CEM4Mobile Solutions Oy Ltd

CEM4Mobile Solutions Ltd godkänd som mätleverantör för KIA- index, Sveriges officiella mätvaluta för svenska webbplatser

Lehdistötiedote   •   Maalis 09, 2012 16:37 EET

KIA-index används av medieindustrin (annonsörer, mediebyråer, intressenter och andra kunder) för att standardisera mätningen av webbtrafik i Sverige. Med detta godkännande kommer CEM4Mobile att leverera sin teknologi till svenska mobiltjänstleverantörer, medan KIA-index kontrollerar samt publicerar statistiken på veckobasis.

För kunder i medieindustrin förstärker denna transparenta mätning av användningen av mobilanpassade webbplatser möjligheter att förbättra servicen i linje med användarnas behov. En jämförbar besöksstatistik kommer att stödja tillväxten av mobila webbplatser, öka försäljning av mobilanpassad media samt möjliggöra snabbare utveckling av nya mobilanpassade innehållstjänster. Konsumenterna gynnas eftersom mobila tjänster effektivt kan utöka sina funktioner och användarupplevelsen förbättras.

Den mobila mätningslösningen, nu tillgänglig för svenska kunder, grundar sig på CEM4Mobile-teknologin, som förutom besöksstatistik, inkluderar CEM4Mobile Analytics, en programvara för analys av trafiken som registreras (se www.cem4mobile.com).

Dessa analyser kommer att hjälpa leverantörer av innehållstjänster att bättre förstå sina kunders beteende och att kunna hantera faktorer som påverkar användarupplevelsen ", säger Alexander Hornborg, VP Sales på CEM4Mobile Solutions Ltd.
 

Mer information


Om KIA-index

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. I början av 2011 var strax över 500 sajter anslutna till KIA-index och antalet ökar stadigt. I listan visas antalet unika webbläsare, besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler beräknas sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående vecka. Alla webbplatser som vill få en officiell mätning av sin trafik ska vara med i KIA-index. Resultaten används av annonsörer och övriga intressenter. Närvaro på KIA-index är en garant för en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum.

 

Sveriges Annonsörer har det formella, juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för KIA-index. Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation som har funnits sedan 1924. Vi ägs av över 500 medlemsföretag, vilket gör oss till världens största annonsörorganisation. Vårt mål är att du som annonsör ska uppnå bästa möjliga avkastning på företagets investeringar i marknadskommunikation. Vi står alltid på din sida och driver frågor i annonsörernas intressen.

 För mer information om KIA-index, kontakta: Tobias Eidem, ordförande KIA-index, tobias.eidem@annons.se

Om CEM4Mobile Solutions:

CEM4Mobile Solutions Ltd är en Finsk världsklass expert på Mobilanalytik och Customer Experience Management (CEM)  för mobil innehåll och mervärdestjänster. Vi erbjuder lösningar oberoende av mobila nät, terminaler eller industri bransch för små och stora företag som utvecklar, producerar eller distribuerar mobila tjänster eller innehåll. CEM4Mobile gör det möjligt för företag att mäta och analysera data om samspelet mellan slutanvändare och mobila tjänster, optimera sin verksamhet och försäkra framgångsrika kundrelationer.

Mer information: Alex Hornborg, VP Sales, alex.hornborg@cem4mobile.com

CEM4Mobile Solutions Ltd

Kappelitie 6 A

02200 Esbo, Finland

sales@cem4mobile.com

tel: +358 (0)9 689 884 88


Product information: http://www.cem4mobile.com

Insights to Mobile Analytics and Customer Experience Management: http://www.cem4mobile.com/blog/

 

 

CEM4Mobile Solutions Ltd (ex. QAim) is a Finnish world-class expert in Mobile Analytics and Customer Experience Management (CEM) for mobile content and value-added services. We provide mobile network and industry vertical independent CEM4Mobile solution and services for companies large and small, which develop, produce or distribute mobile services. CEM4Mobile offering enables companies to measure and analyse data on the interaction between end-users and mobile services, optimise their business and ensure successful customer relations.