IT-Pooli

CSC perustaa palvelinkeskuksen Renforsin Rantaan Kajaaniin

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 13:21 EEST

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy perustaa maailman ekotehokkaimpiin kuuluvan palvelinkeskuksen Renforsin Rannan yritysalueelle Kajaaniin UPM:n entisen paperitehtaan tiloihin. CSC:n ja UPM:n yhdessä rakentama palvelinkeskus tarjoaa huippuluokan ympäristön supertietokoneille, datan tallennukselle ja muille vaativille tietoteknisille järjestelmille. Palvelinkeskuksen rakennustyöt alkavat kuluvan syksyn aikana ja keskus valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Rakennusvaiheessa hanke työllistää kymmeniä ihmisiä. Palvelinkeskukseen odotetaan CSC:n lisäksi muita asiakkaita.

"Palvelinkeskushankkeella on suuri merkitys Suomelle. Se vahvistaa suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla ekotehokkaan sijoituspaikan Suomen uudelle supertietokoneelle ja sen mahdollistamille palveluille. CSC, jota opetus- ja kulttuuriministeriö hallinnoi, edistää tällä hankkeella myös suomalaista yritystoimintaa ja uusien työpaikkojen syntymistä", toteaa opetusministeri Henna Virkkunen.

"Tavoitteenamme on luoda yksi maailman ekotehokkaimmista konesaleista, jonka energia tuotetaan paikallisesti ja hiilijalanjälki on minimaalinen. Kaikkiin harkitsemiimme vaihtoehtoihin sisältyy sitova energiatarjous tehdaskokonaisuuden omasta verkosta. Tällä ratkaisulla saavutetaan merkittäviä kustannusetuja sähkön siirtomaksujen osalta", sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Tietokonesali käyttää runsaasti sähköä, joka Kajaanissa tuotetaan vesivoimalla. Konesalin tarvitsema jäähdytysvesi saadaan läheisestä joesta.

"CSC:n päätös perustaa tietokonesali Renforsin Rantaan Kajaanin yritysalueelle on merkittävä kehitysaskel yritysalueelle. Hanke merkitsee alueelle lisää työpaikkoja ja uusia yrityksiä", sanoo UPM:n kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg.

Renforsin Ranta on Kajaanissa toimiva yritysalue, jonka UPM perusti paperitehtaan entisiin tiloihin vuonna 2008. Monipuolinen valmis infra tekee Renforsin Rannasta vetovoimaisen kasvualustan uusille yrityksille. Tällä hetkellä alueella toimii 25 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 500 henkilöä. Yhtenä Renforsin Rannan strategisena kasvualueena on mittaus- ja informaatioteknologia.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille Suomen parhaimmat tietotekniset resurssit, tehokkaat supertietokoneet ja mittavan tallennuskapasiteetin. CSC myös vastaanottaa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksesta Cernistä tulevaa dataa, ylläpitää yliopistojen kirjastojärjestelmiä ja tarjoaa tallennuspalvelut Kansalliselle audiovisuaalisen arkistolle, kun kaikki Suomen radio- ja tv-ohjelmat arkistoidaan digitaalisesti.

Tietoliikenneverkoissa kulkevan tiedon määrä kasvaa nopeasti ja tulevaisuudessa käyttäjät säilyttävät tietojaan entistä enemmän palvelimilla. Suomella on hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti isojen ja kustannustehokkaiden palvelinkeskusten sijaintipaikkana. Toimiva tietoliikenne, viileä ilmasto, tehdassalit, vakaa maaperä ja vesistöt luovat kilpailuedun kestävän kehityksen konesalien rakentamiseen.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, puh. 050 3819 777

Erikoistutkija Markku Suvanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 09 160 77397

Kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg, UPM, puh. 0400 411 108

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on voittoa tavoittelematon opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima osakeyhtiö, joka tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta.

http://www.csc.fi/csc/julkaisut/tieteentietotekniikka/2009/4/vihrea_konesali