Lemminkäinen

CORRECTION: Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2010Lemminkäinen

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:02 EET

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010: Yhtiön tulos jäi heikoksi vuonna 2010,
näkymät tulevaan selvästi paremmat

Teknisen vian vuoksi tiedotteen taulukko ei näkynyt kaikilla vastaanottajilla.
Lähetämme tästä syystä pörssitiedotteen uudelleen.

Kehitys vuonna 2010 (vertailuluku 2009)

- Tilauskanta kasvoi 15 % ja oli 1 226,4 milj. euroa (1 064,5)
- Konsernin liikevaihto pieneni 4 % ja oli 1 892,5 milj. euroa (1 965,5).
- Liikevoitto oli 29,0 milj. euroa (23,2) ja liikevoittoprosentti 1,5 % (1,2).
Vertailuvuoden 2009 liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä
seuraamusmaksusta.
- Omavaraisuusaste oli 35,2 % (30,9) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 %
(5,4)
- Hallituksen esitys osingosta 0,50 euroa osakkeelta (0,00)
- Yhtiö arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja
on selvästi parempi kuin vuonna 2010.Avainluvut1) 1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009

Liikevaihto, Me 1 892,5 1 965,5 518,9 525,1
josta kansainvälistä toimintaa, 543,5 527,6 127,0 135,1
Me
Liikevoitto, Me 29,0 23,2 4,7 12,0
Liikevoitto-% 1,5 1,2 0,9 2,3
Tulos ennen veroja, Me 6,8 -10,2 -0,7 4,0
Osakekohtainen tulos, e 0,02 -1,54 -0,14 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta, Me -37,2 64,2 45,1 67,7

31.12.2010 31.12.2009
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,0 5,4
Omavaraisuusaste, % 35,2 30,9
Nettovelkaantumisaste, % 104,7 110,5

Korollinen nettovelka, Me 349,2 324,7

Tilauskanta, Me 1 226,4 1 064,5
josta myymätön osuus 135,3 103,2
josta kansainvälistä toimintaa 294,3 224,4


1) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

"Rakennusalan vuonna 2008 alkanut syvä taantuma tuntui viime vuonnakin.
Liiketoimintaa haittasi pitkä ja ankara talvi, joka vaikutti varsinkin
päällystystöihin Norjassa ja Baltiassa. Uskon että markkinoilla pohja on nyt
saavutettu. Näkymät alkavalle vuodelle ovat viimevuotista valoisammat", toteaa
Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

"Vuonna 2010 kasvua ei markkinasyistä tullut ja kannattavuutemme oli heikko.
Taustalla löytyy iso joukko syitä: kova talvi, kustannustason nousu, ankara
kilpailutilanne monilla rakentamisen aloilla sekä tiettyjen, syvimmän laman
aikana myytyjen liikekohteiden ennakoitua suurempina toteutuneet vuokravastuut.
Tulostamme rasittivat myös konsernin rakennejärjestelyihin ja
sopeuttamistoimenpiteisiin liittyneet kertaluonteiset erät."

Kohtamäki uskoo, että Lemminkäisen kilpailukyky on nyt parantunut: "Olemme
selkiyttäneet yhtiörakennettamme ja uudistaneet toimintatapojamme. Lähdemme
vuoteen 2011 kevyemmällä ja tehokkaammalla toimintamallilla. Pystymme entistä
paremmin yhdistämään Lemminkäisen eri osien osaamista asiakkaiden eduksi.
Sisäinen tehokkuutemme on parantunut ja hyödynnämme suuruuden etuja entistä
tehokkaammin esimerkiksi hankinnoissa. Luonnollisesti terve ja edellisvuotta
suurempi tilauskanta luo hyvän pohjan alkaneelle vuodelle."

Kohtamäki on tyytyväinen vahvistuneeseen taseeseen. "Omavaraisuusasteemme, 35,2
prosenttia, on nyt pitkän tähtäimen tavoitteemme tasolla. Rahoituspohjamme on
laajempi ja velkasalkkumme maturiteettijakauma aiempaa pidempi. Vahvempi tase
antaa meille liikkumavaraa konsernin kehittämisessä ja kasvussa sekä alentaa
rahoituskustannuksiamme."

"Piristyneen markkinatilanteen sekä paremman tilauskannan johdosta meillä on
hyvät edellytykset liikevaihdon kasvattamiseen ja tulosparannukseen vuonna
2011", Kohtamäki uskoo.

Lähiajan näkymät

Kotimaassa rakentamisen määrän odotetaan jatkavan maltillista kasvuaan vuonna
2011. Asuntorakentamista vauhdittavat edelleen matalat korot ja kuluttajien
luottamus omaan talouteensa. Vuonna 2010 Lemminkäisen omaperusteinen
asuntotuotanto yli kolminkertaistui edellisvuodesta, kun yhtiö aloitti
kaikkiaan 1 191 uuden asunnon rakentamisen. Mikäli asuntomarkkinat pysyvät
suotuisana, arvioidaan aloitusmäärien olevan samalla tasolla myös tulevana
vuonna. Toimitilarakentamisessa vuosittainen aloitusmäärien pohja lienee
saavutettu, mutta suurta kasvua alalle ei ole vielä odotettavissa.

Venäjällä asuntorakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana, vaikka asuntoja
valmistuu vuonna 2011 jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Notkahdus johtuu
pääosin taantumavuosien vähäisistä aloitusmääristä. Lemminkäisellä on
Pietarissa käynnissä noin 150 asunnon rakentaminen, ja tulevana keväänä yhtiön
tavoitteena on aloittaa lisäksi yli 500 asunnon rakennustyöt.

Kaikissa Pohjoismaissa infrarakentamisen kokonaismäärän odotetaan pysyvän
vuonna 2011 edellisvuoden tasolla tai kasvavan jonkin verran. Lemminkäisen
vahva markkina-asema infrarakentamisessa kaikilla sen liiketoiminta-alueilla
antaa hyvän lähtökohdan tasaiseen kasvuun tulevalle vuodelle. Yhtiön
panostukset etenkin Ruotsin kalliorakentamisessa ovat tuottaneet hyvää tulosta
ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Norjassa
infrarakentamisen työkaudesta odotetaan viimevuotista parempaa. Kotimaassa
infrarakentamisen kysyntää saattaa heikentää valtion rahoituksen niukkuus ja
vähentyneet investoinnit kuntasektorilla.

Talotekniikan markkinatilanteen odotetaan vähitellen normalisoituvan
talonrakentamisen vilkastumisen myötä. Korjausrakentamisessa painopisteen
arvioidaan lähivuosina olevan linjasaneerauksissa ja energiatehokkuutta
parantavissa korjaustöissä.

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen
veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Arvio perustuu parantuneeseen
markkinatilanteeseen ja edellisvuoden loppua vahvempaan tilauskantaan.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään
torstaina 10. helmikuuta klo 9.30 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa
Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja
Timo Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen tilinpäätöstiedotetta koskeva
esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Uusi julkistamismenettely

Lemminkäinen on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b
mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen
tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2011

Lemminkäinen Oyj julkistaa vuoden 2011 aikana tilinpäätöstiedotteen ja kolme
osavuosikatsausta seuraavasti:

10.2.2011 - Tilinpäätöstiedote 2010

5.5.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - maaliskuu 2011

4.8.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - kesäkuu 2011

3.11.2011 - Osavuosikatsaus, tammi - syyskuu 2011.

Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan 14.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 11).LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:

Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fiLemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka.
Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen
liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300
henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.lemminkainen.fi

Source: Millistream