GenoMill Health

Cancergenrisktest från saliv nu tillgängligt för alla

Lehdistötiedote   •   Touko 31, 2016 14:02 EEST

Docrates Cancersjukhus och det finländska hälsoteknikföretaget GenoMill Health erbjuder nu Color-genrisktestet för att upptäcka genfel och bedöma ärftlig benägenhet för cancer. Att identifiera en förhöjd cancerrisk är till hjälp då man planerar uppföljning eller vårdåtgärder med avsikt av att upptäcka och behandla cancer i ett tidigt skede.

GenoMill Health och Docrates Cancersjukhus offentliggör idag ett nytt test med vilket man heltäckande, tillförlitligt och kostnadseffektivt kan utreda de viktigaste ärftliga riskfaktorerna för cancer. Color, ett genrisktest för ärftlig cancer, erhålls från Docrates Cancersjukhus. Testet underlättar en helhetsbedömning av den ärftliga risken för bl.a. bröst- och äggstockscancer samt tjocktarmscancer.