Deloitte

Deloitten tutkimus: Kuluttajatuoteteollisuus elpymässä jatkuvasta laskusuhdanteesta huolimatta

Lehdistötiedote   •   Maalis 29, 2012 15:53 EEST

Kehittyvät markkinat tarjoavat parhaat kasvumahdollisuudet kulutustuotteita valmistaville yrityksille vuonna 2012. Tuoteinnovaatiot, tehokkaat hinnoittelustrategiat sekä sosiaalisen median hyödyntäminen ovat yritysten avainalueita tänä vuonna. Nokia ylsi yhdeksännelle sijalle maailman suurimpien kuluttajatuotevalmistajien listalla.

Maailman 250 suurinta kuluttajatuoteyritystä kasvoivat vuonna 2010 yhteensä 8,4 %, mikä tarkoittaa lähes 10 prosenttiyksikön nousua edellisvuoden 1,2 % laskusta. Tiedot ilmenevät asiantuntijaorganisaatio Deloitten maailmanlaajuisesta “Global powers of the consumer products industry tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 250 suurimman yrityksen yhteenlaskettu myynti oli yli 2 820 miljardia dollaria vuonna 2010. Vastaava luku oli 2 570 miljardia dollaria vuonna 2009.  Latinalainen Amerikka kasvoi alueista nopeimmin (22,2 %). Toisena perässä tuli Pohjois-Amerikka, joka kasvoi lähes 11 % vuonna 2010 (3,2 % vuonna 2009). Tutkimuksessa on mukana vuoden 2010 tilinpäätöstiedot, sekä yritykset joiden tilinpäätös oli vahvistunut kesäkuuhun 2011 mennessä.

“Vuosi 2010 oli hyvä vuosi kuluttajatuotteita valmistaville yrityksille huolimatta epävarmuudesta, jota aiheuttivat euroalueen velkakriisi, Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoiden jatkuvat ongelmat sekä Kiinan markkinan hidastuminen. Toisaalta hidastuva globaali kasvu merkitsee myös edullisempia raaka-ainehintoja valmistajille.  Useilla hidastuvilla markkinoilla merkittävin osuus tulojen kasvusta kohdistuu varakkaalle väestölle, mikä helpottaa heille tuotteitaan markkinoivien yritysten tilannetta. Niille, jotka kohdistavat tuotteensa suurille kohderyhmille, kilpailuetu syntyy kyvystä tarjota muita alhaisempia hintoja”, toteaa Kari Ekholm, Deloitten kuluttajatuotteet-toimialasta vastaava partneri.

Tutkimuksen mukaan 250 suurimman yrityksen keskimääräinen myyntivolyymi kasvoi 11,3 miljardiin vuonna 2010 edellisvuoden 10,3 miljardista. Parhaiten menestyvät alueet olivat muoti ja asusteet sekä elpyvän autokaupan vanavedessä merkittävän paluun tekevä rengasteollisuus.

“Toimialan johtavat yritykset jatkavat globaalien kasvumahdollisuuksien hakemista ja etsivät uusia innovaatioita liiketoimintamalleihin. Kehittyvät markkinat jatkavat kasvumoottoreina kasvavan keskiluokan ja kotimaisen kysynnän myötä. Ne kuluttajatuotevalmistajat, jotka pystyvät parhaiten integroimaan ja hyödyntämään näkemyksensä kuluttajista, ostoskäyttäytymisestä ja asiakkaistaan, tulevat johtamaan strategisia ja taktisia innovaatioita”, Ekholm jatkaa.

Kuluttajatuotevalmistajat jatkavat investoimista tiedon analysointiin seuratakseen kuluttajien muuttuvia arvostuksia ja ymmärtääkseen trendejä kilpailuedun luomiseksi. Toimialalla käytetään yhä enemmän tiedon analysointia kuluttaja- ja kaupanhinnoittelun optimoimiseksi sekä markkinointi- ja kaupankäynti-investointien kustannusten tuoton maksimoimiseksi. Analysoitua tietoa hyödynnetään myös sosiaalisen median kohdentamisessa. Hyvä digitaalisen median strategia keskittyy yhä tiukemmin kuluttajien sitouttamiseen ja kannustaa yritysten uskollisia asiakkaita aktiivisiksi brändin puolestapuhujiksi.

Vaikka talousympäristö jatkuu vaikeana tänä vuonna, pitkän tähtäimen globaali näkymä vaikuttaa lupaavalta. Etenkin johtavat kehittyvät markkinat kuten Intia, Brasilia, Turkki, Indonesia ja Andien alue Etelä-Amerikassa sekä Saharan eteläpuolinen Afrikka tarjoavat kaikki kuluttajatuoteyrityksille mahdollisuuksia vahvempiin kasvunäkymiin.

 

Global Powers of the consumer products industry 2012
Deloitte toteutti jo 5. kerran Global Powers of the consumer products industry -raportin. Raportissa listataan maailman 250 suurinta kuluttajatuotteiden valmistajaa tilikaudelta 2010 (sisältäen kesäkuuhun 2011 mennessä päättyneet tilikaudet) julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Samalla luodaan katsaus maailmantalouden näkymiin ja tarkastellaan globaalia kuluttajatuotemarkkinaa.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 182 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 7 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi