DANSKE BANK A/S Suomi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 13 warranttisarjaa 6.6.2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 03, 2011 16:55 EEST

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 12.5.2011 hyväksymä warrantti- ja
sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla
13 warranttisarjaa 6.6.2011. Warranttien kohde-etuuksina on Nokia Oyj:n osake.
Warranteissa on sekä osto- että myyntiwarrrantteja. Warranttien erääntyessä
haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista
ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen
tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final
Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit.
Sijoittamista harkitsevia  kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen
sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija  Danske Bank A/S                                            
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitusinstrument  Osto- tai myyntiwarrantti                                  
ti                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
Kohde-etuudet       Nokia Oyj (NOK1V)                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Markkinapaikka      NASDAQ OMX Helsinki Oy                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Listalleottopäivä   6.6.2011                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Valuutta            EUR                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Toteutustapa        Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman   
                     lopullisten ehtojen mukaisesti.                           
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetushinta        Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta        
                     erääntymispäivänä.                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Selvityssumma       Ostowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta) x kerroin    
(Cash Settlement   Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta,    
Amount) ja          selvityssummaa ei makseta.                                
vähimmäisselvitys  Myyntiwarrantti: (toteutushinta - lopetushinta) x kerroin  
summa               Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta,    
                     selvityssummaa ei makseta.                                
                    Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per
                     warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja  
                     warrantti erääntyy arvottomana.                           
--------------------------------------------------------------------------------
Markkinatakaus      Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja  
                     sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin     
                     jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen
                     ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR
                     2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on      
                     vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 
                     warrantille.                                              
                    Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin          
                     ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla
                     vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia. 
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja         Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:          
                    www.nokia.com                                              
                    Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla    
                     liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836          
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
Kaupankäyntitu  Warra  Kohde-etuuso  Lisätietoja kohde-etuutena olevasta       
nnus            ntin   sake           osakkeesta ja yhtiöstä                   
                 ISIN                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 36DAN     DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03220                                                          
                63                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1U 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03221                                                          
                47                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03222                                                          
                20                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 44DAN     DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03223                                                          
                03                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1U 46DAN     DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03224                                                          
                93                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 5DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03225                                                          
                76                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1X 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03226                                                          
                59                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1L 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03227                                                          
                33                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1L 5DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03228                                                          
                16                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2O 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03230                                                          
                38                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2C 4DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03231                                                          
                11                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2O 5DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03233                                                          
                84                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2C 5DAN      DK006   Nokia Oyj                   www.nokia.com              
                03234                                                          
                67                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               

Kaupankäyntitu  Tyyppi  Toteutushinta  Kerroi  Warranttien          Erääntymispä
nnus                     EUR           n        kokonaismäärä       ivä        
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 36DAN     Osto         3.60      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1U 4DAN      Myynti       4.00      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 4DAN      Osto         4.00      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 44DAN     Osto         4.40      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1U 46DAN     Myynti       4.60      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1I 5DAN      Osto         5.00      1/5              10 000 000   16.9.2011 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1X 4DAN      Myynti       4.00      1/5              10 000 000   16.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1L 4DAN      Osto         4.00      1/5              10 000 000   16.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
NOK1L 5DAN      Osto         5.00      1/5              10 000 000   16.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2O 4DAN      Myynti       4.00      1/5              10 000 000   16.3.2012 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2C 4DAN      Osto         4.00      1/5              10 000 000   16.3.2012 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2O 5DAN      Myynti       5.00      1/5              10 000 000   16.3.2012 
--------------------------------------------------------------------------------
NOK2C 5DAN      Osto         5.00      1/5              10 000 000   16.3.2012 
--------------------------------------------------------------------------------

Helsingissä 3.6.2011Danske Bank A/SJukkapekka Laurila                                                          Maj
van Dijk