BIOHIT OYJ

Biohit Oyj ja Sartorius Lab Holding GmbH ovat toteuttaneet nesteannosteluliiketoiminnan kaupan ja Biohit Oyj päivittää samalla riskejä koskevan näkymän

Lehdistötiedote   •   Joulu 15, 2011 00:56 EET

14.12. 17:18

Biohit Oyj Pörssitiedote Biohit Oyj ja Sartorius Lab Holding GmbH ovat toteuttaneet nesteannosteluliiketoiminnan kaupan ja Biohit Oyj päivittää samalla riskejä koskevan näkymän Biohit Oyj Pörssitiedote 14.12.2011 klo 17:18 Biohit Oyj:n ja Sartorius Lab Holding GmbH:n välisen nesteannosteluliiketoiminnan kaupan toteutumisen edellytykset ovat täyttyneet ja yhtiöt ovat toteuttaneet kaupan 14.12.2011. Kaupan toteuttamisen myötä Biohitin nesteannosteluliiketoiminta siirtyy Sartoriukselle. Osapuolet allekirjoittivat nesteannosteluliiketoiminnan kauppaa koskevan kauppasopimuksen 26.10.2011. Kaupan toteutuminen edellytti Biohit Oyj:n yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Biohitin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaupan 23.11.2011, ja osapuolet saivat kaupalle myös tarvittavat viranomaishyväksynnät. Kaupan toteutumisen seurauksena Biohit Oyj päivittää lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevaa näkymäänsä. Kaupan toteuttamisen myötä Biohitin nesteannosteluliiketoiminta siirtyy Sartoriukselle mukaan lukien nesteannosteluliiketoimintaan kuuluvat immateriaalioikeudet, tuotantolaitokset, tytäryhtiöt, muu omaisuus, sopimukset sekä eräät vastuut. Nesteannosteluliiketoimintaan kuuluvat työntekijät ja johtoryhmä siirtyvät kaupan mukana uudelle omistajalle vanhoina työntekijöinä. Biohitin nykyinen toimitusjohtaja Jussi Heiniö siirtyi kaupan toteutumisen myötä Sartoriuksen palvelukseen. Biohit Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 15.12.2011 alkaen KTM Semi Korpela. Diagnostiikkaliiketoiminnan työntekijät ja diagnostiikkaliiketoimintaan liittyvä johtoryhmä jatkavat Biohit Oyj:n palveluksessa. Biohit Oyj:n nykyinen hallitus jatkaa tehtävässään. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Yhtiö on päivittänyt nesteannosteluliiketoiminnan kaupan seurauksena lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevaa näkymää. Liiketoiminnan kaupan myötä yhtiön rahoitusasema on olennaisesti vahvistunut eikä siihen liity vastaavia epävarmuustekijöitä kuin aiemmin. Sen sijaan diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun kohdistuu edelleen epävarmuustekijöitä. Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvu on nyt entistä tärkeämpää koko konsernin toimintaedellytysten vahvistamisen kannalta. Diagnostiikkaliiketoimintaan liittyvien kasvuodotusten toteutumatta jääminen pitkällä aikajänteellä voi myös johtaa diagnostiikkatuotteisiin liittyvän 2,6 milj. euron liikearvon alaskirjaukseen. Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan myötä yhtiöllä on kuitenkin huomattavasti paremmat edellytykset panostaa diagnostiikkaliiketoiminnan toimintaedellytyksiin ja vahvistaa tuotteiden myyntikanavia ja tuotemarkkinointia. Lisäksi yhtiö on selkiyttänyt tuotteiden kaupallistamissuunnitelmia ja päättänyt priorisoida tiettyjä markkina-alueita. Aiemmin yhtiön liiketoiminnasta merkittävä osa tapahtui muussa kuin eurovaluutassa. Diagnostiikkaliiketoiminnan kaupasta tapahtuu kuitenkin valtaosa eurovaluutassa eikä valuuttakurssimuutoksilla siten ole yhtä merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen kuin aiemmin. Lisätietoja: Osmo Suovaniemi Professori, LKT Hallituksen puheenjohtaja p. +358 40 745 5605 osmo.suovaniemi@biohit.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oyj Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi) Keskeiset tiedotusvälineet www.biohit.com Tietoa Biohitistä Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio kiteytyy tunnuslauseeseen "Innovating for Health". Yhtiön olemassaolon tarkoitus on ottaa yhteiskuntavastuuta ja tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Tehtävämme on myös innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta yhtiön kannattavan kasvun ja osingonjakokyvyn varmistamiseksi. Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Biohitin tuotteisiin kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa mahassa. Biohitin palveluksessa on noin 35 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiö sijaitsee Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä (www.biohit.com/fi/sijoittajat). Lisätietoja osoitteessa www.biohit.com.