Comptel

COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 09:19 EET

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta.

Neljännen vuosineljänneksen avainluvut

-- Liikevaihto 23,5 miljoonaa euroa, kasvu 8,9 % (Q4 2009: 21,6)
-- Liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (3,1), 20,8 % liikevaihdosta
-- Tulos/osake euroa 0,03 (0,01)
-- Tilauskanta 34,0 miljoonaa euroa (37,6)

Koko vuoden avainluvut

-- Liikevaihto 77,9 miljoonaa euroa, kasvu 4,0 % (2009: 74,9)
-- Liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (1,0), 11,4 % liikevaihdosta
-- Tulos/osake 0,04 euroa (-0,02)
-- Henkilöstön määrä vuoden lopussa 589 (587)

Hallituksen ehdotus tilikauden 2010 osingoksi on 0,04 (0,03) euroa osakkeelta.

Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö
panostaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta
liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Tässä pörssitiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on
annettu 9.2.2011.

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka:

”Comptelin liiketoiminta kehittyi suotuisasti viimeisellä vuosineljänneksellä.
Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus oli hyvä Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren
alueella sekä Amerikassa. Myös Lähi-idässä viivästyneet projektit pääsivät
käyntiin. Lisenssimyynti vilkastui vuoden lopulla ja ensitoimitusten lisäksi
sovimme hankkeista, joilla laajennetaan tai yhdistetään aiemmin toimitettuja
järjestelmiä.

Tilikauden tulos parani edellisvuodesta: kasvu jäi vähäiseksi, mutta
kannattavuus parani merkittävästi. Partnerimyyntimme kasvoi strategian
mukaisesti. Rahoitusasemamme säilyi vahvana.

Olemme nopeuttamassa asiakas- ja kumppanilähtöisen liiketoimintamallin
toteutusta sijoittamalla lisää asiantuntijoitamme kasvumarkkinoille. Panostamme
alkaneena vuonna myös ratkaisuliiketoiminnan kasvattamiseen ja pyrimme
lisäämään palveluidemme jalostusastetta.”

Liiketoimintakatsaus

Comptelin liikevaihto kasvoi loka - joulukuussa 8,9 prosenttia edellisvuodesta
ja oli 23,5 miljoonaa euroa (21,6). Kasvua toivat lisenssilaajennukset ja
lisenssimyynnin vilkastuminen vuoden lopussa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta 4,0 prosenttia ja oli 77,9 miljoonaa euroa (74,9).

Liikevoitto nousi loka - joulukuussa 4,9 miljoonaan euroon (3,1) eli 20,8
prosenttiin (14,5) liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi merkittävien
lisenssilaajennuksien tuloutuminen. Koko vuoden liikevoitto oli 8,9 miljoonaa
euroa (1,0), mikä vastaa 11,4 prosenttia (1,4) liikevaihdosta.

Tilikauden nettorahoituserät olivat -0,7 miljoonaa euroa (-0,7). Konsernin
voitto ennen veroja oli 8,5 miljoonaa euroa (0,4) eli 10,9 prosenttia (0,5)
liikevaihdosta. Konsernin nettotulos oli 4,7 miljoonaa euroa (-2,1). Tilikauden
osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,02).

Tilikauden verokulu oli 3,8 miljoonaa euroa (2,5). Kahdenkertaisesta
verotuksesta johtuvia lähdeveroja oli alkuvuonna palautetut lähdeverot
huomioiden nettona 0,2 miljoonaa euroa. Kahdenkertaisesta verotuksesta
johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti
kertynyt 6,5 miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 34,0 miljoonaa euroa (37,6).
Tilauskannasta järjestelmien ylläpitosopimuksia oli 20,5 miljoonaa (22,6) ja
muuta tilauskantaa 13,6 miljoonaa euroa (15,0).

Bulgarian asiakaspalvelukeskus ja sen 26 työntekijää siirtyivät
Comptel-konserniin huhtikuun alusta.

Comptel Oyj ja Telenor Norja solmivat kesäkuussa viisivuotisen sopimuksen
Comptelin keskeisten tukiohjelmistotuotteiden lisenssilaajennuksesta ja
ylläpidosta. Samalla Telenor Norjan vanhojen IT-järjestelmien ylläpito siirtyi
pois Comptelilta. Osana järjestelyä 16 Comptelin työntekijää siirtyi Telenorin
palvelukseen heinäkuun alusta.Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto, 10-12 2010 10-12 2009 Muutos 1-12 2010 1-12 2009 Muutos
miljoonaa euroa % %
--------------------------------------------------------------------------------
Eurooppa 10,8 9,2 17,7 37,1 33,3 11,5
--------------------------------------------------------------------------------
Aasia ja 7,1 6,0 18,9 23,1 20,5 13,0
Tyynenmeren alue
--------------------------------------------------------------------------------
Lähi-itä ja 3,1 5,0 -37,7 9,8 16,1 -39,0
Afrikka
--------------------------------------------------------------------------------
Amerikka 2,5 1,5 69,0 7,8 5,1 54,6
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 23,5 21,6 8,9 77,9 74,9 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto
markkina-alueittai
n, miljoonaa euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Eurooppa 6,2 4,7 30,8 19,8 15,4 29,0
--------------------------------------------------------------------------------
Aasia ja 4,8 3,2 49,2 13,1 11,5 13,5
Tyynenmeren alue
--------------------------------------------------------------------------------
Lähi-itä ja 1,6 2,3 -30,3 2,5 8,3 -70,1
Afrikka
--------------------------------------------------------------------------------
Amerikka 1,8 0,2 1043,2 4,2 0,3 1421,3
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin -9,5 -7,3 30,7 -30,6 -34,4 -11,0
jakamattomat kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 4,9 3,1 56,4 8,9 1,0 775,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto, %
liikevaihdosta
--------------------------------------------------------------------------------
Eurooppa 57,5 51,7 -- 53,4 46,1 --
--------------------------------------------------------------------------------
Aasia ja 67,8 54,1 -- 56,6 56,3 --
Tyynenmeren alue
--------------------------------------------------------------------------------
Lähi-itä ja 51,8 46,3 -- 25,3 51,6 --
Afrikka
--------------------------------------------------------------------------------
Amerikka 71,2 10,5 -- 53,5 5,4 --
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 20,8 14,5 -- 11,4 1,4 --
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto kasvoi Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä erityisesti
Amerikassa. Lähi-idän liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta. Viivästyneet
toimitukset saatiin kuitenkin Lähi-Idässä käynnistettyä loppuvuonna.

Loka - joulukuussa Comptel myi kuusi (6) uutta päälisenssiä, yhden Comptel
Fulfillment, Comptel Provisioning and Activation, Comptel Catalog, Comptel
Convergent Mediation, Comptel Policy Control ja Comptel Interconnect Billing
-ratkaisun. Lisäksi Comptel sai tilauksia aiemmin toimitettujen Control and
Charge ja Fulfillment -ohjelmistojen merkittävistä laajentamishankkeista.

Vuonna 2010 Comptel solmi 16 (19) uutta päälisenssisopimusta: kolme Comptel
Fulfillment, Comptel Convergent Mediation, Comptel Interconnect Billing ja
Comptel Provisioning and Activation -ratkaisua, kaksi Comptel Policy Control
-ratkaisua sekä yhden Comptel Catalog ja Comptel Dynamic SIM Management
-ratkaisun. Kaupoista kuusi suuntautui Lähi-itään ja Afrikkaan, viisi
Eurooppaan, kolme Amerikkaan sekä kaksi Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Comptel
raportoi uusina päälisensseinä yli 100 000 euron suuruiset lisenssien
ensitoimitukset.Liikevaihdon 10-12 2010 10-12 2009 Muutos 1-12 2010 1-12 2009 Muutos
jakauma, miljoonaa % %
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Lisenssit 10,8 8,1 33,6 26,2 19,7 33,4
--------------------------------------------------------------------------------
Palvelut 4,3 5,4 -20,7 18,3 22,8 -19,8
--------------------------------------------------------------------------------
Ylläpitosopimukset 8,5 8,2 4,1 33,4 32,4 2,9
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 23,5 21,6 8,9 77,9 74,9 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Lisenssimyynti kasvoi edellisvuodesta. Laajempien järjestelmätoimituksien
edellisvuotta vähäisempi määrä alensi palveluiden osuutta liikevaihdosta.
Ylläpitoliikevaihto koostuu sopimuksiin perustuvasta, jo toimitettujen
järjestelmien ylläpidosta sekä tuesta.Liikevaihto 10-12 2010 10-12 2009 Muutos 1-12 2010 1-12 2009 Muutos
myyntikanavittain, % %
miljoonaa euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Suoramyynti 12,2 14,3 -14,7 48,7 51,7 -5,8
--------------------------------------------------------------------------------
Partnerimyynti 11,4 7,3 54,9 29,2 23,1 26,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 23,5 21,6 8,9 77,9 74,9 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Partnerimyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi erityisesti viimeisellä
neljänneksellä Comptelin strategian mukaisesti. Comptelin keskeisiä
yhteistyökumppaneita ovat Alcatel-Lucent, Cisco ja IBM.

RahoitusasemaMiljoonaa euroa 31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
-----------------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma 76,4 82,6 -7,6
-----------------------------------------------------------------------
Likvidit varat 7,0 6,7 4,4
-----------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset, brutto 25,1 25,0 0,5
-----------------------------------------------------------------------
Luottotappiovaraus -0,8 -1,4 -41,4
-----------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset, netto 24,3 23,6 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Siirtosaamiset 7,6 13,5 -43,6
-----------------------------------------------------------------------
Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 1,9 1,6 19,7
-----------------------------------------------------------------------
Korolliset velat 0,1 8,0 -98,7
-----------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, prosenttia 71,6 62,6 14,5
-----------------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma 31.12.2010 oli 76,4 miljoonaa euroa (82,6), mistä likvidit
varat olivat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa (6,7). Tilikaudella maksettiin 3,2
miljoonan euron suuruinen osinko (4,3).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä neljänneksellä 1,7 miljoonaa
euroa (1,4) ja koko tilikaudella 16,6 miljoonaa euroa (6,3).

Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 24,3 miljoonaa euroa (23,6).
Siirtosaamiset olivat 7,6 miljoonaa euroa (13,5). Osatuloutukseen liittyvät
siirtovelat olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,6).

Tilikauden aikana konserni lyhensi korollista velkaansa 8,0 miljoonaa euroa ja
tilinpäätöshetkellä konsernilla oli 0,1 miljoonaa euroa korollista velkaa
(8,0). Comptel Oyj:llä on täysimääräisesti käytettävissä 15,0 miljoonan euron
suuruinen revolving credit facility -rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna
2013. Omavaraisuusaste oli 71,6 prosenttia (62,6) ja nettovelkaantumisaste
(gearing) oli -14,1 prosenttia (2,8).

Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)Miljoonaa euroa 10-12 2010 10-12 Muutos 1-12 1-12 2009 Muutos
2009 % 2010 %
--------------------------------------------------------------------------------
Välittömät T&K 3,7 3,7 -1,1 13,4 15,6 -13,9
-kustannukset ja
investoinnit
--------------------------------------------------------------------------------
IAS 38:n mukaisesti -1,0 -1,4 -30,0 -3,9 -3,9 0,7
taseeseen aktivoidut T&K
-menot
--------------------------------------------------------------------------------
Tuotekehityspoistot ja 1,1 0,9 17,7 3,7 3,0 22,9
arvonalentumiset
--------------------------------------------------------------------------------
Tuotekehityskulut, netto 3,8 3,3 16,2 13,2 14,7 -10,2
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden alkupuolella T&K -henkilöstön lukumäärä oli vertailukautta pienempi,
jonka seurauksena koko vuoden T&K-kustannukset olivat edellisvuotta
alhaisemmat. Edellisvuoden viimeisen neljänneksen T&K-kustannukset on
tarkennettu vertailukelpoisiksi.

Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa uusien joustavien
kokonaisratkaisujen kehittämiseen, jotka nopeuttavat operaattoreiden uusien
palveluiden tuomista markkinoille ja palveluista veloittamista. Erityisesti
yhtiö panostaa palvelujen toimitusprosessiratkaisujen kehittämiseen
IP-pohjaisessa ympäristössä, millä alueella kysyntä on kasvussa.

Investoinnit

Miljoonaa euroa 10-12 2010 10-12 Muutos 1-12 1-12 2009 Muutos
2009 % 2010 %
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit 0,2 0,1 181,7 1,1 0,7 63,8
aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja
kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Henkilöstö

31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
----------------------------------------------------------------
Henkilöstömäärä kauden lopussa 589 587 0,3
----------------------------------------------------------------
1-12 2010 1-12 2009 Muutos %
-------------------------------------------------------
Henkilöstöä keskimäärin 586 613 -4,4
-------------------------------------------------------


Henkilöstömäärä säilyi edellisvuoden lopun tasolla.

Henkilöstökulut olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 38,6 prosenttia
liikevaihdosta (40,9). Koko tilikauden henkilöstökulut olivat 45,6 prosenttia
liikevaihdosta (51,0 sisältäen kertaluonteiset erät).

Vuoden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 38,0 prosenttia (41,1),
Malesiassa 23,6 prosenttia (20,4), Norjassa 7,0 prosenttia (12,1),
Isossa-Britanniassa 8,8 prosenttia (9,7) ja muissa toimintamaissa 22,6
prosenttia (16,7).

Comptelin osake

Tilikauden päätöskurssi oli 0,69 euroa (0,78). Comptelin markkina-arvo oli
vuoden lopussa 73,5 miljoonaa euroa (83,3).Comptelin osakkeen 10-12 2010 10-12 2009 Muutos 1-12 2010 1-12 2009 Muutos
vaihto % %
--------------------------------------------------------------------------------
Vaihto, miljoonaa 26,1 3,9 567,1 38,3 35,8 6,9
kappaletta
--------------------------------------------------------------------------------
Vaihto, miljoonaa 18,9 3,0 524,2 29,0 24,3 19,6
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Ylin hinta, euroa 0,90 0,82 9,8 0,95 0,96 -1,0
--------------------------------------------------------------------------------
Alin hinta, euroa 0,68 0,72 -5,6 0,68 0,57 19,3
--------------------------------------------------------------------------------
Comptelin osakkeista 6,6 prosenttia (6,4) oli ulkomaisessa omistuksessa tai
hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.

Comptel Oyj luovutti tilikaudella 202 042 yhtiön osaketta osana osakepalkkioita
järjestelyyn kuuluville henkilöille ja 84 447 yhtiön osaketta hallituksen
jäsenille osana vuosipalkkioita.

Konsernin avainhenkilöille jaettiin tilikaudella yhteensä 1 250 000
optio-oikeutta 2009B. Osakkeen tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeudella
2009B on 0,87 euroa, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia
Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2010.

Comptel Oyj:n vuoden 2006C optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 1.11.2010 alkaen. Optio-oikeuksien kaupankäyntitunnus on
CTL1VEW306 ja ISIN-koodi FI0009652416. Osakkeen tämänhetkinen merkintähinta on
1,41 euroa osakkeelta, mikä vastaa Comptelin osakkeen vaihdolla painotettua
keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2008 vähennettynä maksetuilla
osingoilla.

Comptel Oyj:n vuoden 2006A optio-oikeuksien osakemerkintäaika päättyi
30.11.2010. Merkintäajan kuluessa optioilla ei merkitty osakkeita.

Yhtiö saattoi huhtikuussa päätökseen omien osakkeiden hankintaohjelman, jonka
aikana hankittiin NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
791 081 omaa osaketta noin 0,79 euron keskihintaan. Osakkeiden
kokonaishankintahinta oli noin 627 885 euroa.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 599 905 omaa osaketta, mikä vastaa
0,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 11 998 euroa.

Yhtiön hallinnointi

Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2010 valitsi hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: Olli Riikkala, Hannu Vaajoensuu, Timo Kotilainen, Juhani
Lassila, Petteri Walldén ja Henri Österlund. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
jatkoi Juhani Lassila ja jäseniksi valittiin Petteri Walldén ja Henri
Österlund. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Olli Riikkala ja
jäseniksi valittiin Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2009
maksettiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään
10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamista. Valtuutukset ovat
voimassa 30.6.2011 saakka.

Comptel Oyj:n toimitusjohtajana toimi Sami Erviö 25.10.2010 saakka, jonka
jälkeen toimitusjohtajana toimi 2.1.2011 asti Simo Sääskilahti.

Comptel Oyj:n hallitus nimitti 26.10.2010 DI Juhani Hintikan yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi 3.1.2011 alkaen. Hintikka siirtyi Compteliin Nokia Siemens
Networks -konsernista, missä hän viimeksi johti globaalia Operations Support
Solutions (OSS) -liiketoimintaa.

DI Mikko Hytönen nimitettiin marraskuussa yhtiön talousjohtajaksi 1.3.2011
alkaen Markku Pirskasen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Hytönen
toimi aikaisemmin Comptelin Group Controllerina.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Comptel tiedotti 10.1.2011 nopeuttavansa asiakas- ja kumppanilähtöisen
liiketoimintamallinsa toteutusta sijoittamalla lisää resursseja lähemmäksi
avainasiakkaita ja kumppaneita tietyillä kasvumarkkinoilla. Samalla Comptel
käynnisti Suomessa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskevat
Euroopan ja Lähi-idän liiketoimintayksiköiden uudelleen organisoinnin
mahdollisia henkilöstövaikutuksia Suomessa. Yhtiön johto arvioi, että
neuvottelut saattavat johtaa enintään 30 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen
ennakoidaan päättyvän helmikuussa 2011. Muille markkina-alueille tehtävien
investointien vuoksi konsernin kokonaishenkilöstömäärän ei ennakoida vähenevän.

Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille
maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää
liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä
tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden
tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa
oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin
liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.

Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu
vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja
yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen.

Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri
valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön
raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja
Norjan kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen.

Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen
valtiovarainministeriössä osittain kesken. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen
lähdeverojensa verokohteluun myös niiden maiden osalta, missä asian käsittely
on kesken.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2010 yhteydessä selostetaan laajemmin
yhtiön toimintaan liittyviä riskejä.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö
panostaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta
liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2010 oli 24 980 408,87 euroa
(29 167 506,81).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävänä olevista
voittovaroista osinkoa maksetaan 0,04 euroa osakkeelta (0,03), yhteensä 4 258
196,20 euroa (3 197 119,68).TAULUKKO-OSA

Tiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat
yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu
9.2.2011. Katsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia lukuun ottamatta
katsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä
noudattaen kuin vuoden 2009 tilinpäätös. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.

Konsernin laaja 1.1.-- 1.1.- 31.12.2009 1.10.- 31.12.2010 1.10.- 31.12.2009
tuloslaskelma 31.12.2
(1 000 euroa) 010
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 77 888 74 896 23 544 21 619
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Liiketoiminnan 426 102 6 15
muut tuotot
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Materiaalit ja -2 607 -5 828 -831 -1 408
palvelut
---------------- ------------------
Työsuhde-etuuks -35 522 -38 231 -9 088 -8 834
ista johtuvat
kulut
---------------- ------------------
Poistot ja -5 941 -5 654 -1 443 -1 546
arvonalentumise
t
---------------- ------------------
Liiketoiminnan -25 337 -24 268 -7 288 -6 713
muut kulut
--------------------------------------------------------------------------------
-69 407 -73 980 -18 649 -18 501
--------------------------------------------------------------------------------

---------------- ------------------
Liikevoitto/-ta 8 908 1 018 4 900 3 132
ppio
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Rahoitustuotot 864 1 156 139 286
---------------- ------------------
Rahoituskulut -1 574 -1 825 -248 -454
---------------- ------------------
Osuus 314 40 314 40
osakkuusyhtiön
tuloksesta
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Voitto/tappio 8 512 388 5 105 3 005
ennen veroja
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Tuloverot -3 811 -2 526 -1 984 -1 421
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Tilikauden 4 702 -2 138 3 121 1 584
voitto/tappio
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Muut laajan
tuloksen erät:
---------------- ------------------
Rahavirran 8 -176 -242 -71
suojaukset
---------------- ------------------
Muuntoerot 900 743 180 294
---------------- ------------------
Muihin laajan -2 46 63 18
tuloksen eriin
liittyvät verot
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Tilikauden 5 607 -1 525 3 121 1 825
laaja tulos
yhteensä
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Tilikauden
voiton/tappion
jakautuminen
omistajille:
---------------- ------------------
Emoyhtiön 4 702 -2 138 3 121 1 584
omistajille
---------------- ------------------
Määräysvallatto -- -- -- --
mille
omistajille
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Tilikauden
laajan tuloksen
jakautuminen
omistajille:
---------------- ------------------
Emoyhtiön 5 607 -1 525 3 121 1 825
omistajille
---------------- ------------------
Määräysvallatto -- -- -- --
mille
omistajille
---------------- ------------------

---------------- ------------------
Emoyrityksen
omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappio
sta laskettu
osakekohtainen
tulos:
---------------- ------------------
Laimentamaton 0,04 -0,02 0,03 0,01
osakekohtainen
tulos, euroa
---------------- ------------------
Laimennusvaikut 0,04 -0,02 0,03 0,01
uksella
oikaistu
osakekohtainen
tulos, euroa
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Varat
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------- -----------
Pitkäaikaiset varat
-------------------------------------------------------- -----------
Liikearvo 19 626 19 355
-------------------------------------------------------- -----------
Muut aineettomat hyödykkeet 10 948 11 806
-------------------------------------------------------- -----------
Aineelliset hyödykkeet 1 842 1 589
-------------------------------------------------------- -----------
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 003 689
-------------------------------------------------------- -----------
Myytävissä olevat sijoitukset 87 87
-------------------------------------------------------- -----------
Laskennalliset verosaamiset 783 1 243
-------------------------------------------------------- -----------
Muut pitkäaikaiset saamiset 432 346
-------------------------------------------------------------------------------
34 721 35 116
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -----------
Lyhytaikaiset varat
-------------------------------------------------------- -----------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 34 580 38 668
-------------------------------------------------------- -----------
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 36 2 093
-------------------------------------------------------- -----------
Rahavarat 7 028 6 730
-------------------------------------------------------------------------------
41 644 47 491
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -----------
Varat yhteensä 76 365 82 607
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------- -----------
Oma pääoma ja velat
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------- -----------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------------- -----------
Osakepääoma 2 141 2 141
-------------------------------------------------------- -----------
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 575 7 499
-------------------------------------------------------- -----------
Muuntoerot -858 -1 757
-------------------------------------------------------- -----------
Kertyneet voittovarat 40 287 38 416
-------------------------------------------------------------------------------
49 146 46 299
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -----------
Oma pääoma yhteensä 49 146 46 299
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------- -----------
Pitkäaikaiset velat
-------------------------------------------------------- -----------
Laskennalliset verovelat 5 762 5 458
-------------------------------------------------------- -----------
Varaukset 1 954 2 541
-------------------------------------------------------- -----------
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 68 --
-------------------------------------------------------- -----------
Muut pitkäaikaiset velat 1 1
-------------------------------------------------------------------------------
7 784 8 000
-------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat
-------------------------------------------------------- -----------
Ostovelat ja muut velat 18 819 20 117
-------------------------------------------------------- -----------
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 579 179
-------------------------------------------------------- -----------
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 36 8 012
-------------------------------------------------------------------------------
19 435 28 308
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -----------
Velat yhteensä 27 219 36 308
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------- -----------
Oma pääoma ja velat yhteensä 76 365 82 607
-------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
----------------------------------------------- ----------------
Tilikauden voitto/tappio 4 702 -2 138
----------------------------------------------- ----------------
Oikaisut:
----------------------------------------------- ----------------
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 7 111 6 840
tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat
erät
----------------------------------------------- ----------------
Korkokulut ja muut rahoituskulut 139 336
----------------------------------------------- ----------------
Korkotuotot -37 -64
----------------------------------------------- ----------------
Tuloverot 3 811 2 526
----------------------------------------------- ----------------
Käyttöpääoman muutos:
----------------------------------------------- ----------------
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 4 082 273
----------------------------------------------- ----------------
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 711 1 648
----------------------------------------------- ----------------
Varausten muutos -587 -396
----------------------------------------------- ----------------
Maksetut korot -163 -315
----------------------------------------------- ----------------
Saadut korot 29 108
----------------------------------------------- ----------------
Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -820 -2 517
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 16 556 6 301
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Investointien rahavirrat
----------------------------------------------- ----------------
Aikaisempien kausien tytäryritysten -- 268
hankintahintojen oikaisut
----------------------------------------------- ----------------
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 085 -458
----------------------------------------------- ----------------
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -39 -228
----------------------------------------------- ----------------
Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -3 932 -3 906
----------------------------------------------- ----------------
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden -- 341
luovutustulot
----------------------------------------------- ----------------
Myönnetyt lainat -- -75
----------------------------------------------- ----------------
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos -3 5
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Investointien nettorahavirta -5 059 -4 053
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Rahoituksen rahavirrat
----------------------------------------------- ----------------
Maksetut osingot -3 191 -4 278
----------------------------------------------- ----------------
Omien osakkeiden hankinta -468 -295
----------------------------------------------- ----------------
Lainojen nostot 6 000 8 000
----------------------------------------------- ----------------
Lainojen takaisinmaksut -14 000 -5 000
----------------------------------------------- ----------------
Muiden pitkäaikaisten velkojen muutos -- -11
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Rahoituksen nettorahavirta -11 659 -1 585
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Rahavarojen muutos -163 663
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Rahavarat tilikauden alussa 6 730 6 135
----------------------------------------------- ----------------
Rahavarat tilikauden lopussa 7 028 6 730
----------------------------------------------- ----------------
Muutos 298 595
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 461 -68
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------

--------------------------------------------------------------------------------
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Määräy
Oma
s--
pää-om
vallat a
to-mie
yh-tee
n
nsä
omista
-jien
osuus
--------------------------------------------------------------------------------
---
1 000 euroa Osake- Muut Muunto Arvon- Omat Kerty- Yhteen
- rahast -- - osakke - sä
pääoma ot erot muutos et neet
-- voitto
rahast --
o varat
--------------------------------------------------------------------------------
---
Oma pääoma 2 141 7 433 -2 500 85 -125 44 541 51 576 -- 51
576
31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
---
Osingonjako -4 278 -4 278 -4
278
------------
-------
Ostetut -336 -336
-336
omat
osakkeet
------------
-------
Luovutetut 67 174 -174 67
67
omat
osakkeet
------------
-------
Osakepohjai 797 797
797
set
palkitsemis
-järjestelm
ät
------------
-------
Tilikauden 743 -130 -2 138 -1 525 -1
525
laaja tulos
Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
---
Oma pääoma 2 141 7 499 -1 757 -45 -287 38 748 46 299 -- 46
299
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
---


Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Määräy
Oma
s--
pää-om
vallat a
to-mie
yh-tee
n
nsä
omista
-jien
osuus
--------------------------------------------------------------------------------
---
1 000 euroa Osake- Muut Muunto Arvo Omat Kerty- Yhteen
- rahast -- muutos osak-k - sä
pääoma ot erot -- eet neet
rahast voitto
o --
varat
--------------------------------------------------------------------------------
---
Oma pääoma 2 141 7 499 -1 757 -45 -287 38 748 46 299 -- 46
299
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
---
Osingonjako -3 191 -3 191 -3
191
------------
-------
Ostetut -468 -468
-468
omat
osakkeet
------------
-------
Luovutetut 76 155 -155 76
76
omat
osakkeet
------------
-------
Osakepohjai 824 824
824
set
palkitsemis
-järjestelm
ät
------------
-------
Tilikauden 900 6 4 702 5 607 5
607
laaja tulos
Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
---
Oma pääoma 2 141 7 575 -858 -40 -600 40 927 49 146 -- 49
146
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
---


Liitetiedot1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminenKonserni otti 1.1.2010 käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt
uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan
Comptelia:Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin
soveltamisala on aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita
merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan
liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla
on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan
lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen
mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen
standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutettu standardi
edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy.
Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva
sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa
kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös
osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31).
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
määräysvallattomille omistajille silloinkin, kun ne ylittävät
määräysvallattomien omistajien sijoituksen määrän.Muutos IAS 39:aan Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutokset koskevat suojauslaskentaa.
Niillä tarkennetaan IAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksipuolisen riskin
suojaamisesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on
rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä.IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinta antaa
ohjeistusta siihen, miten yhteisön tulisi käsitellä kirjanpidossaan sellainen
omistajille jaettava osinko, joka jaetaan muina varoina kuin käteisvaroina, tai
osinko jonka osalta omistajilla on mahdollisuus valita, ottavatko nämä vastaan
muita kuin käteisvaroja tai vaihtoehtoisesti käteisvaroja.IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset,
huhtikuu 2009) (voimaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät
pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja
toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä
12 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta
muutoksilla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.2. SegmenttitiedotLiikevaihto segmenteittäin

1 000 euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 1.10.-31.12.2010 1.10--
31.12.2
009
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------- --------
Eurooppa 37 127 33 296 10 776 9 155
-------------------- --------
Aasia ja 23 118 20 455 7 147 6 009
Tyynenmeren alue
-------------------- --------
Lähi-itä ja Afrikka 9 810 16 078 3 084 4 954
-------------------- --------
Amerikka 7 832 5 067 2 536 1 501
-------------------- --------
Konsernin 77 888 74 896 23 544 21 619
liikevaihto
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

1 000 euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 1.10.-31.12.2010 1.10--
31.12.
2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------- -------
Eurooppa 19 810 15 359 6 193 4 735
--------------------- -------
Aasia ja Tyynenmeren 13 076 11 517 4 847 3 249
alue
--------------------- -------
Lähi-itä ja Afrikka 2 482 8 301 1 598 2 294
--------------------- -------
Amerikka 4 189 275 1 806 158
--------------------- -------
Konsernin -30 649 -34 436 -9 543 -7 303
jakamattomat kulut
--------------------- -------
Konsernin 8 908 1 018 4 900 3 132
liikevoitto/-tappio
yhteensä
--------------------- -------
Rahoituserät -710 -670 -109 -168
--------------------- -------
Osuus osakkuusyhtiön 314 40 314 40
tuloksesta
--------------------- -------
Konsernin 8 512 388 5 105 3 005
voitto/tappio ennen
veroja
--------------------------------------------------------------------------------


3. TuloverotLaajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 3 811 tuhatta euroa (2 526 tuhatta
euroa 2009).Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän
päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.Valtiovarainministeriö on ilmoittanut päässeensä neuvotteluissaan sopimukseen
Kreikan ja Romanian kanssa. Näiden maiden osalta yhteensä 595 tuhannen euron
suuruinen kahdenkertainen vero vuosilta 2004 - 2008 on kirjattu verosaamisiin.
Verojen palauttamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvä prosessi on vielä kesken
ko. maiden veroviranomaisilla. Muiden lähdeveroa perineiden maiden sekä
valtiovarainministeriön kanssa jatketaan neuvotteluja kahdenkertaisen
verotuksen poistamiseksi. Comptel uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa
kohteluun.Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut
kuluksi lähdeveroja tammi-joulukuun aikana 1 006 tuhatta euroa (1 234 tuhatta
euroa).Kesäkuussa 2010 Suomen verottaja hyvitti Comptelin Brasiliassa ja Kiinassa
maksamia ja Suomessa uudelleen perittyjä lähdeveroja yhteensä 844 tuhatta
euroa.4. Aineelliset hyödykkeet

1 000 euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- ----------------
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 1 190 458
-------------------------------------- ----------------
Aineellisten hyödykkeiden vähennykset -38 -343
-----------------------------------------------------------------------


5. LähipiiritapahtumatKonsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet,

konsernijohto sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1 000 euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ----------------
Osakkuusyhtiöt
--------------------------------------- ----------------
Tavaroiden ja palveluiden ostot 100 635
--------------------------------------- ----------------
Korkotuotot 7 4
--------------------------------------- ----------------

--------------------------------------- ----------------
Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt
--------------------------------------- ----------------
Tavaroiden ja palveluiden ostot 43 35
------------------------------------------------------------------------
1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------- -----------
Osakkuusyhtiöt
--------------------------------------- -----------
Pitkäaikaiset saamiset 83 76
--------------------------------------- -----------

--------------------------------------- -----------
Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt
--------------------------------------- -----------
Ostovelat ja muut velat 1 1
--------------------------------------------------------------


Johdon palkat ja palkkiotJohdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernijohdon
työsuhde-etuudet:

1 000 euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.--
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- -----------
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 560 2 249
---------------------------------------------- -----------
Osakeperusteiset maksut 519 409
---------------------------------------------- -----------
Yhteensä 3 078 2 657
--------------------------------------------------------------------------


6. SitoumuksetEi-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden
vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- -----------
Yhden vuoden kuluessa 3 597 3 904
------------------------------------------------------- -----------
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 11 226 12 783
------------------------------------------------------- -----------
Yli viiden vuoden kuluttua 751 2 248
------------------------------------------------------- -----------
Yhteensä 15 574 18 935
------------------------------------------------------------------------------


Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia
sitoumuksia 31.12.2010 tai 31.12.2009.7. Ehdolliset velat

1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------

-------------------- -----------
Pankkitakausvastuut 2 061 1 616
-------------------- -----------

-------------------------------------------


8. Tilikauden jälkeiset tapahtumatComptel tiedotti 10.1.2011 nopeuttavansa asiakas- ja kumppanilähtöisen
liiketoimintamallinsa toteutusta sijoittamalla lisää resursseja lähemmäksi
avainasiakkaita ja kumppaneita tietyillä kasvumarkkinoilla. Samalla Comptel
käynnisti Suomessa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskevat
Euroopan ja Lähi-idän liiketoimintayksiköiden uudelleen organisoinnin
mahdollisia henkilöstövaikutuksia Suomessa. Yhtiön johto arvioi, että
neuvottelut saattavat johtaa enintään 30 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen
ennakoidaan päättyvän helmikuussa 2011. Muille markkina-alueille tehtävien
investointien vuoksi konsernin kokonaishenkilöstömäärän ei ennakoida vähenevän.9. Tunnusluvut

Tunnusluvut 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- ----------------
Liikevaihto, 1 000 euroa 77 888 74 896
----------------------------------------------- ----------------
Liikevaihto, muutos % 4,0 -11,7
----------------------------------------------- ----------------
Liikevoitto/-tappio, 8 908 1 018
1 000 euroa
----------------------------------------------- ----------------
Liikevoitto/-tappio, 775,2 -91,1
muutos %
----------------------------------------------- ----------------
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 11,4 1,4
----------------------------------------------- ----------------
Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 8 512 388
----------------------------------------------- ----------------
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 10,9 0,5
----------------------------------------------- ----------------
Oman pääoman tuotto, % 9,9 -4,4
----------------------------------------------- ----------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,3 1,1
----------------------------------------------- ----------------
Omavaraisuusaste, % 71,6 62,6
----------------------------------------------- ----------------
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja 1 124 686
aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa1)
----------------------------------------------- ----------------
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja 1,4 0,9
aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta
----------------------------------------------- ----------------
IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin 3 932 3 906
hyödykkeisiin
----------------------------------------------- ----------------
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 13 414 15 582
----------------------------------------------- ----------------
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 17,2 20,8
% liikevaihdosta
----------------------------------------------- ----------------
Tilauskanta, 1 000 euroa 2) 34 049 37 554
----------------------------------------------- ----------------
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 586 613
tilikauden aikana
----------------------------------------------- ----------------
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -6 923 1 282
----------------------------------------------- ----------------
Nettovelkaantumisaste, % -14,1 2,8
----------------------------------------------- ----------------
1) Luku ei sisällä investointeja tuotekehitykseen.
2) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi.
--------------------------------------------------------------------------------
-
Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa 0,04 -0,02
----------------------------------------------- ----------------
Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen 0,04 -0,02
mukainen
----------------------------------------------- ----------------
Oma pääoma/osake, euroa 0,46 0,43
----------------------------------------------- ----------------
Osinko/osake, euroa3) 0,04 0,03
----------------------------------------------- ----------------
Osinko/tulos, %3) 90,6 -150,1
----------------------------------------------- ----------------
Efektiivinen osinkotuotto, %3) 5,8 3,8
----------------------------------------------- ----------------
Hinta/voittosuhde 15,6 -39,0
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 107 054 810 107 054 810
lopussa
----------------------------------------------- ----------------
josta omassa hallussa 599 905 304 004
----------------------------------------------- ----------------
Ulkona olevat osakkeet 106 454 905 106 750 806
----------------------------------------------- ----------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 106 477 113 106 953 918
keskimäärin kauden aikana
----------------------------------------------- ----------------
Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä 107 398 488 107 078 252
keskimäärin
----------------------------------------------- ----------------

----------------------------------------------- ----------------
3) Hallituksen ehdotus
--------------------------------------------------------------------------------


10. Tunnuslukujen laskentakaavat


--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappioprosen = Liikevoitto/-tappio x 100
tti
-------------------------- ---------------------------------------------------
Liikevaihto
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Voitto--/tappioprosentti = Voitto/tappio ennen veroja x 100
(ennen veroja)
-------------------------- ---------------------------------------------------
Liikevaihto
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Oman pääoman tuotto % = Voitto/tappio x 100
(ROE)
-------------------------- ---------------------------------------------------
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Sijoitetun pääoman tuotto = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100
% (ROI)
-------------------------- ---------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x 100
-------------------------- ---------------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Bruttoinvestoinnit = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja x 100
aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
-------------------------- ---------------------------------------------------
aineellisiin Liikevaihto
hyödykkeisiin,
% liikevaihdosta
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Tutkimus- ja = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x 100
tuotekehitysmenot,
-------------------------- ---------------------------------------------------
% liikevaihdosta Liikevaihto
-------------------------- ------

-------------------------- ------
Nettovelkaantumisaste % = Korolliset velat - rahavarat x 100
(gearing)
-------------------------- ---------------------------------------------------
Oma pääoma
-------------------------- ------

-------------------------- ------
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta
-------------------------- ---------------------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
keskimäärin tilikauden aikana
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------- ---------------------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Osinko / osake = Osinko
-------------------------- ---------------------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Osinko / tulos % = Osinko / osake x 100
-------------------------- ---------------------------------------------------
Tulos / osake (EPS)
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Efektiivinen osinkotuotto = Osinko / osake x 100
%
-------------------------- ---------------------------------------------------
Tilikauden päätöskurssi
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------
Hinta/voittosuhde = Tilikauden päätöskurssi
(P/E-luku)
-------------------------- ---------------------------------------------------
Tulos / osake (EPS)
-------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------- ------

--------------------------------------------------------------------------------


Comptel Oyj järjestää varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2011 klo 11.00
Helsingissä.Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 ovat yleisön saatavilla yhtiön
verkkosivustolla osoitteessa www.comptel.com viikolla 9.Comptel Oyj:n osavuosikatsausten julkistamisajankohdat vuonna 2011 ovat:

Tammi-maaliskuu: 15.4.

Tammi-kesäkuu: 20.7.

Tammi-syyskuu: 21.10.COMPTEL OYJ

HallitusLisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131

Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh. 040 517 4606

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream