BIOTIE THERAPIES Oy

Biotie Therapies Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 10:36 EEST

Biotie Therapies Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen 15.4.2010 antamaan
valtuutukseen perusteella päättänyt osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta
17 251 371 osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Osakkeet ovat
samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet.

Osakeannin jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 176 003 931 osaketta, joista 17 600 393
osaketta on Yhtiön hallussa omina osakkeina.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 26.10.2010, jonka jälkeen
Yhtiö hakee niiden liittämistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-
osuusjärjestelmään. Tämän jälkeen osakkeet kirjataan Yhtiön arvo-osuustilille,
minkä jälkeen Yhtiö hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 27.10.2010.

Yhtiö tekee osakeannin itselleen, jotta sillä olisi saatavilla riittävä määrä
omia osakkeita voidakseen mahdollisesti myydä kyseiset osakkeet YA Global Master
SPV Ltd:lle ("YA Global") Standby Equity Distribution Agreement -sopimuksen
ehtojen mukaisesti, joka on solmittu Yhtiön ja YA Globalin, joka on Yorkville
Advisors, LCC:n hallinnoima rahasto, välillä 22.10.2009. Päätöstä nyt
annettavien osakkeiden tai yhtiön jo hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä
YA Globalille ei ole tehty. Mikäli osakkeita myydään YA Globalille, Yhtiö
käyttää osakkeiden myynnistä saatavat varat varmistaakseen Yhtiön käyttöpääoman
rahoituksen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Biotie on tiedottanut Standby Equity Distribution Agreement -sopimuksen
solmimisesta ja sopimuksen pääasiallisista ehdoista pörssitiedotteella
23.10.2009 sekä järjestelyn nojalla YA Globalille tarjotusta ensimmäisestä
osake-erästä pörssitiedotteella 26.8.2010.

Turku, 25.10.2010

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.comhttp://www.biotie.com">www.biotie.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
[HUG#1454737]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug