BIOHIT OYJ

BIOHIT OYJ LAAJENTAA PALVELULABORATORIONSA TARJONTAA ASETALDEHYDIN MÄÄRITYKSILLÄ

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 10:39 EEST

Yhtiö tarjoaa mm. elintarviketeollisuudelle karsinogeenisen asetaldehydin
määrityspalveluja.

Biohitin diagnostiikkaliiketoiminta on erikoistunut ruoansulatuskanavan
sairauksien turvalliseen ja kustannustehokkaaseen diagnostiikkaan. Tämän lisäksi
yhtiö on tuonut markkinoille tiedeyhteisön kanssa kehittämiä, asetaldehydin
sitomiseen tarkoitettuja lääkinnällisiä tuotteita, joilla vähennetään
yläruoansulatuskanavan syövän riskiä.

Yhtiö on nyt laajentanut tätä liiketoimintaa ja investoinut teknologiaan ja
osaamiseen, joilla syöpää aiheuttava asetaldehydi voidaan mitata mm.
ravintoaineista ja alkoholipitoisista juomista. Yhtiön määrityspalvelut
mahdollistavat sen, että elintarviketeollisuus voi tarjota entistä
turvallisempia tuotteita kuluttajille lähettämällä tuotenäytteitä Biohitille
analysoitavaksi. Yhtiö uskoo, että määrityspalveluja tulevat käyttämään myös
erilaiset tutkimuslaitokset, valvontaviranomaiset ja mahdollisesti
kuluttajatkin. Ohjeet näytteiden lähettämisestä löytyvät osoitteesta
www.biohit.com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista.

Määrityspalvelun lisäksi Biohit on tuotteistamassa BioFood-innovaatiota, jonka
avulla voidaan merkittävästi vähentää tai poistaa kokonaan esimerkiksi oluiden,
viinien, väkevien alkoholijuomien ja jogurttien sisältämä asetaldehydi.
BioFoodin keskeisimmän asiakaskohderyhmän muodostaa elintarviketeollisuus, jolle
innovaation hyödyntäminen yhdessä Biohitin määrityspalvelun kanssa avaa uusia
tuotekehitysnäkymiä.

Asetaldehydin terveysriskit nousivat julkisuuteen, kun Maailman
terveysjärjestön WHO:n alainen syövän tutkimusyksikkö (International Agency for
Research on Cancer, IARC) päätti lokakuussa 2009, että alkoholijuomissa oleva
ja siitä sisäsyntyisesti muodostuva asetaldehydi on I-luokan karsinogeeni eli
ihmiselle syöpää aiheuttava aine (www.biohit.fi). WHO:n päätöksen jälkeen
asetaldehydi on kuulunut samaan vaarallisuusluokkaan kuin esimerkiksi asbesti,
arseeni, bentseeni, formaldehydi ja tupakointi.

Koska asetaldehydialtistus on kumulatiivinen, sille altistumista tulee pyrkiä
vähentämään kaikilla mahdollisilla keinoilla. Helpointa on luopua tupakoinnista
ja vähentää alkoholinkäyttöä. Altistusta voi myös vähentää siirtymällä
käyttämään alkoholijuomia, jotka sisältävät lisäaineena asetaldehydiä
mahdollisimman vähän. Markkinoilla on lisäksi jo nyt alkoholijuomia, joiden
asetaldehydipitoisuus on lähes olematon. Kuluttajan valintaa vaikeuttaa
kuitenkin se, että markkinoilla on samanaikaisesti alkoholijuomia, joiden
asetaldehydipitoisuus ylittää turvarajan jopa 500-kertaisesti.

Asetaldehydialtistusta voi merkittävästi vähentää myös valitsemalla juomia ja
elintarvikkeita, jotka eivät sisällä lainkaan alkoholia ja/tai asetaldehydiä.
Myös juomatavoilla ja hyvällä suuhygienialla voi vaikuttaa omaan
asetaldehydialtistukseensa.

Asetaldehydialtistuksen riski on varsin yleinen. Tätä kuvastaa mm. se, että
Biohitin palvelulaboratorion äskettäin tutkimissa 15 eri keskiolutmerkissä
kolmessa asetaldehydimäärät ylittivät sallitun määrän (yli 100 µmol /l), minkä
lisäksi myös kolmessa olutmerkissä asetaldehydiä oli merkittävästi yli
riskirajan. Lopuissa muissa tutkituissa merkeissä oli asetaldehydiä, mutta sen
pitoisuus jäi alle riskirajan (40 µmol /l).

Elintarvikkeissa voi olla runsaasti asetaldehydiä

Elintarvikkeet muodostavat tupakoimattomille ja alkoholia käyttämättömille tai
sitä kohtuullisesti käyttäville tärkeimmän asetaldehydialtistuksen lähteen.
Aromiaineena käytettyä asetaldehydiä on saatettu lisätä elintarvikkeisiin tai
sitä on syntynyt tuotantoprosessin aikana.

Alkoholijuomilla tarkoitetaan nautittavia juomia, joissa on yli 2,8 %
etyylialkoholia. Elintarvikkeet ja ns. alkoholittomat juomat, jotka voivat
sisältää alkoholia 1-2 % ja vapaata asetaldehydiä jopa 3000 µmol/l (esim.
kotikalja) altistavat kuitenkin ruoansulatuskanavan yläosan limakalvon
asetaldehydille lähes samoilla mekanismeilla kuin varsinaiset alkoholijuomatkin.

Asetaldehydialtistusta koskevia lisätietoja ja yksilöllisiä ohjeita on
saatavilla internet-sivuiltamme osoitteissa
www.biohit.com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista
www.biohit.fi/acetium
www.acetium.fi/testi (paljastaa asetaldehydialtistuksen)


Lisätietoja:

Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Sposti: jussi.heinio@biohit.com  
Puh: 09-773 861

Mikko Salaspuro, LKT, professori (emeritus)                                
Biomedicum Helsinki, Helsingin Yliopisto                                     
Biohit Oyj:n tieteellinen neuvonantaja
ja hallituksen jäsen
Sposti: mikko.salaspuro@helsinki.fi
Puh: 0500-511 689
 
  
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu ja vuodesta 1999 Helsingin pörssissä
(NASDAQ OMX Helsinki) noteerattu suomalainen bioteknologiayritys. Professori
Osmo Suovaniemen, perustama Biohit soveltaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti
aggressiivista innovaatio- ja patentointistrategiaa. Tämä Suovaniemen lähtien
kehittämä strategia teki mahdolliseksi, että hänen 1970-luvulla perustamansa
yritykset Labsystems Oyj ja joint venture Eflab Oy olivat 1980-luvun
puolivälissä nopeimmin kasvaneet ja suurimmat yrityksen toimialallaan
Suomessa (www.google.com / hae ”Osmo Suovaniemi vertical measurement
principle”).
 
Biohit yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tuottaa tutkimustuloksiin ja
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla
voidaan kehittää turvallista ja kustannustehokasta nesteannostelua
laboratoriotyöskentelyssä kuten myös ruoansulatuskanavan sairauksien
varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Biohit jakautuu nesteannostelu- ja diagnostiikkaliiketoimintaan.
Nesteannosteluvalikoima käsittää elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.
Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen
liittyviä tuotteita ja analyysijärjestelmiä, kuten GastroPanel-tutkimus
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion
määrittämiseksi sekä ColonView-tutkimus suolistoverenvuodon varhaiseen
toteamiseen (www.biohit.fi/diagnostiikka).

Dyspepsiatyyppisistä vaivoista (mm. kipua tai vaivaa ylävatsalla ja närästystä)
kärsivien primaaritutkimusten joukkoon suositellaan runsaasti tietoa antavat
GastroPanel- ja ColonView-tutkimukset (www.biohit.fi/diagnostiikka). Ennen näitä
tutkimuksia vatsavaivojen itsehoidot lääkkeillä tai jogurteilla voivat pitkittää
mm. mahalaukun tai paksusuolen syövän diagnoosia parantavan hoidon
ulottumattomiin.

Maha-suolikanavassa syöpää aiheuttavan asetaldehydin poistamiseksi kehitetty,
Suomen apteekeista ilman reseptiä saatava Acetium-kapseli kuuluu
diagnostiikkaliiketoimintaryhmän strategian mukaiseen kehitystyöhön, jonka
keskeinen tavoite on ruoansulatuskanavan sairauksien ennalta ehkäiseminen
(www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen).


Source: Millistream