CapMan Oyj

CapManin uuteen mezzanine-rahastoon 60 milj. euroa ensimmäisellä

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 17:32 EEST

CapMan Oyj on perustanut viidennen mezzanine-rahastonsa CapMan Mezzanine V:n.
Rahastoon kerättiin tänään päättyneellä ensimmäisellä varainhankintakierroksella
60 milj. euroa. Rahasto tekee mezzanine-sijoituksia keskikokoisiin yrityksiin
Pohjoismaissa. Rahaston perustamisella ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj:n
vuoden 2010 tulokseen.

"Ensimmäisen varainhankintakierroksen päättyminen tarkoittaa, että voimme
aloittaa rahaston sijoitustoiminnan ja hyödyntää löytämiämme
sijoitusmahdollisuuksia, jotka ovat tulosta CapMan Buyoutin laajasta
markkinakattavuudesta Pohjoismaissa. Lähdemme innolla jatkamaan
mezzanine-strategiamme toteuttamista ja pohjoismaisten keskisuurten yritysten
tukemista", sanoo CapMan Buyoutin mezzanine director Niklas Östborn.

CapMan Buyout on yksi kokeneimmista mezzanine-sijoituksia tekevistä tiimeistä
Pohjoismaissa. Mezzanine on ollut osa CapMan Buyoutin sijoitustoimintaa vuodesta
1995, ja tiimi on siitä lähtien sijoittanut neljän mezzanine-rahaston pääomat
yhteensä 49 keskisuureen yritykseen. Kohdeyritysten yritysarvo (EV) on
tyypillisesti vaihdellut 50-250 milj. euron välillä ja mezzanine-sijoitukset
ovat suuruudeltaan noin 10-20 milj. euroa per kohdeyritys.

CapMan Mezzanine V -rahasto tulee tekemään mezzanine-sijoituksia pääasiassa
pohjoismaisiin yrityksiin, joissa pääomistajana on CapMan Buyout IX -rahasto.
CapMan Mezzanine V:n tavoitekoko on 150 milj. euroa. CapMan Oyj:n oma
sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa.

"Vaikka varainhankintamarkkina on edelleen haastava, useat
instituutiosijoittajat näkevät mezzaninen kiinnostavana tuotteena.
Mezzanine-rahasto tarjoaa sijoittajilleen houkuttelevan riski-tuottosuhteen,
joka muodostuu omaa pääomaa suojatummasta asemasta, korkotuotoista syntyvästä
säännöllisestä kassavirrasta sekä osuudesta oman pääoman mahdolliseen
arvonnousuun", sanoo CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja ja rahastojen
varainhankinnasta vastaava senior partner Jerome Bouix.

Rahastoa koskevat alan käytännön mukaiset ehdot hallinnointipalkkiosta ja
voitonjako-osuuksista.  CapMan Mezzanine V -rahasto maksaa CapManille
hallinnointipalkkiota rahaston sijoitusaikana rahaston lopullisen koon
perusteella ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahinnan perusteella. Rahasto
siirtyy voitonjaon piiriin palautettuaan sijoittajille sijoitetun pääoman ja
pääomalle vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Rahaston aikanaan mahdollisesti
siirryttyä voitonjakoon (carried interest) jaetaan sen kassavirroista 80
prosenttia rahaston sijoittajille, 10 prosenttia CapMan Oyj:lle ja 10 prosenttia
rahaston sijoitustoiminnasta vastaavalle sijoitustiimille.

Lisätietoja:
Jerome Bouix, CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja, senior partner, puh. +358
40 820 8541
Niklas Östborn, mezzanine director, CapMan Buyout, puh. +46 8 545 854 76 tai +46
702 31 57 51

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä
on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science,
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta
vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna
1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.


[HUG#1446010]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
   
Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE