DataCenter Finland Oy

DataCenter Finlandille ISO 27001 –tietoturvasertifikaatti puhtain paperein - Eläketurvakeskus solmi DataCenterin kanssa 1,9 miljoonan euron palvelusopimuksen

Lehdistötiedote   •   Huhti 06, 2016 10:07 EEST

Konesalipalveluita tuottavalle suomalaiselle DataCenter Finlandille on myönnetty todistus kansainvälisen ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimusten mukaisesta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästä. Puolueettomana sertifiointielimenä toimi Inspecta Sertifiointi Oy. Korkealuokkaista tietoturvaa ja laatua arvostava Eläketurvakeskus solmi DataCenter Finlandin kanssa vuoteen 2020 ulottuvan sopimuksen palveluiden tuottamisesta.

DataCenter Finlandille myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti kattaa koko konesaliliiketoiminnan sekä kaikki ydin- ja tukiprosessit.

”Asiakaslupauksemme ponnistaa tulevaisuuden varmistamisesta, ja ISO 27001 -standardin mukainen toiminta on olennainen osa tätä lupausta. Liiketoimintamme ydin- ja tukiprosessit perustuvat jo kansainväliseen ISO 20000 -standardiin. Prosessipohjaisella hallintajärjestelmällä varmistamme alati muuttuvaa ympäristöä, ja panostamme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme jatkuvaan kehittämiseen”, sanoo DataCenter Finlandin toimitusjohtaja Ilmari Vallo.

DataCenter Finlandin riskienhallintaprosessilla suojataan tehokkaasti asiakkaiden tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta sekä parannetaan toimintaa kokonaisvaltaisesti.

”Tulos on erinomainen ja auditoinnissa ei löytynyt edes lieviä poikkeamia. Tämä osoittaa, että tietoturvallisuus on osa päivittäistä toimintaamme. Käytämme parhaita tietoturvakäytäntöjä, joita suosittelemme myös asiakkaillemme. Yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuu yhä enemmän tietoturvavaatimuksia sekä tarve käyttää luotettavia kumppaneita palvelun tuottamiseen. ISO 27001 -sertifikaatti kertoo, että olemme luotettava kumppani, jolla on kyky hallita, johtaa ja jatkuvasti parantaa palveluidensa sekä toimintansa tietoturvallisuutta”, kertoo DataCenter Finlandin tietoturvapäällikkö Carita Gummerus.

Eläketurvakeskuksen kanssa sopimus

DataCenter Finland on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Eläketurvakeskuksen kanssa. DataCenter Finland voitti Eläketurvakeskuksen konesalitilojen sekä kapasiteetti- ja asiantuntijapalveluiden julkisen kilpailutuksen. Sopimuksen arvo on neljän vuoden sopimuskaudella noin 1,9 miljoonaa euroa.

”Haimme julkisella kilpailutuksella käyttöpalvelukumppania, joka kykenisi varmistamaan konesaliympäristömme ja liiketoimintamme jatkuvuuden. Halusimme kumppanin, joka tarjoaa palvelun pääkaupunkiseudulta. Toimintamme luonteen vuoksi suosimme sitä, että organisaatiomme data säilytetään Suomessa”, sanoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Virpi Rautiainen.

”Tietoturva ja tietosuoja ovat meille erittäin tärkeitä prioriteetteja. DataCenterin saavuttama ISO 27001 -sertifikaatti kertoo kumppanin toiminnan tasosta, työmenetelmistä ja luo palvelun ostajalle turvaa. Voimme olla varmoja siitä, että he noudattavat parhaiden käytäntöjen mukaisia prosesseja, menetelmiä ja työtapoja”, kertoo Rautiainen.

DataCenter Finland tarjoaa Eläketurvakeskukselle tehokkaasti skaalautuvan ja kahdennetun IT-infrastruktuurin vuoteen 2020 ulottuvalla sopimuksella. Eläketurvakeskuksen konesaleissa sijainneet laitteistot siirretään DataCenterin pääkaupunkiseudulla sijaitseviin korkean käytettävyyden konesaleihin. ”Tämä sopimus on merkittävä osoitus siitä, että kotimaista konesaliosaamista arvostetaan. On hienoa, että panostuksemme tietoturvaan ja suomalaiseen palveluun huomioidaan”, sanoo Vallo. ”Asiakkaamme voivat tuoda konesaleihimme myös heidän omat laitteistonsa.” 

DataCenter on korkean käytettävyyden konesalipalveluihin erikoistunut kasvuyritys, jolla on korkealuokkaiset konesalit Espoon Kilossa ja Helsingin Vallilassa. DataCenter varmistaa asiakkaidensa liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden ja konesaliympäristöjen valvonnan 24/7/365. Yrityksen lähes 40 kokenutta IT-alan ammattilaista toimivat palveluiden takuumiehinä. www.datacenter.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. www.etk.fi