Destia

Destian hallitus vahvisti strategian ja taloudelliset tavoitteet sekä päätti organisaatiouudistuksesta

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 17:54 EEST

Destia Oy:n hallitus on vahvistanut yhtiölle uuden strategian sekä taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2011–2013. Strategian keskeinen ydin on toiminnan kannattavuuden parantaminen ja aseman vahvistaminen ydinliiketoiminnoissa. Destian tavoitteena on olla yksi kannattavimmista infra-alan yhtiöistä Suomessa. Näistä lähtökohdista hallitus asetti strategiakauden taloudellisiksi tavoitteiksi:

 

  • Kasvu ydinliiketoiminnoissa markkinan kasvua nopeampaa
  • Liikevoitto 4 %
  • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
  • Omavaraisuusaste 35 %   

 

Strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi Destia Oy madaltaa organisaatiorakennettaan 1.1.2011. Toiminnallisen kustannustehokkuuden varmistamiseksi Destiaan perustetaan viisi alueellista ja kolme toiminnallista tulosyksikköä. Uudella organisaatiorakenteella siirretään päätöksentekoa lähemmäksi kenttää ja asiakkaita sekä tavoitellaan tiukempaa otetta projektien tuloksesta.

Uudet tulosyksiköt ja niiden johtajat ovat: Etelä-Suomi: Jouni Karjalainen, Länsi-Suomi: Seppo Ylitapio, Lounais-Suomi: Marko Vasenius, Itä-Suomi: Pasi Kailasalo, Pohjoiskalotti: Olavi Nätti, Rata (sisältäen Destia Kalusto Oy:n): Veli Hyyryläinen, Kivi (sisältäen päällystämisen, kaivos- ja kiviainestoiminnan): Minna Heinonen sekä Asiantuntijapalvelut (sisältäen suunnittelun, mittaamisen ja kansainvälisen konsultoinnin): Jukka Raudasoja.

Tulosyksiköiden tukena Hannu Kulju johtaa rakentamisprosessia ja Kalevi Katko hoidon ja kunnossapidon prosessia. Prosessit pitävät sisällään asiakasratkaisut, kehittämisen, laatu-, ympäristö- sekä turvallisuusasiat.

Konsernin talous- ja rahoitusyksikön johtajana jatkaa Pirkko Salminen, lakiasiainjohtajana Aki Markkola, henkilöstöyksikön johtajana Sari Kuittinen-Tihilä ja viestintäyksikön johtajana Miia Apukka.

– Uudella aluepohjaisella rakenteella pystymme hyödyntämään paikallisia resursseja entistä tehokkaammin ja turvaamaan yhtiön kilpailukyvyn ja menestyksen jatkossa, toteaa toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

 

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli reilut 600 miljoonaa euroa, henkilöstöä on keskimäärin 2 200. Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi