Bureau Veritas

Bureau Veritas järjestää kansainvälisen elintarvikekonferenssin Kööpenhaminassa syykuussa

Lehdistötiedote   •   Heinä 23, 2009 11:32 EEST

Elintarvike ja turvallisuus ovat avainsanoja Bureau Veritaksen kansainvälisessä konferenssissa. Elintarviketurvallisuus ja siihen liittyvät standardit ovat nykyisin monen yrityksen kilpailuvaltteja, joten näihin liittyvä lisätieto ja sertifikaatit ovat arvokasta pääomaa alan yrityksille.

Bureau Veritaksen Tanskan, Norjan ja Ruotsin toimistot järjestävät kansainvälisen elintarvikekonferenssin Kööpenhaminassa 9. syyskuuta 2009. Konferenssissa kuullaan monia elintarviketurvallisuuden asiantuntijoita kuten Euroopan McDonalds'in elintarviketurvallisuuden ja sosiaalisen vastuun ylintä johtajaa Bizhan Pourkomailiania sekä Metro Cash & Carry International GmbH:n laatujohtajaa Dr. Peter Overboschia.

Bureau Veritas ja elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuuteen liittyviä standardeja on monenlaisia: yrityskohtaisia vaatimuksia, lakisääteisiä määräyksiä ja vähittäiskaupan toimijoiden kehittämiä standardeja. Moninaisuus on tehnyt soveltamisesta vaikeaa. Samanaikaisesti elintarviketurvallisuuden periaatteista on tullut maailmanlaajuisia. Elintarvikkeiden turvallisuus on nykyään keskeinen kysymys elintarvikeketjun toimijoille. Siksi on katsottu välttämättömäksi kehittää yksi maailmanlaajuinen standardi, joka sisältää elintarviketurvallisuuden periaatteet. ISO 22000 -standardi on ensimmäinen kansainvälinen ISO:n luoma standardi elintarviketurvallisuuden sertifioidun hallintajärjestelmän käyttöönottoa varten. Se sisältää vuorovaikutteisen viestinnän, järjestelmähallinnan ja vaarojen torjunnan.

Bureau Veritas Certification voi auttaa kaikkia elintarvikkeiden toimitusketjun jäseniä täyttämään tiukimmatkin laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät vaatimukset. Bureau Veritas Certification on ollut alusta lähtien mukana ISO 22000 -standardin kehittäneessä teknisessä valiokunnassa. Tutustu ISO 22000 -standardiin Bureau Veritaksen verkkosivuilla osoitteessa www.bureauveritas.fi.

Bureau Veritas

Bureau Veritas on arvioinut asiakkaidensa laatua, ympäristöä, sosiaalista vastuuta sekä työterveyttä ja turvallisuutta koskevien säännöksien noudattamista jo vuodesta 1828. Yli 40 000 työntekijäämme palvelevat 300 000 asiakasta 850 toimipisteessä ja 140 maassa.

Vuonna 1988 perustettu itsenäinen sertifiointielin, Bureau Veritas Certification, on kansainvälinen markkinajohtaja johtamisjärjestelmien sertifioinnissa. Suomessa Bureau Veritas Certification aloitti sertifiointitoiminnan vuonna 1992. Ammattitaitoinen joukkomme palvelee sekä monikansallisia suuryrityksiä että paikallisia pk-yrityksiä, myös erityisosaamista vaativilla toimialoilla.

Lisätietoja:

Hermannin rantatie 10
00580 Helsinki
P. +358 (0)10 830 8630

www.bureauveritas.fi