PayEx

Byte av VD på PayEx

Lehdistötiedote   •   Touko 30, 2013 13:51 EEST

PayEx fortsätter sin positiva utveckling mot en effektivare verksamhet anpassad till en dynamisk marknad. I samband med det har styrelsen och VD Raymond Klavestad kommit överens om att Raymond lämnar bolaget. Styrelseordförande Jonas Lagerstedt tar över som VD tills permanent lösning finns på plats. 

PayEx har sedan 2011 varit inne i en utvecklingsfas för att anpassa bolaget till en hårdare konkurrens och nya behov på marknaden. Som ett led i den utvecklingen har styrelsen och nuvarande VD Raymond Klavestad kommit överens att han lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef. Styrelseordförande Jonas Lagerstedt tar över som VD tills permanent lösning finns på plats. Jonas Lagerstedt har tidigare varit VD för PayEx.

PayEx måste fortsätta att utvecklas i en dynamisk omgivning. Vi måste utmana våra etablerade och invanda arbetssätt. Det är en komplex process som ställer nya krav på kompetensen i ledningen. Raymond har under lång tid även varit verksam inom vår affärsutveckling och bland annat ansvarat för att vi nu färdigställt första fasen i vår mobila satsning. Arbetet är nu på väg in i nästa fas och då behövs ny kompetens. Därför har styrelsen och Raymond kommit överens om att han avslutar sitt uppdrag som VD, säger Jonas Lagerstedt.

Raymond har varit verksam inom PayEx i 12 år och kommer fortsatt att vara tillgänglig för koncernen under en övergångsperiod.

Frågor besvaras av:
Jonas Lagerstedt, styrelsens ordförande
Mejl: jonas.lagerstedt@payex.com


PayEx är en privatägd koncern med huvudkontor på Gotland. Koncernen omfattar ett flertal bolag med cirka 500 medarbetare i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.