BIOTIE THERAPIES Oy

Biotie tekee rakenneuudistuksen ja keskittyy jatkossa kliiniseen lääkekehitykseen. Puhelinkonferenssi tänään.

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:24 EEST

Biotie tekee rakenneuudistuksen ja keskittyy jatkossa kliiniseen
lääkekehitykseen. Puhelinkonferenssi tänään.

Biotie Therapies Oyj ("Biotie") ilmoitti tänään tekevänsä organisaatiossaan
rakenneuudistuksen ja keskittyvänsä jatkossa aikaisempaa vahvemmin kliiniseen
kehitykseen ja siirtävänsä kaikki toiminnot pääkonttoriin Suomessa.
Organisaation uudistaminen vähentäisi merkittävästi henkilöstön määrää ja toisi
yhtiölle huomattavia säästöjä. Uudistusten myötä Biotie pystyisi nykyistä
paremmin hyödyntämään omaa kehitysosaamistaan ja keskittämään resurssinsa
kliinisiin hankkeisiin, joilla se uskoo parhaiten pystyvänsä tuottamaan
lisäarvoa osakkeenomistajilleen.

Rakenneuudistuksessa Biotien yksikkö Radebeulissa Saksassa siirtyy toimivan
johdon omistukseen ja Biotie ottaa vähemmistöosakkuuden uudessa yhtiössä,
nimeltään biocrea GmbH. Biotien tutkimusjohtaja Thomas Kronbach siirtyy
nykyisestä tehtävästään biocrea GmbH:n toimitusjohtajaksi. Yrityskaupan myötä
Biotie Therapies GmbH:n prekliiniset hankkeet ja Saksan henkilöstö
kokonaisuudessaan siirtyvät uudelle yhtiölle.

Biotie rahoittaa Biocreaa käynnistämisvaiheessa 4,8 miljoonalla eurolla tulevien
12 kuukauden aikana, mutta jatkossa biocrean odotetaan löytävän muita
rahoittajia. Saksalainen tytäryhtiö Biotie Therapies GmbH säilyy Biotien
omistuksessa, mutta toiminta Saksan toimipaikassa ei enää jatku.

Suunnitellut työvoiman leikkaukset koskisivat myös Biotien Turussa sijaitsevaa
pääkonttoria. Leikkaukset eivät kuitenkaan vaikuttaisi yhtiön kliiniseen
kehitystyöhön ja päivittäiseen liiketoimintaan ja nykyisten kliinisen vaiheen
tuotekehitysohjelmien ja liiketoiminnan kehittämisen suunnitellaan jatkuvan
ennallaan. Biotie aloittaa koko yhtiötä koskevat yt-neuvottelut ja tehdyn
suunnitelman mukaan kokoaikaisen henkilöstön määrä Suomessa vähenisi enintään
15 hengellä. Saksan toimintojen eriyttämisen ja Suomen organisaatiossa
toteutettavien uudistusten jälkeen Biotien henkilöstön määrä tulisi olemaan noin
22 henkeä. Koko henkilöstö työskentelisi yhtiön pääkonttorissa Turussa.

Organisaatiomuutokset eivät vaikuta Biotien ja Lundbeckin yhteistyöhön
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin kehittämiseksi ja
kaupallistamiseksi. Muita kehitystyön painopistealueita ovat suun kautta kerran
päivässä annosteltava PDE4-estäjä ronomilasti ja täysin ihmisperäinen
monoklonaalinen VAP-1-vasta-aine BTT-1023. Molempien tuotteiden vaiheen I
tutkimukset on viety onnistuneesti päätökseen ja molempien ohjelmien osalta
vaiheen II tutkimuksia valmistelevat työt ovat käynnissä.

" Uskomme, että suunnitellut toimenpiteet auttaisivat meitä keskittymään
ydinosaamiseemme ja edistäisivät kliinisten kehitysohjelmien viemistä eteenpäin.
Uusi virtaviivaisempi organisaatio ja yritysrakenne mahdollistaisivat meille
jatkossa vahvemman kliinisten hankkeiden portfolion ja lisäksi muiden
strategisten vaihtoehtojen punnitsemisen tuottamaan kestävää kasvua pidemmällä
aikavälillä. Odotamme luottavaisina alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun
nalmefeenin vaiheesta III saatavia tutkimustuloksia ja uskomme edelleen vankasti
suun kautta annosteltavan PDE4-salpaajamme ronomilastin kilpailukykyiseen
tuoteprofiiliin sekä VAP-1-vasta-aineemme merkittävään potentiaaliin
tulehdussairauksien hoidossa", toteaa Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa.

Biotie aloittaa uudistustoimenpiteet, mukaan lukien Saksassa sijaitsevan yksikön
eriyttämisen omaksi yhtiökseen, välittömästi.Toteutettavat toimenpiteet ja
järjestelyihin liittyvien kertaluontoisten kustannusten ajoittuminen vaihtelee
paikallisista säännöksistä riippuen. Saksan-toimintojen lopettamiseen liittyen
Biotie kirjaa vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä 2,9 miljoonan euron
kertaluonteiset kustannukset, jotka aiheutuvat lähinnä eräiden aineettomien
hyödykkeiden ja liikearvon arvonalentumisista. Rakenneuudistus, mukaan lukien
biocrea GmbH:n sijoitettava pääoma lisäävät kassastamaksuja arviolta 2,5-3
miljoonalla eurolla vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä. Tulevilla
raportointijaksoilla organisaatiouudistukseen liittyvän negatiivisen kassavirran
ennakoidaan olevan 2-2,5 miljoonaa euroa.

Rakenneuudistuksen arvioidaan tuovan yhtiölle vähintään 4 miljoonaan euron
vuotuiset säästöt vuodesta 2011 alkaen. Uudistustoimenpiteet lisäisivät
toteutuessaan kassastamaksuja vuonna 2010, ja yhtiö arvioi likvidien varojensa
olevan vuoden lopussa 3,5-4,5 miljoonaa euroa (lukuunottamatta mahdollisia
tulevia rahavirtoja). Biotien tulee varmistaa rahoituksen riittävyys
lähitulevaisuudessa tuotekehityshankkeidensa toteuttamiseksi. Kliinisessä
vaiheessa oleviin hankkeisiin liittyvä kaupallinen sopimus voi merkittävästi
kohentaa yhtiön taloudellista asemaa. Potentiaalisten yhteistyö- tai
lisensointisopimusten kassavaikutuksesta ei ole mahdollista antaa luotettavia
ennusteita. Yhtiö voi hankkia lisärahoitusta osakeanneilla, joko käyttämällä
Yorkvillen kanssa solmittua sopimusta, jonka ehtojen mukaisesti Yorkville on
sitoutunut merkitsemään Yhtiön osakkeita, tai osakeanneilla muille tahoille.

"Keskittyminen ainoastaan kliiniseen kehitykseen mahdollistaisi jatkossa
joustavamman toiminnan sekä strategisten linjausten että taloudellisten
resurssien suhteen. Meillä olisi tällöin paremmat edellytykset turvata
rahoituksemme ja edistää kliinistä tuotekehitystyötämme. Jatkon kannalta on
tärkeää, että Biotie hakee pidemmän aikavälin kannattavaa kasvua panostamalla
omaan kliiniseen tuotekehitykseensä ja strategisiin yrityskauppoihin", kommentoi
Biotien talousjohtaja Thomas Taapken.

Webcast ja puhelinneuvottelu: Biotien johto keskustelee rakenneuudistuksesta
vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tulosta koskevan puhelinneuvottelun
yhteydessä tänään 29.10.2010 klo 15.00 Suomen aikaa, 14.00 CET, 8.00 EST

Puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen sen
alkua Suomesta numeroon 09 2319 4344, Isosta-Britanniasta numeroon +44 (0)20
7138 0825 tai Yhdysvalloista numeroon +1 212 444 0894, tunnus 4085851.
Neuvottelua voi seurata myös osoitteessa http://www.biotie.com">www.biotie.com Tallenne on saatavilla
Biotien sivuilla myöhemmin samana päivänä. Lisätiedot: Virve Nurmi,
sijoittajasuhdepäällikkö puh. 02 274 8911.

Turku, 29.10.2010

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh: +358 2 274 8911, sähköposti:virve.nurmi@biotie.comhttp://www.biotie.com">www.biotie.com

BIOTIE THERAPIES OYJ

Biotie on keskushermosto- ja tulehdussairauksiin erikoistunut lääkekehitysyhtiö.
Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen
kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei
vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali, kuten
riippuvuussairaudet sekä useat vaikeat tulehdussairaudet, kuten nivelreuma ja
keuhkoahtaumatauti. Pisimmälle edennyt tuote on alkoholismilääke nalmefeeni,
jota yhtiön lisensointipartneri Lundbeck vie eteenpäin kliinisen tutkimuksen
vaiheessa III.

Biotien kotipaikka on Turku, ja sen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.

Lisätietoja http://www.biotie.com">www.biotie.com

[HUG#1456958]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug