BIOTIE THERAPIES Oy

Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu - syyskuu 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:26 EEST

- Biotie tiedotti tänään keskittyvänsä jatkossa aikaisempaa vahvemmin kliiniseen
kehitykseen; nalmefeenin, ronomilastin ja VAP-1 vasta-aineen kehittämiseen ja
siirtävänsä kaikki toiminnot pääkonttoriinsa Turkúun. Rakenneuudistuksen
toteutuessaan arvioidaan tuovan yhtiölle vähintään 4 miljoonaan euron vuotuiset
säästöt vuodesta 2011 alkaen. Biotie ennakoi henkilöstön lukumäärän olevan
jatkossa noin 22 henkilöä.

- Osana rakenneuudistusta Biotien yksikkö Radebeulissa Saksassa siirtyy toimivan
johdon omistukseen ja Biotie ottaa vähemmistöosakkuuden uudessa yhtiössä,
nimeltään biocrea GmbH. Biotien tutkimusjohtaja Thomas Kronbach siirtyy
nykyisestä tehtävästään biocrea GmbH:n toimitusjohtajaksi. Yrityskaupan myötä
Biotie Therapies Oyj:n Saksan tytäryhtiön Biotie Therapies GmbH:n prekliiniset
hankkeet ja Saksan henkilöstö kokonaisuudessaan siirtyvät uudelle yhtiölle.

- Osana rakenneuudistusta Biotie aloittaa koko yhtiötä koskevat yt-neuvottelut
ja tehdyn suunnitelman mukaan kokoaikaisen henkilöstön määrä Suomessa vähenisi
enintään 15 hengellä. Kliinisen kehitystyön ja päivittäisen liiketoiminnan
kannalta olennaiset toiminnot on tarkoitus ylläpitää.

- Osana suunniteltua rakenneuudistus Biotie tiedotti tänään, että sen ja Rochen
välinen pienimolekyylisten SSAO (semikarbatsidisensitiivinen amiinioksidaasi)
-entsyymin estäjien kehittämistä koskeva tutkimusyhteistyö- ja optiosopimus on
päättynyt yhtiöiden yhteisestä sopimuksesta.

- Katsauskauden jälkeen 15. lokakuuta Biotie ilmoitti hankkineensa Pfizerilta
takaisin oikeudet keskushermostosairauksiin tarkoitettuihin PDE10 salpaajiin.
Biotien rakenneuudistuksessa tämä hanke siirtyy uuden yhtiön, biocrean haltuun.

- Biotie raportoi 14. Syyskuuta päätuloksia vaiheen I tutkimuksesta kokonaan
ihmisperäisellä monoklonaalisella VAP-1 vasta-aineella (BTT-1023)
psoriaasipotilailla. BTT-1023:n turvallisuusprofilli todettiin edelleen
suotuisaksi.  Biotie raportoi positiivisia päätuloksia kliinisestä vaiheen I
tutkimuksesta VAP-1 vasta-aineella nivelreumapotilailla tammikuussa 2010.

- Biotie raportoi 26. huhtikuuta positiivisia päätuloksia kliinisestä
tutkimuksesta kolmannen sukupolven PDE4-estäjällä. Ronomilasti (aiemmin ELB353)
oli hyvin siedetty ja farmakologisesti aktiivinen. Vaiheen 2 kliinistä ohjelmaa
valmistelevat työt on aloitettu.

- Katsauskauden jälkeen 25. lokakuuta Biotie tiedotti 17 251 371 osakkeen
maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen tarkoituksena mahdollisesti myydä
kyseiset osakkeet Yorkvillelle Standby Equity Distribution Agreement ("SEDA")
-sopimuksen ehtojen mukaisesti. Päätöstä nyt annettavien osakkeiden tai yhtiön
jo hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä Yorkvillelle ei ole tehty.
Biotien maksutonta osakeantia yhtiölle itselleen koskeva esite julkaistiin
samana päivänä.

- Biotie tiedotti 26.elokuuta, että omien osakkeiden suunnattu luovutus SEDA-
sopimuksen nojalla toteutettiin tarjoamalla 114 233 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta Yorkvillelle 50 000 euron käteismaksua vastaan. Merkintähinta oli 0,44
euroa osakkeelta.

- Koska Biotie rakenneuudistuksen myötä tulisi keskittymään vahvemmin kliiniseen
kehitykseen, pre-kliinisten toimintojen tulos- ja kassavirrat sekä tase-erät on
tässä osavuosikatsauksessa luokiteltu lopetettuihin toimintoihin ja myytävissä
oleviin hyödykkeisiin ja velkoihin.

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 1,5 miljoonaa euroa
(2,5 miljoonaa euroa vuonna 2009), ja lopetettujen toimintojen liikevaihto 1,0
miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2009) Katsauskauden tappio jatkuvien
toimintojen osalta oli 6,0 miljoonaa euroa (tappio 5,7 miljoonaa euroa vuonna
2009). Lopetettujen toimintojen tappio ilman kertaluontoisia eriä, jotka
liittyvät tiettyjen aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon alaskirjauksiin, oli
4,1 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa vuonna 2009). Lopetettujen toimintojen
kokonaistappio kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 7,0 miljonaa euroa (tappio
6,4 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tulos per osake oli jatkuvilla toiminnoilla
-0,04 euroa (-0,04 euroa vuonna 2009) ja lopetetuilla toiminnoilla -0,04 euroa
(-0,04 euroa vuonna 2009).

- Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskautena oli jatkuvilla toiminnoilla -7,1
miljoonaa euroa (-6,7 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja lopetetuilla toiminniolla
 -3,4 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa vuonna 2009).  Yhtiön likvidit varat
olivat 30.9.2010 8,9 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa 30.9.2009).

Kolmas vuosineljännes lyhyesti:

- Liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä, ja tuli
kokonaan jatkuvilta toiminnoilta. Vuoden 2009 vastaavan jakson liikevaihto oli
jatkuvien toimintojen osalta 0,7 miljoonaa euroa ja lopetettujen toimintojen
osalta 1,1 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen kolmannen vuosineljänneksen
tappio oli 1,4 miljoonaa euroa (tappio 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2009).
Lopetettujen toimintojen tappio ilman kertaluontoisia eriä, jotka liittyvät
tiettyjen aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksiin oli 1,6 miljoonaa euroa
(tappio 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009). Lopetettujen toimintojen
kokonaistappio kolmannella vuosineljänneksellä kertaluontoiset erät mukaan
lukien oli 4,5 miljoonaa euroa (kokonaistappio 0,5 miljoonaa euroa vuonna
2009). Tulos/osake oli jatkuvilla toiminnoilla -0,01 euroa (-0,01 euroa vuonna
2009) ja lopetetuilla toiminnoilla -0,03 (0,00 euroa vuonna 2009)

- Liiketoiminnan nettorahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -2,4
miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa vuonna 2009).

Toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj:

" Uskomme, että suunnitellut toimenpiteet auttaisivat meitä keskittymään
ydinosaamiseemme ja edistäisivät kliinisten kehitysohjelmien viemistä eteenpäin.
Meillä olisi myös jatkossa paremmat edellytykset turvata rahoitustamme, joko
hyödyntäen Yorkvillen kanssa solmittua SEDA-sopimusta tai muita
rahoitusinstrumentteja käyttäen. Uusi virtaviivaisempi organisaatio ja
yritysrakenne mahdollistaisivat meille jatkossa vahvemman kliinisten hankkeiden
portfolion ja lisäksi muiden strategisten vaihtoehtojen punnitsemisen tuottamaan
kestävää kasvua pidemmällä aikavälillä. Odotamme luottavaisina
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin vaiheesta III saatavia
tutkimustuloksia ja uskomme edelleen vankasti suun kautta annosteltavan PDE4-
salpaajamme ronomilastin kilpailukykyiseen tuoteprofiiliin sekä VAP-1-vasta-
aineemme merkittävään potentiaaliin tulehdussairauksien hoidossa"

Tulevaisuuden näkymät

- Biotie tukee lisenssipartneriaan Lundbeckia käynnissä olevissa vaiheen 3
kliinisissä tutkimuksissa nalmefeenin alkoholismi-indikaatiossa. Ensimmäisiä
tuloksia tutkimuksista odotetaan vuoden 2010 lopulla ja mahdollinen
myyntilupahakemus EU:n alueella voitaneen jättää vuonna 2011.

- Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeen kehitystä. Tuotteen Japania, Taiwania,
Singaporea, Uutta Seelantia ja Australiaa koskevat kehittämis- ja
kaupallistamisoikeudet on lisensoitu Seikagakulle ja ja Biotiellä on tuotteen
maailmanlaajuiset oikeudet, näitä maita lukuunottamatta. Yhtiö tulee hakemaan
tuotteelle uusia partnereita.

- Biotie jatkaa ronomilastin aktiivista kehitystyötä keuhkoahtaumataudin
hoitoon. Kliinisiä jatkotutkimuksia valmistellaan ja Yhtiö tulee hakemaan
kehityskumppania tuotteelle.

- Biotien tulee varmistaa rahoituksen riittävyys vuoden 2011 toisen
vuosineljänneksen jälkeen. Kliinisessä vaiheessa oleviin hankkeisiin liittyvä
kaupallinen sopimus voi merkittävästi kohentaa yhtiön taloudellista asemaa.
Potentiaalisten yhteistyö- tai lisensointisopimusten kassavaikutuksesta ei ole
mahdollista antaa luotettavia ennusteita. Yhtiö voi hankkia lisärahoitusta
käyttämällä Yorkvillen kanssa solmittua  sopimusta, jonka ehtojen mukaisesti
Yorkville on sitoutunut merkitsemään Yhtiön osakkeita, tai osakeanneilla muille
tahoille.

- Rakenneuudistukseen liittyvistä toimenpiteistä johtuvat kertaluonteiset maksut
kasvattavat vuoden 2010 negatiivista rahavirtaa noin 2,5 - 3 miljoonalla
eurolla. Tulevilla raportointijaksoilla rakenneuudistukseen liittyvän
negativiisen rahavirran ennakoidaan olevan 2-2,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 kalenteri

Seuraava taloudellinen katsaus

Tilinpäätöstiedote 2010 julkaistaan 25.2.2011

Webcast ja puhelinkonferenssi:

Analyytikoille ja lehdistölle järjestetään webcast ja puhelinkonferenssi
29.10.2010 klo 15.00 Suomen aikaa. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on
englanti. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Veromaa ja
talousjohtaja Thomas Taapken.

Puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen sen
alkua Suomesta 09 2319 4344 tai U.K. +44 (0)20 7138 0825 tai U.S.
+1 212 444 0894 tunnus  4085851. Neuvottelua voi seurata myös osoitteessa
http://www.biotie.com">www.biotie.com Tallenne on saatavilla Biotien sivuilla myöhemmin samana
päivänä.

Lisätiedot: Virve Nurmi, sijoittajasuhdepäällikkö puh. 02 274 8911, sähköposti:
virve.nurmi@biotie.com

_____________________________________________________________________________

Biotie Therapies osavuosikatsaus

Biotie Therapies

Biotie on keskushermosto- ja tulehdussairauksiin erikoistunut lääkekehitysyhtiö.
Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen
kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei
vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali, kuten
riippuvuussairaudet ja vaikeat tulehdussairaudet, kuten nivelreuma ja
keuhkoahtaumatauti. Pisimmälle edennyt tuote on alkoholismilääke nalmefeeni,
jota yhtiön lisensointipartneri Lundbeck vie eteenpäin kliinisen tutkimuksen
vaiheessa III.

Lääkekehitysprojektien nykytilanne:

Nalmefeeni, uusi hoitomuoto alkoholiriippuvuuteen. Nalmefeeni on uudenlainen
alkoholiriippuvuuden hoitomuoto. Toisin kuin nyt käytössä olevilla
lääkehoidoilla, nalmefeenihoidon tavoitteena ei ole juomisen lopettaminen. Sen
sijaan nalmefeeni hillitsee juomishimoa ja rajoittaa näin raskasta
alkoholinkäyttöä. Nalmefeenia kehitetään suun kautta otettavaksi lääkkeeksi,
jota otetaan vain tarvittaessa.

Lundbeckilla on nalmefeenin maailmanlaajuiset oikeudet. Lundbeckilla on
käynnissä kolme vaiheen III tutkimusta nalmefeenilla alkoholiriippuvuuden
hoitoon. Näistä tutkimuksista kahden tutkimuksen päätulosten odotetaan olevan
saatavilla vuoden 2010 lopussa. Biotie rahoittaa osan kliinisten tutkimusten
kustannuksista.

Ronomilasti, keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu PDE4 -estäjä. Ronomilasti
on suun kautta kerran päivässä annettava fosfodiesteraasi 4 (PDE4) -entsyymin
estäjä kroonisisiin tulehdussairauksiin. Ensisijaisesti tavoiteltava käyttöaihe
on keuhkoahtaumatauti (COPD; chronic obstructive pulmonary disease), jonka
lääkehoitomahdollisuudet ovat edelleen hyvin rajalliset.

Ronomilastin on 84 tutkimushenkilöllä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa
osoitettu olevan turvallinen ja yleensä hyvin siedetty kaikillla tutkituilla
annoksilla, 100mg kerran päivässä annostelu mukaan lukien. Tutkimushenkilöillä
ei ole raportoitu vakavia tai vaikeita haittatapahtumia. Vahva ja
tilastollisesti erittäin merkitsevä biomerkkiainevaste on vahvistanut hyvin
siedettyjen ronomilastiannosten farmakologisen aktiivisuuden ihmisellä.
Kliinisiä jatkotutkimuksia valmistellaan ja Yhtiö tulee hakemaan
kehityskumppania tuotteelle.

Vascular Adhesion Protein-1 (VAP-1) - keskeinen tulehdusreseptori. VAP-1:n on
osoitettu olevan keskeisessä asemassa moniin kroonisiin tauteihin, esim.
keuhkoahtaumatautiin, nivelreumaan, psoriaasiin ja sokeritautiin liittyvässä
tulehdusreaktiossa. VAP-1:n toiminnan salpaamisen odotetaan lievittävän
tulehdusreaktiota sekä näissä taudeissa että mahdollisesti muissa kroonisissa
tulehdustaudeissa, joihin ei ole olemassa tyydyttävää lääkehoitoa. Biotiellä on
vahva patenttisuoja ja merkittävää osaamista VAP-1 reseptoriin liittyen.

VAP-1:n toimintaa pystytään estämään sekä biologisilla vasta-ainelääkkeillä että
pienmolekyyleillä, jotka estävät VAP-1:n SSAO-entsyymiaktiivisuutta. Molemmilla
on omat ensisijaisesti tavoitellut käyttöaiheensa.

VAP-1 vasta-ainelääke, kliinisessä vaiheessa oleva biologinen tulehduslääke.
Biotie kehittää täysin ihmisperäistä monoklonaalista vasta-ainetta, joka estää
VAP-1:n toimintaa. Biotie on aiemmin raportoinut positiivisia tuloksia kokonaan
ihmisperäisellä monoklonaalisella VAP-1 vasta-aineella (BTT-1023) 24
nivelreumapotilaalla, jotka eivät vastanneet metotreksaattihoitoon.
Tutkimuksessa selvitettiin suonensisäisesti annettujen toistettujen vasta-
aineannosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa. BTT-1023 oli
yleensä hyvin siedetty, eikä tutkimushenkilöillä raportoitu vakavia tai vaikeita
haittatapahtumia. Tutkimusta ei ollut suunniteltu lääkkeen tehon muodolliseen
tilastolliseen arviointiin. Useilla tehomittareilla, kuten 28 nivelen
arviointiin perustuvalla Disease Activity Score (DAS28) -kriteeristöllä,
American College of Rheumatology (ACR) -kriteeristöllä, tutkijan
kokonaisarviolla ja laskolla arvioituna hoitovasteet korkeimmissa annosryhmissä
olivat kuitenkin suurempia kuin lumelääkeryhmässä. Useat korkeampia annoksia
saaneet potilaat saavuttivat ACR50 -hoitovasteen (50% vähenemä ACR
-kriteeristössä) lääkehoidon aikana.

Biotie raportoi syyskuussa, että Yhtiön kokonaan ihmisperäisellä
monoklonaalisella VAP-1 vasta-aineella (BTT-1023) tehty Faasi I kliininen
tutkimus psoriaasipotilailla saatiin valmiiksi ja että BTT-1023:n
turvallisuusprofiili oli edelleen suotuisa. Tutkimuksessa selvitettiin
suonensisäisesti annettujen toistettujen vasta-aineannosten turvallisuutta,
siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa 26 psoriaasipotilaalla. Korkein tutkittu
annostaso oli 8 mg/kg. BTT-1023 oli yleensä hyvin siedetty, ja sen
farmakokineettiset ominaisuudet psoriaasipotilailla olivat samankaltaiset kuin
aiemmassa tutkimuksessa nivelreumapotilailla. Tutkimusta ei ollut suunniteltu
lääkkeen tehon muodolliseen tilastolliseen arviointiin, mutta Psoriasis Area
Severity Index (PASI) -asteikon ja tutkijan kokonaisarvion perusteella usean
aktiivilääkettä saaneen potilaan psoriaasin aktiivisuus väheni hoidon aikana,
kun taas lumelääkettä saaneilla potilailla ei muutoksia havaittu. Lyhyehkön
hoitojakson aikana ei havaittu PASI50-vasteita (50% vähenemä PASI-asteikolla).
Kahden aktiivilääkettä saaneen potilaan taudin aktiivisuuden raportoitiin
pahenneen ohimenevästi hoidon lopettamisen jälkeen; näiden kahden tapauksen
lisäksi tutkimuksessa ei raportoitu vaikeita tai vakavia haittatapahtumia.

Seikagaku Corporation on lisensoinut VAP-1-vasta-ainelääkkeen oikeudet
alueelleen, johon kuuluvat Japani, Taiwan, Singapore, Uusi-Seelanti ja
Australia. Biotie on oikeutettu saamaan allekirjoitus- ja etappimaksuja yhteensä
16,7 miljoonaan dollariin saakka ja lisäksi rojaltituloja myynnistä.

Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeensä kehitystyötä  ja valmistelut vaiheen 2
kliinisten tutkimuksen aloittamiseksi ovat käynnissä. Biotie tulee hakemaan
uutta kehitys- ja kaupallistamispartneria Seikagakun lisäksi mikäli uuden
kumppanin kanssa kaupallisesti edulliset ehdot ovat saavutettavissa.

VAP-1 SSAO -salpaajat. Tämä projekti on prekliinisessä vaiheessa. Biotien
tiedotti tänään, että Yhtiön ja Rochen välinen, pienimolekyylisten SSAO
(semikarbatsidisensitiivinen amiinioksidaasi) -entsyymin estäjien kehittämistä
koskeva tutkimusyhteistyö- ja optiosopimus on päättynyt yhtiöiden yhteisestä
sopimuksesta, mikä  mahdollistaa hankkeen kaupallistamisen vaihtoehtoisilla
tavoilla, kuten oikeuksien myynnillä tai teknologiasiirrolla.

Biotiellä on tutkimusyhteistyö- ja optiosopimus Seikagakun kanssa (Japanin,
Taiwanin, Singaporen, Uuden Seelannin ja Australian kattava territorio), joka on
edelleen voimassa. Mikäli Seikagaku käyttää optionsa Biotie voi saada
lisenssisopimuksen perusteella allekirjoitus- ja etappimaksuja yhteensä 16,7
miljoonaan dollariin saakka ja lisäksi rojaltituloja myynnistä.

Taloudellinen katsaus

Biotie korjasi 25.10.2010 julkaistulla tiedotteella  tilikauden 2010 aiemmissa
osavuosikatsauksissa käyttämäänsä tulkintaa, jonka mukaan sen saksalaisen
tytäryhtiön Biotie Therapies GmbH:n Sächsische Aufbaubankilta ("SAB") saamat
avustukset on kirjattu liikevaihtoon. Korjatun tulkinnan mukaan avustukset
kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Korjaus ei vaikuta Yhtiön tulokseen
eikä tulevaisuuden näkymiin. Tämän katsauksen luvut ovat korjattujen ja
aikaisempien tilikausien laskentaperiaatteiden mukaisia.

Liikevaihto: Jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi- syyskuu
2010 oli 1,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja lopetettujen
toimintojen liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa 2009).
Liikevaihto koostui Pfizerin kanssa tehdyn tutkimusyhteistyön tuotoista sekä
aikaisempien jo solmittujen useiden lisenssisopimusten allekirjoitusmaksujen
jaksotuksista.

Tulos: Katsauskauden tammi- syyskuu kokonaistappio oli jatkuvilla toiminnoilla
6,0 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vuonna 2009.), ja lopetetuilla
toiminnoilla 7,0 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa vuonna 2009).
Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut olivat 10,1 miljoonaa euroa (11,3
miljoonaa euroa vuonna 2009 ilman kertaluontoisia eriä).

Rahoitus: Yhtiön likvidit varat olivat 30.9.2010 8,9 miljoonaa euroa (16,7
miljoonaa euroa 30.9.2009).

Yhtiö on sijoittanut likvidit varansa pankkitalletuksiin ja
rahamarkkinarahastoihin. Yli kolmen kuukauden maturiteetin talletukset
raportoidaan "eräpäivään asti pidettävät sijoitukset" erässä taseessa kun taas
talletukset, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin kolme kuukautta raportoidaan
rahavaroissa.

Biotiellä on Standby Equity Distribution Agreement -sopimus yhdysvaltalaisen
Yorkville -rahaston kanssa. Yorkville on antanut Biotielle sitoumuksen merkitä
tai ostaa Biotieltä yhtiön tavallisia nimellisarvottomia osakkeita yhteensä 20
miljoonalla eurolla syyskuuhun 2012 asti Biotien niin halutessa. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa Biotien käyttöpääoman rahoitus lyhyellä ja
keskipitkällä aikavälillä. Biotie on käyttänyt sopimuksen mukaista järjestelyä
ensimmäisen kerran elokuussa 2010.

Oma pääoma: Konsernin oma pääoma on -21,9 miljoonaa euroa (IFRS). Biotien
omavaraisuusaste 30.9.2010 oli -127,5 (30.9.2009 -41,0%).

Investoinnit ja kassavirta: Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli
-10,5 miljoonaa euroa (-8,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Yhtiön investoinnit
katsauskaudella olivat 264 tuhatta euroa (2009: 426 tuhatta euroa).

Henkilöstö

Biotien henkilöstömäärä oli katsauskaudella tammi- syyskuu 2010 keskimäärin 82
(vuonna 2009: 81) ja katsauskauden lopussa 81 (2009: 83) ennen ilmoitettua
rakenneuudistusta ja sisältäen uuteen yhtiöön siirtyvän Saksan toimintojen
henkilöstön. Saksan toimintojen eriyttämisen ja Suomen organisaatiossa
toteutettavien uudistusten jälkeen Biotien henkilöstön määrä tulisi olemaan noin
22 henkeä.

Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat samat oikeudet. Kaikki
osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja kukin osake tuottaa yhden äänen.
Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa (Pienet yhtiöt,
Terveydenhuolto).

Yhtiön osakepääoma (rekisteröity 12.10.2010) on 51.556.678,10 euroa (suomalaisen
kirjanpitokäytännön mukaan, FAS). Yhtiöllä on yhteensä 176 003 931. osaketta,
joista yhtiön hallussa 17 600 393 osaketta.

Biotien tiedotti elokuussa 26, hallituksen päätöksestä tarjota 114 233 yhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta YA Global Master SPV Ltd:lle, joka on Yorkville
Advisors, LLC:n hallinnoimalle rahasto, 50 000 euron käteismaksua vastaan,
23.10.2009 julkistetun Standby Equity Distribution Agreement -sopimuksen
("SEDA") mukaisesti.

Merkintähinta oli 0,44 euroa osakkeelta. Omien osakkeiden myynnin tarkoituksena
on vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa sekä järjestää lisärahoitusta Yhtiön tutkimus-
ja tuotekehitysohjelmille.

Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Biotien osakepääomaan

Raportointikauden jälkeen, 25.10.2010 Biotie tiedotti 17 251 371 osakkeen
maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen,, jotta sillä olisi saatavilla
riittävä määrä omia osakkeita voidakseen mahdollisesti myydä kyseiset osakkeet
YA Global Master SPV Ltd:lle ("YA Global") Standby Equity Distribution Agreement
-sopimuksen ehtojen mukaisesti, joka on solmittu Yhtiön ja YA Globalin, joka on
Yorkville Advisors, LCC:n hallinnoima rahasto, välillä 22.10.2009. Päätöstä nyt
annettavien osakkeiden tai yhtiön jo hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä
YA Globalille ei ole tehty. Mikäli osakkeita myydään YA Globalille, Yhtiö
käyttää osakkeiden myynnistä saatavat varat varmistaakseen Yhtiön käyttöpääoman
rahoituksen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Osakeantia koskeva esite
julkaistiin samana päivänä.

Osakeanti toteutettiin yhtiökokouksen 15.4.2010 antamaan valtuutukseen
perusteella

Omistusmuutokset

Kolmannella vuosineljänneksellä, 11.8.2010 yhtiö julkaisi Arvopaperimarkkinalain
2 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuksien muutoksesta.

Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista sekä kuukausittain päivitettävä suurimmat
osakkeenomistajat -lista ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla
http://www.biotie.com/sijoittajat">www.biotie.com/sijoittajat

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit liittyvät lääkekehitysprojektien tekniseen onnistumiseen,
regulatorisiin epävarmuustekijöihin, kaupallisten partnereiden strategisiin
päätöksiin, patenttisuojan hankintaan, ylläpitoon ja patenttisuojan pitävyyteen,
kilpailevien tuotteiden markkinoilletuloon ja yhtiön tuotteiden myynnin
kehitykseen ja rahoituksen saatavuuteen. Esimerkiksi, vaikka yhtiön
tuotekehitysprojekteista on solmittu kaupallistamis- ja yhteistyösopimuksia, ei
ole varmuutta siitä, että sopimuskumppani toimii sopimuksen mukaisesti,
viranomaiset tulevat hyväksymään kehitteillä olevan lääkkeen tai hyväksytty
tuote kaupallistetaan. Yhtiön tuotteiden kehitys ja menestys on riippuvainen
kolmansista osapuolista. Mikä tahansa tutkimusprojekteissa tapahtuva epäsuotuisa
muutos saattaa vaarantaa omaisuuden arvoa ja näin ollen edustaa merkittävää
riskiä yhtiössä. Tällaiset epäsuotuisat tapahtumat saattavat toteutua lyhyellä
varoitusajalla ja ovat ennakoimattomia.

Yhtiön pääasialliset toiminnalliset riskit liittyvät avainhenkilöihin,
omaisuuteen (erityisesti immateriaalioikeuksiin liittyvään varallisuuteen) ja
riippuvuuteen lisensointipartnereiden päätöksiin.

Lääkekehitysohjelmien eteneminen kaupallistettaviksi lääketuotteiksi edellyttää
merkittäviä taloudellisia panostuksia. Konserni rahoittaa toimintojaan kolmen
päärahoituslähteen kautta: lisensointisopimuksiin perustuva tulovirta,
avustukset, ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen pääomamarkkinoilta.

Siitä huolimatta, että Biotiellä on useampia voimassaolevia
lisensointisopimuksia, mikä tahansa yhdenkin partnerin irtisanoma sopimus voi
aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen yhtiön lähiajan maksuvalmiuteen. Lisäksi
konserni tukeutuu tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen avustuksin ja
lainoin. Nämä tuet, joita paikalliset, kansalliset ja EU-tason instituutiot
tarjoavat edistääkseen taloudellista ja teknologista kehitystä alalla, jolla
konserni toimii, ovat aiemmin olleet huomattavia. Avustusten saatavuutta ei
voida kuitenkaan taata ja näin ollen tämä muodostaa mahdollisen riskin konsernin
tuloihin nähden tulevaisuudessa. Nyt käynnissä olevien ohjelmien puittessa
avustuksia on saatavilla Q3 2010 saakka. Konsernin toimintojen rahoitus
pohjautuu pitkälti sen emoyhtiön Biotien oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja
lainarahoitukseen. Ei ole varmuutta siitä, että konsernin suunnittelemien
toimien toteuttamiseksi saadaan turvattua riittävä rahoitus.
Rahoitusmarkkinoiden tilanne on epävakaa ja tällä hetkellä on epävarmaa pystyykö
yhtiö varmistamaan rahoituksen saatavuutta tarvittaessa pääomamarkkinoilta.

Suojatakseen konsernin liiketoimintojen jatkumisen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
on säilytettävä riittävä maksuvalmius ja pääoma myös 2011 toisen
vuosineljänneksen jälkeen. Kliinisessä vaiheessa oleviin hankkeisiin liittyvä
kaupallinen sopimus voi merkittävästi kohentaa yhtiön taloudellista asemaa.
Potentiaalisten yhteistyö- tai lisensointisopimusten kassavaikutuksesta ei ole
mahdollista antaa luotettavia ennusteita. Yhtiö voi hankkia lisärahoitusta
osakeanneilla tai käyttämällä Yorkiville kanssa solmittua sopimusta, jonka
ehtojen mukaisesti se on sitoutunut merkitsemään Yhtiön osakkeita.

Konserni voi vaikuttaa pääoman määrään sopeuttamalla kulurakennettaan saatavilla
olevan rahoituksen mukaisesti. Johto valvoo pääomaa ja maksuvalmiutta pääoman ja
kassavarojen määrän perusteella. Näistä raportoidaan hallitukselle
kuukausittain.

IFRS ja laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja IFRS:n laatimisperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.

Myytävänä olevat varat on luokiteltu IFRS 5 mukaan. Pitkäaikaiset varat sekä
lopetettavat tai myytävät liiketoiminnot luokitellaan myytävänä oleviksi, jos
niiden tasearvo on pääosin kerrytettävissä niiden myynnin kautta eikä jatkuvana
liiketoimintana. Ne arvostetaan joko tasearvoonsa tai sitä alempaan käypään
arvoon myynnin kuluilla oikaistuna. Liiketoiminto käsitellään lopetettavana tai
myytävänä, kun johto on sitoutunut lopettamaan tai myymään erillisen
liiketoiminnon, johon liittyvät varat, velat ja liiketoiminnan tulos voidaan
erottaa omaksi kokonaisuudekseen sekä liiketoiminnallisesti että raportoinnissa.
Kun myytävänä olevien omaisuuserien tunnusmerkistö täyttyy, pitkäaikaiset varat
kirjataan tasearvoonsa tai sitä alempaan käypään arvoon vähennettynä
myyntikustannuksilla ja poistojen kirjaaminen käyttöomaisuudesta lopetetaan.
Myytävänä olevaksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat
ja velat esitetään erillään jatkuvien liiketoimintojen varoista ja veloista
siitä lähtien, kun luokittelun tunnusmerkistö on täyttynyt. Lopetettavien tai
myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta syntynyt
myyntivoitto tai -tappio esitetään konsernin tuloslaskelmassa jatkuvista
toiminnoista erillään kaikilla esitettävillä kausilla. Tase-eriä ei luokitella
myytävänä olevaksi takautuvasti päätöstä edeltäville vertailukausille.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Turussa 29.10.2010

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Sijoittajasuhdepäällikö Virve Nurmi
Puh. 02-274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.com

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(IFRS)

  1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2010 30.9.2009 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

1.000 euroa 3 kk 3 kk 9 kk  9 kk 12 kk
--------------------------------------------------------------------------------


Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 473 660 1,482 2,478 3,138Tutkimus- ja kehityskulut -963 -1,920 -4,381 -5,624 -7,745

Hallinnon kulut -784 -713 -2,713 -2,377 -3,434

Liiketoiminnan muut tuotot 41 11 125 25 242
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos -1.233 -1.962 -5.487 -5.498 -7.799Rahoitustuotot 24 125 89 562 611

Rahoituskulut -207 -207 -615 -727 -932
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -1.416 -2.044 -6.013 -5.663 -8.120Tuloverot 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos, jatkuvat -1.416 -2.044 -6.013 -5.663 -8.120
toiminnot

Tilikauden tulos, lopetetut -4.504 -472 -7.000 -6.416 -7.963
toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -5.920 -2.516 -13.013 -12.079 -16.083Tilikauden laaja tulos -5.920 -2.516 -13.013 -12.079 -16.083Jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -5.920 -2.516 -13.013 -12.079 -16.083Laajan tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -5.920 -2.516 -13.013 -12.079 -16.083Tulos/osake (EPS) -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,06
laimentamaton &
laimennettu, EUR, jatkuvat
toiminnot


Tulos/osake (EPS) -0,03 0,00 -0,04 -0,04 -0,06
laimentamaton &
laimennettu, EUR, lopetetut toiminnot

KONSERNITASE
(IFRS)

1.000 euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
------------------------------------------------------------------------------
VaratPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 4.055 7.194 7.186

Liikearvo 0 379 379

Aineelliset käyttöomaisuus- 1.939 2.782 2.666
hyödykkeet

Muut osakkeet 10 10 10
------------------------------------------------------------------------------
  6.004 10.365 10.241Lyhytaikaiset varat

Ennakkomaksut 77 0 0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 34 131 34

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3.000 6.000 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1.036 1.642 1.507

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 0 3.028 8.853
kirjattavat rahoitusvarat

Rahavarat 5.924 7.673 10.891

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1.104 0 0
------------------------------------------------------------------------------
  11.175 18.474 21.285Varat yhteensä 17.179 28.839 31.526Oma pääoma ja velatOma pääoma

Osakepääoma 42.925 36.361 43.057

Osakeanti 50 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman 1.180 980 1.180
rahasto

Kertyneet voittovarat -53.051 -37.073 -37.092

Tilikauden tulos -13.013 -12.079 -16.083
------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä -21.909 -11.811 -8.938Pitkäaikaiset velat

Varaukset 4 143 160

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25.657 25.431 25.597

Eläkevelvoitteet 0 593 543

Muut pitkäaikaiset velat 7.258 6.544 6.729

Pitkäaikaiset saadut ennakkomaksut 399 1.849 1.375
------------------------------------------------------------------------------
  33.318 34.560 34.404Lyhytaikaiset velat

Varaukset 591 607 594

Eläkevelvoitteet 0 17 17

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 171 209 217

Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut 1.448 2.140 1.953

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 2.456 3.117 3.279

Myytävänä olevien omaisuuserien liittyvät velat 1.104 0 0
------------------------------------------------------------------------------
  5.770 6.090 6.060Velat yhteensä 39.088 40.650 40.464Oma pääoma ja velat yhteensä 17.179 28.839 31.526
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1.000 euroa Osake- Osake- Sijoi- Omat Kerty- Oma
määrä pääoma tetun Osak- neet Pääoma
(1000 vapaan keet voitto- Yhteen-
kpl) oman varat sä
pääoman
rahasto
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 144.321 36.361 980 -15 -37.215 110
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos         -16.083 -16.083

Myönnetyt optiot         339 339

Osakeanti 14.432 7.216       7.216

Osakeantiin liittyvät kulut   -520       -520

SEDA sopimuksen nojalla  annetut     200   -200 0
omat osakkeet
--------------------------------------------------------------------------------
  14.432 6.696 200 0 -15.944 -9.048
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 158.753 43.057 1.180 -15 -53.160 -8.938
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos         -13.013 -13.013

Myönnetyt optiot         120 120

SEDA kulut         4 4

Osakeanti           50

Osakeantiin liittyvät kulut   -132       -132
--------------------------------------------------------------------------------
  0 -132 0 0 -12.889 -12.971
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 30.09.2010 158.753 42.925 1.180 -15 -66.049 -21.909
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

  1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

1.000 euroa 9 kk 9kk 12 kk
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirrat

Jatkuvat toiminnot

Tilikauden tulos -6.013 -5.663 -8.120

Oikaisut:

 Liiketoimet, joihin ei liity -1.154 -2.135 -2.654
maksutapahtumaa

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 0 -28 -53
kirjattavien rahoitusvarojen
uudelleenarvostuksesta johtuva
lisäys/vähennys

 Korkokulut ja muut 612 727 931
Rahoituskulut

 Korkotuotot -117 -577 -582

 Verot

Käyttöpääoman muutokset:

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -158 157 280

 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -255 428 527

 Varausten muutos -18 40 34

Maksetut korot -31 -59 -74

Saadut korot 56 420 31
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot -7.078 -6.691 -9.681

Liiketoiminnan nettorahavirta, lopetetut -3.444 -2.066 -3.645
toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -10.522 -8.757 -13.326Investointien rahavirrat

Jatkuvat toiminnotKäypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavien rahoitusvarojen muutos

  Lisäykset 0 -3.000 -9.000

  Vähennykset 8.886 0 200

Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos

  Lisäykset -3.000 -900 -900

  Vähennykset 0 13.400 20.142

Investoinnit -53 -29 -35
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta, jatkuvat toiminnot 5.834 9.471 10.406

Investointien nettorahavirta, lopetetut toiminnot -211 -87 -130
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta 5.623 9.384 10.277Rahoituksen rahavirrat

Jatkuvat toiminnot

Osakeannista saadut maksut 50 0 7.216

Osakeantiin liittyvät maksut -132 0 -520

Pitkäaikaisten lainojen nostot 6 232 231

Lainojen takaisinmaksut -40 -40 -40

Rahoitusleasingvelkojen maksut -132 -72 -86
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta, jatkuvat toiminnot -248 120 6,801

Rahoituksen nettorahavirta, lopetetut toiminnot 180 189 401
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -68 309 7,202Rahavarojen muutos -4.967 936 4.153

Rahavarat kauden alussa 10.891 6.738 6.738

Rahavarat kauden lopussa 5.924 7.673 10.891
LOPETETUT TOIMINNOT

Hallitus päätti 28 lokakuuta 2010 lopettaa Yhtiön pre-kliiniset toiminnot
Saksassa ja Turussa. Nämä toiminnot, jotka on määrä myydä lyhyen ajan sisällä on
luokiteltu myytävänä oleviksi, ja esitetään erikseen taseessa. Toimintojen
myynnistä odotetaan kertyvän vähemmän kun vastaavat tasearvot, minkä vuoksi on
kirjattu arvonalenemistappio 2,9 miljoonaa euroa. Toiminnon tulos on raportoitu
lopetetun toiminnon alle.

Lopetettujen toimintojen tulos on seuraava:

1.1- 1.1- 1.1-
EUR 1,000 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetettujen toimintojen tulos

Varsinaisesta toiminnasta johtuvat tuotot 2,065 3,241 3,882

Kulut -6,190 -11,516 -13,704

Tulos ennen veroja -4,125 -8,252 -9,822

Verot 0 1,859 1,859

Kauden tulos -4,125 -6,416 -7,963

Lopettamisesta johtuva tulos -2,875 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetettujen toimintojen tulos -7,000 -6,416 -7,963EUR 1,000 30.9.2010


--------------------------------------------------------------------------------
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 603

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 501

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat, yhteensä 1,104Myytävänä olevien omaisuuserien liittyvät velat

Eläkevelvoitteet 576

Varaukset 306

Muut pitkäaikaiset velat 222

Myytävänä olevien omaisuuserien liittyvät velat, 1,104
yhteensä

VASTUUSITOUMUKSET

1.000 euroa                                       30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

--------------------------------------------------------------------------------


Operatiiviset leasingvastuut                 124 124 137Vuoden kuluessa erääntyvät 81 81 88

Myöhemmin erääntyvät 43 43 49Vuokrasitoumukset 264 415 382Vuoden kuluessa erääntyvät 238 233 237

Myöhemmin erääntyvät 26 182 145
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 388 539 519
Konserni vuokraa moottoriajoneuvoja sekä koneita ja laitteita 3-5 vuoden
vuokrasopimuksilla.

Vuokrasitoumukset sisältävät Pharmacityn toimitilavuokrat 30.11.2011 saakka.
 Tilat on vuokrattu edelleen.

Sitoumukset

Biotien ostositoumusten määrä 30.9.2010 oli 2,3 miljoonaa euroa koostuen
pääasiassa sopimuksiin perustuvista tutkimuspalveluista.TUNNUSLUKUJA

Sis. sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

1.000 euroa 9 kk 9 kk 12 kk
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihto 2.455 4.532 5.628

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 82 81 81

Henkilöstö kauden lopussa 81 83 82

Tutkimus- ja kehitysmenot 10.148 16.741 21.109

Investoinnit 264 426 475Kannattavuus

Liikevoitto/tappio -9.587 -13.750 -17.631

 Prosenttia liikevaihdosta, % -390,5 -303,4 -313,27

Voitto/tappio ennen veroja -13.013 -13.938 -17.942

 Prosenttia liikevaihdosta, % -530,1 -307,5 -318,80Tase

Rahavarat 8.924 16.701 19.744

Oma pääoma -21.909 -11.811 -8.938

Taseen loppusumma 17.179 28.839 31.526Rahoitus ja taloudellinen asema

Oman pääoman tuotto, % - - -

Sijoitetun pääoman tuotto, % -131,3 -71,9 -86,0

Omavaraisuusaste, % -127,5 -41,0 -28,4

Nettovelkaantumisaste, % -77,2 -75,7 -67,9Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake (EPS) laimentamaton & -0,08 -0,08 -0,11
laimennettu, EUR

Oma pääoma/osake, EUR -0,14 -0,08 -0,0563

Osinko/osake, EUR     -

Osinko/tulos, %     -

Efektiivinen osinkotuotto, %     -

Hinta/voitto suhde (P/E-luku)     -Osakekohtainen kurssikehitys

Alin kurssi 0,41 0,23 0,23

Ylin kurssi 0,65 0,67 0,67

keskikurssi 0,53 0,38 0,42

Kauden päätöskurssi 0,44 0,58 0,55Osakekannan markkina-arvo 69,9 83,7 87,3
kauden lopussa EUR MOsakevaihto

vaihdettujen osakkeiden 49,462,429 29.903.949 51.471.584
lukumäärä, kpl

Osuus osakkeista, % 31,2 20,7 32,4

Osakkeiden osakeantioikaistun 158.752.560 144.320.560 144.992.735
määrän painotettu keskiarvo
kaudella, kpl

Osakkeiden osakeantioikaistu 158.752.560 144.320.560 158.752.560
lukumäärä kauden lopussa, kpl

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto, %
Voitto ennen veroja + rahoituskulut
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat - rahavarat
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulos (EPS)
Emoyhtiön omistajille jaettava tulos
----------------------------------------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden
aikana

Oma pääoma/osake
Oma pääoma
------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa[HUG#1456967]

Biotie osavuosikatsaus 1-9 2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug