BIOHIT OYJ

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 11:03 EET

YHTEENVETO

Tammikuu-syyskuu 2010
- Liikevaihto 28,9 milj. euroa (25,1 milj. euroa 1-9/2009)
- Liikevoitto 0,4 milj. euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja 0,4 milj. euroa (tappio 0,0 milj. euroa)
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,2 % (96,0 %)
- Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,02 euroa)

Heinäkuu-syyskuu 2010
- Liikevaihto 9,6 milj. euroa (8,1 milj. euroa)
- Liikevoitto 0,4 milj. euroa (liikevoitto 0,1 milj. euroa)
- Tappio ennen veroja 0,1 milj. euroa (tappio 0,1 milj. euroa)
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,7 % (95,6 %)
- Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,01 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HEINIÖ:

”Liikevaihtomme on kehittynyt kuluvana vuonna odotettua paremmin, katsauskauden
kasvu oli 15,1 % ja kolmannen kvartaalin liikevaihdon kasvu peräti 18,2 %.
Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti Pohjois-Amerikan ja
Aasian markkina-alueiden elpyminen. Aasian markkina-alueilla myynnin kasvuun
vaikuttivat positiivisesti myös vuoden alkupuolella avatut uudet toimipisteet.

Elektronisten ja mekaanisten pipettien menekki on kasvanut erityisesti
kolmannella vuosineljänneksellä ja odotamme saman trendin jatkuvan myös
loppuvuonna. Kaiken kaikkiaan markkinanäkymät ja liiketoiminnan
ohjausmekanismissa toteutetut muutokset luovat vahvan perustan kasvulle myös
jatkossa ja odotamme nesteannosteluliiketoiminnan pääsevän kasvutavoitteeseensa.

Diagnostiikkaliiketoiminnassa päähuomio on kohdistunut Acetium-kapselin
lanseeraukseen sekä diagnostisten testien kaupallistamiseen. Diagnostisten
testien osalta olemme panostaneet erityisesti Suomen markkinoihin, joiden
referenssimerkitys kansainvälisen lanseerauksen kannalta on keskeinen.
Acetium-kapselin osalta markkinointi on niin ikään keskittynyt Suomeen ja tuote
on saavuttanut positiivisen vastaanoton. Tuotteen laajempi kaupallistaminen
edellyttää kuitenkin jatkossa voimakasta panostusta markkinointiin ja toimivan
jakelijaverkoston rakentamista, minkä eteen teemme parhaillaan työtä.
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihdon ei kuluvana vuonna varsin maltillisesta
kasvusta johtuen odoteta pääsevän asetettuihin kasvutavoitteisiin.

Konsernin liiketulosta rasittaa kertaluontoisten erien lisäksi yhtiön
panostukset myynti- ja markkinointiorganisaation vahvistamiseen Aasiassa sekä
Acetiumin markkinoille saattamiseen liittyvät kustannukset. Konsernin liiketulos
on tämän vuoksi jäänyt samalla tasolle kuin edellisenä vuotena.”


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/ | 7-9/ | Muutos | 1-9/ | 1-9/ | Muutos| 1-12/ | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | %| 2009 | 2008 |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto| 9,6 | 8,1 | 18,2 | 28,9 | 25,1 | 15,1 | 35,4 | 35,1 |
| MEUR | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto| 0,4 | 0,1 | 148,0 | 0,4 | 0,3 | 13,0 | 1,2 | 1,3 |
| /-tappio, | | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 3,8 %| 1,8 % | | 1,3 % | 1,4 % | | 3,4 % | 3,7 % |
| liike | | | | | | | | |
| vaihdosta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tap-| -0,1 | -0,1 | -73,7 | 0,4 | -0,0 | 950,1 | 0,7 | 1,0 |
| pio ennen | | | | | | | | |
| veroja | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau-| -0,2 | -0,2 | -23,8 | 0,1 | -0,2 | 124,8 | 0,4 | 0,9 |
| den | | | | | | | | |
| voitto/tap-| | | | | | | | |
| pio | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoin- | 0,4 | 0,5 | -14,6 | 1,9 | 1,7 | 12,1 | 2,4 | 1,2 |
| nit, brutto| | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 4,5 | 6,3 % | | 6,7 % | 6,9 % | | 6,9 % | 3,5 % |
| liike- | % | | | | | | | |
| vaihdosta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- | 0,6 | 0,4 | 37,8 | 1,8 | 1,7 | 7,9 | 2,4 | 2,0 |
| ja | | | | | | | | |
| kehitys- | | | | | | | | |
| menot, MEUR| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 5,8 | 4,9 % | | 6,2 % | 6,6 % | | 6,8 % | 5,8 % |
| liikevaihd | % | | | | | | | |
| osta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 403 | 376 | 7,2 | 407 | 368 | 10,4 | 370 | 369 |
| keskimäärin| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 428 | 368 | 16,3 | 428 | 368 | 16,3 | 383 | 360 |
| kauden | | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarai- | 44,3 | 45,6 % | | 44,3 | 45,6 | | 46,8 % | 46,5 |
| suusaste % | % | | | % | % | | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake|-0,01 | -0,01 | -23,8 | 0,00 | -0,02 | 124,8 | 0,03 | 0,07 |
| EUR | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 0,99 | 0,94 | 5,3 | 0,99 | 0,94 | 5,3 | 0,99 | 0,97 |
| /osake, EUR| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaikkien | 12 9 | 12 937 | 0,0 | 12 93 | 12 93 | 0,0 | 12 937 | 12 93 |
| osakkeiden | 37 6 |  627 | | 7 627 | 7 627 | |  627 | 7 627 |
| keskimäärä | 27 | | | | | | | |
| inen | | | | | | | | |
| lukumäärä | | | | | | | | |
| kaudella | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 12 9 | 12 937 | 0,0 | 12 93 | 12 93 | 0,0 | 12 937 | 12 93 |
| lukumäärä | 37 | 627 | | 7 627 | 7 627 | | 627 | 7 627 |
| kauden | 627 | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

RAPORTOINTI

Biohit raportoi liiketoiminnan mukaiset toimintosegmentit, jotka ovat
nesteannosteluliiketoiminta ja diagnostiikkaliiketoiminta. Lisäksi yhtiö
raportoi liikevaihdon päämarkkina-alueittain.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinäkuu-syyskuu

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18,2 % vuoden 2009 vastaavasta
ajanjaksosta ollen 9,6 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa 95,7 % (95,6 %).

Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (liikevoitto 0,1 milj.
euroa), tappio ennen veroja 0,1 milj. euroa (tappio 0,1 milj. euroa) ja
osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,01 euroa).

Liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuotta
voimakkaampana. Vaikka kasvua korostaa vertailujakson normaalia pienempi
liikevaihto, on kasvu kuitenkin huomattava verrattuna talouden taantumaa
edeltävien vuosien vastaaviin jaksoihin.

Kannattavuus parani vaikka liiketulosta rasitti kiinteiden kulujen, kuten
Acetium-markkinoinnista syntyneiden kulujen, kasvu.

Tammikuu-syyskuu

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihdon kasvu oli 15,1 % vuoden 2009
vastaavasta ajanjaksosta ja liikevaihto oli 28,9 milj. euroa (25,1 milj. euroa).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 96,2 % (96,0 %).

Katsauskauden liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa), voitto ennen
veroja 0,4 milj. euroa (tappio 0,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,00
euroa (-0,02 euroa).

Liikevaihto on katsauskaudella kehittynyt odotettua paremmin. Kasvua korostaa
vertailujakson normaalia pienempi liikevaihto. Liikevaihto on kasvanut kaikilla
päämarkkina-alueilla, erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Katsauskauden kannattavuutta heikentävät muun muassa myynnin ja markkinoinnin
organisaation vahvistamiseen ja Acetium-kapselin lanseeraukseen liittyvät kulut.
Katsauskauden tulosta paransivat rahoituseriin kohdennetut valuuttakurssivoitot.

Segmenttikohtaiset luvut tammi-syyskuu

Katsauskauden liikevaihdosta 94,7 % koostui nesteannostelutuotteiden ja
huoltopalveluiden myynnistä. Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli
katsauskaudella 27,4 milj. euroa (23,9 milj. euroa) ja
diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vastaavasti 1,5 milj. euroa (1,3 milj.
euroa). Nesteannosteluliiketoiminnan kasvu oli 14,9 % ja diagnostiikan kasvu
20,2 %.

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa)
ja diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 2,0 milj. euroa (liiketappio 1,5
milj. euroa).

Diagnostiikkaliiketoiminnan uusien tuotteiden lanseerauksesta johtuen kiinteät
kulut ovat kasvaneet etupainotteisesti suhteessa liikevaihtoon.

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
| | MEUR | MEUR | | MEUR | MEUR | | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nesteannostelu | 9,1 | 7,7 | 18,4 | 27,4 | 23,9 | 14,9 | 33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikka | 0,5 | 0,4 | 13,7 | 1,5 | 1,3 | 20,2 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9,6 | 8,1 | 18,2 | 28,9 | 25,1 | 15,1 | 35,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
| | MEUR | MEUR | | MEUR | MEUR | | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nesteannostelu | 1,1 | 0,6 | 79,1 | 2,4 | 1,9 | 28,5 | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikka | -0,7 | -0,4 | -56,5 | -2,0 | -1,5 | -32,0 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,4 | 0,1 | 148,0 | 0,4 | 0,3 | 13,0 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin liikevaihto päämarkkina-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto| 7-9/ | 7-9/ | Muutos | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | 1-12/ |
| MEUR | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 4,7 | 4,5 | 6,1 % | 14,9 | 14,1 | 6,1 % | 19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 2,0 | 1,7 | 21,5 % | 5,9 | 4,7 | 26,0 % | 6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia | 1,6 | 0,9 | 75,7 % | 4,5 | 3,1 | 48,0 % | 4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 1,2 | 1,1 | 13,9 % | 3,6 | 3,3 | 7,9 % | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 9,6 | 8,1 | 18,2 % | 28,9 | 25,1 | 15,1 % | 35,4 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssien vaikutukset

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15,1 % ja vertailukelpoisin valuutoin
laskettuna liikevaihto kasvoi 11,7 %. Valuuttakurssien muutoksella ei ollut
oleellista vaikutusta liiketulokseen. Biohit raportoi konsernin sisäisten erien
valuuttakurssivaikutukset rahoituserissä, joihin katsauskaudella kohdistuu 0,5
milj. euroa tulosta parantavia valuuttakurssimuutoksia.

TASE

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 29,1 milj. euroa (26,7 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 44,3 % (45,6 %).

RAHOITUS

Katsauskauden rahavirta oli 0,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan
nettorahavirta oli 1,7 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 2,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa 30.9.2009 ja
2,0 milj. euroa 31.12.2009). Current ratio oli 1,4 (2,3). Current ration lasku
on luonteeltaan tilapäinen ja se johtui vuonna 2005 liikkeelle lasketun 4,05
milj. euron arvoisen, lokakuussa 2010 erääntyneen vaihtovelkakirjalainan
siirtymisestä pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin velkoihin.
Vaihtovelkakirjalaina on järjestetty uudelleen katsauskauden jälkeen.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli katsauskaudella 1,8 milj. euroa (1,7
milj. euroa) eli 6,2 % liikevaihdosta (6,6 %). Katsauskaudella on aktivoitu
kehittämismenoja 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
Investoinnit liittyvät pääosin Kajaanin tuotantoteknologiaan, joka nostaa
pipettien kertakäyttöisten kärkien tuotantokapasiteettia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 407 (368
vuoden 2009 vastaavana ajanjaksona ja 372 vuonna 2008), josta emoyhtiön
palveluksessa oli 189 (173 vuonna 2009 ja 173 vuonna 2008) ja tytäryritysten 218
(195 vuonna 2009 ja 199 vuonna 2008). Henkilöstön määrä on kasvanut etenkin
Aasian yksiköissä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Biohitin lähiajan riskien ja epävarmuustekijöiden osalta keskeinen muutos on
liittynyt yhtiön 4,05 milj. euron vaihtovelkakirjalainan uudelleen järjestelyyn.
Lainan uudelleenjärjestely on aiemmin kerrottujen suunnitelmien mukaisesti viety
loppuun katsauskauden jälkeen ja lainanantajat ovat merkinneet täysimääräisesti
liikkeelle lasketun lainan. Lainan uudelleenjärjestely sekä liikevaihdon
suotuisa kehitys on parantanut yhtiön maksuvalmiutta. Maksuvalmiutta rasittaa
kuitenkin kasvaneet kulut, jotka liittyvät liiketoiminnan kansainväliseen
laajentumiseen sekä Acetium-kapselin lanseeraukseen.

Diagnostiikkaliiketoiminnan rahoitus muodostuu edelleen pääosin
nesteannosteluliiketoiminnan tuottamasta kassavirrasta.
Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen on siten välttämätöntä
molempien liiketoimintojen toimintaedellytysten vahvistamisen kannalta.
Diagnostiikkaliiketoimintaan liittyvien kasvuodotusten toteutumatta jääminen
pitkällä aikajänteellä voi myös johtaa diagnostiikkatuotteisiin liittyvän 2,6
milj. euron liikearvon alaskirjaukseen. Yhtiö on kuitenkin panostanut
diagnostiikkaliiketoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseen paitsi tuomalla
markkinoille uusia tuotteita, kuten paksusuolisyövän riskin määrittämiseen
tarkoitetun uudistetun ColonView-testin sekä Acetium-kapselin, myös
selkiyttämällä tuotteiden kaupallistamissuunnitelmia ja priorisoimalla tiettyjä
markkina-alueita. Diagnostiikkaliiketoiminnan kehittymiseen liittyvien ja
aiemmin raportoitujen riskien merkittävyys ei siten yhtiön arvion mukaan ole
kasvanut.

Nesteannosteluliiketoiminnan kannattavuutta rasittaa raaka-ainehintojen,
erityisesti muoviraaka-aineiden hintojen, sekä komponenttien hintojen nousu.
Yhtiön pyrkii suojautumaan näiden riskien aiheuttamaa negatiivista
katevaikutusta vastaan sopimusteknisten keinojen lisäksi myös tehostamalla
tuotantoa ja siirtämällä kustannusvaikutuksia tuotteiden hintoihin.

Yhtiön liiketoiminnasta merkittävä osa tapahtuu muussa kuin eurovaluutassa ja
euron ulkoisen arvon vahvistuminen vaikuttaa negatiivisesti yhtiön
kannattavuuteen. Valuuttakurssiriskiä vastaan yhtiö suojautuu toteuttamalla
hankintoja muissa kuin eurovaluutassa, minkä lisäksi konsernin kulurakenne
pyritään suunnittelemaan siten, että merkittävä erä kiinteistä kuluista toteutuu
muussa kuin eurovaluutassa.

NÄKYMÄT VUONNA 2010

Asiakaskunnan investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat kasvussa ja
markkinanäkymät ovat sekä nesteannostelu- että diagnostiikkaliiketoiminnassa
selkeästi valoisammat. Markkinoiden elpyminen on näkynyt yhtiön
nesteannosteluliiketoiminnassa erityisesti Euroopan ulkopuolisilla alueilla,
lähinnä Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa. Yhtiö odottaa konsernin
kokonaisliikevaihdon suotuisan kehityksen jatkuvan myös loppuvuonna.

Nesteannosteluliiketoiminnassa kysyntä on kasvanut erityisesti mekaanisten ja
elektronisten pipettien tuoteperheissä, joissa kasvu on ollut kolmannella
vuosineljänneksellä jopa kovempaa kuin kuluvan vuoden alkupuolella. Yhtiön
arvion mukaan tämä suuntaus tulee jatkumaan myös loppuvuoden aikana.
Positiivinen kehitys on perustunut paitsi yhtiön myynti- ja
markkinointiorganisaation laajentamiseen Aasian maissa myös tiivistyneeseen
yhteistyöhön tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Diagnostiikkaliiketoiminnassa kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvan vuoden
lopulla. Koko vuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän alun perin asetetuista
tavoitteista ja olevan maltillisempaa. Liikevaihdon kasvun odotetaan kuluvana
vuonna pääosin syntyvän yhtiön diagnostisten testien myynnistä.

Yhtiö odottaa koko vuoden tuloksen ennen veroja olevan hieman parempi kuin
edellisenä vuotena.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Nesteannosteluliiketoiminta

Nesteannosteluliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi
laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita lääke-, elintarvike- ja muun teollisuuden
sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja sairaaloiden käyttöön. Tuotevalikoima
käsittää mekaaniset ja elektroniset nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset
kärjet. Suurin osa tuotteista myydään Biohitin omalla tuotemerkillä. Yhtiö
valmistaa myös asiakkaille räätälöityjä OEM (Original Equipment Manufacturer)
-tuotteita, jotka täydentävät monien globaalisti toimivien yhtiöiden valmistamia
diagnostisia testi- ja analyysijärjestelmiä. Lisäksi Biohit tarjoaa
jakeluverkostonsa kautta nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja
koulutukseen liittyviä palveluita.

Nesteannosteluliiketoiminnan myynti on katsauskauden aikana kehittynyt
suotuisasti kaikkien tuoteryhmien osalta. Pipettien myynnin kasvu on jatkunut
kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kasvu on jatkunut etenkin
Aasiassa, mutta myös Pohjois-Amerikan myynti on piristynyt vertailujaksoon
nähden.

Biohit on katsauskaudella panostanut erityisesti kertakäyttöisten pipetinkärkien
markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi yhtiö on laajentanut omaa myyntiverkostoaan
kasvavilla Aasian markkinoilla sekä vahvistanut jakelijaverkostoaan mm.
Turkissa, Italiassa, Espanjassa ja Australiassa. Yhtiö on myös tiivistänyt
yhteistyötä tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä panostanut
loppuasiakasmarkkinointiin.

Yhtiö on katsauskauden aikana keskittynyt rakentamaan koko konsernille yhteistä
strategiaa. Siihen liittyen Biohit aloitti kesäkuussa
nesteannosteluliiketoiminnan ohjausmallin uudelleenorganisoinnin. Johtoryhmän
kokoonpano ja vastuualueet täsmennettiin prosessien mukaan
liiketoimintaohjauksen tehostamiseksi heinäkuun alusta lähtien. Uudet
liiketoimintasuunnitelmat jalkautetaan koko konserniin. Tavoitteena on kehittää
yhtiön toimintaa aidosti kansainväliseksi konsernin omia resursseja ja laajaa
tytäryhtiöverkostoa sekä matriisiorganisaatiota hyödyntäen.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi
ruoansulatuskanavan sairauksien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäisyyn käytettäviä,
luotettavaan tutkimustietoon ja innovaatioihin perustuvia testejä ja
analyysijärjestelmiä. Tuotevalikoima käsittää mm. GastroPanel-tutkimukset sekä
ColonView-pikatestit perusterveydenhuollon käyttöön, laktoosi-intoleranssi- ja
helikobakteeri-pikatestit erikoissairaanhoidon käyttöön sekä instrumentteja ja
analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Yhtiö markkinoi lisäksi
GastroPanel-laboratorio -analyysikokonaisuuksia. Tämä kokonaisuus sisältää
GastroPanel-testikittien lisäksi nesteannostelutuotteita, instrumentteja ja
ohjelmia sekä asennus-, koulutus- ja huoltopalveluita. Konseptilla pyritään
edistämään GastroPanel-tutkimuksen tehokasta käyttöönottoa. Lisäksi yhtiön
palvelulaboratorio tarjoaa Biohitin kehittämien testien analyysejä sekä
elintarvikkeiden ja alkoholipitoisten juomien asetaldehydipitoisuuksien
määrityksiä
(www.biohit.com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista).

Yhtiön kehittämä reseptivapaa Acetium-kapseli vähentää syöpää aiheuttavaa
asetaldehydiä maha-suolikanavassa. Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen
syöpätutkimusyksikkö on luokitellut alkoholijuomissa olevan ja alkoholista
sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan karsinogeeniksi eli syöpää
aiheuttavaksi aineeksi. Kapseli on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston
tutkijoiden ja Biohitin tieteellisten neuvonantajien kanssa. Acetium-kapselia
suositellaan henkilöille, jotka sairastavat helikobakteeri-infektion tai
autoimmuunitaudin aiheuttamaa mahalaukun limakalvon vauriota (atrofinen
gastriitti) ja siitä johtuvaa hapotonta mahaa sekä haponestolääkkeiden
(PPI-lääkkeet, H2-salpaajat) käyttäjille (www.biohit.fi/acetium ja
www.acetium.fi ja www.acetium.fi/testi (paljastaa asetaldehydialtistuksen)).

Diagnostiikkaliiketoiminnan myynnin kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
nähden oli 20,2 % ja se on painottunut testikittien myyntiin.

Biohit on katsauskauden aikana tuonut markkinoille uuden version
ColonView-testistä, joka jäljittää ulosteen piilevää verta. Uudessa pakkauksessa
on kaksi testiä samassa kasetissa, mikä tekee analyysiprosessista entistä
helpomman.

Ihmisen verelle spesifinen ja herkkä ColonView soveltuu paksusuolisyövän
seulontaohjelmiin, samoin kuin terveyskeskusten, yksityisten lääkäriasemien ja
työterveyshuollon käyttöön. ColonView-testauksella voidaan helposti ja
taloudellisesti löytää ne potilaat, joiden ulosteessa on verta ja joilla tästä
johtuen on normaalia suuremmalla todennäköisyydellä paksusuolisyöpä tai sen
esiaste. Samalla saadaan tietoa myös muista mahdollisista ruoansulatuskanavan
sairauksista, joihin liittyy suolistoverenvuotoa.

Katsauskauden aikana Biohit aloitti myös Acetium-kapselin apteekkimyynnin
Suomessa. Tuote lanseerattiin kuluttajille toukokuun lopussa eikä sen myynnillä
ole vielä ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liikevaihtoon. Lisäksi
lanseeraukseen liittyvät kustannukset ovat heikentäneet katsauskauden
liiketulosta.

Kuluttajamainonnan lisäksi yhtiö on lanseerausvaiheessa panostanut erityisesti
tuotteen saatavuuteen apteekkien kautta. Acetium-kapselit ovat toisen johtavan
lääketukun, Tamro Oyj:n, kautta maanlaajuisessa jakelussa ja niitä on saatavissa
jo 600 apteekissa kautta maan. Asetettujen kasvuodotusten toteutuminen
edellyttää kuitenkin jatkuvia panostuksia sekä ammattilaisille (lääkärit,
apteekkarit) että kuluttajille suunnattuun markkinointiin. (kts lisätietoa
www.biohit.fi / Diagnostiikka; Tuote-esitteet ja ”Tietoa Biohitistä”: Liitteet 1
ja 2)

HALLINTO

Biohitin perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, professori Osmo Suovaniemi,
LKT, jätti kesäkuussa toimitusjohtajan tehtävät. Yhtiön hallitus nimitti uudeksi
toimitusjohtajaksi 10.6.2010 alkaen varatuomari Jussi Heiniön, 48. Vuodesta 1997
Biohitin palveluksessa ollut Heiniö on viimeiset kuusi vuotta toiminut Biohitin
hallintojohtajana ja varatoimitusjohtajana. Osmo Suovaniemi ei ole jäänyt pois
yhtiön toiminnoista vaan hän jatkaa aktiivista liiketoimintastrategioiden
kehittämistä ja innovaatiotoimintaa ja toimii Biohitin tieteellisissä
neuvottelukunnissa. Lisäksi hän jatkaa Biohit Oyj:n hallituksessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen
astuivat voimaan 14.5.2010. Muutosten myötä hallituksen seitsemänneksi jäseneksi
valitun Ainomaija Haarlan toimikausi alkoi samanaikaisesti.

Katsauskauden aikana Biohit Oyj:n hallitus on lisäksi valinnut ekonomi Jukka
Ant-Wuorisen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Professori Reijo Luostarinen
jatkaa puheenjohtajana.

Muutoksia johtoryhmissä

Biohit Oyj:n diagnostiikkaliiketoiminnan johtoryhmän kokoonpano on muutettu
1.10.2010 alkaen konsernin uuden strategian mukaisesti.

Uuteen johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Jussi Heiniön lisäksi
diagnostiikkaliiketoiminnan johtaja Yrjö Wichmann sekä Lea Paloheimo
(vastuualueenaan tuoteportfolion hallinta), Terhi Lampén (myynti ja
markkinointi), Kalle Härkönen (operatiiviset toiminnot), Seppo Riikonen (laatu
ja riskienhallinta), Tiina Hankonen (talous, tietohallinto ja henkilöstö) ja
Josefin Hoviniemi (viestintä).

Uuden strategian tavoitteena on tehostaa liiketoimintaohjausta ja kehittää
yhtiön toimintaa aidosti kansainväliseksi konsernin omia resursseja ja laajaa
tytäryhtiöverkostoa hyödyntäen.

Biohitissä on kaksi johtoryhmää, joista toinen johtoryhmä keskittyy
nesteannosteluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen sekä koko konsernia koskeviin
hallinnollisiin asioihin ja toinen johtoryhmä puolestaan
diagnostiikkaliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Nesteannosteluliiketoiminnan
johtoryhmä organisoitiin uudelleen heinäkuun alussa.

Uusi toimipiste Aasiassa

Biohit avasi katsauskauden alussa edustuston Singaporeen kasvavien Aasian
markkinoiden myynnin tueksi.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita
on 2 975 500 kpl ja B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl eli osakkeita on yhteensä
12 937 627 kpl. A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1
ääni/osake. Osingonjaossa B-osakkeelle kuitenkin maksetaan kaksi (2) prosenttia
nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Koko osakekannan
markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli
katsauskauden lopussa 30,4 milj. euroa (18,5 milj. euroa 30.9.2009).

Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small
cap/Terveydenhuolto -ryhmässä tunnuksella BIOBV.

--------------------------------------------------------------------------------
| BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi, EUR | 4,91 | 1,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi, EUR | 1,50 | 1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi, EUR | 3,49 | 1,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden päätöskurssi, EUR | 2,35 | 1,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvaihto, EUR | 30 866 555 | 2 174 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvaihto, kpl | 8 838 544 | 1 722 756 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.9.2010 yhtiöllä oli 4 750 osakkeenomistajaa (3 555,
30.9.2009). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 73,11 % (72,87 %), yritysten
osuus 23,25 % (23,67 %) ja julkisyhteisöjen osuus 2,81 % (3,03 %). Ulkomaisten
ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 0,73 % (0,53 %) kaikista
osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta
löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.com/fi/sijoittajat.

Vaihtovelkakirjalaina

Biohit Oyj:n hallitus päätti 3.8.2010 yhtiökokouksen valtuuttamana laskea
liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 4,05
milj. euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Liikkeeseenlasku tapahtui
katsauskauden jälkeen 28.10.2010. Laina on kiinteäkorkoinen, ja sen kuponkikorko
6,5 %. Laina-aika on viisi vuotta. Lainaa ei haeta julkisen kaupankäynnin
kohteeksi.

Lainalla korvataan Biohit Oyj:n samansuuruinen lokakuussa 2010 erääntyvä
vaihtovelkakirjalaina. Liikkeeseenlasku on osa yhtiön pitkänaikavälin
rahoitussuunnittelun optimointia.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Pohjola Corporate Finance Oy.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen Biohit Oyj on laajentanut palvelulaboratorionsa tarjontaa
asetaldehydin määrityspalveluilla. Yhtiö on investoinut teknologiaan ja
osaamiseen, joilla syöpää aiheuttava asetaldehydi voidaan mitata mm.
ravintoaineista ja alkoholipitoisista juomista. Uudet määrityspalvelut
mahdollistavat sen, että elintarviketeollisuus voi tarjota entistä
turvallisempia tuotteita kuluttajille lähettämällä tuotenäytteitä Biohitille
analysoitavaksi. Yhtiö uskoo, että määrityspalveluja tulevat käyttämään myös
erilaiset tutkimuslaitokset, valvontaviranomaiset ja mahdollisesti
kuluttajatkin. Ohjeet näytteiden lähettämisestä löytyvät osoitteesta
www.biohit.com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista.

Määrityspalvelun lisäksi Biohit on tuotteistamassa BioFood-innovaatiota, jonka
avulla voidaan merkittävästi vähentää tai poistaa kokonaan esimerkiksi oluiden,
viinien, väkevien alkoholijuomien ja jogurttien sisältämä asetaldehydi.
BioFoodin keskeisimmän asiakaskohderyhmän muodostaa elintarviketeollisuus, jolle
innovaation hyödyntäminen yhdessä Biohitin määrityspalvelun kanssa avaa uusia
tuotekehitysnäkymiä.

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.

Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009. Vuonna 2010 voimaan
tulleet IFRS-standardit eivät ole aiheuttaneet osavuosikatsauksen
laadintaperiaatteisiin muutoksia.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

KONSERNITULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | Muutos| 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
| | MEUR | MEUR | | MEUR | MEUR | | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 9,6 | 8,1 | 18,2 | 28,9 | 25,1 | 15,1 | 35,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,0 | 0,1 | -50,1 | 0,1 | 0,1 | -0,4 | 0,2 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 0,3 | -0,0 | 986,5 | -0,4 | -0,1 | 336,6 | -0,3 |
| keskeneräisten | | | | | | | |
| tuotteiden | | | | | | | |
| varastojen | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -2,0 | -1,6 | 27,7 | -5,4 | -4,5 | 19,1 | -6,5 |
| palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuk-| -4,0 | -3,4 | 17,6 | -12,4 | -11,0 | 13,1 | -14,9 |
| sista | | | | | | | |
| aiheutuvat | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,4 | -0,4 | 3,2 | -1,3 | -1,3 | -4,7 | -11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -3,1 | -2,5 | 20,3 | -9,2 | -8,0 | 14,6 | -1,7 |
| muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/ | 0,4 | 0,1 | 148,0 | 0,4 | 0,3 | 13,0 | 1,2 |
| -tappio | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -0,1 | 0,1 | -243,6| 0,6 | 0,3 | 59,8 | 0,4 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -0,4 | -0,3 | 35,9 | -0,6 | -0,7 | -19,3 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | -0,1 | -0,1 | -73,7 | 0,4 | -0,0 | 950,1 | 0,7 |
| ennen veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -0,1 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,2 | 71,9 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -0,2 | -0,2 | -23,8 | 0,1 | -0,2 | 124,8 | 0,4 |
| voitto/tappio | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | |   |
| tuloksen erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -0,2 | 0,1 | -488,1| -0,0 | -0,1 | 89,4 | -0,1 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -0,4 | -0,1 | -335,0| 0,0 | -0,4 | 110,8 | 0,3 |
| laaja tulos | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Biohit Oyj:n tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille, sillä
vähemmistöosuutta ei ole.

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuluvasta | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| tuloksesta laskettu osakekohtainen | 2010 | 2009 | 2009 |
| tulos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton | 0,00 | -0,02 | 0,03 |
| *, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos/osake -tunnuslukuun vuosina
2010 ja 2009.

KONSERNITASE

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos | 31.12.2009 |
| | MEUR | MEUR | % | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 2,8 | 2,5 | 12,7 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 6,7 | 6,0 | 11,3 | 6,5 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 0,0 | 0,0 | -117,4 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 1,8 | 2,0 | -8,8 | 1,9 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 14,0 | 13,1 | 6,4 | 13,4 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 5,2 | 5,3 | -0,6 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 7,6 | 6,2 | 23,6 | 6,9 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon | 0,6 | 0,5 | 8,1 | 0,4 |
| tulosvaikutteisesti | | | | |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 15,1 | 13,6 | 10,9 | 14,0 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 29,1 | 26,7 | 8,7 | 27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | |   |
| kuuluva oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 12,4 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -0,3 | -0,3 | -1,2 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat | -1,5 | -2,1 | 30,8 | -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 12,8 | 12,1 | 5,4 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 0,1 | 0,1 | 43,9 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat yhteensä | 4,5 | 7,9 | -43,8 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 0,7 | 0,7 | -8,0 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 5,3 | 8,7 | -39,8 | 4,6 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 2,1 | 1,4 | 49,7 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat yhteensä | 5,0 | 0,9 | 466,2 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 3,9 | 3,6 | 9,7 | 3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 11,0 | 5,9 | 88,0 | 10,0 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 16,3 | 14,6 | 11,5 | 14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 29,1 | 26,7 | 8,7 | 27,4 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake- | Muunto- | Sijoitetun | Voitto- | Oma |
| | pääoma | erot | vapaan oman | varat | pääoma |
| | | | pääoman | | |
| | | | rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 | 2,2 | -0,3 | 12,4 | -1,5 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | | -0,0 | | 0,1 | 0,0 |
| tulos yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2010 | 2,2 | -0,3 | 12,4 | -1,5 | 12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2009

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake- | Muunto- | Sijoitetun | Voitto- | Oma |
| | pääoma | erot | vapaan oman | varat | pääoma |
| | | | pääoman | | |
| | | | rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 2,2 | -0,2 | 12,4 | -1,9 | 12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja |   | -0,1 |   | -0,2 | -0,3 |
| tulos yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 2,2 | -0,3 | 12,4 | -2,1 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| | MEUR | MEUR | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja | 0,4 | -0,0 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS | -0,2 | 1,1 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | -0,2 | -0,4 | -0,5 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realisoituneet kurssivoitot ja | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
| -tappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -1,2 | -1,6 | -2,0 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit ja luovutustuotot | -0,2 | 0,0 | 0,1 |
| investoinneista rahastoihin ja | | | |
| talletuksiin, netto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -1,4 | -1,6 | -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -1,5 | -0,2 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -0,3 | -0,2 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen lisäys (+) / vähennys | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
| vaikutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Liiketoimissa lähipiirin kanssa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskauden aikana.

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| | MEUR | MEUR | MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja vastuut joista | | |   |
| vakuudeksi annetut | | | |
| kiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joista annetut vakuudet | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Yrityskiinnitykset | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Kiinteistökiinnitykset | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joista annetut vakuudet | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Kiinteistökiinnitykset | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja leasingvastuut | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joista annetut vakuudet | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Yrityskiinnitykset | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------Helsingissä 5. marraskuuta 2010

Biohit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
jussi.heinio@biohit.com

Jakelu:
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biohit.com


Tietoa Biohitistä:

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä
innovaatio- ja patentointistrategiaa.

Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja
ennaltaehkäisyyn liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten
GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien
diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja
helikobakteeri-infektion määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä
ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon
varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa
asetaldehydiä hapottomassa mahassa (kts. Liitteet 1 ja 2).

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 400 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä,
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä
(www.biohit.com/fi/sijoittajat).

Liite 1

Henkilön, jolla on ajoittaista tai jatkuvaa vatsavaivaa, närästystä tai kipua
ylävatsalla (dyspepsiaa), mahalaukun mahdollista limakalvovauriota ja
toimintahäiriötä (atrofista gastriittia) ei voida todeta
helikobakteeri-infektion 13C ureahengitystestillä eikä ulosteen
antigeenitestillä samoin kuin ei pelkillä vasta-ainetesteilläkään. Näitä testejä
sekä oireettomien terveystarkastuksiin (atrofinen gastriitti aiheuttaa mm.
hapottoman mahan ja on useimmiten oireeton) että dyspepsian ja
helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan ei ole suositeltavaa käyttää
mahdollisten vakavienkin hoitovirheiden välttämiseksi seuraavista
lääketieteellisistä ja eettisistä syistä:

”13C ureahengitystesti, ulosteen antigeenitesti ja vasta-ainetestit eivät löydä
helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamaa vähäoireista tai
useimmiten oireetonta atrofista gastriittia eikä siihen liittyviä riskejä, joita
ovat maha- ja ruokatorvisyöpä sekä B12 vitamiinin, raudan, magnesiumin kalsiumin
ja eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöt.  Kalsiumin vaje aiheuttaa
osteoporoosia ja B12-vitamiinin vaje saattaa aiheuttaa alzheimerintautia,
dementiaa, depressiota ja ääreishermostovaurioita sekä korkean
homokysteiinipitoisuuden elimistössä, minkä puolestaan arvellaan olevan
itsenäinen riskitekijä verisuonten kalkkeutumiselle, sydäninfarktille ja
aivohalvaukselle.  Dipyridamolin, joidenkin rautavalmisteiden ja sienilääkkeiden
(fluconazoli, itraconazoli), tyroksiinin ja atatsanoviirin imeytyminen on
merkittävästi alentunut hapottomassa mahassa, joka johtuu atrofisesta
gastriitista. Pneumonioiden ja seniori-ikäisillä jopa fataalien
suolistoinfektioiden (esim. giardiaasi, malaria, Clostridium difficile) riskin
on todettu merkittävästi lisääntyneeksi kun maha on hapoton. - Mikään kyseisestä
kolmesta helikobakteeritestistä ei anna tietoa mahalaukun runsaasta
haponerityksestä, mikä ruokatorven refluksitautia sairastavalla saattaa
aiheuttaa tämän taudin usein oireettomia komplikaatioita, joita ovat haavainen
ruokatorventulehdus ja Barrett'in ruokatorvi, jotka ilman hoitoa saattavat
johtaa ruokatorvisyöpään. Helikobakteeri-gastriitti voi edetä myös antrumin
atrofiseksi gastriitiksi, mikä lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä.
Tämä lisäksi 13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti voivat antaa jopa
50 % vääriä negatiivisia tuloksia helikobakteeri-infektiosta silloin kun
potilaalla on atrofinen gastritti, MALT lymfooma tai vuotava peptinen haavatauti
tai potilas saa parhaillaan antibiootti- tai PPI-hoitoa.” 
 
GastroPanel-tutkimukseen sekä oireettomien terveystarkastuksissa että dyspepsian
ja helikobakteeri-infektion diagnostiikassa ei liity edellä kuvattuja vakavia
lääketieteellisiä ja eettisiä ongelmia (1). Siksi potilasturvallisuuden kannalta
on hyödyllistä varmistaa GastroPanel-tutkimuksella aina ennen dyspepsian
happopumpun esto (PPI) lääkitystä tai helikobakteerin häätöhoitoa PPI - ja
mikrobilääkkeillä, ettei potilaalla ole vähäoireista tai useimmiten oireetonta
atrofista gastriittia mahalaukun korpus- tai antrumosassa tai molemmissa. PPI-
ja mikrobilääkkeet eivät paranna atrofiseen gastriittiin liittyviä riskejä,
kuten mahalaukun ja ruokatorven syöpä sekä B12-vitamiinin ja kalsiumin
vaje. Mitä varhaisemmassa vaiheessa atrofinen gastriitti todetaan ja potilas
ohjataan gastroskopiaan ym. tutkimuksiin, sitä paremmin tuloksin voidaan
ehkäistä ja hoitaa atrofiseen gastriittiin liittyviä sairauksia sekä säästää
terveydenhuollon kustannuksia (2,3).   

Syövän ehkäiseminen on sekä yksilön itsensä että koko yhteiskunnan kannalta yksi
kaikkein tärkeimmistä tavoitteista. Niin maha- kuin ruokatorvensyövänkin ennuste
on erittäin huono. Korkeintaan viisi-kymmenen prosenttia näihin syöpiin
sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta. Ennustetta
on pyritty parantamaan esimerkiksi tekemällä määräajoin ruokatorvi- ja
mahatähystyksiä siinä toivossa, että syöpä voitaisiin todeta ja hoitaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Suomalainen keksintö Acetium, jota on
saatavissa jo noin kuudesta sadasta apteekista Suomessa, tarjoaa ensimmäisen
kerran mahdollisuuden näiden syöpien todennäköiseen ennaltaehkäisemiseen
(www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen, www.biohit.fi/Acetium,
www.biohit.com/Acetium). 

Acetium-kapselia suositellaan henkilöille, joilla on 1) mahalaukun korpusosan
atrofisesta gastriitista johtuva vähähappoinen tai hapoton maha, 2) krooninen
helikobakteeri-infektio tai 3) jotka joutuvat käyttämään haponestolääkkeitä
(PPI-lääkkeet ja H2-salpaajat). Heillä muodostuu mikrobitoiminnnan seurauksena
asetaldehydiä mahaan. Hapoton maha, helikobakteeri-infektio ja tupakointi ovat
mahasyövän tärkeimmät riskitekijät. Lisäksi hapoton maha ja tupakointi ovat myös
ruokatorvisyövän itsenäisiä riskitekijöitä. Tupakansavun sisältämästä
asetaldehydistä osa liukenee suussa tupakoitsijan sylkeen ja kulkeutuu sitä
kautta mahaan.      

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syöpätutkimusyksikkö, IARC, on
luokitellut alkoholijuomien sisältämän ja alkoholista sisäsyntyisesti
(ruoansulatuskanavassa) muodostuvan asetaldehydin I-luokan syöpää aiheuttavaksi
aineeksi eli karsinogeeniksi. Se siis kuuluu samaan luokkaan kuin esimerkiksi
asbesti, tupakka ja bentseeni. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti
noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapaukseen vuosittain eli lähes 40 prosenttiin
kaikista syövistä (4).

1. Sipponen P, Salaspuro M, Härkönen M.  Atrofinen gastriitti.
Biomerkkiainetutkimus ja atrofinen gastriitti - tärkeä  mahalaukun syövän ja B12
vitamiinipuutoksen riskitila. Yksityislääkäri 2008;3:99-106. Artikkeli on
aikaisemmin julkaistu lyhennetyssä muodossa Suomen Lääkärilehdessä (Sipponen P,
Härkönen M, Salaspuro M. Atrofinen gastriitti jää liian vähälle huomiolle.
Suomen Lääkärilehti 2008;63:1428-30) 

2. Suovaniemi O. GastroPanel dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja atrofisen
gastriitin ja siihen liittyvien riskien turvallisen tutkimus- ja hoitokäytännön
kehittämiseen, Erillispainos Yksityislääkäri 2006; 5.

3. Suovaniemi O. GastroPanel- tutkimus dyspepsian turvallisen ja
kustannustehokkaan hoidon kehittämiseen. Yksityislääkärilehti 2009; 4: 94-98  

4. Salaspuro M. Asetaldehydi - maailman yleisin karsinogeeni, Erikoislääkäri.
2010;20:36-39
 

Liite 2

Olisi hyödyllistä, että perusterveydenhuollossa (terveyskeskukset ja
työterveyshuolto) oireettomien terveystarkastuksissa ja dyspepsian,
helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin samoin kuin paksusuolen syövän
riskin diagnostiikassa sekä helikobakteeri-infektioon ja atrofiseen gastriittiin
liittyvien riskien ja paksusuolen syövän ennaltaehkäisyssä hyödynnettäisiin
GastroPanel- ja ColonView-tutkimuksia esim. seuraavalla tavalla:

1. dyspepsian (esiintyy noin kolmanneksella väestöstä),
helikobakteeri-infektion
(esiintyvyys 20-70% iästä riippuen) ja ruokatorven refluksitaudin (noin 20%'lla
väestöstä) primaaritutkimuksina terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa samoin
kuin 

2. työhöntulotarkastuksissa ja

3. oireettomien terveystarkastuksissa (esim. viiden vuoden välein alle
45-vuotiaat ja sitä vanhemmat kolmen vuoden välein), koska mm. maha- ja
ruokatorvisyöpää
aiheuttava atrofinen gastriitti (aikuisväestössä iästä riippuen 2 - 12 %) on
lähes aina oireeton ja ennen GastroPanel- innovaatiota se löytyi harvoin
gastroskopian yhteydessä sattumalöydöksenä. Ruokatorven refluksitaudin
komplikaatioista lähes kolmannes voi olla oireettomia. Näitä komplikaatioita
ovat haavainen ruokatorventulehdus ja Barrett'in ruokatorvi, joiden riskistä
GastroPanel-tutkimus varoittaa ja jotka ilman hoitoa voivat johtaa
ruokatorvisyöpään. Samoin vielä parantavan hoidon ulottuvissa oleva
paksusuolisyövän alkuvaihe, jonka riskin voi paljastaa ihmisen verelle
spesifinen ja herkkä ColonView-tutkimus, on lähes aina oireeton tai oireet
voivat hyvin usein vanhemmilla henkilöillä olla vain ylävatsalla
dyspepsiavaivana (laajassa käytössä oleva Hemoccult ei ole spesifinen ihmisen
verelle). 

Näitä tutkimuksia, verinäytteestä tehtävä GastroPanel ja ColonView (kolmen
peräkkäisen päivän ulostenäyte), suositellaan siis terveyskeskus- ja
työterveyslääkärin käyttöön sekä oirettomien terveystarkastuksissa että
dyspepsian ja helikobakteeri-infektion primaaridiagnostiikassa. Näin voidaan
paljastaa useimmiten oireeton atrofinen gastriitti syöpä- ym. riskeineen ja
usein oireettoman alkuvaiheessa olevan paksusuolen syövän riski. Työnantajan
kannattaa ehdottaa mm. näitä tutkimuksia liitettäväksi työterveyshuollon kanssa
tekemäänsä sopimukseen muiden perustutkimusten joukkoon.

Dyspepsiavaivojen lisä- ja jatkoselvittelyyn Biohitillä on tarjolla GastroPanel-
ja ColonView-tutkimuksia täydentämään testejä myös hyvänlaatuisen ärtyneen
paksusuolen eli ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS- kalprotektiinitesti), mm.
B12-vitamiinin vajeen aiheuttavan keliakian (keliakiapaneeli) ja haavaisen
paksusuolen tulehduksen ja Crohnin taudin (IBD- paneeli) diagnostiikkaan.
Ruoka-aineallergioihin voi liittyä mm. haavainen tai ärtynyt paksusuoli ja
keliakia, kuten myös autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti,
nivelreuma tai SLE, jonka diagnosointiin ja erotusdiagnostiikkaan nivelreumasta
Biohitillä on myös ainutlaatuinen ja patentoitu SLE-testi. Jokaisen
gastroskopian yhteydessä muiden tutkimusten lisäksi on edullista poissulkea tai
varmistaa biopsianäytteistä tehtävillä Biohitin pikatesteillä mahdollinen
laktoosi-intoleranssi ja helikobakteeri-infektio (www.biohit.fi /
Diagnostiikka).  Näin vähennettäisiin kalliita hoitokokeiluja ja tarpeettomia
tutkimuksiakin sekä edistettäisiin täsmähoitoa ja säästettäisiin yhteiskunnan
niukkoja resursseja - ja ennaltaehkäistäisiin monia turhia, yhteiskunnalle
kalliiksi tulevia vaikeitakin sairauksia, jotka voimakkaasti lisääntyvät väestön
ikääntyessä (www.biohit.fi/ Diagnostiikka: Tuote-esitteet).


Lisätietoja:

Professori Osmo Suovaniemi, LKT
Biohit Oyj:n hallituksen jäsen
Puh: 09- 773 861
Osmo.suovaniemi@biohit.com


Source: Millistream