DANSKE BANK A/S Suomi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 5 turbowarranttisarjaa 14.9.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 13, 2010 12:40 EEST

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu    
warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010         
julkistetulla ohjelmaesitteen täydennyksellä.                                  
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 5
turbowarranttisarjaa 14.9.2010. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia    
Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Turbowarrantit ovat     
myynti turbowarrrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan    
lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.                                
Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien  lopullisista   
ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen
tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot (Final
Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit.        
Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen    
sijoituspäätöstä.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskija          | Danske Bank A/S                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusinstrumentti        | Osto- tai myynti turbowarrantti                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuudet               | Nokia Oyj (NOK1V), Stora Enso Oyj (STERV), UPM |
|                             | Kymmene Oyj (UPM1V)                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinapaikka              | NASDAQ OMX Helsinki Oy                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listalleottopäivä           | 14.9.2010                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta                    | EUR                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutustapa                | Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti      |
|                             | selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntymispäivä ja          | Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen  |
| viimeinen kaupankäyntipäivä | kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa     |
|                             | taulukossa, jos ennenaikaista erääntymistä ei  |
|                             | ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen     |
|                             | tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa    |
|                             | lopullisten ehtojen mukaisen rajatason         |
|                             | jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin         |
|                             | turbowarrantti erääntyy välittömästi ja        |
|                             | kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin |
|                             | viimeinen kaupankäyntipäivä.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetushinta                | Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden   |
|                             | päätöshinta erääntymispäivänä, jos             |
|                             | ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut.  |
|                             | Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos       |
|                             | kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten      |
|                             | ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan            |
|                             | kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta     |
|                             | määritellään osto turbowarrantin kohdalla      |
|                             | rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten  |
|                             | seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana     |
|                             | noteerauksena ja myynti turbowarrantin         |
|                             | kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selvityssumma (Cash         | Osto turbowarrantti: (lopetushinta -           |
| Settlement Amount) ja       | toteutushinta) x kerroin                       |
| vähimmäisselvityssumma      | Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin       |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Myynti turbowarrantti: (toteutushinta -        |
|                             | lopetushinta) x kerroin                        |
|                             | Jos lopetushinta on  sama tai ylempi kuin      |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi   |
|                             | kuin EUR 0,00001 per turbowarrantti,           |
|                             | liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja  |
|                             | turbowarrantti erääntyy arvottomana.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatakaus              | Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana.      |
|                             | Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja     |
|                             | myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan            |
|                             | kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti       |
|                             | erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus       |
|                             | päättyy erääntyneen turbowarrantin osalta      |
|                             | välittömästi kohde-etuuden saavutettua         |
|                             | turbowarrantin lopullisissa ehdoissa           |
|                             | määritellyn rajatason.                         |
|                             | Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan |
|                             | EUR 0,10, jos turbowarrantin arvo on alle EUR  |
|                             | 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos             |
|                             | turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00.     |
|                             | Noteeraukset annetaan vähintään 1 000          |
|                             | turbowarrantille.                              |
|                             | Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan        |
|                             | tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), |
|                             | voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta  |
|                             | pitää osto- ja myyntinoteerauksia.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja                 | Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden            |
|                             | kotisivuilta:                                  |
|                             | www.nokia.com                                  |
|                             | www.storaenso.com                              |
|                             | www.upm.com                                    |
|                             | Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista   |
|                             | saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358   |
|                             | (0)10 236 4836                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitun | Warrantin ISIN      | Kohde-etuusosake | Lisätietoja       |
| nus             |                     |                  | kohde-etuutena    |
|                 |                     |                  | olevasta          |
|                 |                     |                  | osakkeesta ja     |
|                 |                     |                  | yhtiöstä          |
--------------------------------------------------------------------------------
| TNOK1M   9DAN   |    DK0060253318     | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TNOK1M  95DAN   |    DK0060253581     | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TSTE1M   8DAN   |    DK0060253821     | Stora Enso Oyj   | www.storaenso.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUPM1M  13DAN   |    DK0060253664     | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUPM1M 135DAN   |    DK0060253748     | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäynt | Tyyp | Toteutush | Rajata | Kerro | Turbowarrantt | Erääntymis |
| itunnus     | pi   | inta EUR  | so EUR | in    | ien           | päivä      |
|             |      |           |        |       | kokonaismäärä |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| TNOK1M      | Myyn |   9.00    | 8.60   | 1     | 500 000       | 21.1.2011  |
| 9DAN        | ti   |           |        |       |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| TNOK1M      | Myyn |   9.50    | 9.10   | 1     | 500 000       | 21.1.2011  |
| 95DAN       | ti   |           |        |       |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| TSTE1M      | Myyn |   8.00    | 7.60   | 1     | 300 000       | 21.1.2011  |
| 8DAN        | ti   |           |        |       |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUPM1M      | Myyn |   13.00   | 12.40  | 1     | 300 000       | 21.1.2011  |
| 13DAN       | ti   |           |        |       |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUPM1M      | Myyn |   13.50   | 12.90  | 1     | 300 000       | 21.1.2011  |
| 135DAN      | ti   |           |        |       |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Helsingissä 13.9.2010                                                          
Danske Bank A/S                                                                
Jukkapekka Laurila Maj van DijkLähde: OMX Company News Service