DANSKE BANK A/S Suomi

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 17:16 EEST

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 8 turbowarranttisarjaa 8.10.2010 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010 julkistetulla ohjelmaesitteen täydennyksellä. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 8 turbowarranttisarjaa 8.10.2010. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Turbowarranteissa on sekä osto- että myynti turbowarrrantteja. Turbowarranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma. Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän turbowarranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien turbowarranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseenlaskija | Danske Bank A/S | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusinstrumentti | Osto- tai myynti turbowarrantti | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuudet | Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj | | | (UPM1V) | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinapaikka | NASDAQ OMX Helsinki Oy | -------------------------------------------------------------------------------- | Listalleottopäivä | 8.10.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutta | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteutustapa | Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti | | | selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. | -------------------------------------------------------------------------------- | Erääntymispäivä ja | Turbowarranttien erääntymispäivä ja viimeinen | | viimeinen kaupankäyntipäivä | kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa | | | taulukossa, jos ennenaikaista erääntymistä ei | | | ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen | | | tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa | | | lopullisten ehtojen mukaisen rajatason | | | jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin | | | turbowarrantti erääntyy välittömästi ja | | | kyseinen kauppapäivä on samalla turbowarrantin | | | viimeinen kaupankäyntipäivä. | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetushinta | Lopetushinta on turbowarrantin kohde-etuuden | | | päätöshinta erääntymispäivänä, jos | | | ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. | | | Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos | | | kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten | | | ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan | | | kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta | | | määritellään osto turbowarrantin kohdalla | | | rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten | | | seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana | | | noteerauksena ja myynti turbowarrantin | | | kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena. | -------------------------------------------------------------------------------- | Selvityssumma (Cash | Osto turbowarrantti: (lopetushinta - | | Settlement Amount) ja | toteutushinta) x kerroin | | vähimmäisselvityssumma | Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin | | | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. | | | Myynti turbowarrantti: (toteutushinta - | | | lopetushinta) x kerroin | | | Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin | | | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta. | | | Jos turbowarrantin selvityssumma on pienempi | | | kuin EUR 0,00001 per turbowarrantti, | | | liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja | | | turbowarrantti erääntyy arvottomana. | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinatakaus | Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. | | | Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja | | | myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan | | | kaupankäynnin aikana. Jos turbowarrantti | | | erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus | | | päättyy erääntyneen turbowarrantin osalta | | | välittömästi kohde-etuuden saavutettua | | | turbowarrantin lopullisissa ehdoissa | | | määritellyn rajatason. | | | Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan | | | EUR 0,10, jos turbowarrantin arvo on alle EUR | | | 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos | | | turbowarrantin arvo on vähintään EUR 2,00. | | | Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 | | | turbowarrantille. | | | Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan | | | tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), | | | voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta | | | pitää osto- ja myyntinoteerauksia. | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisätietoja | Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden | | | kotisivuilta: | | | www.storaenso.com | | | www.upm.com | | | Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista | | | saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358 | | | (0)10 236 4836 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntitun | Warrantin ISIN | Kohde-etuusosake | Lisätietoja | | nus | | | kohde-etuutena | | | | | olevasta | | | | | osakkeesta ja | | | | | yhtiöstä | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1A 6DAN | DK0060257061 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1A 65DAN | DK0060257145 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1M 85DAN | DK0060257228 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1M 9DAN | DK0060257301 | Stora Enso Oyj | www.storaenso.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1A 10DAN | DK0060257491 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1A 105DAN | DK0060257574 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1M 14DAN | DK0060257657 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1M 145DAN | DK0060257731 | UPM-Kymmene Oyj | www.upm.com | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynt | Tyyp | Toteutush | Rajata | Kerro | Turbowarrantt | Erääntymis | | itunnus | pi | inta EUR | so EUR | in | ien | päivä | | | | | | | kokonaismäärä | | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1A | Osto | 6.00 | 6.40 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 6DAN | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1A | Osto | 6.50 | 6.90 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 65DAN | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1M | Myyn | 8.50 | 8.10 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 85DAN | ti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TSTE1M | Myyn | 9.00 | 8.60 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 9DAN | ti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1A | Osto | 10.00 | 10.50 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 10DAN | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1A | Osto | 10.50 | 11.00 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 105DAN | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1M | Myyn | 14.00 | 13.40 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 14DAN | ti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TUPM1M | Myyn | 14.50 | 13.90 | 1 | 300 000 | 21.1.2011 | | 145DAN | ti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Helsingissä 7.10.2010 Danske Bank A/S Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Lähde: OMX Company News Service