TilliT

DDD en ny allians i svensk politik

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 11:59 EEST

Pressmeddelande
2010-09-17
Från: TilliT folkets röst

DDD en ny allians i svensk politik

Alliansen TilliT folkets röst har bildats och jobbar för att införa digital direkt demokrati (DDD) i Sveriges riksdag, landsting och kommuner. DDD ger alla med rösträtt i allmänna val direkt medbestämmande över hur dess ledamöter ska agera. Detta är helt unikt i svensk politik


Det rådande politiska systemet medverkar till att 100 000 tals vänder sig bort från politiken. Åsiktspaket som passar alla passar egentligen ingen. Även aldrig så välmenande politiker har ingen chans att förändra det nuvarande improduktiva systemet inom ramen för de etablerade partierna.  Den som vill påverka politiken måste vara beredd att koka kaffe och gå ärenden åt partipamparna i åratal innan du  kan få något inflytande. Miljöförstöring, korruption och allmän misshushållning med skattebetalarnas pengar, är följden av ett systemfel, den representativa demokratins dominans, vilken kommit att användas för att konservera partielitens makt i första hand. 

TilliTs folkets röst  digitala direktdemokrati  skapar sakliga och sansade debatter om sakfrågor mellan politiker, medborgare, media och experter på öppna forum via Internet, bibliotek och medborgarkontor. Ett beslutande med omröstningar med möjlighet att delegera till politiker och organisationer.  TilliT behöver inget strömlinjeformat åsiktspaket. Sveriges medborgare avgör demokratiskt politiken direkt, som det var tänkt en gång. Endast genomtänkta och välformulerade förslag har en chans i direktdemokratisystemet. Genom en väl beprövad digital filtreringsprocess där tiden för avgörande är beroende av intresset. Medborgarna styr samhället direkt och indirekt via organisationer, politiker och experter. 

”Tag en blank valsedel och skriv endast TilliT. TilliT hoppas att media tar sitt demokratiska ansvar och informerar väljarna om denna unika möjlighet” säger Magnus Gustavsson medlem i TilliT folkets röst

Presskontakt och ytterligare information:

Maneka Sjöström: 00 46 760381242, maneka2@hotmail.com

Mikael Engström: 00 46 733232311, tidningskungen@gmail.com

Magnus Gustavsson: 00 46 707920142, magnusgus@gmail.com

Mikael Nordfors:  00 46 763202271, mnordfors@gmail.com

www.tillit.org

Fakta och ideologin bakom TilliT folkets röst

TilliT har ingen traditionell politisk agenda på så sätt att vi i förhand ställer en massa vallöften och uttalar oss i en mängd sakfrågor, men vi är absolut inte något ideologilöst parti.

TilliT har ingen egen politik utan vill bara agera som förmedlare av befolkningens åsikter och låta dem fatta sina egna beslut. Besluten fattas via internet, där alla som har rösträtt i Sverige kan vara med och lägga förslag, debattera och genomföra omröstningar.

TilliT kommer att använda ett data-system där du har möjlighet att utse rådgivare, såsom experter eller politiker som röstar åt dig när du själv inte har tid och lust. När du vill rösta direkt i en fråga så kan du ta tillbaka din röst och rösta själv. Du kan också när som helst ändra rådgivare samt ha olika rådgivare i olika frågor.

TilliT folkets röst ideologi och hypotes är:

 • Vi fattar bättre beslut när vi har kul tillsammans, stöttar varandra och ger varandra TilliT!

 • Desto fler som är med och engagerar sig i samhällsbesluten, desto bättre beslut. Detta är  bevisat i en mängd vetenskapliga studier, förutsatt att deltagarna inte följer masspsykoser utan tänker själva och det finns en metod för att samla ihop alla dessa människors erfarenheter och iakttagelser. Se The Wisdom of Crowds av James Surowiecki

 • Alla människor är unika och behövs i politiken eftersom ingen annan människa kan förstå en persons egna erfarenheter och behov bättre än personen själv.

 • Vår politik är inriktad på sakfrågor, inte maktfrågor.

 • Mera direktdemokrati kommer att minska de maktsjuka och manipulerande människornas skadeverkningar och skapa ett mera människovänligt, fritt, fredligt, ekologiskt hållbart, sunt och välmående samhälle.

 • Ett fritt och demokratiskt samhälle kommer att skapa mera lyckliga, tillitsfulla och samarbetsvilliga individer.

 • Desto mera demokrati, desto bättre kultur. Här kan vi som exempel nämna den enorma kulturella blomstringsperiod som blev en följd av den grekiska direktdemokratin.

 • Desto mera demokrati, desto mera ärlighet och TilliT mellan människor. I Schweiz behöver man ofta inte låsa dörrarna i medelstora städer. Det kan man inte säga om de närliggande områdena i Frankrike eller Italien.

 • När människor får vara med och bestämma, kommer de också att taga mer ansvar för sitt land och sin närmaste omgivning, alienationen minskar.

 • Ingen människa är kapabel att veta allt. Därför kan inga enskilda makthavare ersätta den samlade erfarenheten från en hel befolkningsgrupp.

 • Vår politik kommer att leda till fler Pippi Långstrumpor och färre Prusseluskor!