DIGIA OYJ

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %)

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:04 EEST

YHTEENVETO:

Tammi-syyskuu

- Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia
- Liikevoitto 12,4 (11,5) miljoonaa euroa, kasvua 7,3 prosenttia
- Kannattavuus (EBIT-%) 13,1 (13,2) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 15,6 (16,5) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,40 (0,35) euroa, kasvua 14,3 prosenttia

Heinä-syyskuu

- Liikevaihto 27,0 (25,3) miljoonaa euroa, kasvua 6,6 prosenttia
- Liikevoitto 2,9 (3,4) miljoonaa euroa, laskua -14,6 prosenttia
- Kannattavuus (EBIT-%) 10,9 (13,6) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 15,5 (16,5) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,10 (0,10) euroa


Yhtiön päätavoite vuodelle 2010 on ollut orgaaninen kasvu samalla ylläpitäen
vahvaa positiivista kassavirtaa ja toiminnan hyvää kannattavuutta. Tavoitteen
saavuttamisessa onnistuttiin katsauskaudella hyvin liikevaihdon kasvun ylitettyä
selvästi markkinoiden yleisen kasvuvauhdin, joskin vauhti kolmannella
vuosineljänneksellä hieman hidastui.

Toiminnan kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla ja osakekohtainen tulos on
kasvanut selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, vaikkakin
kolmannella vuosineljänneksellä tulevan kasvun edellyttämät rekrytoinnit
rasittivat liikevoittoa ja toiminnan kannattavuutta.

Liiketoiminnan kassavirta jatkui katsauskaudella positiivisena. Vahvan
kassavirran ansiosta yhtiö on pystynyt vähentämään vieraan pääomansa määrää
siten, että katsauskauden lopussa yhtiöllä on lainaa rahoituslaitoksilta
yhteensä enää 22,0 miljoonaa euroa. Jatkossa yhtiön kassavarat mahdollistavat
joko lainojen suunniteltua nopeamman lyhentämisen tai toiminnan kasvattamiseen
tähtäävien investointien lisäämisen.

Loppuvuodelle 2010 yhtiö ennustaa IT-palveluiden kokonaiskysynnän jatkavan
maltillista, noin 2-4 prosentin kasvuaan vuoden 2009 tasosta. Oman
liikevaihtonsa yhtiö uskoo kasvavan orgaanisesti vähintään yleistä markkinatasoa
vastaavasti myös loppuvuoden ajan ja toiminnan kannattavuuden pysyvän hyvänä.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/20 | 7-9/20 | Muuto | 1-9/20 | 1-9/20 | Muutos | 2009 |
| | 10 | 09 | s% | 10 | 09 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 26 951 | 25 281 | 6,6 % | 94 800 | 87 146 | 8,8 % | 120 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 927 | 3 428 | -14,6 | 12 384 | 11 539 | 7,3 % | 16 936 |
| ennen | | | % | | | | |
| kertaluonteis | | | | | | | |
| ia eriä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa | 10,9 % | 13,6 % |   | 13,1 % | 13,2 % |   | 14,1 % |
| liikevaihtoon | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 927 | 3 428 | -14,6 | 12 384 | 11 539 | 7,3 % | -7 796 |
| | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa | 10,9 % | 13,6 % |   | 13,1 % | 13,2 % |   | -6,5 % |
| liikevaihtoon | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 2 065 | 2 141 | -3,5 | 8 200 | 7 186 | 14,1 % | -13 664 |
| voitto | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa | 7,7 % | 8,5 % |   | 8,7 % | 8,2 % |   | -11,4 % |
| liikevaihtoon | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 13,1 % | 11,0 % |   | 17,9 % | 12,7 % |   | -21,0 % |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 13,7 % | 11,3 % |   | 18,9 % | 12,5 % |   | -7,1 % |
| pääoman | | | | | | | |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 23 321 | 40 525 | -42,5 | 23 321 | 40 525 | -42,5 | 30 429 |
| vieras pääoma | | | % | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 677 | 13 483 | -72,7 | 3 677 | 13 483 | -72,7 | 10 469 |
| | | | % | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaant | 30,7 % | 34,3 % |   | 30,7 % | 34,3 % |   | 34,3 % |
| umisaste, % | | | | | | | |
| (Net Gearing) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusa | 58,7 % | 56,1 % |   | 58,7 % | 56,1 % |   | 52,3 % |
| ste, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,10 | 0,10 | 0,0 % | 0,40 | 0,35 | 14,3 % | -0,67 |
| eur | | | | | | | |
| ,laimentamato | | | | | | | |
| n | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,10 | 0,10 | 0,0 % | 0,40 | 0,35 | 14,3 % | -0,67 |
| eur | | | | | | | |
| ,laimennettu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauksessa esitetyt vuoden 2009 luvut sisältävät kertaluonteisia eriä, jotka
käsittävät neljännellä vuosineljänneksellä 2009 tehdyt liikearvon alaskirjauksen
-23,8 miljoonaa euroa sekä toimipisteiden sulkemisen johdosta tehdyn
uudelleenjärjestelyvarauksen -0,9 miljoonaa euroa.

MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA

Taloudellinen epävarmuus on katsauskaudella vähentynyt ja IT-markkina on
osittain toipunut finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Digian tarjouskanta
on kehittynyt katsauskaudella positiivisesti, vaikkakin selviä toimialakohtaisia
eroja on edelleen havaittavissa.

Ulkomaan toimintojen osalta Kiinan ja Venäjän toimipisteiden tarjoamaa ja
osaamista myös paikallisten asiakkaiden palveluun on kehitetty edelleen. Kiinan
yksikön tehtävänä on tuottaa Digian asiakkailleen toteuttamien ratkaisujen koko
elinkaaren kattavia palveluja globaalisti. Venäjän yksikkö toimii near-shore
resurssina Digian suomalaisille asiakkaille ja jatkossa yhtiö panostaa myös
palvelutarjonnan kehittämiseen ja valittujen palvelujen myymiseen paikallisille
asiakkaille.

Enterprise Solutions:
Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä. Sähköisen
liiketoiminnan- ja asiakaskokemuksen hallinnan -ratkaisujen kysyntä oli
kohtuullista.

Erityisesti kansainvälisen vientiteollisuuden piristymisen vaikutus näkyi
myönteisesti muun muassa logistiikkahankkeissa. Finanssi- ja vakuutussektorin
asiakkuuksissa oli nähtävissä varovaisen positiivista virettä, kuten myös
kaupan- ja palvelualueen markkinassa. Systeemityöhankkeiden kysyntä
julkissektorilla oli aiempaa vaimeampaa.

Yhtiö panosti katsauskaudella kasvun edellytysten luomiseen muun muassa uusia
osaajia rekrytoimalla. Kolmannella vuosineljänneksellä IT-markkinan piristynyt
kysyntä näkyi kuitenkin rekrytointiaikojen pidentymisenä ja paikoin niukkuutena
erikoisosaajista.

Jatkossa yhtiö panostaa toimialakohtaisten ratkaisujen kehittämiseen
markkinakysyntää vastaavasti.

Mobile Solutions:
Mobile Solutions -segmentissä älypuhelimiin tehtävän ohjelmistokehityksen ja
käyttäjäkokemuksen kehittämisen palvelujen kysyntä jatkui katsauskaudella
vahvana.

Yhtiön näkemyksen mukaan älypuhelinten kysyntä jatkaa kasvuaan. Yritykset ja
kuluttajat käyttävät yhä enemmän palveluja langattoman internetin kautta.
Loppukäyttäjät edellyttävät laitteiden ja ohjelmistojen olevan visuaalisesti
näyttäviä ja helppokäyttöisiä. Samoin teknologiamurros ja uusien teknologioiden
tulo markkinoille sekä asiakkaiden ostamat yhä suuremmat kokonaistoimitukset
ylläpitävät yhtiön palvelujen kysyntää.

Testaus ja ylläpitopalvelut jatkavat siirtymistään edullisen kustannustason
maihin. Digia rakentaa pitkäjänteisesti uusien teknologioiden
toimituskyvykkyyttä. Samoin yhtiö kehittää niin konseptointi- kuin
käyttäjäkokemuspalvelujen tuottamisen osaamistaan sekä kyvykkyyksiä toimittaa
globaalisti kansainvälisille asiakkaille koko elinkaaren kattavia palveluja eri
teknologia-alustoille.


LIIKEVAIHTO

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 94,8 (87,1) miljoonaa euroa,
kasvu 8,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 54,9 (51,6)
miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevaihto
oli 39,9 (35,5) miljoonaa euroa, kasvua 12,2 prosenttia.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 14,8
(14,4) miljoonaa euroa ja 15,6 (16,5) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli
8,0 (7,2) miljoonaa euroa ja 8,5 (8,3) prosenttia.

Digia-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 27,0 (25,3)
miljoonaa euroa, kasvu 6,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli
15,6 (15,1) miljoonaa euroa, kasvua 3,3 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin
liikevaihto oli 11,3 (10,1) miljoonaa euroa, kasvua 11,5 prosenttia.
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kolmannella
vuosineljänneksellä oli 4,2 (4,2) miljoonaa euroa ja 15,5 (16,5) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kolmannella
vuosineljänneksellä oli 2,1 (2,0) miljoonaa euroa ja 7,7 (7,9) prosenttia.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Digia-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 12,4 (11,5) miljoonaa euroa,
kasvu 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus
(EBIT-%) oli 13,1 (13,2) prosenttia.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto katsauskaudella oli 8,2 (8,8)
miljoonaa euroa, laskua 6,9 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevoitto
oli 4,2 (2,7) miljoonaa euroa, kasvua 53,4 prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,9 (3,4)
miljoonaa euroa, lasku 14,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 10,9 (13,6) prosenttia. Kannattavuuden
heikkeneminen johtui pääasiassa uusien osaajien rekrytoinneista ja
tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävistä
panostuksista.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli
2,4 (2,8) miljoonaa euroa, laskua 15,3 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin
liikevoitto oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa, laskua 11,0 prosenttia.

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 11,2 (9,7) miljoonaa euroa ja
tulos verojen jälkeen oli 8,2 (7,2) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen
veroja kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,6 (2,8) miljoonaa euroa ja tulos
verojen jälkeen oli 2,1 (2,1) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,40 (0,35) euroa, kasvu 14,3
prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Konsernin osakekohtainen
tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,10 euroa (0,10) ollen sama kuin
edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,2 (1,8) miljoonaa euroa ja
kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (0,7) miljoonaa euroa.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 110,4 (12/2009:
112,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 58,7 (12/2009: 52,3) prosenttia.
Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 30,7 (12/2009: 34,3)
prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 3,7 (12/2009:
0,5) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 23,3 (12/2009: 30,4) miljoonaa euroa
korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 22,0 miljoonan
euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista
sekä 0,1 miljoonan euron tuotekehityslainoista. Yhtiö on katsauskaudella
lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta yhteensä seitsemällä miljoonalla
eurolla.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille
aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille
katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa:


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUROA | Yksilöid | Poistot | Liikearvo | Muut | Testattava |
| | yt | katsauskau | | erät | arvo |
| | aineetto | den aikana | | | yhteensä |
| | mat | | | | |
| | hyödykke | | | | |
| | et | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise | 3 693 | 536 | 43 244 | 4 331 | 51 268 |
| Solutions | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile | 5 233 | 875 | 22 301 | 4 267 | 31 801 |
| Solutions | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia-konsern | 8 926 | 1 411 | 65 545 | 8 599 | 83 070 |
| i yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Enterprise Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen
seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2010 osalta viimeisimmän laaditun
ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3
prosenttia, liikevoitto vuoden 2010 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen
mukaisesti ja sen jälkeen 10 prosenttia sekä diskonttokorko 11,2 prosenttia.
Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat
käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Mobile Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen
seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2010 osalta viimeisimmän laaditun
ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 0
prosenttia, liikevoitto vuoden 2010 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen
mukaisesti ja sen jälkeen 8 prosenttia sekä diskonttokorko 14,7 prosenttia.
Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat
käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä segmenttien
käyttöarvoja laskettaessa. Enterprise Solutions -segmentin liikearvon määrä
edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja
viiden prosentin kannattavuutta. Mobile Solutions -segmentin liikearvon määrä
edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan säilyvän nykyisellä tasolla ja
seitsemän prosentin kannattavuutta.

Yhtiön johdon käsityksen mukaan ei ole tarvetta arvonalentumiskirjaukselle
kummassakaan liiketoiminta-alueessa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,2 miljoonaa euroa
positiivinen (12,8 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 1,1
miljoonaa euroa negatiivinen (0,9 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä rahoituksen
rahavirta 9,9 miljoonaa euroa negatiivinen (17,3 miljoonaa euroa negatiivinen).
Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi katsauskaudella edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna se, että osa myyntisaatavista saatiin ennenaikaisesti jo
edellisen tilikauden lopulla. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti
yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli katsauskaudella yhteensä 7,0
miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 1,1
miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinnat olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 18,9 prosenttia (12,5
prosenttia) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 17,9 prosenttia (12,7 prosenttia).


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 514, jossa oli
kasvua 43 henkilöä eli 2,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2009 loppuun
(12/2009: 1 471 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 496,
jossa kasvua oli 109 henkilöä eli 7,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2009
keskiarvoon (2009: 1 387).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise Solutions | 46 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Solutions | 50 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja johto | 4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 185 (12/2009: 219)
henkilöä. Henkilöstön väheneminen vuoden 2009 päätösluvuista johtui Venäjällä
olevan Yaroslawin toimipisteen sulkemisesta ja toisaalta Chengdussa Kiinassa
tapahtuneesta henkilöstön luonnollisesta vaihtuvuudesta.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3. maaliskuuta 2010 valittiin
uudelleen hallitukseen Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka
Sivonen sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen.
Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
ja Martti Mehtälä hallituksen varapuheenjohtajaksi. Pekka Sivosen hallituksen
päätoimisen puheenjohtajan tointa koskeva erillinen toimisopimus päättyi
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta
alkaen. Uutena talousjohtajana on syyskuussa aloittanut KTM Harri Savolainen.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu
vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteessa eikä niissä ole tapahtunut muutoksia.
Riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.digia.fi.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön päätavoite vuodelle 2010 on orgaaninen kasvu samalla ylläpitäen vahvaa
positiivista kassavirtaa ja toiminnan hyvää kannattavuutta. Tavoitteen
saavuttamiseksi yhtiö jatkaa henkilöstöresurssiensa kasvattamista, myyntinsä
kehittämistä sekä panostamista toimintansa edelleen tehostamiseen.

Lisäksi yhtiö jatkaa liiketoimintansa maltillista kansainvälistämistä etsien
määrätietoisesti mahdollisuuksia yhtiön monistettavan tuoteliiketoiminnan
kasvattamiselle ja kehittämiselle. Yhtiö jatkaa kansainvälisten toimintojensa
kehittämistä etenkin Kiinassa ja Venäjällä.

Yhtiö arvioi IT-markkinan olevan elpymässä ja vakiintumassa talouden yleisen
epävarmuuden hellitettyä ja kasvavan noin 2-4 prosenttia vuoteen 2009
verrattuna. Oman liikevaihtonsa yhtiö uskoo kasvavan orgaanisesti vähintään
ennustamaansa yleistä markkinatasoa vastaavasti myös loppuvuoden ajan. Myös
toiminnan kannattavuuden yhtiö uskoo pysyvän edelleen hyvänä.

Pitkällä aikavälillä Digian toiminnan kulmakiviä ovat orgaanisen kasvun
voimistaminen ja hyvän kassavirran ylläpitäminen.


KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3. maaliskuuta 2010.
Yhtiökokouksen päätökset on julkistettu osavuosikatsauksessa 29.4.2010 ja
nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.

Yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien nojalla yhtiön hallitus päätti
toukokuussa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmässä on
neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010-2013. Järjestelmän
ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon
kasvu verrattuna budjettiin hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.
Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan yhteensä enintään 40.000
osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011-2013 kultakin enintään
200.000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista puolet
maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet johtoryhmän muille jäsenille yhteensä.
Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin.
Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja
veronluonteisten maksujen kattamiseksi.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.9.2010 oli 20.853.645 osaketta.

Digialla oli 30.9.2010 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5.083
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja | Osuus osakkeista ja äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Group Oy Ab | 14,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pekka Sivonen | 12,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jyrki Hallikainen | 10,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kari Karvinen | 6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matti Savolainen | 6,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj | 3,9 % |
| (hallintarekisteröity) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinaviska Enskilda Banken | 2,1 % |
| (Hallintarekisteröity) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etola Oy | 1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Olli Ahonen | 0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.9.2010


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | Osuus | Osuus osakkeista ja |
| | omistuksista | äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 100 | 21,7 % | 0,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 101 - 1.000 | 57,8 % | 6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.001 - 10.000 | 18,4 % | 12,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10.001 - 100.000 | 1,6 % | 10,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100.001 - 1.000.000 | 0,4 % | 20,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000.001 - 3.000.000 | 0,1 % | 49,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| | Osuus | Osuus osakkeista |
| | omistuksista | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset | 5,0 % | 19,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja vakuutus | 0,3 % | 8,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt | 0,1 % | 3,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat | 0,3 % | 0,5 % |
| yhteisöt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet | 93,9 % | 67,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat | 0,4 % | 1,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on
DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,36 euroa ja ylin 5,89
euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 5,41 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,96
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 112.818.219 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei tullut liputusilmoituksia.

OPTIO-OHJELMAT

Digia Oyj:lla on katsauskauden aikana ollut voimassa optio-ohjelma 2005 osana
yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-ohjelman
mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000 merkitään tunnuksella
2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla
voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta Digia Oyj:n osaketta.

Tilikauden 2009 päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman A optio-oikeudet ovat
rauenneet. Ohjelman B optio-oikeuksia oli yhtiön entisten työntekijöiden
hallussa 22.000 kpl, kaikki loput ovat palautuneet yhtiölle. Ohjelman C kaikki
optio-oikeudet ovat myös palautuneet yhtiölle. Yhtiölle palautuneita
optio-oikeuksia ei tulla käyttämään osakemerkintään. Ulkona olevien
optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2010 enimmillään vain 0,1 %.


Helsingissä 28. lokakuuta 2010


Digia Oyj


Hallitus


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
perjantaina 29.10.2010 klo 11:00 alkaen WTC Sodexon Marskin salissa, osoitteessa
World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.digia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Osavuosikatsauksen liitetiedot


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34 ja
luvut ovat tilintarkastamattomat.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/20 | 7-9/20 | Muuto | 1-9/201 | 1-9/200 | Muutos | 2009 |
| | 10 | 09 | s% | 0 | 9 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 26 | 25 | 6,6 % | 94 | 87 | 8,8 % | 120 |
| | 951,0 | 281,5 | | 799,8 | 145,8 | | 335,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin | 184,8 | 81,7 | 126,1 | 285,2 | 129,1 | 120,9 | 219,7 |
| nan muut | | | % | | | % | |
| tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit | -1 | -1 | 12,9 | -7 | -5 | 24,4 % | -7 |
| ja palvelut | 689,6 | 496,0 | % | 407,9 | 954,6 | | 996,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -922,8 | -1 | -8,9 | -2 | -3 | -14,3 | -28 |
| arvonalentu | | 012,8 | % | 764,5 | 225,0 | % | 051,3 |
| miset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -21 | -19 | 11,2 | -72 | -66 | 9,0 % | -92 |
| liiketoimin | 596,0 | 426,2 | % | 529,0 | 556,1 | | 303,1 |
| nan kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 | 3 | -14,6 | 12 | 11 | 7,3 % | -7 |
| | 927,5 | 428,3 | % | 383,6 | 539,3 | | 796,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskul | -350,1 | -669,5 | -47,7 | -1 | -1 | -37,6 | -2 |
| ut (netto) | | | % | 152,3 | 845,5 | % | 323,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | 2 | 2 | -6,6 | 11 | 9 693,8 | 15,9 % | -10 |
| ennen | 577,4 | 758,8 | % | 231,3 | | | 119,3 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -512,1 | -617,5 | -17,1 | -3 | -2 | 20,9 % | -3 |
| | | | % | 031,0 | 507,5 | | 544,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 2 | 2 | -3,5 | 8 200,3 | 7 186,4 | 14,1 % | -13 |
| VOITTO | 065,3 | 141,3 | % | | | | 663,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan |   |   |   |   |   |   |   |
| tuloslaskel | | | | | | | |
| man erät: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | 114,4 | 118,1 | -3,1 | 294,4 | 129,0 | 128,3 | 128,3 |
| yksikköön | | | % | | | % | |
| liittyvät | | | | | | | |
| muuntoerot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 2 | 2 | -3,5 | 8 494,7 | 7 315,3 | 16,1 % | -13 |
| LAAJA TULOS | 179,7 | 259,4 | % | | | | 535,6 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |   |
| voiton | | | | | | | |
| jakautumine | | | | | | | |
| n: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 2 | 2 | -3,5 | 8 200,3 | 7 186,4 | 14,1 % | -13 |
| osakkaille | 065,3 | 141,3 | % | | | | 663,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöl | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| le | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |   |
| laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| jakautumine | | | | | | | |
| n: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 2 | 2 | -3,5 | 8 494,7 | 7 315,3 | 16,1 % | -13 |
| osakkaille | 179,7 | 259,4 | % | | | | 535,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöl | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| le | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,10 | 0,10 | 0,0 % | 0,40 | 0,35 | 14,3 % | -0,67 |
| , EUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,10 | 0,10 | 0,0 % | 0,40 | 0,35 | 14,3 % | -0,67 |
| , | | | | | | | |
| laimennettu | | | | | | | |
| , EUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNITASE, 1000 EUROA

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 30.9.2010 | 31.12.2009 | Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 75 186,7 | 76 577,3 | -1,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 2 358,8 | 2 616,7 | -9,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 628,0 | 628,0 | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset | 70,0 | 202,9 | -65,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen | 611,2 | 1 211,6 | -49,6 % |
| verosaaminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 78 854,6 | 81 236,6 | -2,9 % |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset | 27 848,7 | 21 048,3 | 32,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 298,9 | 293,4 | 1,9 % |
| rahoitusvarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 377,6 | 10 175,2 | -66,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 31 525,2 | 31 517,0 | 0,0 % |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 110 379,8 | 112 753,5 | -2,1 % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 30.9.2010 | 31.12.2009 | Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 125,1 | 2 085,4 | 1,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7 899,5 | 7 899,5 | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahasto | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 35 447,8 | 35 447,8 | 0,0 % |
| pääoman rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 168,4 | -126,0 | -233,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 4 984,4 | 21 337,1 | -76,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 8 200,3 | -13 663,9 | -160,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 64 029,3 | 58 183,7 | 10,0 % |
| kuuluva oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 0,0 | 0,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 64 029,3 | 58 183,7 | 10,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset, korolliset | 16 615,0 | 23 601,3 | -29,6 % |
| velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 2 300,6 | 2 672,3 | -13,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 18 915,5 | 26 273,7 | -28,0 % |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset, korolliset | 6 706,0 | 6 827,4 | -1,8 % |
| velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | 20 729,0 | 21 468,7 | -3,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 27 435,0 | 28 296,1 | -3,0 % |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 46 350,4 | 54 569,8 | -15,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 110 379,8 | 112 753,5 | -2,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta: | 1.1.2010 - | 1.1.2009 - | 1.1.2009 - |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 8 200 | 7 186 | -13 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen | 6 947 | 7 578 | 33 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -7 640 | 1 133 | 6 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -582 | -1 644 | -1 929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 6 | 83 | 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -2 700 | -1 566 | -5 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 4 233 | 12 770 | 20 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -1 116 | -867 | -1 342 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -1 116 | -867 | -1 342 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 40 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | - | -33 | -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen | -6 063 | -58 242 | -58 242 |
| lyhennykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | -1 000 | -8 000 | -18 000 |
| lyhennykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhtyaikaisten lainojen nostot | - | 5 000 | 5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | - | 45 000 | 45 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu | -2 885 | -1 024 | -1 024 |
| voitonjako | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -9 908 | -17 300 | -27 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -6 792 | -5 396 | -8 410 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 10 469 | 18 879 | 18 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -6 792 | -5 396 | -8 410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 3 677 | 13 483 | 10 469 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

--------------------------------------------------------------------------------
| | a | b | c | d | e | f | g |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 2 085 | 7 893 | 34 938 | 5 204 | -254 | 22 210 | 72 083 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   | 7 186 | 7 186 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan |   |   |   |   | 129 |   | 129 |
| tuloslaskelma | | | | | | | |
| n erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman |   | |   |   |   |   | |
| korotus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   | |   |   |  -1 024 | -1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   | 510 |   |   | -169 | 340 |
| osakkeiden | | | | | | | |
| lunastusrahas | | | | | | | |
| to | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan |   |   |   |   |   | 233 | 233 |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| osakeperustei | | | | | | | |
| set maksut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 2 085 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | -125 | 28 436 | 78 947 |
| 30.9.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | a | b | c | d | e | f | g |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 085 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | -126 | 7 673 | 58 184 |
| 1.1.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   | 8 200 | 8 200 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan |   |   |   |   | 294 |   | 294 |
| tuloslaskelma | | | | | | | |
| n erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   |   | -2 885 | -2 885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   | |   |   | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| lunastusrahas | | | | | | | |
| to | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan | 40 |   |   |   |   | 197 | 236 |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| osakeperustei | | | | | | | |
| set maksut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 2 125 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | 168 | 13 185 | 64 029 |
| 30.9.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

a = osakepääoma
b = ylikurssirahasto
c = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
d = muut rahastot
e = muuntoerot
f = kertyneet voittovarat
g = oma pääoma yhteensä


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien
ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön
vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty
tilinpäätöksessä 2009.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus:
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä
lomakaudet.


Maksetut osingot:
Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 2.885.461,88 euroa.


Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.


Liiketoimet lähipiirin kanssa:
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin
johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut
katsauskaudella olennaisia liiketoimia.


Segmentti-informaatio:
Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen uuden organisaation myötä yhtiön myynti,
tuote- ja palveluvalikoima sekä kompetenssit on yhdistetty. Yhtiön liiketoiminta
jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise Solutions ja Mobile
Solutions. Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhtiön
toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä integraatioratkaisut.
Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sopimustuotekehityspalvelut
ja käytettävyyspalvelut.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO, | 7-9/20 | 7-9/20 | Muutos% | 1-9/20 | 1-9/20 | Muutos | 2009 |
| 1000 euroa | 10 | 09 | | 10 | 09 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise | 15 641 | 15 136 | 3,3 % | 54 929 | 51 614 | 6,4 % | 70 841 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile | 11 310 | 10 145 | 11,5 % | 39 870 | 35 532 | 12,2 % | 49 494 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia-konser | 26 951 | 25 281 | 6,6 % | 94 800 | 87 146 | 8,8 % | 120 |
| ni | | | | | | | 335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 7-9/20 | 7-9/20 | Muutos% | 1-9/20 | 1-9/20 | Muutos | 2009 |
| ENNEN | 10 | 09 | | 10 | 09 | % | |
| KERTALUONTEI | | | | | | | |
| SIA ERIÄ, | | | | | | | |
| 1000 euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise | 2 407 | 2 844 | -15,3 % | 8 219 | 8 825 | -6,9 % | 12 301 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile | 520 | 584 | -11,0 % | 4 165 | 2 715 | 53,4 % | 4 636 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia-konser | 2 927 | 3 428 | -14,6 % | 12 384 | 11 539 | 7,3 % | 16 936 |
| ni | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, | 7-9/2 | 7-9/20 | Muutos% | 1-9/20 | 1-9/20 | Muutos | 2009 |
| 1000 euroa | 010 | 09 | | 10 | 09 | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise | 2 407 | 2 844 | -15,3 % | 8 219 | 8 825 | -6,9 % | 12 211 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile | 520 | 584 | -11,0 % | 4 165 | 2 715 | 53,4 % | 20 007 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia-konser | 2 927 | 3 428 | -14,6 % | 12 384 | 11 539 | 7,3 % | -7 795 |
| ni | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT, 1000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enterprise Solutions | 63 972 | 61 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mobile Solutions | 41 492 | 39 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamaton | 4 916 | 12 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia-konserni | 110 380 | 112 753 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 euroa  | 7-9/2010 | 4-6/2010 | 1-3/2010 | 10-12/200 | 7-9/2009 |
| | | | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 26 951,0 | 35 018,0 | 32 830,8 | 33 189,4 | 25 281,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 184,8 | 37,8 | 62,6 | 90,6 | 81,7 |
| muut tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -1 689,6 | -2 942,1 | -2 776,2 | -2 041,9 | -1 496,0 |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -922,8 | -905,1 | -936,7 | -24 826,4 | -1 012,8 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -21 | -26 432,4 | -24 500,6 | -25 747,1 | -19 426,2 |
| liiketoiminnan | 596,0 | | | | |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 927,5 | 4 776,2 | 4 679,9 | -19 335,4 | 3 428,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -350,1 | -323,0 | -479,1 | -477,8 | -669,5 |
| (netto) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 2 577,4 | 4 453,1 | 4 200,8 | -19 813,1 | 2 758,8 |
| veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -512,1 | -1 301,3 | -1 217,7 | -1 037,1 | -617,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 2 065,3 | 3 151,9 | 2 983,1 | -20 850,3 | 2 141,3 |
| voitto  | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen: |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 2 065,3 | 3 151,9 | 2 983,1 | -20 850,3 | 2 141,3 |
| osakkaille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,10 | 0,15 | 0,14 | -1,01 | 0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,10 | 0,15 | 0,14 | -1,01 | 0,10 |
| laimennettu, EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin keskeiset tunnusluvut:

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan laajuus |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 94 800 | 87 146 | 120 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muutos edelliseen vuoteen | 8,8 % | -3,6 % | -2,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma keskimäärin | 87 981 | 124 252 | 104 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä | 1 514 | 1 410 | 1 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 1 496 | 1 361 | 1 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannattavuus |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen kertaluonteisia | 12 384 | 11 539 | 16 936 |
| eriä ja arvonalentumisia | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon | 13,1 % | 13,2 % | 14,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 12 384 | 11 539 | -7 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon | 13,1 % | 13,2 % | -6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 11 231 | 9 694 | -10 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon | 11,8 % | 7,8 % | -8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 8 200 | 7 186 | -13 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| suhteessa liikevaihtoon | 8,7 % | 5,8 % | -11,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | 17,9 % | 12,7 % | -21,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto | 18,9 % | 12,5 % | -7,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja taloudellinen asema |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma | 23 321 | 40 525 | 30 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja | 3 677 | 13 483 | 10 469 |
| pankkis. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (Net | 30,7 % | 34,3 % | 34,3 % |
| Gearing) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | 58,7 % | 56,1 % | 52,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 4 233 | 12 770 | 20 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimentamaton | 0,40 | 0,35 | -0,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimennettu | 0,40 | 0,35 | -0,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake | 3,07 | 3,79 | 2,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kaupantekokurssi | 3,36 | 1,39 | 1,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kaupantekokurssi | 5,89 | 3,36 | 3,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen keskikurssi | 4,96 | 2,30 | 2,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo | 112 818 | 66 732 | 71 528 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä.
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana oli 20.853.645 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.868.824 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.632.942 kpl.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 129.964 kappaletta
omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa
osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 30.9.2010 noin 0,6
prosenttia osakekannasta. Osto-ohjelma on lopetettu hallituksen päätöksellä
3.2.2009.

Lisäksi yhtiö on rahoittanut 300.000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi
yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja
osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 90.739
osaketta.


Source: Millistream