CapMan Oyj

CapMan myy 30 % Access Capital Partnersista Pohjolalle, tulosvaikutus noin 23

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:33 EET

CapMan Oyj (CapMan) ja Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) ovat allekirjoittaneet
sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy 30 % Access Capital Partners Group SA:sta
(Access) Pohjolalle. Kaupan vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen on noin 23
milj. euroa.  Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää
Guernseyllä (GSFC) ja Ranskassa (AMF), ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2010
loppuun mennessä.

Access on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastoja hallinnoivia yhtiöitä, ja
sen hallinnoimat pääomat ovat noin 2,9 miljardia euroa. CapMan perusti Accessin
yhdessä sen managing partnereiden kanssa vuonna 1999.

Tiedotettu kauppa on osa kokonaisuutta, jossa Access ostaa koko Pohjola Private
Equity Funds Oy:n (PPEF) osakekannan Pohjolalta, ja Pohjola ostaa yhteensä 40 %
Accessista CapManilta ja Accessin managing partnereilta. Kaupan seurauksena
syntyvän Access Capital -konsernin hallinnoimat pääomat nousevat noin 4,5
miljardiin euroon. CapManille jää kauppojen toteutumisen jälkeen 5 %:n
omistusosuus Accessissa. CapManin oikeudet Accessin rahastoista ja
pääomasijoitusmandaateista mahdollisesti saataviin voitonjako-osuustuottoihin
säilyvät kaupan jälkeen ennallaan ennen kaupan toteutumista kerättyjen pääomien
osalta.

"Accessin perustamisen jälkeen sekä CapMan että Access ovat kasvaneet
voimakkaasti, CapMan yhdeksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavista
pääomasijoitusyhtiöistä, ja Access yhdeksi Euroopan johtavista pääomarahastojen
rahastoja ja mandaatteja hallinnoivista yhtiöistä. Tämä on hyvä ja luonnollinen
ajankohta CapManille luopua merkittävästä omistuksestaan Accessissä ja keskittyä
ydinliiketoimintaansa eli suoria kohdeyrityssijoituksia ja kiinteistösijoituksia
tekevien rahastojen hallinnointiin", sanoo CapManin toimitusjohtaja Lennart
Simonsen.

"Olemme ylpeitä ja kiitollisia, että olemme saaneet olla mukana kehittämässä
Accessin toimintaa 12 vuoden ajan. Accessin managing partnerit ovat tehneet
loistavaa työtä kasvattaessaan yhtiötä ja luodessaan sille vahvan markkina-
aseman. Nyt tiedotetut omistusjärjestelyt tukevat Accessin tulevaa kehitystä
erinomaisesti", jatkaa CapManin senior partner Ari Tolppanen, joka on ollut
Accessin hallituksen jäsen vuodesta 1999.


Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567CAPMAN OYJ


Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.capman.com">www.capman.com


CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä
on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science,
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta
vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on
perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta http://2001. www.capman.com">2001. www.capman.com

Access Capital Partners
Vuonna 1999 perustettu Access Capital Partners on Euroopan johtavia
pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat
ovat noin 2,9 miljardia euroa. Accessin sijoitusfokus on ollut koko sen
toiminta-ajan etenkin eurooppalaisissa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
sijoittavissa buyout-rahastoissa. Access sijoittaa hallinnoimiensa rahastojen ja
pääomasijoitusmandaattien varoja sekä perustettaviin uusiin rahastoihin että
ostaa sijoitusosuuksia ja olemassa olevista rahastoista (secondary-sijoitukset),
mikä erottaa sen useista muista toimijoista. Accessin palveluksessa on sen
kahdeksan partneria mukaan lukien yhteensä 32 henkilöä Pariisissa, Brysselissä,
Münchenissä ja Lontoossa. http://www.access-capital-partners.com">www.access-capital-partners.com

Pohjola
Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa yritys- ja
yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja
varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat
vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut. Pörssinoteerattu Pohjola Pankki
Oyj (Pohjola) on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa.

Pohjola Varainhoito on osa Pohjola-konsernia ja se vastaa OP-Pohjola-ryhmän
suurimpien instituutio- ja yksityishenkilöasiakkaiden varallisuudenhoidosta. Yli
35 miljardin euron varoja hoitaa 168 varainhoidon ammattilaista. Yhtiö on
johtava varainhoitaja suomalaisille yksityishenkilö- ja
instituutiosijoittajille. Varainhoidon yhteydessä toimiva Pohjola Private Equity
Funds on vajaan neljän vuoden toiminta-aikansa kuluessa kasvanut yhdeksi
merkittävimmistä pääomarahastoliiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä
Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat noin 1,6 miljardia euroa.
http://www.pohjola.fi">www.pohjola.fi[HUG#1463197]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug