Destia

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2010:

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:06 EEST

Kannattavuus parantui edelleen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

 

  • Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna huolimatta liikevaihdon laskusta
  • Kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti
  • Tilauskanta on edelleen vahva, 839 miljoonaa euroa (817)
  • Destian hallitus vahvisti yhtiölle uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2011–2013
  • Valtatie 4 Kemin kohta -urakka valmistui ja palkittiin Pohjois-Suomen vuoden 2010 parhaana rakennustekona
  • Lauttapalvelut eriytyi osittaisjakautumisella vuoden vaihteessa Destia Oy:stä

Avainluvut löytyvät pdf-versiosta

 

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Infrarakentamisen markkina on edelleen vaikea, kokonaiskysyntä on laskenut kuluvana vuonna ennakoitua enemmän. Myös valtion isojen infrahankkeiden vaikutus markkinatilanteeseen kohdistuu pääasiallisesti vasta vuosille 2012–2013.

Destia-konsernin kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto laski 9,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Katsauskauden kannattavuutemme on vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta parantunut. Toimialalle tyypilliseen tapaan liiketuloksen tuloutuminen painottuu kolmanteen neljännekseen. Liiketuloksen positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet vahva tilauskantamme sekä viime vuoden puolella käynnistämämme kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Toimintamme kannattavuuden parantaminen on merkittävin tavoitteemme kuluvana vuonna. Keskitymme selkeästi kotimaan infran, tiet ja radat, rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon kannattavuuden vahvistamiseen. Olemme sopeuttaneet toimintaamme viime vuoden puolella markkinatilannetta vastaavaksi. Kysynnän edelleen laskiessa joudumme edelleen sopeuttamaan toimintaamme vielä vuoden 2010 aikana ja kiinnittämään erityistä huomiota kassavirran kehitykseen.

Valmistelimme katsauskaudella Destia-konsernin strategian vuosille 2011–2013. Strategian ydin on toimintamme kannattavuuden parantaminen ja asemamme vahvistaminen ydinliiketoiminnoissamme. Tavoitteenamme on visiomme mukaisesti olla vuoteen 2015 mennessä parasta asiakaspalvelua tarjoava ja yksi kannattavimmista infrapalveluyhtiöistä Suomessa.”

 

Näkymät vuodelle 2010
Taantuma on laskenut Destian palvelutarjontaan soveltuvan infrarakentamisen kokonaiskysyntää kuluvana vuonna ennakoitua enemmän. Myös valtion isojen infrahankkeiden vaikutus markkinatilanteeseen kohdistuu pääasiallisesti vasta vuosille 2012–2013. Loppuvuoden 2010 infrahankkeiden kysynnän arvioidaan jäävän vähäiseksi.

Destian olemassa oleva vahva tilauskanta sekä vuosien 2009 ja 2010 aikana käynnistetyt kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin kuluvan vuoden näkymiin myönteisesti.

Markkinatilanteesta johtuen Destia-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta alemmaksi. Konsernin liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen vuonna 2010.

 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 3022 485

 

Destia-konsernin 3. kvartaalin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla www.destia.fi

Destia-konsernin tilinpäätös vuodelta 2010 julkaistaan 18.2.2011.