat 33,6
prosenttia (33,1 %) liikevaihdosta. Konsultointituotot kasvoivat 3,2 prosenttia
ja olivat 32,2 prosenttia (34,5 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut (SaaS, verkkolaskutus, skannauspalvelut)
kasvoivat 52,8 prosenttia ja olivat 11,5 prosenttia (8,3 %) liikevaihdosta.
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta
12,1 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon
7,1 %). Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiovolyymi oli
katsauskaudella 9,3 miljoonaa.

Yhtiön tuotemyynti laski heinä-syyskuussa 15,3 prosenttia ja oli 21,2 prosenttia
(26,9 %) liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tuotemyynti laski, koska
neljänneksen vertailulukuun sisältyy 1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus
yhdestä Baswaren historian suurimmista lisenssikaupoista. Baswaren omien
tuotteiden tuotemyynti laski 5,9 % ja kolmansien osapuolten
skannausohjelmistojen myynti laski voimakkaasti sekä samaan aikaan
ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

 Automatisointipalveluiden myynti oli kolmannen vuosineljänneksen aikana 12,7
prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 56,7 prosenttia. Kolmannella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 35,7 prosenttia (34,3 %)
liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 11,8 prosenttia. Konsultointituotot olivat
30,4 prosenttia (30,2 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 8,3 prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella
54,0 prosenttia (54,3 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,9 prosenttia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus kolmannella neljänneksellä oli 55,1
prosenttia liikevaihdosta (58,0 %)  ja se kasvoi 2,0 prosenttia.


TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto kasvoi katsauskaudella 10,1 prosenttia ja oli 8 550 tuhatta
euroa (7 767 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7
prosenttia (11,8 %). Liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä
15,4 prosenttia ja oli 3 408 tuhatta euroa (4 028 tuhatta euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen liiketulos laski, koska neljänneksen vertailulukuun sisältyy
1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus yhdestä Baswaren historian suurimmista
kaupoista.  Liikevoiton osuus kolmannella vuosineljänneksellä oli 14,7
prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+-------------------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 2 238 2 546 -12,1 4 946 4 690 5,5 7 714|
| |
|Skandinavia 890 212 319,3 2 578 2 128 21,2 3 169|
| |
|Eurooppa 419 465 -9,9 1 611 664 142,5 1 566|
| |
|Muut 269 1 223 -78,0 640 1 258 -49,1 741|
| |
|Segm. välinen liikevoitto -408 -417 2,2 -1 224 -972 -26,0 -1 365|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824|
+-------------------------------------------------------------------------+


Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 56 068 tuhatta euroa (50 683
tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 10,6 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72,9
prosenttia (73,9 %) eli 40 846 tuhatta euroa (37 453 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 10 797 tuhatta euroa (10 934 tuhatta euroa), joista
katsauskaudella on aktivoitu
1 038 tuhatta euroa (1 094 tuhatta euroa) eli 9,6 prosenttia (10,0 %).
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 399 tuhatta euroa (1 195
tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -65 tuhatta euroa (-214 tuhatta euroa).
Yhtiön tulos ennen veroja oli
8 486 tuhatta euroa (7 553 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 6 418
tuhatta euroa (5 066 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli
0,56 euroa (0,45 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 87 132 tuhatta
euroa (84 942 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 13 719
tuhatta euroa (7 567 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 13 685 tuhatta
euroa (7 535 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus oli 34 tuhatta euroa (32 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 71,6 prosenttia (61,9 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -16,2 prosenttia
(3,2 %). Korollisia velkoja oli 3 584 tuhatta euroa (9 235 tuhatta euroa), josta
lyhytaikaisten velkojen osuus oli
3 551 tuhatta euroa (5 563 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman
tuotto oli 17,4 prosenttia (16,4 %) ja oman pääoman tuotto 14,4 prosenttia (13,3
%).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11 368 tuhatta euroa (8 540 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli
-3 098 tuhatta euroa (-3 550 tuhatta euroa).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat
katsauskaudella 686  tuhatta euroa (334 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut
tuotekehitysmenot ja yrityskaupat olivat yhteensä 3 426 tuhatta euroa (7 084
tuhatta euroa).

Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 3 413 tuhatta euroa (2 797 tuhatta
euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 10 797 tuhatta euroa (10 934 tuhatta
euroa), ja ne vastasivat 14,8 prosenttia (16,6 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenot laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 1,3 prosenttia (1,8 %). Katsauskauden menoista on aktivoitu 1 038
tuhatta euroa (1 094 tuhatta euroa) eli 9,6 prosenttia (10,0 %). Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 399 tuhatta euroa (1 195 tuhatta euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun 2010 lopussa 213 henkilöä (184 henkilöä).
Intian tuotekehitysyksikössä työskentelee tällä hetkellä 72 henkilöä.


HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 826 (743) ja katsauskauden lopussa 866
(755). Henkilöstön määrä kasvoi 111 henkilöllä ja oli 14,7 prosenttia korkeampi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 52,9 prosenttia (47,0 %)
Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 47,1 prosenttia (53,0
%) Suomessa.

Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 14,8 prosenttia, konsultoinnissa ja
palveluissa 52,4 prosenttia, tuotekehityksessä 24,6 prosenttia ja hallinnossa
8,2 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 36,0 (36,5) vuotta. Henkilöstöstä 32,8 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 35,1 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on
28,2 prosenttia ja miehiä 71,8 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+------------------------------------------------------------------------------+
|Henkilöstö (työsuhteessa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|keskimäärin) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+------------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 547 458 19,3 525 452 16,1 454|
| |
|Skandinavia 124 135 -8,4 124 137 -8,9 135|
| |
|Eurooppa 126 116 8,6 124 119 4,2 119|
| |
|Muut 57 46 25,5 53 36 48,3 39|
+------------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 854 755 13,1 826 743 11,1 747|
+------------------------------------------------------------------------------+


LIIKETOIMINTA

Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Kolmannella
vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 11 641 tuhanteen euroon
(11 478 tuhatta euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 14,7 prosenttia 10 493 tuhanteen euroon (9 146 tuhatta
euroa).

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä
kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 547 (458).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 10,9
prosenttia 4 994 tuhanteen euroon
(4 505 tuhatta euroa).  Liiketoiminnan kannattavuus nousi 319,3 prosenttia ja
liikevoitto oli 890 tuhatta euroa
(212 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 124 henkilöä (135).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja Iso-
Britannian alueista. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan
alueen.

Euroopan liikevaihto nousi kokonaisuudessaan kolmannella vuosineljänneksellä16,5
prosenttia 4 782 tuhanteen euroon (4 104 tuhatta euroa). Liiketoiminnan
kannattavuus laski 9,9 prosenttia ja liikevoitto oli 419 tuhatta euroa (465
tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli kolmannella
vuosineljänneksellä keskimäärin 126 (116).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Alueen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä -21,9 prosenttia ja oli
3 111 tuhatta euroa (3 980 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus laski
78,0 prosenttia ja liikevoitto oli 269 tuhatta euroa (1 223 tuhatta euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat, koska
neljänneksen vertailulukuun sisältyy 1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus
yhdestä Baswaren historian suurimmista kaupoista.

Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella
työskenteli toisella neljänneksellä keskimäärin 57 työntekijää (46).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000 osaketta) sekä
2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200 osaketta).

Basware teki kaksi liputusilmoitusta, kun Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n
omistusosuus laski alle 5 prosentin 26.7.2010 ja nousi yli 5 prosentin
30.7.2010.


Strategia

Basware jatkoi strategiansa kehittämistä Basware Responsive Strategy
-kehyksessä. Yhtiön hallitus katselmoi nykyisen strategian linjaukset kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Yhtiön pitkän aikavälin päämäärät pysyivät
muuttumattomina.  Tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin
kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu ja automatisointipalveluiden yli 50
prosentin vuotuinen kasvu.  Yhtiön pitkän aikavälin liikevoittomarginaalin
tavoite on 10-20 prosenttia.


Basware on menestyksekkäästi toteuttanut strategiaansa kaikilla osa-alueilla
haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta. Vuonna 2009 tehdyt strategiset
muutokset automatisointipalveluiden kehittämiseksi ovat osoittautuneet oikeiksi
ja olemme saavuttaneet automatisointipalveluiden globaalin toimitusvalmiuden.
Yhtiö jatkaa ja kasvattaa investointeja automatisointipalveluihin varsinkin
myynnin ja markkinoinnin osalta, jossa kohteina ovat Euroopan ja Pohjois-
Amerikan markkinat. Automatisointipalveluihin kehitetään myös uusia
palvelukokonaisuuksia sekä panostetaan erityisesti globaalien asiakkuuksien
hankintaan ja hallintaan. Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan
johtavaksi yhtiöksi maailmassa.

Maantieteellinen strateginen linjaus pysyi ennallaan. Pohjois-Amerikan markkinat
on yhtiön tärkein kasvumarkkina-alue. Basware on onnistunut kasvattamaan
liikevaihtoa Pohjois-Amerikan markkinoilla ja lisäinvestointeja tehdään nopean
kasvun jatkamiseksi. Euroopan tärkeimpiä strategisia kohdemaita ovat Iso-
Britannia, Ranska ja Saksa.


Intian toimipisteen kehittäminen on ollut yksi tärkeimmistä sisäisistä
strategisista panostuksista tuotekehitysyksikön toiminnan laajentamisessa ja
verkkolaskuliiketoiminnan validointipalvelussa. Intian toimipisteen
kasvattamista jatketaan viemällä sinne myös uusia toimintoja, mikä mahdollistaa
kustannustehokkaan toiminnan laajentamisen.

Yhtiö jatkaa strategian säännöllistä arviointia ja kehittämistä, minkä pohjalta
yhtiön strategiaa muokataan tarvittaessa vastaamaan muuttuviin
markkinaolosuhteisiin.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 506 677,20 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä
11 688 924 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 20,10 euroa (11,49 euroa), alin
15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 19,40 euroa (10,72 euroa).
Katsauskauden keskikurssi oli 17,81 euroa (9,29 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 565 754 kappaletta (1 297 031 kpl),
mikä vastaa 13,7 prosenttia (11,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2010 oli 225 013 306 euroa (121
970 273 euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 16 041 (16 668) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus
oli 10,4 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa
noin 0,78 % yhtiön kaikista osakkeista.

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000 osaketta) sekä
2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200 osaketta).


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti
Heikkinen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.  Yhtiökokouksen
jälkeen pidetyssä järjestäytymis-kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan
ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Maalis-syyskuussa julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia.

IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu kasvavan aiempaa ennustetta hitaammin,
noin 5 prosenttia globaalisti ja 3,5 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010.
Vuonna 2011 markkinoiden on arvioitu kasvavan 7 prosenttia Yhdysvalloissa.
Hankinnasta maksuun palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan 7
prosenttia vuonna 2010 ja yli 10 prosenttia vuonna 2011.

Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin taloudellisen epävarmuuden
vallitessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä.

 Taloudellisesti epävarmoina aikoina yritykset voivat pitkittää maksuaikoja
käyttöpääoman vapauttamiseksi. Basware on tehostanut myyntisaamisten hallintaa
ja liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä kassaan
osana asiakkuuksien hallintaa.

Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 61 prosenttia
vuonna 2009 (noin 67 % vuonna 2008). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen
osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten
valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt
suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska yhtiön
suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen kassavirta tytäryhtiöissä
ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista valuuttakohtaista rajaa.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja
sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän
kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja
transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja
kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti
ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys.

Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Basware Oyj osti TNT Post -yhtiön yhteyspalvelutliiketoiminnan Hollannista.
Yhteyspalvelut-liiketoiminta on osa TNT Post -yhtiön verkkolaskuliiketoimintaa.
Yhteyspalvelutliiketoiminnalla on yli 100 asiakasta ja arvioitu vuosittainen
verkkolaskujen määrä on vajaa miljoona.

Asiakkaiden palveluiden siirto TNT:n ympäristöstä Baswaren
verkkolaskuympäristöön tapahtuu vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lisäksi kaksi työntekijää siirtyy Baswaren palvelukseen kaupan mukana.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maalis-syyskuussa julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia.

IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu kasvavan aiempaa ennustetta hitaammin,
noin 5 prosenttia globaalisti ja 3,5 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010.
Vuonna 2011 markkinoiden on arvioitu kasvavan 7 prosenttia Yhdysvalloissa.
Hankinnasta maksuun palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan 7
prosenttia vuonna 2010 ja yli 10 prosenttia vuonna 2011.


Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen
hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa
erityisesti ostolaskujen käsittely-ratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja
ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 40 prosenttia
yhtiön koko liikevaihdosta.  Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi
Basware toi markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a
Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerattiin toisella vuosineljänneksellä
Pohjois-Amerikassa ja loppuvuoden aikana Keski-Euroopan markkinoilla.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalveluiden yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Vuoden
2010 alusta on käynnistetty Basware Automatisointipalveluiden (SaaS,
skannauspalvelut ja verkkolaskupalvelu) kasvuinvestointiohjelma, minkä uskotaan
edistävän toiminnan ja tilauskannan positiivista kehitystä.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä
jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on
oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa
ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä
palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana. Yritysostojen avulla
pyritään tukemaan erityisesti automatisointipalvelua.

Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja
tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun
kustannusten noustessa maltillisemmin.

Vahvan alkuvuoden ansiosta liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja
toteutetaan vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kasvuinvestoinnit
kohdistuvat erityisesti Automatisointipalvelut-liiketoimintaan.
Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Espoossa 14. lokakuuta 2010

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251

Tiedotustilaisuus
Basware järjestää tänään 14. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 hotelli
Kämpissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo
kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.

Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin 14.10. kello 15:00-16:00.
Rekisteröityminen sähköpostitse:IR@basware.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy,
Keskeiset tiedotusvälineet


http://www.Basware.fi">www.Basware.fi

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien
ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön
vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009.

1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9. 30.9. Muutos, 30.9. 30.9. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654Liiketoiminnan muut
tuotot 43 47 -9,9 147 129 14,2 162

Materiaalit ja palvelut -1 593 -1 395 14,2 -4 635 -4 557 1,7 -6 193

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -11 959 -11 113 7,6 -40 846 -37 453 9,1 -52 294

Poistot ja
arvonalentumiset -1 294 -1 106 17,0 -3 839 -3 176 20,9 -4 456

Liiketoiminnan muut
kulut -4 991 -4 014 24,3 -15 222 -13 230 15,1 -18 048
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824Rahoitustuotot -59 32 -282,2 61 187 -67,2 172

Rahoituskulut 42 -115 -136,9 -126 -401 -68,6 -406
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 3 391 3 946 -14,1 8 486 7 553 12,4 11 590Tuloverot -697 -941 -25,9 -2 068 -2 486 -16,8 -2 517
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO 2 694 3 005 -10,3 6 418 5 066 26,7 9 074Muut laajan

tuloksen erät

Ulkomaiseen

yksikköön liittyvät

muuntoerot -43 620 -106,9 651 2 017 -67,7 1 326

Muihin laajan

tuloksen eriin

liittyvät verot -143 89 -259,4 324 45 620,9 -549
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden muut

laajan tuloksen

erät verojen jälkeen -185 709 -126,2 976 2 062 -52,7 777
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS

YHTEENSÄ 2 509 3 714 -32,4 7 394 7 128 3,7 9 850

Tilikauden voiton

jakautuminen:

Emoyhtiön

omistajille 2 694 3 055 -11,8 6 418 5 066 26,7 9 074

Vähemmistölle 0 -50 -100,0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
  2 694 3 005 -10,3 6 418 5 066 26,7 9 074

Tilikauden laajan

tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen

omistajille 2 509 3 763 -33,3 7 394 7 128 3,7 9 850

Vähemmistölle 0 -50 -100,0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
  2 509 3 714 -32,4 7 394 7 128 3,7 9 850

Tulos/osake

(laimentamaton), euroa 0,23 0,27 -12,5 0,56 0,45 26,2 0,80

Tulos/osake

(laimennettu), euroa 0,23 0,27 -13,2 0,56 0,45 25,2 0,80
KONSERNITASE

Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 Muutos, % 31.12.2009
------------------------------------------------------------------------


VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 18 180 19 636 -7,4 20 291

Liikearvo 31 977 31 283 2,2 31 119

Aineelliset hyödykkeet 1 048 879 19,3 823

Myytävissä olevat sijoitukset 38 38   38

Pitkäaikaiset myynti- ja muut
saamiset 23 132 -82,4 124

Laskennallinen verosaaminen 1 819 1 962 -7,2 2 199
------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat 53 085 53 928 -1,6 54 593LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 15 40 -62,1 33

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 679 20 275 -2,9 19 684

Tuloverosaaminen 634 3 132 -79,8 767

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 34 32 4,4 34

Rahavarat 13 685 7 535 81,6 12 176
------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat 34 047 31 014 9,8 32 694


------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 87 132 84 942 2,6 87 287
------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMA

Osakepääoma 3 507 3 440 1,9 3 440

Osakeanti 9   100,0 140

Ylikurssirahasto 1 187 69 1 623,1 69

Omat osakkeet -629 -629   -629

Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot 34 795 33 598 3,6 33 598

Muuntoerot -2 239 -3 542 36,8 -3 214

Kertyneet voittovarat 25 760 19 622 31,3 23 176

Vähemmistöosuus       0
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 62 390 52 559 18,7 56 580PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennallinen verovelka 3 806 3 852 -1,2 3 997

Korollinen vieras pääoma 33 3 672 -99,1 3 674

Koroton vieras pääoma 457 242 89,0 110
------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 4 296 7 766 -44,7 7 782LYHYTAIKAISET VELAT

Korollinen vieras pääoma 3 551 5 563 -36,2 5 555

Ostovelat ja muut velat 16 736 18 384 -9,0 17 039

Tuloverovelka 160 670 -76,1 331
------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 20 447 24 617 -16,9 22 926


------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ 87 132 84 942 2,6 87 287
------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Osake Yli Omat SVOP Muut Vähem-
Tuhatta pää- Osake- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto- Voitto mistö-
euroa oma anti rahasto keet to tot erot varat osuus Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.09 3 440 0 69 -271 33 038 540 -3 991 15 648 224 48 717

Laaja
tulos             450 6 678   7 128

Osingo-
njako               -2 623   -2 623

Myön-
netyt
optiot               447   447

Omien
osakke-
iden
hank-
inta       -358           -358

Tili-
kauden
muut-
okset               -528 -224 -752

OMA
PÄÄOMA
30.9.09 3 440 0 69 -629 33 058 540 -3 542 19 622 0 52 559
-------------------------------------------------------------------------------
Voitto-
Osake- Yli Omat SVOP Muut Vähem-
Tuhatta pää- Osake- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto- mistö-
euroa oma anti rahasto keet to tot erot varat osuus Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.10 3 440 140 69 -629 33 058 540 -3 214 23 176 0 56 580

Laaja
tulos             976 6418   7 394

Osingo-
njako               -4 100   -4 100

Myön-
netyt
optiot               159   159

Tili-
kauden
muut-
okset 66 -131 1 118   1 197     -107   2 357

OMA
PÄÄOMA
30.9.10 3 507 9 1 187 -629 34 254 540 -2 239 25 760 0 62 390
-------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1.1.- 1.1.- 1.1.-
Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 6 418 5 066 9 074

Oikaisut tilikauden tulokseen 5 971 5 877 7 832

Käyttöpääoman muutos 1 150 859 -136

Maksetut korot liiketoiminnasta -47 -183 -192

Saadut korot liiketoiminnasta 40 57 104

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -50 -58 -30

Maksetut verot liiketoiminnasta -2 115 -3 079 -1 920
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 11 368 8 540 14 732
--------------------------------------------------------------------------------


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -1 668 -1 447 -3 135

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot   0 1

Ostetut tytäryhtiöt -1 430 -2 104 -1 875
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -3 098 -3 550 -5 009
--------------------------------------------------------------------------------


Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti 2 381   140

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000   -3 558

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 550 -3 558

Omien osakkeiden hankinta   -358 -358

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut     0

Maksetut osingot -4 100 -2 623 -2 623
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -7 269 -6 539 -6 358Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos 1 000 -1 549 3 324
--------------------------------------------------------------------------------


Rahavarat tilikauden alussa 12 210 8 777 8 777

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 508 339 109

Rahavarat tilikauden lopussa 13 719 7 567 12 210KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/ 7-9/ 7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO 23 132 21 717 26 612 22 729 23 202 21 609 26 600Liiketoiminnan muut
tuotot 50 30 55 52 43 47 34Materiaalit ja palvelut -1 288 -1 552 -1 754 -1 611 -1 593 -1 395 -1 636

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -13 703 -12 896 -15 184 -13 444 -11 959 -11 113 -14 841

Poistot ja arvon-
alentumiset -1 236 -1 004 -1 309 -1 067 -1 294 -1 106 -1 280

Liiketoiminnan muut
kulut -4 818 -4 703 -5 414 -4 513 -4 991 -4 014 -4 819
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 136 1 592 3 006 2 146 3 408 4 028 4 058

% 9,2 % 7,3 % 11,3 % 9,4 % 14,7% 18,6 % 15,3 %Rahoitustuotot 116 124 4 30 -59 32 -15

Rahoituskulut -111 232 -58 -54 42 -115 -5
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 142 1 484 2 953 2 122 3 391 3 946 4 038

% 9,3 % 6,8 % 11,1 % 9,3 % 14,6 % 18,3 % 15,2 %Tuloverot -560 -818 -811 -727 -697 -941 -30
--------------------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN
VOITTO 1 582 666 2 142 1 396 2 694 3 005 4 007

% 6,8 % 3,1 % 8,0 % 6,1 % 11,6 % 13,9 % 15,1%


Omistusmuutokset

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli
noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella
maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010  Basware AS maksoi  4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.

Basware FIMA Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.


Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

 Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys 1 200 1 200 1 200Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden
puolesta annetut vakuudet

Takaukset 1 123 1 122 1 075

Muut omat vastuutLeasingvastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 859 880 970

1-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 823 800 895
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 682 1 680 1 865Vuokravastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut 2 415 2 419 2 333

1-5 vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut 7 862 3 309 2 924

Myöhemmin erääntyvät vuokra-
vastuut 0 1 140 1 071
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 10 277 6 869  6 328


-------------------------------------------------------------------
Omat vastuut yhteensä 11 959 8 549 8 193
-------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT
Liikevaihto markkina-alueittain

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 11 641 11 478 1,4 37 595 35 215 6,8 50 486|
| |
|Skandinavia 4 994 4 505 10,9 16 480 16 100 2,4 22 236|
| |
|Eurooppa 4 782 4 104 16,5 15 388 13 087 17,6 18 717|
| |
|Muut 3 111 3 980 -21,9 8 203 6 303 30,1 9 201|
| |
|Segm. välinen |
|liikevaihto -1 326 -2 459 46,1 -4 720 -4 652 -1,5 -7 985|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+


+-----------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-----------------------------------------------------------------+
|Suomi 2 238 2 546 -12,1 4 946 4 690 5,5 7 714|
| |
|Skandinavia 890 212 319,3 2 578 2 128 21,2 3 169|
| |
|Eurooppa 419 465 -9,9 1 611 664 142,5 1 566|
| |
|Muut 269 1 223 -78,0 640 1 258 -49,1 741|
| |
|Segm. välinen |
|liikevoitto -408 -417 2,2 -1 224 -972 -26,0 -1 365|
+-----------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824|
+-----------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
| |
|Henkilöstö (työsuh- 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|teessa keskimäärin) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------+
|Suomi 547 458 19,3 525 452 16,1 454|
| |
|Skandinavia 124 135 -8,4 124 137 -8,9 135|
| |
|Eurooppa 126 116 8,6 124 119 4,2 119|
| |
|Muut 57 46 25,5 53 36 48,3 39|
+-------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 854 755 13,1 826 743 11,1 747|
+-------------------------------------------------------------+

Liikevaihto toiminnoittain

+-------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Tuotemyynti 4 915 5 803 -15,3 16 558 15 955 3,8 23 755|
| |
|Ylläpito 8 277 7 405 11,8 24 522 21 843 12,3 29 757|
| |
|Konsultointi 7 059 6 517 8,3 23 511 22 786 3,2 31 174|
| |
|Automatisointipalvelut 2 952 1 884 56,7 8 355 5 469 52,8 7 967|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+-------------------------------------------------------------------------+

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 10 420 9 084 14,7 33 535 30 181 11,1 42 449|
| |
|Skandinavia 4 857 4 893 -0,7 15 859 15 716 0,9 21 719|
| |
|Eurooppa 4 629 3 921 18,1 14 864 12 994 14,4 18 065|
| |
|Muut 3 295 3 711 -11,2 8 688 7 163 21,3 10 421|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 2008 2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 72 946 66 054 59 804 92 654

Liikevaihdon kasvu, % 10,4 % 10,5 % 19,4 % 7,6 %

EBITDA 12 389 10 943 6 611 16 280

% liikevaihdosta 17,0 % 16,6 % 11,1 % 17,6 %

Liikevoitto ennen IFRS-poistoja 10 214 9 188 5 146 13 788

% liikevaihdosta 14,0 % 13,9 % 8,6 % 14,9 %

Liikevoitto 8 550 7 767 4 557 11 824

Liikevoiton kasvu, % 10,1 % 70,4 % -18,4 % 36,2 %

% liikevaihdosta 11,7 % 11,8 % 7,6 % 12,8 %

Tulos ennen veroja 8 486 7 553 4 548 11 590

% liikevaihdosta 11,6% 11,4 % 7,6 % 12,5 %

Tilikauden tulos 6 418 5 066 3 290 9 074

% liikevaihdosta 8,8 % 7,7 % 5,5 % 9,8 %

Oman pääoman tuotto, % 14,4 % 13,3 % 9,2 % 17,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,4 % 16,4 % 11,0 % 18,8%

Korollinen vieras pääoma 3 584 9 235 12 679 9 230

Rahavarat *) 13 719 7 567 8 680 12 210

Nettovelkaantumisaste, % -16,2 % 3,2 % 8,3 % -5,3%

Omavaraisuusaste, % 71,6 % 61,9 % 60,0 % 64,8%

Taseen loppusumma 87 132 84 942 80 537 87 287

Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **) 3 426 7 084 11 262 7 448

% liikevaihdosta 4, 7 % 10,7 % 18,8 % 8,0 %

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 686 334 684 2 047

% liikevaihdosta 0,9 % 0,5 % 1,1 % 2,2 %

Tutkimus- ja kehitysmenot 10 797 10 934 11 134 14 781

% liikevaihdosta 14,8 % 16,6 % 18,6 % 16,0 %

T&K -henkilöstö kauden lopussa 213 184 162 195

Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana 826 743 675 747

Henkilöstö kauden lopussa 866 755 686 761

Henkilöstön kasvu, % 14,7 % 10,1 % 8,9 % 4,1 %

Tulos/osake, euroa 0,56 0,45 0,28 0,80

Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,56 0,45 0,28 0,80

Oma pääoma/osake, euroa 5,34 4,58 4,19 4,93

Hinta/voittosuhde (P/E) 34,53 24,09 24,97 18,21

Osakkeen kurssikehitys

   Alin kurssi 15,00 6,60 6,14 6,60

   Ylin kurssi 20,10 11,49 10,45 14,66

   Keskikurssi 17,81 9,29 7,70 10,79

   Päätöskurssi 19,40 10,72 7,00 14,52

Markkina-arvo kauden lopussa 225 013 306 121 970 273 80 276 868 165 206 004

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 565 754 1 297 031 1 808 869 2 038 565

% keskimääräisestä osakemäärästä 13,7 % 11,4 % 15,8 % 17,9 %

Osakkeiden ka. lukumäärä

- laimentamaton 11 422 987 11 383 265 11 468 124 11 381 905

- laimennettu 11 517 522 11 383 265 11 468 124 11 381 905


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010
    Osakkeita, kpl %

1. Sihvo, Ilkka 1 081 800 9,3

2. Eräkangas, Kirsi 1 001 800 8,6

  Eräkangas, Kirsi 691 400 5,9

  Eräkangas, Lotta 310 400 2,7

3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 994 298 8,5

4. Vaajoensuu, Hannu 962 100 8,2

  Havacment Oy 266 500 2,3

  Vaajoensuu, Hannu 528 000 4,5

  Vaajoensuu, Matias 83 800 0,7

  Vaajoensuu, Petra 83 800 0,7

5. Perttunen, Sakari 830 400 7,1

6. Pöllänen, Antti 586 823 5,0

  Launimo, Essi 100 208 0,9

  Pöllänen, Antti 486 615 4,2

7. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 576 033 4,9

8. Vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo 550 000 4,7

9. Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 300 000 2,6

10. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 242 690 2,1

11. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

  Eläkevakuutusosakeyhtiö 226 000 1,9

12. Perttunen, Meimi 215 400 1,8

13. Sijoitusrahasto Aktia Capital 210 863 1,8

14. Ahonen, Asko 188 736 1,6

15. Basware Oyj 90 300 0,8

16. Vaajoensuu, Sara 83 700 0,7

17. Pavor Oy 75 052 0,6

18. Tietoklusteri Oy 74 600 0,6

19. Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm 71 968 0,6

20. Sinkonen, Raija 70 000 0,6  20 suurinta omistajaa yhteensä 8 432 563 72,1

  Hallintarekisteröidyt yhteensä 1 216 000 10,4

  Muut 2 040 361 17,5

  Yhteensä 11 688 924 100,0
[HUG#1451833]

Basware osavuosikatsaus:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Basware via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / HugYHTEENVETO

Tammi-syyskuu
   -       Liikevaihto 72 946 tuhatta euroa (66 054 tuhatta euroa) - kasvu 10,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 8 550 tuhatta euroa (7 767 tuhatta euroa) - kasvu 10,1
prosenttia
   -       Liikevoitto 11,7 prosenttia liikevaihdosta (11,8 %)
   -       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 54,0 prosenttia liikevaihdosta
(54,3 %) - kasvu 9,9 prosenttia
   -       Automatisointipalvelut kasvoi 52,8 prosenttia
   -       Liiketoiminnan rahavirta 11 368 tuhatta euroa (8 540 tuhatta euroa)
   -       Osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,45 euroa)

Heinä-syyskuu Q3
   -       Liikevaihto 23 202 tuhatta euroa (21 609 tuhatta euroa) - kasvu 7,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 3 408 tuhatta euroa (4 028 tuhatta euroa) - lasku 15,4
prosenttia
   -       Liikevoitto 14,7 prosenttia liikevaihdosta (18,6 %)
   -       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 55,1 prosenttia liikevaihdosta
(58,0 %) - kasvu 2,0 prosenttia
   -       Automatisointipalvelut kasvoi 56,7 prosenttia
   -       Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,27 euroa)


Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 23 202 21 609 7,4 % 72 946 66 054 10,4 % 92 654

EBITDA 4 702 5 134 -8,4 % 12 389 10 943 13,2 % 16 280

Liikevoitto ennen
IFRS-3-poistoja 3 956 4 596 -13,9 % 10 214 9 188 11,2 % 13 788

Liikevoitto 3 408 4 028 -15,4 % 8 550 7 767 10,1 % 11 824

% liikevaihdosta 14,7 % 18,6 %   11,7 % 11,8 %   12,8 %

Tulos ennen veroja 3 391 3 946 -14,1 % 8 486 7 553 12,4 % 11 590

Tilikauden tulos 2 694 3 005 -10,3 % 6 418 5 066 26,7 % 9 074Oman pääoman tuotto,
% 17,6 % 23,7 %   14,4 % 13,3 %   17,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto,
% 20,4 % 24,5 %   17,4 % 16,4 %   18,8 %

Likvidit varat * 13 719 7 567 81,3 % 13 719 7 567 81,3 % 12 210

Netto-
velkaantumis-
aste, % -16,2 % 3,2 %   -16,2 % 3,2 %   -5,3 %

Omavaraisuusaste, % 71,6 % 61,9 %   71,6 % 61,9 %   64,8 %Tulos/osake, euroa 0,23 0,27 -12,5 % 0,56 0,45 26,2 % 0,80

Tulos/osake
(laimennettu), euroa 0,23 0,27 -13,2 % 0,56 0,45 25,2 % 0,80

Oma pääoma/osake,
euroa 5,34 4,58 16,5 % 5,34 4,58 16,5 % 4,93


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja
automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun
(Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet
ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet.

Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen
yhteydessä:

"Baswaren merkittävin kasvualue Automatisointipalvelut kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä peräti 56,7 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana
onnistuimme solmimaan useita merkittäviä kauppoja Automatisointipalvelut-
liiketoiminnassa, mikä on osoitus kilpailukyvystämme verkkolaskuliiketoiminnassa
maailmanlaajuisesti. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean
vuoden pituisia ja luovat hyvät lähtökohdat vuoden 2011 kasvulle.
Maantieteellisesti parhaimmin kasvoivat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksemme oli erinomainen ja edustaa 14,7
prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtomme kasvoi 7,4 prosenttia 23 202 tuhanteen
euroon.

Tilanteemme näyttää tässä vaiheessa hyvältä koko vuoden tavoitteen
saavuttamiseksi. Uskomme jatkavamme liiketoimintamme vakaata kasvua myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä", sanoo Ilkka Sihvo, Baswaren toimitusjohtaja.


RAPORTOINTI

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut.  TAG Services -yritysoston 1.7.2009
seuraksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja
Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin
segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Suomi-
segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois
lukien Australia) liiketoiminnat sekä pääkonttoritoiminnot.


Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.
Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS),
verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


LIIKEVAIHTO

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+----------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 11 641 11 478 1,4 37 595 35 215 6,8 50 486|
| |
|Skandinavia 4 994 4 505 10,9 16 480 16 100 2,4 22 236|
| |
|Eurooppa 4 782 4 104 16,5 15 388 13 087 17,6 18 717|
| |
|Muut 3 111 3 980 -21,9 8 203 6 303 30,1 9 201|
| |
|Segm. välinen liikevaihto -1 326 -2 459 46,1 -4 720 -4 652 -1,5 -7 985|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+----------------------------------------------------------------------------+


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 10 420 9 084 14,7 33 535 30 181 11,1 42 449|
| |
|Skandinavia 4 857 4 893 -0,7 15 859 15 716 0,9 21 719|
| |
|Eurooppa 4 629 3 921 18,1 14 864 12 994 14,4 18 065|
| |
|Muut 3 295 3 711 -11,2 8 688 7 163 21,3 10 421|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella (tammi-syyskuu) 10,4
prosenttia ja oli 72 946 tuhatta euroa (66 054 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti nousi katsauskaudella 3,8 prosenttia ja oli 22,7 prosenttia
(24,2 %) liikevaihdosta. Baswaren omien tuotteiden tuotemyynti nousi 10,6
prosenttia ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen myynti laski
voimakkaasti sekä samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 12,3 prosenttia ja muodostivat 33,6
prosenttia (33,1 %) liikevaihdosta. Konsultointituotot kasvoivat 3,2 prosenttia
ja olivat 32,2 prosenttia (34,5 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut (SaaS, verkkolaskutus, skannauspalvelut)
kasvoivat 52,8 prosenttia ja olivat 11,5 prosenttia (8,3 %) liikevaihdosta.
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta
12,1 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon
7,1 %). Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiovolyymi oli
katsauskaudella 9,3 miljoonaa.

Yhtiön tuotemyynti laski heinä-syyskuussa 15,3 prosenttia ja oli 21,2 prosenttia
(26,9 %) liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tuotemyynti laski, koska
neljänneksen vertailulukuun sisältyy 1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus
yhdestä Baswaren historian suurimmista lisenssikaupoista. Baswaren omien
tuotteiden tuotemyynti laski 5,9 % ja kolmansien osapuolten
skannausohjelmistojen myynti laski voimakkaasti sekä samaan aikaan
ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

 Automatisointipalveluiden myynti oli kolmannen vuosineljänneksen aikana 12,7
prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 56,7 prosenttia. Kolmannella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 35,7 prosenttia (34,3 %)
liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 11,8 prosenttia. Konsultointituotot olivat
30,4 prosenttia (30,2 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 8,3 prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella
54,0 prosenttia (54,3 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,9 prosenttia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus kolmannella neljänneksellä oli 55,1
prosenttia liikevaihdosta (58,0 %)  ja se kasvoi 2,0 prosenttia.


TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto kasvoi katsauskaudella 10,1 prosenttia ja oli 8 550 tuhatta
euroa (7 767 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7
prosenttia (11,8 %). Liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä
15,4 prosenttia ja oli 3 408 tuhatta euroa (4 028 tuhatta euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen liiketulos laski, koska neljänneksen vertailulukuun sisältyy
1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus yhdestä Baswaren historian suurimmista
kaupoista.  Liikevoiton osuus kolmannella vuosineljänneksellä oli 14,7
prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+-------------------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 2 238 2 546 -12,1 4 946 4 690 5,5 7 714|
| |
|Skandinavia 890 212 319,3 2 578 2 128 21,2 3 169|
| |
|Eurooppa 419 465 -9,9 1 611 664 142,5 1 566|
| |
|Muut 269 1 223 -78,0 640 1 258 -49,1 741|
| |
|Segm. välinen liikevoitto -408 -417 2,2 -1 224 -972 -26,0 -1 365|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824|
+-------------------------------------------------------------------------+


Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 56 068 tuhatta euroa (50 683
tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 10,6 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72,9
prosenttia (73,9 %) eli 40 846 tuhatta euroa (37 453 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 10 797 tuhatta euroa (10 934 tuhatta euroa), joista
katsauskaudella on aktivoitu
1 038 tuhatta euroa (1 094 tuhatta euroa) eli 9,6 prosenttia (10,0 %).
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 399 tuhatta euroa (1 195
tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -65 tuhatta euroa (-214 tuhatta euroa).
Yhtiön tulos ennen veroja oli
8 486 tuhatta euroa (7 553 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 6 418
tuhatta euroa (5 066 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli
0,56 euroa (0,45 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 87 132 tuhatta
euroa (84 942 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 13 719
tuhatta euroa (7 567 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 13 685 tuhatta
euroa (7 535 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus oli 34 tuhatta euroa (32 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 71,6 prosenttia (61,9 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -16,2 prosenttia
(3,2 %). Korollisia velkoja oli 3 584 tuhatta euroa (9 235 tuhatta euroa), josta
lyhytaikaisten velkojen osuus oli
3 551 tuhatta euroa (5 563 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman
tuotto oli 17,4 prosenttia (16,4 %) ja oman pääoman tuotto 14,4 prosenttia (13,3
%).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11 368 tuhatta euroa (8 540 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli
-3 098 tuhatta euroa (-3 550 tuhatta euroa).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat
katsauskaudella 686  tuhatta euroa (334 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut
tuotekehitysmenot ja yrityskaupat olivat yhteensä 3 426 tuhatta euroa (7 084
tuhatta euroa).

Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 3 413 tuhatta euroa (2 797 tuhatta
euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 10 797 tuhatta euroa (10 934 tuhatta
euroa), ja ne vastasivat 14,8 prosenttia (16,6 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenot laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 1,3 prosenttia (1,8 %). Katsauskauden menoista on aktivoitu 1 038
tuhatta euroa (1 094 tuhatta euroa) eli 9,6 prosenttia (10,0 %). Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 399 tuhatta euroa (1 195 tuhatta euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun 2010 lopussa 213 henkilöä (184 henkilöä).
Intian tuotekehitysyksikössä työskentelee tällä hetkellä 72 henkilöä.


HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 826 (743) ja katsauskauden lopussa 866
(755). Henkilöstön määrä kasvoi 111 henkilöllä ja oli 14,7 prosenttia korkeampi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 52,9 prosenttia (47,0 %)
Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 47,1 prosenttia (53,0
%) Suomessa.

Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 14,8 prosenttia, konsultoinnissa ja
palveluissa 52,4 prosenttia, tuotekehityksessä 24,6 prosenttia ja hallinnossa
8,2 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 36,0 (36,5) vuotta. Henkilöstöstä 32,8 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 35,1 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on
28,2 prosenttia ja miehiä 71,8 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+------------------------------------------------------------------------------+
|Henkilöstö (työsuhteessa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|keskimäärin) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+------------------------------------------------------------------------------+
|Suomi 547 458 19,3 525 452 16,1 454|
| |
|Skandinavia 124 135 -8,4 124 137 -8,9 135|
| |
|Eurooppa 126 116 8,6 124 119 4,2 119|
| |
|Muut 57 46 25,5 53 36 48,3 39|
+------------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 854 755 13,1 826 743 11,1 747|
+------------------------------------------------------------------------------+


LIIKETOIMINTA

Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Kolmannella
vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 11 641 tuhanteen euroon
(11 478 tuhatta euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 14,7 prosenttia 10 493 tuhanteen euroon (9 146 tuhatta
euroa).

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä
kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 547 (458).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 10,9
prosenttia 4 994 tuhanteen euroon
(4 505 tuhatta euroa).  Liiketoiminnan kannattavuus nousi 319,3 prosenttia ja
liikevoitto oli 890 tuhatta euroa
(212 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 124 henkilöä (135).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja Iso-
Britannian alueista. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan
alueen.

Euroopan liikevaihto nousi kokonaisuudessaan kolmannella vuosineljänneksellä16,5
prosenttia 4 782 tuhanteen euroon (4 104 tuhatta euroa). Liiketoiminnan
kannattavuus laski 9,9 prosenttia ja liikevoitto oli 419 tuhatta euroa (465
tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli kolmannella
vuosineljänneksellä keskimäärin 126 (116).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Alueen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä -21,9 prosenttia ja oli
3 111 tuhatta euroa (3 980 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus laski
78,0 prosenttia ja liikevoitto oli 269 tuhatta euroa (1 223 tuhatta euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat, koska
neljänneksen vertailulukuun sisältyy 1,9 miljoonan euron tuloutunut osuus
yhdestä Baswaren historian suurimmista kaupoista.

Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella
työskenteli toisella neljänneksellä keskimäärin 57 työntekijää (46).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000 osaketta) sekä
2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200 osaketta).

Basware teki kaksi liputusilmoitusta, kun Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n
omistusosuus laski alle 5 prosentin 26.7.2010 ja nousi yli 5 prosentin
30.7.2010.


Strategia

Basware jatkoi strategiansa kehittämistä Basware Responsive Strategy
-kehyksessä. Yhtiön hallitus katselmoi nykyisen strategian linjaukset kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Yhtiön pitkän aikavälin päämäärät pysyivät
muuttumattomina.  Tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin
kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu ja automatisointipalveluiden yli 50
prosentin vuotuinen kasvu.  Yhtiön pitkän aikavälin liikevoittomarginaalin
tavoite on 10-20 prosenttia.


Basware on menestyksekkäästi toteuttanut strategiaansa kaikilla osa-alueilla
haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta. Vuonna 2009 tehdyt strategiset
muutokset automatisointipalveluiden kehittämiseksi ovat osoittautuneet oikeiksi
ja olemme saavuttaneet automatisointipalveluiden globaalin toimitusvalmiuden.
Yhtiö jatkaa ja kasvattaa investointeja automatisointipalveluihin varsinkin
myynnin ja markkinoinnin osalta, jossa kohteina ovat Euroopan ja Pohjois-
Amerikan markkinat. Automatisointipalveluihin kehitetään myös uusia
palvelukokonaisuuksia sekä panostetaan erityisesti globaalien asiakkuuksien
hankintaan ja hallintaan. Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan
johtavaksi yhtiöksi maailmassa.

Maantieteellinen strateginen linjaus pysyi ennallaan. Pohjois-Amerikan markkinat
on yhtiön tärkein kasvumarkkina-alue. Basware on onnistunut kasvattamaan
liikevaihtoa Pohjois-Amerikan markkinoilla ja lisäinvestointeja tehdään nopean
kasvun jatkamiseksi. Euroopan tärkeimpiä strategisia kohdemaita ovat Iso-
Britannia, Ranska ja Saksa.


Intian toimipisteen kehittäminen on ollut yksi tärkeimmistä sisäisistä
strategisista panostuksista tuotekehitysyksikön toiminnan laajentamisessa ja
verkkolaskuliiketoiminnan validointipalvelussa. Intian toimipisteen
kasvattamista jatketaan viemällä sinne myös uusia toimintoja, mikä mahdollistaa
kustannustehokkaan toiminnan laajentamisen.

Yhtiö jatkaa strategian säännöllistä arviointia ja kehittämistä, minkä pohjalta
yhtiön strategiaa muokataan tarvittaessa vastaamaan muuttuviin
markkinaolosuhteisiin.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 506 677,20 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä
11 688 924 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 20,10 euroa (11,49 euroa), alin
15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 19,40 euroa (10,72 euroa).
Katsauskauden keskikurssi oli 17,81 euroa (9,29 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 565 754 kappaletta (1 297 031 kpl),
mikä vastaa 13,7 prosenttia (11,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2010 oli 225 013 306 euroa (121
970 273 euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 16 041 (16 668) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus
oli 10,4 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa
noin 0,78 % yhtiön kaikista osakkeista.

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000 osaketta) sekä
2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200 osaketta).


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti
Heikkinen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.  Yhtiökokouksen
jälkeen pidetyssä järjestäytymis-kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan
ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Maalis-syyskuussa julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia.

IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu kasvavan aiempaa ennustetta hitaammin,
noin 5 prosenttia globaalisti ja 3,5 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010.
Vuonna 2011 markkinoiden on arvioitu kasvavan 7 prosenttia Yhdysvalloissa.
Hankinnasta maksuun palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan 7
prosenttia vuonna 2010 ja yli 10 prosenttia vuonna 2011.

Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin taloudellisen epävarmuuden
vallitessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä.

 Taloudellisesti epävarmoina aikoina yritykset voivat pitkittää maksuaikoja
käyttöpääoman vapauttamiseksi. Basware on tehostanut myyntisaamisten hallintaa
ja liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä kassaan
osana asiakkuuksien hallintaa.

Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 61 prosenttia
vuonna 2009 (noin 67 % vuonna 2008). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen
osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten
valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt
suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska yhtiön
suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen kassavirta tytäryhtiöissä
ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista valuuttakohtaista rajaa.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja
sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän
kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja
transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja
kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti
ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys.

Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Basware Oyj osti TNT Post -yhtiön yhteyspalvelutliiketoiminnan Hollannista.
Yhteyspalvelut-liiketoiminta on osa TNT Post -yhtiön verkkolaskuliiketoimintaa.
Yhteyspalvelutliiketoiminnalla on yli 100 asiakasta ja arvioitu vuosittainen
verkkolaskujen määrä on vajaa miljoona.

Asiakkaiden palveluiden siirto TNT:n ympäristöstä Baswaren
verkkolaskuympäristöön tapahtuu vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lisäksi kaksi työntekijää siirtyy Baswaren palvelukseen kaupan mukana.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maalis-syyskuussa julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia.

IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu kasvavan aiempaa ennustetta hitaammin,
noin 5 prosenttia globaalisti ja 3,5 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2010.
Vuonna 2011 markkinoiden on arvioitu kasvavan 7 prosenttia Yhdysvalloissa.
Hankinnasta maksuun palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan 7
prosenttia vuonna 2010 ja yli 10 prosenttia vuonna 2011.


Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen
hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa
erityisesti ostolaskujen käsittely-ratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja
ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 40 prosenttia
yhtiön koko liikevaihdosta.  Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi
Basware toi markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a
Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerattiin toisella vuosineljänneksellä
Pohjois-Amerikassa ja loppuvuoden aikana Keski-Euroopan markkinoilla.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalveluiden yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Vuoden
2010 alusta on käynnistetty Basware Automatisointipalveluiden (SaaS,
skannauspalvelut ja verkkolaskupalvelu) kasvuinvestointiohjelma, minkä uskotaan
edistävän toiminnan ja tilauskannan positiivista kehitystä.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä
jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on
oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa
ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä
palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana. Yritysostojen avulla
pyritään tukemaan erityisesti automatisointipalvelua.

Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja
tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun
kustannusten noustessa maltillisemmin.

Vahvan alkuvuoden ansiosta liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja
toteutetaan vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kasvuinvestoinnit
kohdistuvat erityisesti Automatisointipalvelut-liiketoimintaan.
Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Espoossa 14. lokakuuta 2010

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251

Tiedotustilaisuus
Basware järjestää tänään 14. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 hotelli
Kämpissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo
kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.

Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin 14.10. kello 15:00-16:00.
Rekisteröityminen sähköpostitse:IR@basware.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy,
Keskeiset tiedotusvälineet


http://www.Basware.fi">www.Basware.fi

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien
ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön
vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009.

1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9. 30.9. Muutos, 30.9. 30.9. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654Liiketoiminnan muut
tuotot 43 47 -9,9 147 129 14,2 162

Materiaalit ja palvelut -1 593 -1 395 14,2 -4 635 -4 557 1,7 -6 193

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -11 959 -11 113 7,6 -40 846 -37 453 9,1 -52 294

Poistot ja
arvonalentumiset -1 294 -1 106 17,0 -3 839 -3 176 20,9 -4 456

Liiketoiminnan muut
kulut -4 991 -4 014 24,3 -15 222 -13 230 15,1 -18 048
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824Rahoitustuotot -59 32 -282,2 61 187 -67,2 172

Rahoituskulut 42 -115 -136,9 -126 -401 -68,6 -406
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 3 391 3 946 -14,1 8 486 7 553 12,4 11 590Tuloverot -697 -941 -25,9 -2 068 -2 486 -16,8 -2 517
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO 2 694 3 005 -10,3 6 418 5 066 26,7 9 074Muut laajan

tuloksen erät

Ulkomaiseen

yksikköön liittyvät

muuntoerot -43 620 -106,9 651 2 017 -67,7 1 326

Muihin laajan

tuloksen eriin

liittyvät verot -143 89 -259,4 324 45 620,9 -549
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden muut

laajan tuloksen

erät verojen jälkeen -185 709 -126,2 976 2 062 -52,7 777
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS

YHTEENSÄ 2 509 3 714 -32,4 7 394 7 128 3,7 9 850

Tilikauden voiton

jakautuminen:

Emoyhtiön

omistajille 2 694 3 055 -11,8 6 418 5 066 26,7 9 074

Vähemmistölle 0 -50 -100,0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
  2 694 3 005 -10,3 6 418 5 066 26,7 9 074

Tilikauden laajan

tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen

omistajille 2 509 3 763 -33,3 7 394 7 128 3,7 9 850

Vähemmistölle 0 -50 -100,0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
  2 509 3 714 -32,4 7 394 7 128 3,7 9 850

Tulos/osake

(laimentamaton), euroa 0,23 0,27 -12,5 0,56 0,45 26,2 0,80

Tulos/osake

(laimennettu), euroa 0,23 0,27 -13,2 0,56 0,45 25,2 0,80
KONSERNITASE

Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 Muutos, % 31.12.2009
------------------------------------------------------------------------


VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 18 180 19 636 -7,4 20 291

Liikearvo 31 977 31 283 2,2 31 119

Aineelliset hyödykkeet 1 048 879 19,3 823

Myytävissä olevat sijoitukset 38 38   38

Pitkäaikaiset myynti- ja muut
saamiset 23 132 -82,4 124

Laskennallinen verosaaminen 1 819 1 962 -7,2 2 199
------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat 53 085 53 928 -1,6 54 593LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 15 40 -62,1 33

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 679 20 275 -2,9 19 684

Tuloverosaaminen 634 3 132 -79,8 767

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 34 32 4,4 34

Rahavarat 13 685 7 535 81,6 12 176
------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat 34 047 31 014 9,8 32 694


------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 87 132 84 942 2,6 87 287
------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMA

Osakepääoma 3 507 3 440 1,9 3 440

Osakeanti 9   100,0 140

Ylikurssirahasto 1 187 69 1 623,1 69

Omat osakkeet -629 -629   -629

Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot 34 795 33 598 3,6 33 598

Muuntoerot -2 239 -3 542 36,8 -3 214

Kertyneet voittovarat 25 760 19 622 31,3 23 176

Vähemmistöosuus       0
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 62 390 52 559 18,7 56 580PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennallinen verovelka 3 806 3 852 -1,2 3 997

Korollinen vieras pääoma 33 3 672 -99,1 3 674

Koroton vieras pääoma 457 242 89,0 110
------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 4 296 7 766 -44,7 7 782LYHYTAIKAISET VELAT

Korollinen vieras pääoma 3 551 5 563 -36,2 5 555

Ostovelat ja muut velat 16 736 18 384 -9,0 17 039

Tuloverovelka 160 670 -76,1 331
------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 20 447 24 617 -16,9 22 926


------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ 87 132 84 942 2,6 87 287
------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Osake Yli Omat SVOP Muut Vähem-
Tuhatta pää- Osake- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto- Voitto mistö-
euroa oma anti rahasto keet to tot erot varat osuus Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.09 3 440 0 69 -271 33 038 540 -3 991 15 648 224 48 717

Laaja
tulos             450 6 678   7 128

Osingo-
njako               -2 623   -2 623

Myön-
netyt
optiot               447   447

Omien
osakke-
iden
hank-
inta       -358           -358

Tili-
kauden
muut-
okset               -528 -224 -752

OMA
PÄÄOMA
30.9.09 3 440 0 69 -629 33 058 540 -3 542 19 622 0 52 559
-------------------------------------------------------------------------------
Voitto-
Osake- Yli Omat SVOP Muut Vähem-
Tuhatta pää- Osake- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto- mistö-
euroa oma anti rahasto keet to tot erot varat osuus Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.10 3 440 140 69 -629 33 058 540 -3 214 23 176 0 56 580

Laaja
tulos             976 6418   7 394

Osingo-
njako               -4 100   -4 100

Myön-
netyt
optiot               159   159

Tili-
kauden
muut-
okset 66 -131 1 118   1 197     -107   2 357

OMA
PÄÄOMA
30.9.10 3 507 9 1 187 -629 34 254 540 -2 239 25 760 0 62 390
-------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1.1.- 1.1.- 1.1.-
Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 6 418 5 066 9 074

Oikaisut tilikauden tulokseen 5 971 5 877 7 832

Käyttöpääoman muutos 1 150 859 -136

Maksetut korot liiketoiminnasta -47 -183 -192

Saadut korot liiketoiminnasta 40 57 104

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -50 -58 -30

Maksetut verot liiketoiminnasta -2 115 -3 079 -1 920
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 11 368 8 540 14 732
--------------------------------------------------------------------------------


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -1 668 -1 447 -3 135

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot   0 1

Ostetut tytäryhtiöt -1 430 -2 104 -1 875
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -3 098 -3 550 -5 009
--------------------------------------------------------------------------------


Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti 2 381   140

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000   -3 558

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 550 -3 558

Omien osakkeiden hankinta   -358 -358

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut     0

Maksetut osingot -4 100 -2 623 -2 623
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -7 269 -6 539 -6 358Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos 1 000 -1 549 3 324
--------------------------------------------------------------------------------


Rahavarat tilikauden alussa 12 210 8 777 8 777

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 508 339 109

Rahavarat tilikauden lopussa 13 719 7 567 12 210KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/ 7-9/ 7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO 23 132 21 717 26 612 22 729 23 202 21 609 26 600Liiketoiminnan muut
tuotot 50 30 55 52 43 47 34Materiaalit ja palvelut -1 288 -1 552 -1 754 -1 611 -1 593 -1 395 -1 636

Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -13 703 -12 896 -15 184 -13 444 -11 959 -11 113 -14 841

Poistot ja arvon-
alentumiset -1 236 -1 004 -1 309 -1 067 -1 294 -1 106 -1 280

Liiketoiminnan muut
kulut -4 818 -4 703 -5 414 -4 513 -4 991 -4 014 -4 819
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 136 1 592 3 006 2 146 3 408 4 028 4 058

% 9,2 % 7,3 % 11,3 % 9,4 % 14,7% 18,6 % 15,3 %Rahoitustuotot 116 124 4 30 -59 32 -15

Rahoituskulut -111 232 -58 -54 42 -115 -5
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 142 1 484 2 953 2 122 3 391 3 946 4 038

% 9,3 % 6,8 % 11,1 % 9,3 % 14,6 % 18,3 % 15,2 %Tuloverot -560 -818 -811 -727 -697 -941 -30
--------------------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN
VOITTO 1 582 666 2 142 1 396 2 694 3 005 4 007

% 6,8 % 3,1 % 8,0 % 6,1 % 11,6 % 13,9 % 15,1%


Omistusmuutokset

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli
noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella
maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010  Basware AS maksoi  4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.

Basware FIMA Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.


Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

 Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys 1 200 1 200 1 200Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden
puolesta annetut vakuudet

Takaukset 1 123 1 122 1 075

Muut omat vastuutLeasingvastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 859 880 970

1-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 823 800 895
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 682 1 680 1 865Vuokravastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut 2 415 2 419 2 333

1-5 vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut 7 862 3 309 2 924

Myöhemmin erääntyvät vuokra-
vastuut 0 1 140 1 071
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 10 277 6 869  6 328


-------------------------------------------------------------------
Omat vastuut yhteensä 11 959 8 549 8 193
-------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT
Liikevaihto markkina-alueittain

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 11 641 11 478 1,4 37 595 35 215 6,8 50 486|
| |
|Skandinavia 4 994 4 505 10,9 16 480 16 100 2,4 22 236|
| |
|Eurooppa 4 782 4 104 16,5 15 388 13 087 17,6 18 717|
| |
|Muut 3 111 3 980 -21,9 8 203 6 303 30,1 9 201|
| |
|Segm. välinen |
|liikevaihto -1 326 -2 459 46,1 -4 720 -4 652 -1,5 -7 985|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+


+-----------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-----------------------------------------------------------------+
|Suomi 2 238 2 546 -12,1 4 946 4 690 5,5 7 714|
| |
|Skandinavia 890 212 319,3 2 578 2 128 21,2 3 169|
| |
|Eurooppa 419 465 -9,9 1 611 664 142,5 1 566|
| |
|Muut 269 1 223 -78,0 640 1 258 -49,1 741|
| |
|Segm. välinen |
|liikevoitto -408 -417 2,2 -1 224 -972 -26,0 -1 365|
+-----------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 3 408 4 028 -15,4 8 550 7 767 10,1 11 824|
+-----------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
| |
|Henkilöstö (työsuh- 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|teessa keskimäärin) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------+
|Suomi 547 458 19,3 525 452 16,1 454|
| |
|Skandinavia 124 135 -8,4 124 137 -8,9 135|
| |
|Eurooppa 126 116 8,6 124 119 4,2 119|
| |
|Muut 57 46 25,5 53 36 48,3 39|
+-------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 854 755 13,1 826 743 11,1 747|
+-------------------------------------------------------------+

Liikevaihto toiminnoittain

+-------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Tuotemyynti 4 915 5 803 -15,3 16 558 15 955 3,8 23 755|
| |
|Ylläpito 8 277 7 405 11,8 24 522 21 843 12,3 29 757|
| |
|Konsultointi 7 059 6 517 8,3 23 511 22 786 3,2 31 174|
| |
|Automatisointipalvelut 2 952 1 884 56,7 8 355 5 469 52,8 7 967|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+-------------------------------------------------------------------------+

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/|
|(tuhatta euroa) 2010 2009 % 2010 2009 % 2009|
+--------------------------------------------------------------------+
|Suomi 10 420 9 084 14,7 33 535 30 181 11,1 42 449|
| |
|Skandinavia 4 857 4 893 -0,7 15 859 15 716 0,9 21 719|
| |
|Eurooppa 4 629 3 921 18,1 14 864 12 994 14,4 18 065|
| |
|Muut 3 295 3 711 -11,2 8 688 7 163 21,3 10 421|
+--------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 23 202 21 609 7,4 72 946 66 054 10,4 92 654|
+--------------------------------------------------------------------+KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2010 2009 2008 2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 72 946 66 054 59 804 92 654

Liikevaihdon kasvu, % 10,4 % 10,5 % 19,4 % 7,6 %

EBITDA 12 389 10 943 6 611 16 280

% liikevaihdosta 17,0 % 16,6 % 11,1 % 17,6 %

Liikevoitto ennen IFRS-poistoja 10 214 9 188 5 146 13 788

% liikevaihdosta 14,0 % 13,9 % 8,6 % 14,9 %

Liikevoitto 8 550 7 767 4 557 11 824

Liikevoiton kasvu, % 10,1 % 70,4 % -18,4 % 36,2 %

% liikevaihdosta 11,7 % 11,8 % 7,6 % 12,8 %

Tulos ennen veroja 8 486 7 553 4 548 11 590

% liikevaihdosta 11,6% 11,4 % 7,6 % 12,5 %

Tilikauden tulos 6 418 5 066 3 290 9 074

% liikevaihdosta 8,8 % 7,7 % 5,5 % 9,8 %

Oman pääoman tuotto, % 14,4 % 13,3 % 9,2 % 17,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,4 % 16,4 % 11,0 % 18,8%

Korollinen vieras pääoma 3 584 9 235 12 679 9 230

Rahavarat *) 13 719 7 567 8 680 12 210

Nettovelkaantumisaste, % -16,2 % 3,2 % 8,3 % -5,3%

Omavaraisuusaste, % 71,6 % 61,9 % 60,0 % 64,8%

Taseen loppusumma 87 132 84 942 80 537 87 287

Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **) 3 426 7 084 11 262 7 448

% liikevaihdosta 4, 7 % 10,7 % 18,8 % 8,0 %

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 686 334 684 2 047

% liikevaihdosta 0,9 % 0,5 % 1,1 % 2,2 %

Tutkimus- ja kehitysmenot 10 797 10 934 11 134 14 781

% liikevaihdosta 14,8 % 16,6 % 18,6 % 16,0 %

T&K -henkilöstö kauden lopussa 213 184 162 195

Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana 826 743 675 747

Henkilöstö kauden lopussa 866 755 686 761

Henkilöstön kasvu, % 14,7 % 10,1 % 8,9 % 4,1 %

Tulos/osake, euroa 0,56 0,45 0,28 0,80

Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,56 0,45 0,28 0,80

Oma pääoma/osake, euroa 5,34 4,58 4,19 4,93

Hinta/voittosuhde (P/E) 34,53 24,09 24,97 18,21

Osakkeen kurssikehitys

   Alin kurssi 15,00 6,60 6,14 6,60

   Ylin kurssi 20,10 11,49 10,45 14,66

   Keskikurssi 17,81 9,29 7,70 10,79

   Päätöskurssi 19,40 10,72 7,00 14,52

Markkina-arvo kauden lopussa 225 013 306 121 970 273 80 276 868 165 206 004

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 565 754 1 297 031 1 808 869 2 038 565

% keskimääräisestä osakemäärästä 13,7 % 11,4 % 15,8 % 17,9 %

Osakkeiden ka. lukumäärä

- laimentamaton 11 422 987 11 383 265 11 468 124 11 381 905

- laimennettu 11 517 522 11 383 265 11 468 124 11 381 905


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010
    Osakkeita, kpl %

1. Sihvo, Ilkka 1 081 800 9,3

2. Eräkangas, Kirsi 1 001 800 8,6

  Eräkangas, Kirsi 691 400 5,9

  Eräkangas, Lotta 310 400 2,7

3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 994 298 8,5

4. Vaajoensuu, Hannu 962 100 8,2

  Havacment Oy 266 500 2,3

  Vaajoensuu, Hannu 528 000 4,5

  Vaajoensuu, Matias 83 800 0,7

  Vaajoensuu, Petra 83 800 0,7

5. Perttunen, Sakari 830 400 7,1

6. Pöllänen, Antti 586 823 5,0

  Launimo, Essi 100 208 0,9

  Pöllänen, Antti 486 615 4,2

7. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 576 033 4,9

8. Vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo 550 000 4,7

9. Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 300 000 2,6

10. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 242 690 2,1

11. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

  Eläkevakuutusosakeyhtiö 226 000 1,9

12. Perttunen, Meimi 215 400 1,8

13. Sijoitusrahasto Aktia Capital 210 863 1,8

14. Ahonen, Asko 188 736 1,6

15. Basware Oyj 90 300 0,8

16. Vaajoensuu, Sara 83 700 0,7

17. Pavor Oy 75 052 0,6

18. Tietoklusteri Oy 74 600 0,6

19. Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm 71 968 0,6

20. Sinkonen, Raija 70 000 0,6  20 suurinta omistajaa yhteensä 8 432 563 72,1

  Hallintarekisteröidyt yhteensä 1 216 000 10,4

  Muut 2 040 361 17,5

  Yhteensä 11 688 924 100,0
[HUG#1451833]

Basware osavuosikatsaus:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Basware via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug