DANSKE BANK A/S Suomi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 13 turbowarranttisarjaa 10.6.2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 01:09 EEST

Danske Bank Pörssitiedote Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 13 turbowarranttisarjaa 10.6.2011 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 13 turbowarranttisarjaa 10.6.2011 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 12.5.2011 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 13 turbowarranttisarjaa 10.6.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Neste Oil Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Outokumpu Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj :n osakkeet. Turbowarrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma. Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä. Liikkeeseenlaski Danske Bank A/S ja -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitusinstrume Osto- tai myynti turbowarrantti ntti -------------------------------------------------------------------------------- Kohde-etuudet Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank AB (publ) FDR (NDA1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Stora Enso Oyj (STERV), Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (TLV1V), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) -------------------------------------------------------------------------------- Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy -------------------------------------------------------------------------------- Listalleottopäiv 10.6.2011 ä -------------------------------------------------------------------------------- Valuutta EUR -------------------------------------------------------------------------------- Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. -------------------------------------------------------------------------------- Erääntymispäivä Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen ja viimeinen kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa taulukossa, jos kaupankäyntipäi ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen vä erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin turbowarrantti erääntyy välittömästi ja kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin viimeinen kaupankäyntipäivä. -------------------------------------------------------------------------------- Lopetushinta Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta määritellään osto turbowarrantin kohdalla rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana noteerauksena ja myynti turbowarrantin kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena. -------------------------------------------------------------------------------- Selvityssumma Osto turbowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta) x kerroin (Cash Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, Settlement selvityssummaa ei makseta. Amount) ja Myynti turbowarrantti: (toteutushinta - lopetushinta) x vähimmäisselvit kerroin yssumma Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per turbowarrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja turbowarrantti erääntyy arvottomana. -------------------------------------------------------------------------------- Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus päättyy erääntyneen turbowarrantin osalta välittömästi kohde-etuuden saavutettua turbowarrantin lopullisissa ehdoissa määritellyn rajatason. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos turbowarrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 turbowarrantille. Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia. -------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta: www.nesteoil.com www.nokia.com www.nordea.com www.outokumpu.com www.storaenso.com www.talvivaara.com www.upm.com Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Kaupankäynti Warra Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta tunnus ntin osakkeesta ja yhtiöstä ISIN -------------------------------------------------------------------------------- TNES1L 9DAN DK006 Neste Oil Oyj www.nesteoil.com 03340 76 -------------------------------------------------------------------------------- TNES1I 95DAN DK006 Neste Oil Oyj www.nesteoil.com 03341 59 -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1L 25DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com 03342 33 -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1L 6DAN DK006 Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com 03343 FDR 16 -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1U 95DAN DK006 Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com 03346 FDR 62 -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1X 10DAN DK006 Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com 03347 FDR 46 -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1L 75DAN DK006 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com 03348 29 -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1I 8DAN DK006 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com 03349 02 -------------------------------------------------------------------------------- TSTE1L 55DAN DK006 Stora Enso Oyj www.storaenso.com 03350 40 -------------------------------------------------------------------------------- TSTE1U 9DAN DK006 Stora Enso Oyj www.storaenso.com 03351 23 -------------------------------------------------------------------------------- TTLV1L 4DAN DK006 Talvivaaran www.talvivaara.com 03352 Kaivososakeyhtiö Oyj 06 -------------------------------------------------------------------------------- TUPM1L 95DAN DK006 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com 03353 96 -------------------------------------------------------------------------------- TUPM1I 10DAN DK006 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com 03354 79 -------------------------------------------------------------------------------- Kaupankäynt Tyyppi Toteutushi Rajataso Kerroi Turbowarranttien Erääntymis itunnus nta EUR EUR n kokonaismäärä päivä -------------------------------------------------------------------------------- TNES1L 9DAN Osto 9.00 9.40 1 500 000 16.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TNES1I Osto 9.50 9.90 1 500 000 16.9.2011 95DAN -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1L Osto 2.50 2.80 1 1 000 000 16.12.2011 25DAN -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1L 6DAN Osto 6.00 6.40 1 500 000 16.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1U Myynti 9.50 9.10 1 500 000 16.9.2011 95DAN -------------------------------------------------------------------------------- TNDA1X Myynti 10.00 9.60 1 500 000 16.12.2011 10DAN -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1L Osto 7.50 7.90 1 500 000 16.12.2011 75DAN -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1I 8DAN Osto 8.00 8.40 1 500 000 16.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TSTE1L Osto 5.50 5.90 1 500 000 16.12.2011 55DAN -------------------------------------------------------------------------------- TSTE1U 9DAN Myynti 9.00 8.60 1 500 000 16.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TTLV1L 4DAN Osto 4.00 4.40 1 500 000 16.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TUPM1L Osto 9.50 9.90 1 500 000 16.12.2011 95DAN -------------------------------------------------------------------------------- TUPM1I Osto 10.00 10.50 1 500 000 16.9.2011 10DAN -------------------------------------------------------------------------------- Helsingissä 9.6.2011 Danske Bank A/S Jukkapekka Laurila Maj van Dijk