Editor Helsinki Oy

Coachingkulttuurilla kestävään menestykseen

Lehdistötiedote   •   Maalis 02, 2012 08:42 EET

Viime vuodet ovat olleet haastavia aikoja suomalaisille yrityksille ja yrityksissä onkin enenevässä määrin tuettu johtajia ja esimiehiä coachingin avulla. Suomessa alan todellinen uranuurtaja on Business Coaching Center, jonka perustivat vuonna 2006 Tiina Harmaja ja Kaj Hellbom. Vuoden vaihteessa yrityksen toimitusjohtajana aloitti Sari Ajanko-Salin.

Ajanko-Salinin mukaan esimiestyö ja johtaminen ovat murrosvaiheessa. Toimintaympäristön muuttuminen monimutkaisemmaksi ja hektisemmäksi edellyttää johtajalta kykyä löytää toimivat tavat johtaa niin yksilöitä kuin tiimejä, muutosta ja erilaisuutta – ja entistä vahvemmin myös itseään.

- Johtajia ja esimiehiä tulee tukea, ja tätä voidaan tehdä monella tavalla. Business Coaching Center tarjoaa avainhenkilöiden tueksi erilaisia coaching-palveluja. Niistä yksilöcoaching on todellista täsmävalmennusta. Lisäksi toteutamme tiimicoachingia muun muassa johtoryhmien kehittämiseen ja luomme esimiesten ryhmäcoachingissa puitteet vertais-sparraukseen. Näin luodaan tilaisuuksia käydä läpi työelämän ajankohtaisia haasteita yhdessä coachimme kanssa luottamuksellisessa ilmapiirissä, Ajanko-Salin sanoo ja jatkaa:

- Säännölliset coaching-keskustelut ovat tarpeellisia pysähtymisiä. Merkittävimmät asiat tapahtuvat kuitenkin tapaamisten välillä.

  Esimies ja valmentava ote

  - Käytämme työssämme termiä ”valmentava ote”, jolla tarkoitetaan muun muassa sitä, että esimies ei anna valmiita vastauksia vaan tarjoaa alaiselleen keskustelukumppanuutta edesauttaen alaisen ajattelua kysymyksillä ja kuuntelemisella. Valmentava ote on tapa olla vuorovaikutuksessa ja valmentavia keskusteluja voidaan käydä organisaation kaikilla tasoilla, Ajanko-Salin sanoo.

  Tie yksilön ja yrityksen menestykseen löytyy Ajanko-Salinin mukaan silloin, kun ihminen saadaan ajattelemaan itse ja miettimään omia vaikuttamisvaihtoehtojaan työelämässä. Tällöin korostuvat käsitteet ratkaisukeskeisyys, tavoitteet, vahvuudet, voimavarat ja vaihtoehdot.

  - Ydinteemoina ovat tietoisuuden ja vastuullisuuden lisääminen. Esimiehen ei tarvitse olla paras asiantuntija, vaan hänen on oltava paremminkin mahdollistaja ja inspiroija, Ajanko-Salin muistuttaa.

  Lisätietoa Business Coaching Centeristä Asiantuntijakanava Editorista, www.editori.fi

  Lisätietoa: Toimituspäällikkö Nora Helanto | p. 09 4241 2225 | nora.helanto(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi