Componenta

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2011 21:52 EET

Componenta Oyj:n 28.2.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nykyiset jäsenet Heikki Bergholmin, Pii
Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Miettisen ja Matti
Tikkakosken uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus piti yhtiökokouksen
jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa ja että matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 1 700 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2011 aikana yhteensä
enintään 300 000 euron lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja Tampereen
teknilliselle yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

Helsinki 28. helmikuuta 2011

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2010 oli 452
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 4 400. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia.


Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Source: Millistream