CapMan Oyj

CapMan uudelleenorganisoi teknologiasijoitustoimintaansa, tulosvaikutus enintään

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:32 EET

CapMan uudelleenorganisoi teknologiasijoitustoimintaansa. Järjestelyn vaikutus
CapManin vuoden 2010 tulokseen on enintään -5 milj. euroa. CapMan Technology
-tiimi keskittyy jatkossa nykyisten kohdeyritystensä arvonkehitystyöhön ja
tuottojen maksimointiin teknologiarahastojen sijoittajille. Pohjoismainen
teknologiasektori ja kasvun rahoitus säilyvät CapManin muiden rahastojen
sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa.

"CapManin tavoitteena on tarjota rahastosijoittajille alan parhaaseen
neljännekseen kuuluva tuottotaso. Etenkään varhaisen vaiheen
teknologiasijoitusten tuotot eivät ole Euroopassa eivätkä CapManilla enää viime
vuosina tuoneet riittävää riskikorjattua tuottoa sijoittajille. Tämän
seurauksena olemme päättäneet olla perustamatta uusia, itsenäisiä
teknologiarahastoja tulevaisuudessa", sanoo CapManin toimitusjohtaja Lennart
Simonsen.

CapMan Technology 2007 -rahasto ei tee jatkossa sijoituksia uusiin
kohdeyrityksiin. CapMan Technology -tiimi keskittyy nykyisten kohdeyritystensä
arvonkehitystyöhön ja tuottojen maksimointiin rahastojen sijoittajille.
Uudelleenorganisointiin liittyvien kulujen odotetaan olevan enintään -5 milj.
euroa vuonna 2010. Tästä enintään 3,8 milj. euroa on alaskirjausta vuonna 2002
tehtyyn Swedestart-yrityskauppaan liittyvästä liikearvosta ja loput 1,2 milj.
euroa on uudelleenjärjestelyvarausta. Liikearvon alaskirjauksella ei ole
kassavirtavaikutusta.

CapMan on päättänyt jo aikaisemmin Life Science -toimintansa osalta, ettei se
perusta tulevaisuudessa uusia itsenäisiä life science -rahastoja.

"Pohjoismainen teknologiasektori, kasvun rahoittaminen sekä terveydenhuoltoala
säilyvät CapManin muiden rahastojen sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa",
sanoo Simonsen. "Teknologiarahastojen salkuissa on tällä hetkellä 20 yritystä ja
life science -rahastojen salkuissa 12 yritystä, ja etenkin CapMan Technology
2007:llä ja CapMan Life Science IV -rahastoilla on runsaat jatkosijoitusvarat
nykysalkun kehittämiseksi. Teknologia- ja Life Science -kohdeyritykset ovat
keskimäärin hyvässä kunnossa, ja useisiin niistä liittyy merkittävää
arvonnousupotentiaalia."

CapMan Technology -tiimin vetäjä, senior partner Petri Niemi on irtisanoutunut
CapManin palveluksesta. Hän jatkaa tehtävässään 31.12.2010 asti. Tiimin
vetäjäksi on nimitetty 1.1.2011 alkaen senior partner Vesa Walldén.


Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567


CAPMAN OYJ


Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.capman.com">www.capman.com


CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä
on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science,
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta
vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on
perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001.
[HUG#1463192]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug