Bureau Veritas

Bureau Veritas Finland tarjoaa yrityksille työterveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön määräysten mukaisuuden arviointia

Lehdistötiedote   •   Helmi 12, 2010 15:26 EET

Ympäristönsuojelu-, työterveys- sekä turvallisuusasiat ovat nousseet yhä keskeisemmiksi teemoiksi nykypäivän liiketoiminnassa. Bureau Veritaksen HSE-palvelut (Health, Safety, Environment) tarjoaa yrityksille keinoja vastata näihin kasvaneisiin vaatimuksiin.

HSE määräysten mukaisuuden arvioinnin avulla pyritään varmistamaan, että arvioinnin kohteena oleva yritys noudattaa työterveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön vaatimuksia kaikissa toiminnoissaan. Riippuen toimialan erityispiirteistä tarkastelu saattaa kohdistua esimerkiksi ilmanpäästöihin, jätelainsäädännön noudattamiseen, vesiasioihin, maaperänsuojeluun, haitallisten yhdisteiden käyttöön, energiatehokkuuteen tai esimerkiksi työtapaturmien ehkäisemiseen.

HSE määräysten mukaisuuden arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa yrityksen tai organisaation sisältä valitaan asiantuntija tai tiimi, joka perehtyy yrityksen toimintaan ja olemassa oleviin toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. Toisessa vaiheessa Bureau Veritaksen asiantuntija arvioi ja kartoittaa yritystä koskevat HSE määräykset. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan yhdessä yrityksen oman henkilöstön kanssa, kuinka hyvin määräyksiä arviointihetkellä noudatetaan. Arviointi raportoidaan, ja lisäksi Bureau Veritaksen asiantuntija antaa yritykselle ohjeet lainsäädännön vaatimusten toteuttamiseen.

Lisätietoja HSE -palveluista, sekä palveluiden tarjoamista hyödyistä löytyy osoitteesta www.bureauveritas.fi.

Yhteystiedot:
Bureau Veritas Certification
Hermannin rantatie 10
00580 Helsinki
P. +358 (0)10 830 8630
www.bureauveritas.fi

Bureau Veritas on arvioinut asiakkaidensa laatua, ympäristöä, sosiaalista vastuuta sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien säännöksien noudattamista jo vuodesta 1828. Yli 40 000 työntekijäämme palvelevat 300 000 asiakasta 850 toimipisteessä ja 140 maassa. Vuonna 1988 perustettu itsenäinen sertifiointiyksikkö, Bureau Veritas Certification (ent.BVQi) on nykyään kansainvälinen markkinajohtaja johtamisjärjestelmien sertifioinnissa. Suomessa Bureau Veritas Certification aloitti sertifiointitoiminnan vuonna 1992. Ammattitaitoinen joukkomme palvelee sekä monikansallisia suuryrityksiä että paikallisia PK-yrityksiä, myös erityisosaamista vaativilla toimialoilla.