DANSKE BANK A/S Suomi

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 7 turbowarranttisarjaa 9.2.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 22:47 EET

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu
warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010 ja
4.11.2010 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 7
turbowarranttisarjaa 9.2.2010. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nordea
Bank AB (publ) FDR, Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj:n ja
UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Turbowarranteissa on sekä osto- että myynti
turbowarrrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan
lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien lopullisista
ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen
tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot
(Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit.
Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen
sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskij Danske Bank A/S
a
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitusinstrumen Osto- tai myynti turbowarrantti
tti
--------------------------------------------------------------------------------
Kohde-etuudet Nordea Bank AB (publ) FDR (NDA1V), Nokia Oyj (NOK1V),
Outokumpu Oyj (OUT1V), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene
Oyj (UPM1V)
--------------------------------------------------------------------------------
Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy
--------------------------------------------------------------------------------
Listalleottopäivä 9.2.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Valuutta EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman
lopullisten ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntymispäivä Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen
ja viimeinen kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa taulukossa, jos
kaupankäyntipäivä ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen
erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa
lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin
aikana. Tällöin turbowarrantti erääntyy välittömästi ja
kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin viimeinen
kaupankäyntipäivä.
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetushinta Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden päätöshinta
erääntymispäivänä, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole
tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos
kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen
rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta
määritellään osto turbowarrantin kohdalla rajatason
saavuttamishetken ja sen jälkeisten seuraavien 3 tunnin
kaupankäynnin alimpana noteerauksena ja myynti turbowarrantin
kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena.
--------------------------------------------------------------------------------
Selvityssumma Osto turbowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta) x kerroin
(Cash Settlement Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta,
Amount) ja selvityssummaa ei makseta.
vähimmäisselvitys Myynti turbowarrantti: (toteutushinta - lopetushinta) x
summa kerroin
Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta,
selvityssummaa ei makseta.
Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001
per turbowarrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa
selvityssummaa ja turbowarrantti erääntyy arvottomana.
--------------------------------------------------------------------------------
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja
sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin
jatkuvan kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti erääntyy
ennenaikaisesti, markkinatakaus päättyy erääntyneen
turbowarrantin osalta välittömästi kohde-etuuden saavutettua
turbowarrantin lopullisissa ehdoissa määritellyn rajatason.
Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos
turbowarrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR
0,20, jos turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00.
Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 turbowarrantille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin
ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla
vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:
www.nordea.com
www.nokia.com
www.outokumpu.com
www.storaenso.com
www.upm.com
Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla
liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Kaupankäyntit Warra Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta
unnus ntin osakkeesta ja yhtiöstä
ISIN
--------------------------------------------------------------------------------
TNDA1O 10DAN DK006 Nordea Bank AB www.nordea.com
02922 (publ) FDR
17
--------------------------------------------------------------------------------
TNOK1P 95DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com
02924
80
--------------------------------------------------------------------------------
TNOK1P 10DAN DK006 Nokia Oyj www.nokia.com
02925
63
--------------------------------------------------------------------------------
TOUT1C 12DAN DK006 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
02926
47
--------------------------------------------------------------------------------
TSTE1D 7DAN DK006 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
02927
20
--------------------------------------------------------------------------------
TSTE1P 10DAN DK006 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
02928
03
--------------------------------------------------------------------------------
TUPM1C 12DAN DK006 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
02929
93
--------------------------------------------------------------------------------Kaupankäynt Tyyppi Toteutushi Rajataso Kerroi Turbowarranttien Erääntymis
itunnus nta EUR EUR n kokonaismäärä päivä
--------------------------------------------------------------------------------
TNDA1O Myynti 10 9.60 1 500 000 18.3.2011
10DAN
--------------------------------------------------------------------------------
TNOK1P Myynti 9.50 9.10 1 1 000 000 15.4.2011
95DAN
--------------------------------------------------------------------------------
TNOK1P Myynti 10 9.60 1 1 000 000 15.4.2011
10DAN
--------------------------------------------------------------------------------
TOUT1C Osto 12 12.50 1 500 000 18.3.2011
12DAN
--------------------------------------------------------------------------------
TSTE1D 7DAN Osto 7 7.40 1 500 000 15.4.2011
--------------------------------------------------------------------------------
TSTE1P Myynti 10 9.60 1 500 000 15.4.2011
10DAN
--------------------------------------------------------------------------------
TUPM1C Osto 12 12.50 1 500 000 18.3.2011
12DAN
--------------------------------------------------------------------------------


Helsingissä 8.2.2011

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj
van Dijk

Source: Millistream