Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

CreaDemo - uusi rahoitus luovien alojen tuotekehitykseen

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 11:19 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uutta määrärahaa kulttuurin ja luovien alojen tuotekehityshankkeisiin. CreaDemo-raha on kaikille luovan alan tekijöille tarkoitettu konseptointi- sekä proto-, demo- tai pilottivaiheen tukimuoto.

CreaDemo- rahoitusta hallinnoidaan AVEKin eli Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen kautta.

Avustuksina jaettavan määrärahan suuruus on noin 500 000 euroa.

Myöntökriteerit

Avustuksia myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta.

Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta, taloudellista toteuttamiskelpoisuutta sekä liiketoimintapotentiaalia.

Avustusten hakuaika on 1.12.2011 - 16.1.2012

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus
Anne Innanen, puh.  040 1757 198
koordinaattori, luovien alojen kehittäminen

AVEK
Milla Moilanen, puh. 040 900 9199, puhelinaika maanantaisin klo 13 - 15

Toimisto, puh. 09 4315 2350

AVEKin CreaDemo-sivu