Comptel

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 11:51 EEST

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos laskivat, tilauskanta edellisvuoden
tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:
Liikevaihto 15,3 miljoonaa euroa (Q3 2009: 18,2)
Liiketulos 0,0 miljoonaa euroa (1,0)
Tulos/osake -0,01 euroa (0,00)
Tilauskanta 29,8 miljoonaa euroa (29,6)

Tammi - syyskuun avainluvut:
Liikevaihto 54,3 miljoonaa euroa (Q1 - Q3 2009: 53,3)
Liiketulos 4,0 miljoonaa euroa (-2,1)
Tulos/osake 0,01 euroa (-0,03)

Comptelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2010. Koko vuoden
liikevoiton arvioidaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan 10
- 14 prosenttia.

Kolmannen vuosineljänneksen ja tammi-syyskuun 2010 liiketoimintakatsaus

Comptelin liikevaihto laski heinä - syyskuussa 15,7 prosenttia edellisvuodesta
ja oli 15,3 miljoonaa euroa (18,2). Konsernin liikevaihdon pienentyminen
aiheutui pääasiassa Lähi-idän liikevaihdon laskusta. Tammi - syyskuun
liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,0 prosenttia ja oli 54,3 miljoonaa euroa
(53,3).

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulos jäi 0,0 miljoonaan euroon (1,0)
alhaisesta liikevaihdosta johtuen. Tammi - syyskuun liikevoitto oli 4,0
miljoonaa euroa (kertaluonteisia eriä sisältävä liiketappio -2,1) ja
liikevoittoprosentti 7,4 (-4,0).

Tammi - syyskuun verokulu alkuvuoden lähdeveropalautus mukaan lukien oli 1,8
miljoonaa euroa (1,1). Uusia lähdeveroja oli katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa
(0,9). Kesäkuussa Suomen verottaja hyvitti Comptelin Brasiliassa ja Kiinassa
maksamia ja Suomessa uudelleen perittyjä lähdeveroja yhteensä 0,8 miljoonaa
euroa. Kahdenkertaisesta verotuksesta johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on
vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti kertynyt 6,2 miljoonaa euroa.

Tammi - syyskuun nettotulos oli 1,6 miljoonaa euroa (-3,7) ja osakekohtainen
tulos 0,01 euroa (-0,03).

Konsernin tilauskanta säilyi edellisvuoden tasolla ja oli katsauskauden
päättyessä 29,8 miljoonaa euroa (29,6). Tilauskannasta järjestelmien
ylläpitosopimuksia oli 14,4 miljoonaa (12,5) ja muuta tilauskantaa 15,4
miljoonaa euroa (17,1).

Bulgarian asiakaspalvelukeskus ja sen 26 työntekijää siirtyivät
Comptel-konserniin huhtikuun alusta.

Comptel Oyj ja Telenor Norja solmivat kesäkuussa viisivuotisen sopimuksen
Comptelin keskeisten tukiohjelmistotuotteiden lisenssilaajennuksesta ja
ylläpidosta. Samalla Telenor Norjan vanhojen IT-järjestelmien ylläpito siirtyi
pois Comptelilta. Osana järjestelyä 16 Comptelin työntekijää siirtyi Telenorin
palvelukseen heinäkuun alusta.

Liiketoiminta-alueet

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 7-9 | 7-9 | Muuto | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| miljoonaa euroa | 2010 | 2009 | s % | 2010 | 2009 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 7,8 | 7,9 | -1,5 | 26,4 | 24,1 | 9,2 | 33,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 4,7 | 5,3 | -12,2 | 16,0 | 14,4 | 10,6 | 20,5 |
| Tyynenmeren alue | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähi-itä ja | 1,9 | 4,0 | -54,0 | 6,7 | 11,1 | -39,5 | 16,1 |
| Afrikka | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 1,0 | 0,9 | 12,5 | 5,3 | 3,6 | 48,5 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 15,3 | 18,2 | -15,7 | 54,3 | 53,3 | 2,0 | 74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | | | | | | | |
| markkina-alueittai | | | | | | | |
| n, miljoonaa euroa | | | | | | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 3,9 | 4,0 | -2,2 | 13,6 | 10,6 | 28,2 | 15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 2,5 | 3,0 | -16,5 | 8,2 | 8,3 | -0,5 | 11,5 |
| Tyynenmeren alue | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähi-itä ja | 0,0 | 2,0 | -99,7 | 0,9 | 6,0 | -85,3 | 8,3 |
| Afrikka | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | -0,1 | -0,2 | -48,5 | 2,4 | 0,1 | 1930,1 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | -6,3 | -7,8 | -20,1 | -21, | -27,1 | -22,2 | -34,4 |
| jakamattomat kulut | | | | 1 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,0 | 1,0 | -97,0 | 4,0 | -2,1 | 289,5 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, % | | | | | | | |
| liikevaihdosta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 49,8 | 50,2 | - | 51,7 | 44,0 | - | 46,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 53,3 | 56,1 | - | 51,5 | 57,2 | - | 56,3 |
| Tyynenmeren alue | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähi-itä ja | 0,4 | 50,1 | - | 13,1 | 54,0 | - | 51,6 |
| Afrikka | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | -10,5 | -22,9 | - | 45,0 | 3,3 | - | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0,2 | 5,3 | - | 7,4 | -4,0 | - | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi edellisvuodesta Euroopassa, Aasiassa ja
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa. Lähi-idässä alkuvuonna sovittujen
toimitusten ennakoidaan käynnistyvän ja tuovan liikevaihtoa loppuvuonna.
Alhainen liikevaihto ja toimitusprojektien pitkittyminen heikensivät
merkittävästi kannattavuutta Lähi-idässä ja Afrikassa.

Comptel ei solminut uusia päälisenssisopimuksia kolmannella vuosineljänneksellä.
Tammi - syyskuussa Comptel solmi kymmenen (13) uutta päälisenssisopimusta: kaksi
Comptel Fulfillment -ratkaisua, kaksi Comptel Provisioning and Activation
-ratkaisua, kaksi Comptel Convergent Mediation -ratkaisua, kaksi Comptel
Interconnect Billing -ratkaisua, yhden Comptel Policy Control -ratkaisun ja
yhden Comptel Dynamic SIM Management -ratkaisun. Comptel raportoi uusina
päälisensseinä yli 100 000 euron suuruiset lisenssien ensitoimitukset.

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| jakauma, | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | |
| miljoonaa euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisenssit | 4,2 | 4,7 | -11,4 | 15,5 | 11,6 | 33,3 | 19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palvelut | 3,5 | 5,2 | -33,2 | 14,0 | 17,4 | -19,5 | 22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpitosopimuk | 7,7 | 8,2 | -6,9 | 24,9 | 24,3 | 2,5 | 32,4 |
| set | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 15,3 | 18,2 | -15,7 | 54,3 | 53,3 | 2,0 | 74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laajempien järjestelmätoimitusten vähäinen määrä alensi palveluiden osuutta
liikevaihdosta. Ylläpitoliikevaihto koostuu sopimuksiin perustuvasta, jo
toimitettujen järjestelmien ylläpidosta sekä tuesta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| myyntikanavittain, | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | |
| miljoonaa euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoramyynti | 10,4 | 12,2 | -14,6 | 36,6 | 37,5 | -2,4 | 51,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Partnerimyynti | 4,9 | 6,0 | -17,9 | 17,8 | 15,8 | 12,5 | 23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 15,3 | 18,2 | -15,7 | 54,3 | 53,3 | 2,0 | 74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon jakaumassa myyntikanavittain ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi - syyskuussa partnerimyynnin osuus
liikevaihdosta kuitenkin kasvoi.


Rahoitusasema

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa | 30.9. | 31.12. | Muutos | 30.9. | Muutos % |
| | 2010 | 2009 | % | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 71,6 | 82,6 | -13,3 | 74,9 | -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat | 8,3 | 6,7 | 24,0 | 6,9 | 20,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset, brutto | 18,0 | 25,0 | -28,1 | 20,0 | -10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottotappiovaraus | -1,0 | -1,4 | -28,2 | -1,0 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset, netto | 17,0 | 23,6 | -28,1 | 19,0 | -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset | 10,4 | 13,5 | -22,6 | 11,3 | -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osatuloutukseen | 1,3 | 1,6 | -15,2 | 0,7 | 86,8 |
| liittyvät siirtovelat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 2,0 | 8,0 | -75,0 | 8,0 | -75,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | 71,3 | 62,6 | 14,0 | 64,7 | 10,3 |
| prosenttia | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 71,6 miljoonaa euroa, mistä likvidit varat
olivat yhteensä 8,3 miljoonaa euroa (30.9.2009: 6,9). Kuluvana vuonna maksettiin
3,2 miljoonan euron suuruinen osinko (4,3).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 4,3
miljoonaa euroa (1,4) ja tammi - syyskuussa 14,9 miljoonaa euroa (4,9).

Myyntisaamiset pienenivät ja olivat katsauskauden lopussa 17,0 miljoonaa euroa
(19,0). Siirtosaamiset olivat 10,4 miljoonaa euroa (11,3). Osatuloutukseen
liittyvät siirtovelat olivat 1,3 miljoonaa euroa (0,7).

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä 2,0 miljoonaa euroa korollista velkaa
(8,0). Tammi - syyskuussa konserni lyhensi korollisia velkoja 6,0 miljoonaa
euroa. Comptel Oyj:llä on voimassa 15,0 miljoonan euron suuruinen revolving
credit facility -rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna 2013 ja josta on
nostettavissa 13,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 71,3 prosenttiin
(64,7) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -13,9 prosenttia (2,4).

Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välittömät T&K | 3,4 | 3,3 | 1,7 | 9,7 | 11,8 | -17,9 | 14,0 |
| -kustannukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 38:n | -0,9 | -0,7 | 22,1 | -3,0 | -2,5 | 17,3 | -3,9 |
| mukaisesti | | | | | | | |
| taseeseen | | | | | | | |
| aktivoidut T&K | | | | | | | |
| -menot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotekehityspoist | 0,8 | 0,9 | -14,5 | 2,6 | 2,1 | 25,2 | 3,0 |
| ot ja | | | | | | | |
| arvonalentumiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K | 3,3 | 3,5 | -6,6 | 9,4 | 11,4 | -17,8 | 13,2 |
| -kustannukset, | | | | | | | |
| netto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella tammi - syyskuussa T&K -henkilöstön lukumäärä on ollut
vertailukautta pienempi ja sen lisäksi T&K -henkilöt ovat tukeneet
vertailuvuotta enemmän asiakasprojekteja, mikä näkyi tuotekehityskulujen
alenemisena.

Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa uusien joustavien
kokonaisratkaisujen kehittämiseen, jotka nopeuttavat operaattoreiden uusien
palveluiden tuomista markkinoille ja palveluista veloittamista. Erityisesti
yhtiö panostaa palvelujen toimitusprosessiratkaisujen kehittämiseen
IP-pohjaisessa ympäristössä, millä alueella kysynnän uskotaan kasvavan
merkittävästi tulevaisuudessa.


Investoinnit

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 0,1 | 0,1 | -20,8 | 0,9 | 0,6 | 46,6 | 0,7 |
| aineettomiin ja | | | | | | | |
| aineellisiin | | | | | | | |
| hyödykkeisiin | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja
kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Henkilöstö

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos % | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstömäärä kauden | 576 | 597 | -3,5 | 587 |
| lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9 2010 | 1-9 2009 | Muutos % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstöä keskimäärin | 586 | 620 | -5,5 | 613 |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstömäärää vähensi kolmannella vuosineljänneksellä Telenor Norjan vanhojen
IT-järjestelmien ylläpidon siirtyminen pois Comptelilta.

Henkilöstökulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 53,4 prosenttia
liikevaihdosta (47,1 % sisältäen kertaluonteiset erät). Tammi - syyskuussa
henkilöstökulut olivat 48,6 prosenttia liikevaihdosta (55,2 % sisältäen
kertaluonteiset erät).

Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 39,4 prosenttia (41,4),
Malesiassa 22,0 (19,9), Norjassa 7,5 (11,9), Isossa-Britanniassa 9,4 (9,7) ja
muissa toimintamaissa 21,7 prosenttia (17,1).

Comptelin osake

Katsauskauden päätöskurssi oli 0,83 euroa (0,81). Comptelin markkina-arvo
30.9.2010 oli 88,4 miljoonaa euroa (86,6).

--------------------------------------------------------------------------------
| Comptelin | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 2009 |
| osakkeen vaihto | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto, miljoonaa | 5,1 | 9,4 | -45,9 | 12,2 | 31,9 | -61,8 | 35,8 |
| kappaletta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto, miljoonaa | 4,3 | 6,8 | -36,5 | 10,1 | 21,2 | -52,4 | 24,3 |
| euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin hinta, euroa | 0,90 | 0,84 | 7,1 | 0,95 | 0,96 | -1,0 | 0,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin hinta, euroa | 0,72 | 0,62 | 16,1 | 0,72 | 0,57 | 26,3 | 0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------

Comptelin osakkeista 6,6 prosenttia (6,6) oli ulkomaisessa omistuksessa tai
hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.

Comptel Oyj luovutti tammi - syyskuussa 202 042 yhtiön osaketta osana
osakepalkkioita järjestelyyn kuuluville henkilöille ja 84 447 yhtiön osaketta
hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioita.

Yhtiö saattoi huhtikuussa päätökseen omien osakkeiden hankintaohjelman, jonka
aikana hankittiin NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
791 081 omaa osaketta noin 0,79 euron keskihintaan. Osakkeiden
kokonaishankintahinta on noin 627 885 euroa.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 599 905 omaa osaketta, mikä vastaa
0,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 11 998 euroa.

Konsernin avainhenkilöille jaettiin katsauskaudella yhteensä 1 250 000
optio-oikeutta 2009B. Osakkeen tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeudella
2009B on 0,87 euroa, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia
Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2010.

Yhtiön hallinnointi
Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2010 valitsi hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen
puheenjohtaja, Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Juhani
Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy), Petteri Walldén (DI) ja Henri Österlund
(toimitusjohtaja, Accendo Capital Partners Oy).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2009
maksettiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta 14.4.2010. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista
sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutukset ovat voimassa
30.6.2011 saakka. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote
22.3.2010.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Comptel Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt diplomi-insinööri Juhani Hintikan
yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 3.1.2011.

Juhani Hintikka (s. 1966) johtaa tällä hetkellä Nokia Siemens Networks
-konsernin Operations Support Solutions:n (OSS) globaalia liiketoimintaa.

Hintikka on työskennellyt Nokiassa sekä Nokia Siemens Networksissa useissa eri
tutkimuksen ja tuotekehityksen, tuotannon sekä myynnin kansainvälisissä
johtotehtävissä vuodesta 1999 alkaen, vastaten maailmanlaajuisista
organisaatioista, joilla on toimipisteitä mm. Intiassa, Kiinassa sekä useissa
Euroopan maissa. Ennen Nokia Siemens Networksia hän työskenteli
Konecranes-konsernin palveluksessa vuosina 1994 - 1999, joista vuodet 1994 -
1998 Ranskassa sekä KONE Oyj:ssä 1992 - 1994. Hintikka toimi Comptel Oyj:n
hallituksen jäsenenä vuosina 2007 - 2008.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Sami Erviö jättää toimitusjohtajan tehtävät
välittömästi ja jatkaa toistaiseksi hallituksen osoittamissa erityistehtävissä.
Yhtiön vt. toimitusjohtajaksi on 26.10.2010 alkaen nimitetty Tuotteet ja
ratkaisut -yksikön johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Simo Sääskilahti, kunnes
Juhani Hintikka aloittaa uudessa tehtävässään.

Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille
maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää
liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä
tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden
tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa
oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin
liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.

Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri
valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön
raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan
kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen.

Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen
valtiovarainministeriössä osittain kesken. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen
lähdeverojensa verokohteluun myös niiden maiden osalta, missä asian käsittely on
kesken.

Yhtiön riskejä ja epävarmuustekijöitä on käsitelty laajemmin Comptelin
vuosikertomuksessa 2009.

Tulevaisuuden näkymät

Comptelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2010. Koko vuoden
liikevoiton arvioidaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan 10
- 14 prosenttia.


TAULUKKO-OSA
Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34
Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia
lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma | 1.1.- | 1.1.-30.9 | 1.7.-30. | 1.7.-30.9 |
| (1 000 euroa) | 30.9. | . | 9. | . |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 54 344 | 53 277 | 15 321 | 18 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 421 | 87 | 401 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -1 776 | -4 420 | -147 | -1 649 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista johtuvat | -26 434 | -29 397 | -8 178 | -8 551 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 499 | -4 107 | -1 367 | -1 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -18 049 | -17 554 | -6 001 | -5 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -50 757 | -55 479 | -15 693 | -17 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 4 008 | -2 115 | 29 | 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 726 | 870 | -435 | -101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -1 326 | -1 371 | 240 | -586 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja | 3 407 | -2 617 | -166 | 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 826 | -1 105 | -730 | -431 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio | 1 581 | -3 722 | -897 | -163 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset | 250 | -105 | 1 062 | -253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 720 | 449 | -279 | -253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin | -65 | 27 | -276 | 66 |
| liittyvät verot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos | 2 486 | -3 350 | -389 | -603 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voiton/tappion | | | | |
| jakautuminen omistajille: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 1 581 | -3 722 | -897 | -163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan tuloksen | | | | |
| jakautuminen omistajille: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 2 486 | -3 350 | -389 | -603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | | | | |
| kuuluvasta voitosta/tappiosta | | | | |
| laskettu osakekohtainen | | | | |
| tulos: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen | 0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| tulos, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella | 0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| oikaistu osakekohtainen | | | | |
| tulos, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase (1 000 euroa) | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 19 634 | 19 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 11 178 | 11 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 1 726 | 1 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 689 | 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 87 | 87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 805 | 1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 374 | 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 34 493 | 35 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 28 785 | 40 761 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 8 345 | 6 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 37 130 | 47 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 71 623 | 82 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva | | |
| oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 141 | 2 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 7 575 | 7 499 |
| rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -1 037 | -1 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 37 106 | 38 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 45 785 | 46 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 45 785 | 46 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 6 007 | 5 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 2 472 | 2 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 8 479 | 8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 15 359 | 20 296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 2 000 | 8 012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 17 359 | 28 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 25 838 | 36 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 71 623 | 82 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma (1 | 1.1.-30.9.2010 | 1.1.-30.9.2009 |
| 000 euroa) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio | 1 581 | -3 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei liity | 5 687 | 5 032 |
| maksutapahtumaa tai | | |
| liiketoiminnan rahavirtaan | | |
| kuulumattomat erät | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 115 | 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot | -16 | -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 1 826 | 1 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden | 11 270 | 8 902 |
| saamisten muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen | -5 263 | -4 907 |
| muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos | -70 | -261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -139 | -172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 11 | 95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot ja saadut | -147 | -1 399 |
| palautukset | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 14 855 | 4 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikaisempien kausien | - | 268 |
| hankintahintojen oikaisut | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -842 | -389 |
| hyödykkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | -36 | -210 |
| hyödykkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | -2 970 | -2 532 |
| tuotekehityshankkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten | -14 | 341 |
| muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -3 862 | -2 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -3 191 | -4 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | -468 | -174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 6 000 | 8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -12 000 | -5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten velkojen | - | -11 |
| muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -9 659 | -1 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 1 334 | 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa | 6 730 | 6 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten | 282 | -74 |
| vaikutus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 8 345 | 6 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos | 1 615 | 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Osake- | Muut | Muunto- | Arvon- | |
| | pääoma | rahastot | erot | muu- | |
| | | | | tos- | |
| | | | | rahasto | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 7 433 | -2 500 | 85 | |
| 31.12.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut omat | | | | | |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutetut omat | | 67 | | | |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepohjaiset | | | | | |
| palkitsemisjärje | | | | | |
| stelmät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | 449 | -78 | |
| laaja tulos | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 7 499 | -2 051 | 7 | |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Vähem- | Oma |
| | | | | mis- | pääoma |
| | | | | tön | yhteensä |
| | | | | osuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Omat | Kertyneet | Yhteensä | | |
| | osak- | voittovarat | | | |
| | keet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -125 | 44 541 | 51 576 | - | 51 576 |
| 31.12.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | -4 278 | -4 278 | | -4 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut omat | -174 | | -174 | | -174 |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutetut omat | 174 | -174 | 67 | | 67 |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepohjaiset | | 574 | 574 | | 574 |
| palkitsemisjärje | | | | | |
| stelmät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | -3 722 | -3 350 | | -3 350 |
| laaja tulos | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -125 | 36 941 | 44 413 | - | 44 413 |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Osake- | Muut | Muunto- | Arvon | |
| | pääoma | rahastot | erot | muu- | |
| | | | | tos- | |
| | | | | rahasto | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 7 499 | -1 757 | -45 | |
| 31.12.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut omat | | | | | |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutetut omat | | 76 | | | |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepohjaiset | | | | | |
| palkitsemisjärje | | | | | |
| stelmät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | 720 | 185 | |
| laaja tulos | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 141 | 7 575 | -1 037 | 140 | |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Vähem- | Oma |
| | | | | mis- | pääoma |
| | | | | tön | yhteensä |
| | | | | osuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Omat | Kertyneet | Yhteensä | | |
| | osak- | voittovarat | | | |
| | keet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -287 | 38 748 | 46 299 | - | 46 299 |
| 31.12.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | -3 191 | -3 191 | | -3 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut omat | -468 | | -468 | | -468 |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutetut omat | 155 | -155 | 76 | | 76 |
| osakkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepohjaiset | | 583 | 583 | | 583 |
| palkitsemisjärje | | | | | |
| stelmät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | 1 581 | 2 486 | | 2 486 |
| laaja tulos | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -600 | 37 566 | 45 785 | - | 45 785 |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Liitetiedot

1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen

Konserni otti 1.1.2010 käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt
uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan
Comptelia:

Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin
soveltamisala on aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita
merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan
liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla
on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa
tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti
liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin
pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutettu standardi
edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy.
Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva
sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa
kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös
osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31).
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Muutos IAS 39:aan Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niillä
tarkennetaan IAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksipuolisen riskin
suojaamisesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on
rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä.

IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinta antaa
ohjeistusta siihen, miten yhteisön tulisi käsitellä kirjanpidossaan sellainen
omistajille jaettava osinko, joka jaetaan muina varoina kuin käteisvaroina, tai
osinko jonka osalta omistajilla on mahdollisuus valita, ottavatko nämä vastaan
muita kuin käteisvaroja tai vaihtoehtoisesti käteisvaroja.

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset,
huhtikuu 2009) (voimaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät
pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja
toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 12
standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset
eivät ole merkittäviä konsernin kannalta.

2. Segmenttitiedot

Liikevaihto segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9 | 1.1.-30.9. | 1.7.-30.9. | 1.7- |
| | .2010 | 2009 | 2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 26 351 | 24 141 | 7 810 | 7 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren | 15 971 | 14 446 | 4 694 | 5 345 |
| alue | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähi-itä ja Afrikka | 6 727 | 11 124 | 1 854 | 4 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 5 296 | 3 566 | 964 | 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liikevaihto | 54 344 | 53 277 | 15 321 | 18 165 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9 | 1.1.-30.9. | 1.7-30.9.2 | 1.7- |
| | .2010 | 2009 | 010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 13 617 | 10 625 | 3 889 | 3 977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren | 8 229 | 8 268 | 2 501 | 2 996 |
| alue | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähi-itä ja Afrikka | 884 | 6 008 | 7 | 2 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 2 383 | 117 | -101 | -196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin jakamattomat | -21 105 | -27 132 | -6 266 | -7 844 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 4 008 | -2 115 | 29 | 955 |
| liikevoitto/-tappio | | | | |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät | -600 | -502 | -195 | -687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin voitto/tappio | 3 407 | -2 617 | -166 | 268 |
| ennen veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

3. Tuloverot

Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 1 826 tuhatta euroa (1 105 tuhatta
euroa 2009).

Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän
päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut päässeensä neuvotteluissaan sopimukseen
Kreikan ja Romanian kanssa. Näiden maiden osalta yhteensä 595 tuhannen euron
suuruinen kahdenkertainen vero vuosilta 2004 - 2008 on kirjattu verosaamisiin.
Verojen palauttamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvä prosessi on vielä kesken
ko. maiden veroviranomaisilla. Muiden lähdeveroa perineiden maiden sekä
valtiovarainministeriön kanssa jatketaan neuvotteluja kahdenkertaisen verotuksen
poistamiseksi. Comptel uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa kohteluun.

Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut
kuluksi lähdeveroja tammi-syyskuun aikana 713 tuhatta euroa (904 tuhatta euroa).

Kesäkuussa 2010 Suomen verottaja hyvitti Comptelin Brasiliassa ja Kiinassa
maksamia ja Suomessa uudelleen perittyjä lähdeveroja yhteensä 844 tuhatta euroa.

4. Aineelliset hyödykkeet

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. |
| | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden lisäykset | 842 | 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden vähennykset | -31 | -341 |
--------------------------------------------------------------------------------

5. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet,
konsernijohto sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9.201 | 1.1.-30.9.2009 |
| | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 100 | 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot | 6 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 35 | 27 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 81 | 76 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 5 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdon palkat ja palkkiot

Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernijohdon
työsuhde-etuudet:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1.-30.9.201 | 1.1.-30.9.2009 |
| | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset | 1 751 | 1 816 |
| työsuhde-etuudet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut | 314 | 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 064 | 2 140 |
--------------------------------------------------------------------------------

6. Sitoumukset

Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 4 102 | 3 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden | 11 723 | 12 783 |
| vuoden kuluttua | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua | 1 124 | 2 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 16 949 | 18 935 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia
sitoumuksia 30.9.2010 tai 30.9.2009.

7. Ehdolliset velat

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakausvastuut | 1 998 | 1 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

8. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Comptel Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt diplomi-insinööri Juhani Hintikan
yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 3.1.2011.

Juhani Hintikka (s. 1966) johtaa tällä hetkellä Nokia Siemens Networks
-konsernin Operations Support Solutions:n (OSS) globaalia liiketoimintaa.

Hintikka on työskennellyt Nokiassa sekä Nokia Siemens Networksissa useissa eri
tutkimuksen ja tuotekehityksen, tuotannon sekä myynnin kansainvälisissä
johtotehtävissä vuodesta 1999 alkaen, vastaten maailmanlaajuisista
organisaatioista, joilla on toimipisteitä mm. Intiassa, Kiinassa sekä useissa
Euroopan maissa. Ennen Nokia Siemens Networksia hän työskenteli
Konecranes-konsernin palveluksessa vuosina 1994 - 1999, joista vuodet 1994 -
1998 Ranskassa sekä KONE Oyj:ssä 1992 - 1994. Hintikka toimi Comptel Oyj:n
hallituksen jäsenenä vuosina 2007 - 2008.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Sami Erviö jättää toimitusjohtajan tehtävät
välittömästi ja jatkaa toistaiseksi hallituksen osoittamissa erityistehtävissä.
Yhtiön vt. toimitusjohtajaksi on 26.10.2010 alkaen nimitetty Tuotteet ja
ratkaisut -yksikön johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Simo Sääskilahti, kunnes
Juhani Hintikka aloittaa uudessa tehtävässään.

9. Tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12.200 |
| | 2010 | 009 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellista kehitystä kuvaavat | | | |
| tunnusluvut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 54 344 | 53 277 | 74 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos % | 2,0 | -13,6 | -11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, | 4 008 | -2 115 | 1 018 |
| 1 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, | 289,5 | -124,8 | -91,1 |
| muutos % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, % | 7,4 | -4,0 | 1,4 |
| liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, 1 000 euroa | 3 407 | -2 617 | 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, % | 6,3 | -4,9 | 0,5 |
| liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | - | - | -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | - | - | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 71,3 | 64,7 | 62,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin | 878 | 599 | 686 |
| ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 | | | |
| 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| ja aineellisiin hyödykkeisiin, % | | | |
| liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 38:n mukaiset aktivoinnit | 2 970 | 2 450 | 3 906 |
| Aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, | 9 723 | 11 849 | 14 046 |
| 1 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, | 17,9 | 22,2 | 18,8 |
| % liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, 1 000 euroa 1) | 29 819 | 29 630 | 37 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön keskimääräinen | 586 | 620 | 613 |
| lukumäärä katsauskauden aikana | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1 000 | -6 345 | 1 078 | 1 282 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | -13,9 | 2,4 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
| 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella | | |
| merkittävästi. | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaiset tunnusluvut | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12. |
| | 010 | 009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,01 | -0,03 | -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa, | 0,01 | -0,03 | -0,02 |
| laimennusvaikutuksen mukainen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa | - | - | 0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, % | - | - | -150,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | - | - | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voittosuhde | - | - | -39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | 107 054 810 | 107 054 810 | 107 054 810 |
| lukumäärä kauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta omassa hallussa | 599 905 | 92 654 | 304 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevat osakkeet | 106 454 905 | 106 962 156 | 106 750 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | 106 484 597 | 106 962 156 | 106 953 918 |
| lukumäärä keskimäärin kauden | | | |
| aikana | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksellinen | 106 764 963 | 107 088 326 | 107 078 252 |
| osakkeiden määrä keskimäärin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


10. Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappiopros | = | Liikevoitto/-tappio | x 100 |
| entti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Liikevaihto | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto-/tappioprosentti | = | Voitto/tappio ennen veroja | x 100 |
| (ennen veroja) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Liikevaihto | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto % | = | Voitto/tappio | x 100 |
| (ROE) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Oma pääoma (keskimäärin vuoden | |
| | | aikana) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | = | Voitto/tappio ennen veroja + | x 100 |
| tuotto % (ROI) | | rahoituskulut | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Oma pääoma + korolliset | |
| | | rahoitusvelat | |
| | | (keskimäärin vuoden aikana) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % | = | Oma pääoma | x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Taseen loppusumma - saadut ennakot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | = | Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja | x 100 |
| aineettomiin ja | | aineellisiin hyödykkeisiin | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineellisiin | | Liikevaihto | |
| hyödykkeisiin, | | | |
| % liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja | = | Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | x 100 |
| tuotekehitysmenot, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | | Liikevaihto | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % | = | Korolliset velat - rahavarat | x 100 |
| (gearing) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake (EPS) | = | Emoyhtiön omistajien osuus | |
| | | tuloksesta | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Ulkona olevien osakkeiden | |
| | | lukumäärä | |
| | | keskimäärin tilikauden aikana | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | |
| | | pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Ulkona olevien osakkeiden | |
| | | laimentamaton lukumäärä | |
| | | tilinpäätöspäivänä | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko / osake | = | Osinko | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Ulkona olevien osakkeiden | |
| | | laimentamaton lukumäärä | |
| | | tilinpäätöspäivänä | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko / tulos % | = | Osinko / osake | x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Tulos / osake (EPS) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen | = | Osinko / osake | x 100 |
| osinkotuotto % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Tilikauden päätöskurssi | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voittosuhde | = | Tilikauden päätöskurssi | |
| (P/E-luku) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Tulos / osake (EPS) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Comptel Oyj julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 10.2.2011.

COMPTEL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Simo Sääskilahti, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh. 040 517 4606
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Source: Millistream