DANSKE BANK A/S Suomi

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 17:15 EEST

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 10 warranttisarjaa 8.10.2010 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010 julkistetulla ohjelmaesitteen täydennyksellä. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 10 warranttisarjaa 8.10.2010. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n, Metso Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM Kymmene Oyj:n osakkeet. Warranteissa on sekä osto- että myyntiwarrrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma. Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä . -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseenlaskija | Danske Bank A/S | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusinstrumentti | Osto- tai myyntiwarrantti | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuudet | Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), | | | Outokumpu Oyj (OUT1V), Stora Enso Oyj (STERV) | | | ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinapaikka | NASDAQ OMX Helsinki Oy | -------------------------------------------------------------------------------- | Listalleottopäivä | 8.10.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutta | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteutustapa | Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti | | | selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetushinta | Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden | | | päätöshinta erääntymispäivänä. | -------------------------------------------------------------------------------- | Selvityssumma (Cash | Ostowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta) | | Settlement Amount) ja | x kerroin | | vähimmäisselvityssumma | Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin | | | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. | | | Myyntiwarrantti: (toteutushinta - | | | lopetushinta) x kerroin | | | Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin | | | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. | | | Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin | | | EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija | | | ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy | | | arvottomana. | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinatakaus | Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. | | | Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja | | | myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan | | | kaupankäynnin aikana. Osto- ja | | | myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR | | | 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai | | | korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on | | | vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan | | | vähintään 1 000 warrantille. | | | Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan | | | tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), | | | voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta | | | pitää osto- ja myyntinoteerauksia. | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisätietoja | Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden | | | kotisivuilta: | | | www.fortum.com | | | www.metso.com | | | www.outokumpu.com | | | www.storaenso.com | | | www.upm.com | | | Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista | | | saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 | | | (0)10 236 4836 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntitun | Warrantin ISIN | Kohde-etuusosake | Lisätietoja | | nus | | | kohde-etuutena | | | | | olevasta | | | | | osakkeesta ja | | | | | yhtiöstä | -------------------------------------------------------------------------------- | FUM1C 21DAN | DK0060255958 | Fortum Oyj | www.fortum.com | -------------------------------------------------------------------------------- | FUM1O 19DAN | DK0060256097 | Fortum Oyj | www.fortum.com | -------------------------------------------------------------------------------- | MEO1C 36DAN | DK0060256170 | Metso Oyj | www.metso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | MEO1O 32DAN | DK0060256253 | Metso Oyj | www.metso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | OUT1C 16DAN | DK0060256337 | Outokumpu Oyj | www.outokumpu.com | -------------------------------------------------------------------------------- | OUT1O 14DAN | DK0060256410 | Outokumpu Oyj | www.outokumpu.com | -------------------------------------------------------------------------------- | STE1C 8DAN | DK0060256683 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | STE1O 7DAN | DK0060256766 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | UPM1C 14DAN | DK0060256840 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- | UPM1O 12DAN | DK0060256923 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynti | Tyyppi | Toteutushin | Kerroin | Warranttien | Erääntymisp | | tunnus | | ta EUR | | kokonaismää | äivä | | | | | | rä | | -------------------------------------------------------------------------------- | FUM1C 21DAN | Osto | 21 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | FUM1O 19DAN | Myynti | 19 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | MEO1C 36DAN | Osto | 36 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | MEO1O 32DAN | Myynti | 32 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | OUT1C 16DAN | Osto | 16 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | OUT1O 14DAN | Myynti | 14 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | STE1C 8DAN | Osto | 8 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | STE1O 7DAN | Myynti | 7 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | UPM1C 14DAN | Osto | 14 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | UPM1O 12DAN | Myynti | 12 | 0,2 | 3 000 000 | 18.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- Helsingissä 7.10.2010 Danske Bank A/S Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Lähde: OMX Company News Service