DANSKE BANK A/S Suomi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 6 turbowarranttisarjaa 6.6.2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 03, 2011 16:54 EEST

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 12.5.2011 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 6 turbowarranttisarjaa 6.6.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n ja Outokumpu Oyj :n osakkeet. Turbowarrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma. Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä. Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitusinstrument Osto- tai myynti turbowarrantti ti -------------------------------------------------------------------------------- Kohde-etuudet Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V) -------------------------------------------------------------------------------- Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy -------------------------------------------------------------------------------- Listalleottopäivä 6.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Valuutta EUR -------------------------------------------------------------------------------- Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. -------------------------------------------------------------------------------- Erääntymispäivä ja Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen viimeinen kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa taulukossa, jos kaupankäyntipäivä ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin turbowarrantti erääntyy välittömästi ja kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin viimeinen kaupankäyntipäivä. -------------------------------------------------------------------------------- Lopetushinta Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta määritellään osto turbowarrantin kohdalla rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana noteerauksena ja myynti turbowarrantin kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena. -------------------------------------------------------------------------------- Selvityssumma Osto turbowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta) x (Cash Settlement kerroin Amount) ja Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, vähimmäisselvitys selvityssummaa ei makseta. summa Myynti turbowarrantti: (toteutushinta - lopetushinta) x kerroin Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per turbowarrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja turbowarrantti erääntyy arvottomana. -------------------------------------------------------------------------------- Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus päättyy erääntyneen turbowarrantin osalta välittömästi kohde-etuuden saavutettua turbowarrantin lopullisissa ehdoissa määritellyn rajatason. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos turbowarrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 turbowarrantille. Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia. -------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta: www.nokia.com www.outokumpu.com Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Kaupankäyntitu Warra Kohde-etuuso Lisätietoja kohde-etuutena olevasta nnus ntin sake osakkeesta ja yhtiöstä ISIN -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1I 3DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com 03235 41 -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1I 35DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com 03236 24 -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1U 55DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com 03237 07 -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1U 6DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com 03238 97 -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1I 95DAN DK006 Outokumpu www.outokumpu.com 03239 Oyj 70 -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1U 12DAN DK006 Outokumpu www.outokumpu.com 03240 Oyj 02 -------------------------------------------------------------------------------- Kaupankäynt Tyyppi Toteutushi Rajataso Kerroi Turbowarranttien Erääntymis itunnus nta EUR EUR n kokonaismäärä päivä -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1I 3DAN Osto 3.00 3.30 1 1 000 000 16.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1I Osto 3.50 3.80 1 1 000 000 16.9.2011 35DAN -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1U Myynti 5.50 5.10 1 1 000 000 16.9.2011 55DAN -------------------------------------------------------------------------------- TNOK1U 6DAN Myynti 6.00 5.60 1 1 000 000 16.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1I Osto 9.50 9.90 1 500 000 16.9.2011 95DAN -------------------------------------------------------------------------------- TOUT1U Myynti 12.00 11.50 1 500 000 16.9.2011 12DAN -------------------------------------------------------------------------------- Helsingissä 3.6.2011 Danske Bank A/S Jukkapekka Laurila Maj van Dijk