CapMan Oyj

CapManin päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 09:25 EET

CapMan Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin päivitetyn strategian ja uudet
taloudelliset tavoitteet. CapManin strategiana on yhdistää yrittäjähenkisten
sijoitustiimien sekä CapManin vahvuudet tuottaakseen sijoittajilleen erinomaisia
tuottoja. Selkeiden suuntaviivojen antamiseksi on otettu käyttöön myös uudet
missio ja visio.

CapManin päivitetty strategia perustuu yrittäjähenkisten, partnership-mallilla
toimivien sijoitustiimien sekä CapManin vahvuuksien yhdistämiseen. CapManin
keskeisten sijoitustiimien eli Buyoutin, Russian, Public Marketin ja Real
Estaten vahvuuksia ovat vahva paikallinen läsnäolo, keskittyminen pieniin ja
keskisuuriin kohdeyrityssijoituksiin ja kiinteistökohteisiin, joissa on selvää
kehityspotentiaalia, sekä pitkäaikainen kokemus pääomasijoittamisesta
Pohjoismaissa ja Venäjällä eri syklien aikana. CapManin vahvuuksiin sisältyvät
ainutlaatuinen maantieteellinen kattavuus, markkinaosaamisen jakaminen
sijoitustiimien kesken, ammattimainen varainhankinta ja pitkäaikaiset
sijoittajasuhteet sekä korkealaatuiset palvelutoiminnot, jotka kaikki
edesauttavat sijoitustiimien mahdollisuuksia keskittyä sijoitustoimintaan.

Sijoitustiimien ja CapManin vahvuudet yhdistämällä CapManilla on ainutlaatuinen
mahdollisuus tuottaa sijoittajilleen erinomaisia tuottoja. Tämä yhdistelmä
liitettynä tavoitehakuisuuteen vie CapManin lähemmäksi sen visiota ja mission
toteuttamista. CapManin visio on "to be the best-performing European private
equity firm" ja missio "to build successful businesses contributing to the
enrichment of society." Visiota ja missiota ei ole suomennettu.

Taloudelliset tavoitteet

Uskomme pääomasijoitusalan kasvun jatkuvan, ja CapMan hyödyntää alan
kasvumahdollisuuksia etenkin keskeisillä sijoitusalueillansa. Konsernin
taloudelliset tavoitteet liittyvät oleellisesti kannattavuuteen ja taseeseen.
Tavoite oman pääoman tuotolle on yli 20 % vuodessa, ja tavoite
omavaraisuusasteelle on vähintään 60 %. Osingonmaksupolitiikka on sama kuin
aikaisemmin, ja sen mukaisesti CapManin tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään
50 % nettotuloksesta. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat tulevat voitot,
taloudellinen asema ja kassavirrat.

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 567 tai
0400 439 684

CAPMAN OYJ


Hallitus

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.capman.com">www.capman.com

CapMan
CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat pääomasijoittaja, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on
neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real
Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin
sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa
on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa,
Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-
osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485386]

Source: Millistream